I Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 14-16.09.2023 Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

14-16.09.2023 року у м. Чикаго, США

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-14-16-09-2023-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Kichigina O., Demyanyuk O., Havryliuk L.
CURRENT ISSUES OF HARMONIZATION OF UKRAINIAN LEGISLATION WITH INTERNATIONAL REQUIREMENTS IN THE SEEDS FIELD
10
2.
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Гнітій Н. В., Котова З. Я.
ВПЛИВ ГЕНОТИПУ І ФЕНОТИПУ НА М’ЯСНІСТЬ ТУШ СВИНЕЙ
13
3.
Притула О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНГІЦИДІВ У ПОСІВАХ СОЇ В УМОВАХ УМАНСЬКОГО НУС
16

BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Panakhova Elmira Nuretdin, Hashimova Ulduz Faizi, Javadova Kamala Khalil, Abbasova Laman Polad
THE SAFFRON AND CURCUMA PROTECTIVE EFFECT ON THE VISUALLY CONTROLLED BEHAVIOR IN ALZHEIMER DISEASE EXPERIMENTAL MODEL
23
5.
Дрегваль І. В., Пилипенко Є. С.
СПЕКТР ХАРЧУВАННЯ ОКУНЯ ЗВИЧАЙНОГО PERCA FLUVIATILIS В АКВАТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
30

 MEDICAL SCIENCES

6.
Poliakova Ye., Karnaukh A.
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ENDOMETRIAL CONDITION IN WOMEN EXPERIENCING HYPERPLASIA WITH METABOLIC SYNDROME
33
7.
Shapoval O. S.
SONOLOGICAL DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL OVARIAN CYSTS
37
8.
Vasylenko H. V.
APPLICATION OF THE PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) METHODOLOGY IN THE STUDY OF PATHOPHYSIOLOGY AS A THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF CLINICAL THINKING
41
9.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
РОЗВИТОК СИНДРОМУ ГІЙЄНА-БАРРЕ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ НЕГОСПІТАЛЬНУ КОРОНАВІРУСНУ ПНЕВМОНІЮ
51

TECHNICAL SCIENCES

10.
Balashova Yu., Demianenko V., Tykvenko P., Balashov A.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LIME AND XANTHAN GUM USE IN THE SOFT SOIL FOUNDATION OF TRANSPORTATION STRUCTURES
62
11.
Sukhaniuk I. S., Potapova K. R.
USAGE OF RECURRENT NEURAL NETWORKS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING
67
12.
Карпенко Т. Н., Шишкин В. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ДВУХОПОРНОЙ БАЛКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ МЕСТА УДАРА И РАСПОЛОЖЕНИЯ НА БАЛКЕ ИСТОЧНИКА ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
77
13.
Кузьмич О. Й., Лапицький І. В., Ісаєв О. П., Бондар С. А.
СТАВЛЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ НАУКИ В РІЗНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
86
14.
Хруцький А. О., Громадський В. А., Чумак Ю. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ SOLIDWORKS COSTING ДЛЯ ШВИДКОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
92

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

15.
Кузьменко В. Г.
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ ТЕЧІЇ. ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОГЕРЕНТНИХ ВИХРОВИХ СТРУКТУР
98
16.
Мамедова Н. Г., Аббасова А. Х.
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАЩЕЙ В ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДНЫЕ ПО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПРОВОДАХ
104

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

17.
Харитонов В. М.
ГЕОФІЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ПРИ ПОШУКОВО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ НА ЗАЛІЗО В МЕЖАХ ПЛОЩІ КАНОЗІУМ (ПРОВІНЦІЯ ЛАМБАЕКЕ, РЕСПУБЛІКА ПЕРУ)
108

 ARCHITECTURE

18.
Rasulova Z.
CLASSIFICATION OF FEATURES OF DECOR ARRANGEMENT IN AZERBAIJANI MEDIEVAL ARCHITECTURE
114
19.
Rayiha Amenzade
CARPETS OF MEDIEVAL AZERBAIJAN (NARRATIVE CARPETS)
117
20.
Shevchenko L.
URBANIZED AREAS OF THE CITY ADJACENT TO THE WATER: POTENTIAL, THREATS, PROSPECTS
122

 PEDAGOGICAL SCIENCES

21.
Yaremenko V. D., Rakhimova M. V., Sych I. A., Perekhoda L. O.
USE OF CLOUD TECHNOLOGIES TO ENSURE MAXIMUM REFLECTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
131
22.
Бабійчук Т. В.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗФПО ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ
137
23.
Базелюк В. Г., Степанюк О. О.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
147
24.
Ващенко Л. С., Ващенко В. А.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ В УЧНІВ УМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
156
25.
Галущенко В. І., Покровецька Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТОНАЦІЙНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ
161
26.
Горшкальова Т. М.
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА
169
27.
Нікітченко Л. О., Гончар Д. А., Гержик Н. М.
ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
177
28.
Пасенко О. О.
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СВЯТ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НАРОДОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ
181
29.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
186
30.
Петрик О. М.
РОБОТА ЗІ СЛОВНИКАМИ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
197
31.
Пліговка А. Ю.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
202
32.
Попова І. О., Чаусов С. В.
ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ‑ЕНЕРГЕТИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
206
33.
Томашевська М. В.
ПЕТИЦІЙНІ КАМПАНІЇ ПРОТИ БРЕСІТУ В МЕДІА-ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ЧЕРВЕНЬ 2016 – 2020 РОКИ)
216
34.
Школьнік С. Я., Бесшапошникова Т. В., Данильченко Л. Т., Костіна Л. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
222
35.
Шморгун Л. Г., Приходько Ю. І., Сіренко С. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
231

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

36.
Варакута М. Л.
ВПЛИВ ДОСЛІДЖЕННЯ В. А ФРАНКЛА НА СУЧАСНУ ПСИХОЛОГІЮ: АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ СЕНСУ ЖИТТЯ
243
37.
Спіріна І. Д., Полiщук Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЖИТТЄВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНОЇ ДІВЧИНИ НА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ ДО МАТЕРИНСТВА
248
38.
Спіріна І. Д., Яценко А. Є.
ЖИТТЄВА СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ У СУЧАСНОСТІ
254

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

39.
Ядловська О. С., Айрапетян А.
SOFT SKILLS У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКА
259

 ART

40.
Гонтар О. С., Сорока Р. О.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АРАНЖУВАННЯ ТА ЗВУКОРЕЖИСЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
264

 HISTORICAL SCIENCES

41.
Кадацька Д. Р.
СОФІЯ ФЕДОРІВНА РУСОВА: ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1889–1895)
267
42.
Яковець О. Є., Антощак М. М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В ДЕРЖАВНЕ ТІЛО ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
277

POLITICAL SCIENCES

43.
Новіков В. О.
АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
286

 PHILOLOGICAL SCIENCES

44.
Єфименко Т. М.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГУ ТЕРМІНОЛОГІЙ
290
45.
Ігіна О. В., Шульга А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІТЕТІВ В ОПОВІДАННІ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ЗАГАДКОВА ІСТОРІЯ БЕНДЖАМІНА БАТТОНА»
300
46.
Коваль Н. Є., Ничай І. М.
КОМУНІКАТИВНО–ПРАГМАТИЧНІ ІНТЕНЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ
305
47.
Панасюк Ю. В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
312
48.
Трутяк И. П.
ЛЕКСИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В ПОВЕСТИ В. КАТАЕВА «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» И ПЕРЕВОДЕ Л. СТОКЛИТСКОГО “A WHITE SAIL GLEAMS”
323
49.
Шкворченко Н. М.
ФЕНОМЕН ТОКСИЧНОСТІ У МЕДІА-ДИСКУРСІ
331

 ECONOMIC SCIENCES

50.
Rakhmatullaev Behzod
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN UZBEKISTAN
338
51.
Глушаченко І. В.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ДЕРЖАВНУ ЗАКУПІВЛЮ ЛІКІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
343
52.
Демидов Б. Ю.
ЕКО-ІННОВАЦІЙНІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ КОНКУРЕНТНІСТЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
346
53.
Дзюкевич К.
ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄС
349
54.
Дикий Б., Глущенко А.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄС
352
55.
Рижова К. І., Добрянський О. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
357
56.
Сімкова Т. О., Гнатчук О. В.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
360
57.
Якоб Є. Й.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
368
58.
Яремко-Гладун Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МСП
372

 LEGAL SCIENCES

59.
Demetrashvili A., Demetrashvili S.
GEORGIA’S BUMPY ROAD TO DEMOCRACY – MAIN DIFFICULTIES AND CHALLENGES
376
60.
Губенко В. В., Товкайло А. В., Гладченко Д. О., Ряднова О. В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ В ПЕРІОД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ
384
61.
Ільніцька М. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
392

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: