fbpx

II Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 25-27 октября 2020 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

25-27 октября 2020 года в г. Киев, Украина

состоялась II Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-25-27-oktyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Бащенко М. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИХОГРАМИ В РЕГУЛЮВАННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ
18
2
Ломако Е. Ф., Глєбова Ю. А.
ВИЛОВ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У КИЇВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
22
3
Мельник Д. К., Глєбова Ю. А.
РИБООХОРОННІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ В МЕЖАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26
4
Ніколенко І. В., Ланцова Д. О.
ВИКОРИСТАННЯ МОРЕПРОДУКТІВ В ГОДУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
30
5
Прилуцький Т. А., Чернега Т. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
38
6
Ткаченко А. Д., Глєбова Ю. А.
ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ШАЦЬКИХ ОЗЕР
43
7
Шеренок Н. Ю., Чернега Т. О.
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
47

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8
Muradova A., Hovorun D., Brovarets О.
IMPRESSIVE CONFORMATIONAL MOBILITY OF G•C WATSON-CRICK NUCLEOBASE PAIR: QM/QTAIM EVIDENCE
51
9
Воробей А. М., Коваль Р. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ ASPERGILLUS FOETIDUS
53
10
Данченко Н. В.
ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ТПВ)
59
11
Коваль Р. В., Воробей А. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
64
12
Макаренко Н. А., Охріменко М. О.
ВИКОРИСТАННЯ ALLIUM-ТЕСТА ДЛЯ ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ НАНОАГРОХІМІКАТІВ
69
13
Нестор М. В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІТАМІНУ С У РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ТА ХАРЧОВІЙ ПРОДУКЦІЇ
74
14
Рашевська А. В., Невінчана І. І.
ВИДОВИЙ СКЛАД ГРИЗУНІВ ПРИДОРОЖНІХ СТЕПОВИХ СМУГ ТРАСИ КРИВИЙ РІГ-КРОПИВНИЦЬКИЙ
79
15
Романенко Т. С., Макаренко Н. А.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ
83
16
Свитка І. Б.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БОТАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИН
87
17
Чемісова Т. С., Косімова Л. Р., Нікітенко М. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
90
18
Шашкова А. Р.
МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН SACCHAROMYCES CEREVISIAE ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ЕТАНОЛУ
92
19
Шегеда І. М., Кірізій Д. А., Сандецька Н. В.
АСИМІЛЯЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЛИСТКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА РІЗНИХ УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
96
20
Шелевер А. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ДОБАВОК
102

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

21
Lesnoy V., Chelombiko A.
USE OF MINI-INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF MYRIZZI SYNDROME
107
22
Вакула Д. А.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
109
23
Герасименко О. І., Сургай Н. М., Герасименко В. В., Герасименко Т. А.
АНАЛІЗ ПРИЧИН СМЕРТІ ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ (ВИБІРКОВИЙ АНАЛІЗ)
110
24
Герзанич С. О.
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОГО АНГІОГЕНЕЗУ В УМОВАХ РІЗНОЇ ЙОДНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
114
25
Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
117
26
Колесник Я. В., Момот А. А., Прасол О. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІАЛЬНОГО ВІРУСУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ГОСТРОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО П’ЯТИ РОКІВ
121
27
Марінкова А. І., Федотов О. В.
ДЕЯКІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРОМЕНІВ СОНЦЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
123
28
Морозова М. О., Федотов О. В.
ШИЗОФРЕНІЯ: ВИДИ ПЕРЕДАЧІ У СПАДОК, СИМПТОМИ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
128
29
Муравльова О. В., Дворник І. Л.
АУТОІМУНний ТИРЕОЇДИТ: ПОГЛЯДИ СЬОГОДЕННЯ
132
30
Петрова Д. О., Федотов О. В.
СИНДРОМ ЕДВАРДСА: ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
135
31
Пшенічна В. М.
3-ПЛОЩИННА ГІМНАСТИКА ШРОТ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СКОЛІОЗУ ДРУГОГО СТУПЕНЯ
138
32
Розуменко А. О., Розуменко В. О., Пасєчник О. В., Пасєчник А. М.
РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ОКЛЮЗІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ПРИ ВИДАЛЕННІ ТРЕТЬОГО МОЛЯРУ
143
33
Сичов С. О., Іргашов Р. Ш.
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ РЕВМАТОЙДНОМУ АРТРИТІ
145
34
Чураков А. Я., Диденко А. Б., Гапоненко О. А.
ТКАНЕВЫЕ МАКРОФАГИ. ПАНОРАМНАЯ ДИАГНОСТИКА И БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ
151

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

35
Гаврищук Л. М., Печенюк В. І.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА ДОЗУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФОЛІЄВУ КИСЛОТУ
158
36
Кустова С. П., Бойко М. О., Матвєєва Т. В., Камишан А. С.
ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМПОНЕНТІВ ЗАСОБУ, ЩО ПОКРАЩУЄ ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАН ВАГІТНИХ
162
37
Погосян О. Г., Полуян С. М.
ВИВЧЕННЯ РИЗИКУ ІНТОКСИКАЦІЇ АМІНОФІЛІНОМ В ПРОЦЕСІ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ
168
38
Самборський О. С., Петрів Г. В.
АНАЛІЗ РИНКУ КОМПЛЕКСНИХ ВІТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ РЕТИНОЛ
171

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

39
Ашихміна А. В., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
174
40
Бойко О. И., Гудыменко А. М., Мустяца О. Н.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТРЁХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ Al, Na, Li/Cl
178
41
Мустяца О. Н.
ШЛЯХИ РЕАЛӀЗАЦӀÏ ЕЛЕКТРОЛӀЗУ РОЗПЛАВӀВ ӀЗ ӀОННО-ЕЛЕКТРОННОЮ ПРОВӀДНӀСТЮ
185
42
Продайко С. Д., Власенко Н. Є.
БІОПАЛИВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
192
43
Ткач В. В., Іскариця В. В., Петрусяк Т. В., Гірка О. Ю.
10 ХІМІЧНИХ ТА ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ПІСЕНЬ
195
44
Ткач  В. В., Сторощук Н. М., Келя А. Д., Петрусяк Т. В.
9 ХІМІЧНИХ ТА ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ПІСЕНЬ
209

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

45
Eremenko V. O., Georgieva Е. Р.
THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN AUTOMATED MANUFACTURING PROCESSES
222
46
Боднар О. А., Темошів О. М., Кочан В. В., Кочан Р. В., Кочан О. В.
СТРУКТУРА ВИМІРЮВАЛЬНО-КЕРУЮЧОГО МОДУЛЯ НА БАЗІ МАКЕТНОЇ ПЛАТИ ADuC-845
225
47
Борин В. С., Лазарів М. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПІ-РЕГУЛЯТОРА ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ТИСКУ НА НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ
232
48
Волобуєва В. В., Колесник Л. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРИВЕДЕННЯ СЛІВ ДО НОРМАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
237
49
Довгополий Н. В., Жмурко Р. В., Красноголова А. М., Кочан О. В., Кочан В. В.
МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ
241
50
Довжик Д. В., Потапова К. Р.
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН
248
51
Жмурко Р. В., Темошів О. М., Кочан В. В., Кочан О. В.
ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
255
52
Зайцев С. В., Кишневський В. П., Чиченін В. В., Тихомиров А. Ю.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИХ АНАЛІЗІВ РІДКИХ ТЕПЛОНОСІЇВ ОЛИВООХОЛОДЖУВАЧІВ ГОЛОВНИХ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ НАСОСІВ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
260
53
Исаходжаев Х. С., Алимова Л. О., Ахматова С. Р.
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
268
54
Исаходжаев Х. С., Алимова Л. О., Ахматова С. Р.
РАЗРАБОТАННАЯ СХЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ НА ВПУ
272
55
Іванюта А. О., Білодід О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВФАБРИКАТІВ З ГІДРОБІОНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНОВАНОГО М’ЯСНОГО ФАРШУ
276
56
Іванюта А. О., Яковченко І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РИБНО-ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДОДАВАННЯМ ЛАМІНАРІЇ 
278
57
Копей Б. В., Михайлюк В. В., Бакун Б. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ З’ЄДНАНЬ ВУГЛЕПЛАСТИКОВИХ СТРИЖНІВ ЗІ СТАЛЕВИМИ ГОЛОВКАМИ
281
58
Кочан В. В., Кочан О. В., Римар А. В., Боднар О. А.
ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРА-ЧАСТОТА МІНІМАЛЬНОЇ АПАРАТНОЇ СКЛАДНОСТІ
286
59
Красноголова А. М., Довгополий Н. В., Кочан В. В., Кочан О. В.
ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ НА РОБОЧИЙ КІНЕЦЬ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
293
60
Ломоносов Ю. В.
АВТОМАТИЧНА І НЕЧІТКА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
298
61
Любчич К. М.
МАТЕМАТИЧНІ ФІЛЬТРИ. МАТЕМАТИЧНИЙ ФІЛЬТР «КРИТЕРІЙ ШУМУ»
305
62
Матейко Т. Н., Сердечный А. С.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
311
63
Морозова А. И., Бродягина Д. А.
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
318
64
Пасічник О. А.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ НА ОСНОВІ СТАНДАРТНИХ АПАРАТНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ
320
65
Римар А. В., Кочан В. В., Левків М. О., Кочан О. В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕРМІСТОРА ПІДРУЧНИМИ ЗАСОБАМИ
324
66
Середа Б. П., Кругляк І. В., Кругляк Д. О., Середа Д. Б.
ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОВОЇ ФАЗИ ПРИ ОТРИМАННІ ТИТАНОВИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИЦІЙНИХ НАСИЧУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ
331
67
Суханов М. І., Журба І. О., Бандурка С. В.
ВИБРАННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ, ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РГ
335
68
Ткачова В. В., Чорноморець Г. Я., Березюк Г. Г., Солод Л. В.
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЖИМІВ ГАЗОСПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СЕКТОРУ ТА НАСЕЛЕННЯ У М. ДНІПРО
337
69
Хазанович Н. А.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МАЛЫХ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
342
70
Харченко С. Д., Харченко О. В.
ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ
347
71
Чижов В. О.
РОЗРОБКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО WEB – ДОДАТКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
354
72
Чушкіна І. В., Орлінська О. В., Семиліт А.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ БАСЕЙНІВ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
357

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

73
Андрусишин Ю. І.
ПЕРЕВАГИ ТВЕРДОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, МОДИФІКОВАНЕ ГРАФЕНОМ ТА ВУГЛЕЦЕВИМИ ПОХІДНИМИ
361
74
Асим Алескер Акперов
ДВУХВЕСОВЫЕ Lp ОЦЕНКИ МОНОТОННО УБЫВАЮЩИМИ ВЕСАМИ
368
75
Волошко О. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
371
76
Довга Н. І., Цегелик Г. Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ ПОСТУПОК ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
376
77
Поврозник М. О., Цегелик Г. Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ
380

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

78
Аргіров Д. Г., Юрасов С. М.
ПРОГНОЗ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОД ПРИ РОЗРАХУНКАХ ГДС
386
79
Обухов Є. В.
ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОРІЧНОЇ ПОФАЗОВОЇ ЗМІНИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ВОДООБМІНУ В КИЇВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
392
80
Федоренко Ю. А.
ЕНЕРГОАУДИТ ДИСЛОКАЦІЙ ПРИПЛИВНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
400

АРХИТЕКТУРА

81
Яровицька Н. А., Зоря В. Р.
ФЕНОМЕН КОЛЬОРУ: АРХІТЕКТУРНА ВІЗІЯ
406

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

82
Kovalenko A.
VOCATIONAL GUIDANCE AS ONE OF THE PEDAGOGICAL WORK DIRECTIONS WITH STUDENT YOUTH
410
83
Kravchenko A. V.
THE CHILD EMOTIONAL ABILITIES, THEIR FEATURES AND DEVELOPMENT METHODS
414
84
Pronenko N. S.
MODERN METHODS AND SYSTEM OF EDUCATION IN UKRAINE AND FINLAND
419
85
Rozumets A. V.
PRIORITY DIRECTIONS OF PRACTICAL ASPECTS IN THE UNIVERSITIES OF UKRAINE AND THE UK
424
86
Sarnovska N.
METHODS AND PROBLEMS OF IMPLEMENTING DISTANCE FOREIGN LANGUAGES LEARNING IN HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
429
87
Shmidt S.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING AND FULL-TIME LEARNING
434
88
Zulfugarova K.
STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITIES AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
439
89
Бабаліч В. А.
ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФУТБОЛІСТІВ
444
90
Берестюк М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
451
91
Вовк І. М., Шегда Л. М.
ОНЛАЙН-СЕРВІС KAHOOT! – ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
457
92
Гороховська О. В., Мацюк С. І., Гаврилюк С. В.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ПІДХОДІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
462
93
Доротюк В. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ  УМОВИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
467
94
Доротюк О. Г.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
470
95
Дукрін І. В., Шматалоха О. П.
СУЧАСНІЙ ШКОЛІ – СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
473
96
Еремеева В. В., Капшук И. В.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
477
97
Єремєєв І. С., Єщенко О. І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ
480
98
Іващенко І. І., Івашина Н. В.
ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК ОДИН ІЗ ҐРУНТОВНИХ НАПРЯМІВ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
487
99
Карпюк Л. В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В КУРСОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
493
100
Клик Б. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УНІВЕРСИТЕТАХ ІТАЛІЇ
500
101
Кузьменко І. І.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНКЛЮЗІВНІЙ ОСВІТІ
506
102
Литвиненко О. Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
511
103
Мазуренко О. О.
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN MEDICINE
513
104
Маргосюк І. Л., Куліш Л. О., Мартинюк З. В., Яремчук Р. В.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОРИСНИХ ЗВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
520
105
Мішин С. В.
МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
528
106
Мурадян Т. К., Перехрест Н. В.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ
533
107
Олексійовець В. А., Бартків О. С.
ВИХОВАННЯ ПРАГНЕННЯ ДО УСПІХУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
540
108
Полегонько Н. В.
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ КУРСАНТІВ — МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
545
109
Ревенко К. О.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПЕДАГОГА – ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОЇ ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
552
110
Синельникова І. М.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
556
111
Cіладі В. В.
FORMING FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN
562
112
Скрипник Н. І., Стець А. М.
ЛІТЕРАТУРНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
565
113
Смолянюк Н. М., Титаренко Л. І., Масюк О. М., Сінопальникова Н. М.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
570
114
Соколова С. О.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КРЕАТИВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
576
115
Столярчук В. В., Корнєєнко С. С.
МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
584
116
Турукіна О. В., Пасаман В. В.
ІДЕЇ Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА ЩОДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
588
117
Хуртенко О. В., Василенко М. М., Шадимов Б. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
592
118
Чупрун О. C.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
597
119
Чучман І. С., Яніцька І. С., Стецькова В. А., Чеберяк І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ
604
120
Шаран О. В., Питель В. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАВДАНЬ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
609
121
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Скотаренко Т. А., Григоренко А. С.
ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА Є ПЕРШИМ КРОКОМ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
614

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

122
Коленіченко Т. І., Чичкань А. О.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ДО УМОВ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ
618
123
Максьом К. В., Ібрагимова А. С.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
625
124
Максьом К. В., Лепкіна К. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
629
125
Сіпко Л. О., Алєксєєва Г. Ю.
МОТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВИДИ
635

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

126
Деревенчук О. В., Співак В. І.
РОЛЬ ЦЕНТРІВ ПРОБАЦІЇ У НАДАННІ ДОПОМОГИ В СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ УМОВНО ЗАСУДЖЕНИМ
639

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

127
Ґедзь О. П., Герцойг А.
ПОСТАТЬ ОЛЕКСАНДРА МУРАТОВА В АРХІВАХ ЦДАМЛМ
644
128
Пандирєва Є. А.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ АРХІТЕКТОНІКИ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА
651
129
Романько В. В.
ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ–ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
657
130
Шпетна О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГІТАРИ НАПРИКІНЦІ ХVIII-ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
662

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

131
Баран Р. Т.
ПЕРІОДИ В ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ АВІАЦІЇ
665
132
Герман Г. П.
ВІТЧИЗНЯНІ ВЧЕНІ, ЯКІ ПОЧАЛИ ЗАСТОСОВУВАТИ ДВЗ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
677
133
Доценко І. Б., Доценко М. І.
ЕВОЛЮЦІЯ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ ЯК СУСПІЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ
685

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

134
Полупан М. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА МОДЕЛІ
688
135
Стойко О. М.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОСТКОНФЛІКТНОЇ ВІДБУДОВИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
695

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

136
Derkach S.
A METHOD OF TERMS CREATION  OF AVIATION-TECHNICAL FIELD (CASE STUDY RUSSIAN-UKRAINIAN-ENGLISH TERMS GLOSSARY G.I. AFANASEV)
700
137
Анікєєва А. Ю.
СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ
702
138
Антонюк О. В., Вусик Г. М.
СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИКИ
705
139
Ашихміна К. О.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА СТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ГЛОСАРІЮ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФРЕЙМОВОГО ПІДХОДУ
712
140
Безека К. С.
ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ГЕНДЕРНОЇ НАЛЕЖНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
714
141
Волошина В. В.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ У ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
719
142
Гаас М. К., Бєлєхова Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ХВОРОБА» У РОМАНІ СЕСИЛІЇ АХЕРН “P.S. Я КОХАЮ ТЕБЕ”
722
143
Гладченко В. П.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
726
144
Горбачова О. Ю. Бєлєхова Л. І.
КАНАДСЬКІ ВІРШОВАНІ ТЕКСТИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПОЕЗІЇ
730
145
Загорулько О. Ю.
РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ АВІАЦІЙНОГО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВНИКА (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА Г. І. АФАНАСЬЄВА «РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКА ЗБІРКА АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ»)
735
146
Кравченко Е. О., Палій Є. В.
ВИЯВ АВТОРСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
739
147
Меркулов М. О., Твердой О. И., Калюжний Д. О.
ІСТОРІЯ ТА РОЛЬ НАШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
746
148
Олійник М. М.
ТРУДНОЩІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ ПОДАЛЬШИМ ПЕРЕКЛАДОМ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
754
149
Омельченко О. О.
РОЛЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У СКЛАДІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
762
150
Петрів О. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «СВОБОДА» ЗАСОБАМИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
766
151
Петруша Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА Г. І. АФАНАСЬЄВА «РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКА ЗБІРКА АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ»
772
152
Решитнякова О. О.
ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ КУРСУ «ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ»
778
153
Тараненко К. В., Самброс Л. В.
ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІСНЯХ 
780
154
Тарасенко Ю. І., Бєлєхова Л. І.
СПЕЦИФІКА СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ С. КОЛЛІНС «ГОЛОДНІ ІГРИ»
784
155
Федоренко С. В., Бєлуха О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ ЛЮСІ МОД МОНТГОМЕРІ
788
156
Чепінога В. О., Бєлєхова Л. І.
НЕГАТИВНІ ТА НЕЙТРАЛЬНІ КОНОТАЦІЇ КОНЦЕПТУ  “МАТЕРИНСТВО” НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ У. ТЕККЕРЕЯ “ЯРМАРОК МАРНОСЛАВСТВА”
792

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

157
Кітов М. Г.
РОЗДУМИ НАД ПРОЧИТАНИМ У ГЕРОДОТА
795

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

158
Mazhynska V.
INNOVATIVE POTENTIAL OF A TRADE ENTERPRISE
802
159
Абрахам Ю. В., Сергєєнкова А. М.
CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
806
160
Абрахам Ю. В., Яценко О. В.
АНАЛІЗ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
810
161
Ганзюк О. О., Скрипник Н. Є.
ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІКА ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
816
162
Горбунова О. Н., Домарев Р. Н.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА
821
163
Гребешкова О. М., Згоран Ю. В.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ: У ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
829
164
Зіненко О. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
835
165
Каххаров О. С.
НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
840
166
Ковалёва Т. Ю.
ПОНЯТИЕ О МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
845
167
Колечко Д. В.
АДАПТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В’ЄТНАМУ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
850
168
Копотієнко Т. Ю., Повзун О. Д., Постельга І. І.
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
856
169
Король М. М.
ОЦІНКА НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ОАЕ
861
170
Коротя О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРИЗИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
867
171
Кузнєцова Т. В., Гарнага О. М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
870
172
Лисицкий В. Л., Гернет Н. Д.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖИМОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИЗНЕС СИСТЕМОЙ
877
173
Максименко П. К.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
885
174
Малаков С. С.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СТАТИСТИКА БОЛГАРСКИХ КОЛОНИЙ XIX- НАЧ. XX ВВ. ВЛИЯНИЕ АССИМИЛЯЦИИ
890
175
Міджак О. М., Паздрій В. Я.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
895
176
Огієнко А. В.
МОНІТОРИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
900
177
Пілько А. Д., Мохняк Ю. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В МАРКЕТИНГОВОМУ АУДИТІ
905
178
Руденок Є. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ТИПУ
912
179
Румянцева О. И., Шабан Е. Д.
АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
918
180
Свириденко В. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ BI-СИСТЕМ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
925
181
Сук П. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
930
182
Товт С. В.
НАУКОВА СИСТЕМАТИКА КІБЕРСПОРТУ
935
183
Толстик Ю. А.
ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ
938
184
Чепишко А. О.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВ
944
185
Чухраєва Н. М., Кісельман В. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
951
186
Шуневич А. С.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
956

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

187
Бойченко А. М.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
962
188
Бондаренко Н. О.
ЖІНКИ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА – ОЗНАКА ДЕМОКРАТІЇ
967
189
Домбровська К., Бараненко Д. В.
ВИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ ОСІБ, У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
972
190
Дяченко Ю. Ю.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
977
191
Коновейчук Х. Б.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
983
192
Лихогляд В. П.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СПРИЯТЛИВЕ ДОВКІЛЛЯ В ПРАКТИЦІ МІЖАМЕРИКАНСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
989
193
Пильгун Н. В. , Яковлєва А. А.
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
994
194
Світличний О., Грибова А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
998
195
Скибенко В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
1002
196
Тріпак Ю Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ДОНОРСТВО ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ЛЮДИНИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
1008
197
Шеверун В. С., Костюк Ю. А.
ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
1014

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: