II Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE”, 1-3.04.2024, Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

1-3.04.2024 року у м. Львів, Україна

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of contemporary science: theory and practice. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-1-3-04-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Божко Т. В., Костенко С. А.
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ
23
2.
Божко Т. В., Палій Д. В.
ВПЛИВ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ НА ЇХ ЯКІСТЬ І ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
29
3.
Калинка А. К., Лесик О. Б.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД ЖУЙНИХ І ЇХ ПОМІСЕЙ В УМОВАХ ЗОНИ КАРПАТ
35
4.
Костенко П. О.
НОРМА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ПО ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ
42
5.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Пунченко Н. О., Хамід К. О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
48
6.
Тасаж Р. М., Процун М. В.
ВИКОРИСТАННЯ ХАРВЕСТЕРА І ФОРВАРДЕРА В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
54

 VETERINARY SCIENCES

7.
Котелевич В. А., Пінський О. В., Буднік Т. С.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
59
8.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Філіпська А. В., Хамід К. О.
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРІЇ: ГОМЕОПАТІЯ, АКУПУНКТУРА, ФІТОТЕРАПІЯ
63
9.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Шульженко Є. О., Хамід К. О.
ЕКЗОТИЧНІ ТВАРИНИ ЯК ПЕРЕНОСНИКИ РІЗНИХ ХВОРОБ: СТРАТЕГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ
70
10.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Жеребцова С. Д., Хамід К. О.
ВЕТЕРИНАРНА ОНКОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ РАКУ У ТВАРИН
76
11.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Пунченко Н. О., Хамід К. О.
ВЕТЕРИНАРНА БЕЗПЕКА
82

 BIOLOGICAL SCIENCES

12.
Курбанова О. О.
СЕЗОННА ДИНАМІКА ЩІЛЬНОСТІ ТА ПРОСТОРОВЕ РОЗМІЩЕННЯ ГОРОБЦІВ (PASSER) В С. КОРОП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
85
13.
Чивантух А. А., Прудіус О. Р.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЕХІНАЦЕЇ КОРЕНІВ ЕКСТРАКТУ ГУСТОГО
89

 MEDICAL SCIENCES

14.
Бітчук М. Д., Строєв М. Ю., Жуйборода А. І.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕВРОГЕННОГО МІОКАРДІАЛЬНОГО СТАНІНГУ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ГІЄНА-БАРРЕ
92
15.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Пономаренко О. В., Меженіна Т. В.
ДИСФУНКЦІЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНГІБІТОРАМИ КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ
96
16.
Божко Т. В., Булавка Т. С.
РОЛЬ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ У ЗДОРОВОМУ ХАРЧУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ХВОРОБ
99
17.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С., Шурко Н. О.
МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ
104
18.
Герцен Г. І., Гапон О. М., Білоножкін Г. Г.
КОМПРЕСУЮЧИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ ТІЛА КЛЮЧИЦІ
111
19.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ВИНИКНЕННЯ МІОПІЇ
115
20.
Димніч Л. Ю., Власенко А. С., Шаповал Р. О., Полякова А. О., Мухачова В. Д., Бура М. С., Шаповал Д. В., Суховєєва А. О., Бусько В. В., Демченко Г. О., Луценко П. П., Пономаренко А. Л., Бєлоконов О. О.
ФОРМАЛІН: ВІД РЯТУВАЛЬНИКА НАУКИ ДО «ТОКСИЧНОГО КОХАНЦЯ» АНАТОМІЇ
118
21.
Добржанська Є. І., Волошина А. С., Шевелєва І. В.
ВПЛИВ ГІПЕРГІДРОЗУ НА ВИНИКНЕННЯ ВИСІВКОПОДІБНОГО ЛИШАЮ
127
22.
Єфименкo Н., Редченко Л., Піскун О., Білаш Н.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
130
23.
Красовська К. О., Гончаренко В. В.
ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ОРГАНІЗМУ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19
133
24.
Кречківська Л. М., Добржанська Є. І.
ВПЛИВ РУБЦЕВИХ ЗМІН ШКІРИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
138
25.
Кязимова С. Б., Добржанська Є. І.
ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ МЕЛАНОМА
140
26.
Левченко Є. Д., Григорян Н. А., Бондаренко Я. Д., Удовиченко А. О., Лухіна Є. А., Порубай В. Я., Остроухова К. М., Колісниченко О. В., Шевченко А. Ю., Ярош К. І., Луценко І. В., Козирев С. Д., Лимаренко Д. А., Балковенко В. О.
ВІРТУАЛЬНА АНАТОМІЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: ВИЖИВАННЯ В ДЖУНГЛЯХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ГАЙДИ
144
27.
Лосєва Р. Г.
ВПЛИВ ЕРГОТЕРАПІЇ НА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ СПИННОГО МОЗКУ
149
28.
Лук’янченко А. В., Олійник Ю. О.
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА САМОПОЧУТТЯ ТА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ У МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНИХ АСПЕКТАХ
152
29.
Маляренко В. Р., Добржанська Є. І.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СКРИНІНГУ ТА КЛІНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПСОРІАТИЧНОГО АРТРИТУ
155
30.
Мироник О. В., Мельникович Є. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
158
31.
Нагута Л. О., Драбчак К. О., Заворіна В. О., Страховецька М. В.
ВПЛИВ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ
162
32.
Назарова Д. І., Чайкіна К. В.
КОАРКТАЦІЯ АОРТИ
166
33.
Остап’юк Ю. Р., Мироник О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ\СНІД В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
172
34.
Рапацький В. А., Мироник О. В.
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ХОЛЕРИ НА УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ
175
35.
Рушай А. К., Лисайчук Ю. С., Ковальчук Д. Ю.
ДИСТРАКЦІЙНЕ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ ПРИ ІНФІКОВАНИХ НЕЗРОЩЕННЯХ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
182
36.
Саченко Д. В., Абузейнех Р. Ф., Дзиза А. В.
ВПЛИВ ЧАСТОТИ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА РІВЕНЬ ЗНИЖЕННЯ СЛУХУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНМУ
188
37.
Сушецька А. С., Барбашова А. Г., Притула А. І.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ МІННО-ВИБУХОВІЙ ТРАВМІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
191
38.
Сушецька А. С., Завиленкова В. А., Пантюхова Т. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОСТРУМОВОЇ ТЕРАПІЇ
194
39.
Сушецька А. С., Молоток В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА
197
40.
Таран О. С., Ширяєва Л. Г., Юрова А. А., Григорян Н. А., Бондаренко Я. Д., Удовиченко А. О., Лухіна Є. А., Порубай В. Я., Остроухова К. М., Колісниченко О. В., Шевченко А. Ю., Ярош К. І., Луценко І. В., Козирев С. Д.
ЗМАГАННЯ ЗА ЗНАННЯ: ЯК ВІЙНА СТВОРЮЄ НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ АНАТОМІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ФРОНТУ
199
41.
Форманюк Д. Р., Ясніковська С. М.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ДІАГНОСТИКУ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
208
42.
Шаповал Р. О., Полякова А. О., Мухачова В. Д., Бура М. С., Шаповал Д. В., Суховєєва А. О., Бусько В. В., Демченко Г. О., Луценко П. П., Пономаренко А. Л., Бєлоконов О. О., Лимаренко ДА., Балковенко В. О., Морока Р. К.
ВІД «БЕЗГЛУЗДОГО» ДО «ЗАХОПЛЮЮЧОГО»: ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ ПЕРЦЕПЦІЯ НЕЙРОАНАТОМІЇ ПРОТЯГОМ ІСТОРІЇ?
213
43.
Шевченко О. М., Мельничук П. Ю., Скрипник А. А.
РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У РОЗВИТКУ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
221
44.
Шевченко В. Ю., Філоненко М. В.
ЗВʼЯЗОК МІЖ ПОРУШЕННЯМИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТКОМ ОЖИРІННЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
224
45.
Шупяцький І. М., Базюнь Я. І., Гришечкіна Т. О.
BIOMECHANICAL OF TPMG
227

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

46.
Ріжняк О. Л., Соболь М.
СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
231

 CHEMICAL SCIENCES

47.
Аніщенко А. О., Штамбург В. Г., Кравченко С. В.
ВЗАЄМОДІЯ АРИЛГЛІОКСАЛЕЙ З N-ГІДРОКСИСЕЧОВИНОЮ ЯК ШЛЯХ ДО 3-ГІДРОКСИ-5-АРИЛГІДАНТОЇНІВ ТА 3,4,5-ТРИГІДРОКСИ-5-АРИЛІМІДАЗОЛІДИН-2-ОНІВ
234
48.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
240

TECHNICAL SCIENCES

49.
Levchenko O. G., Polukarov Yu. O., Zemlyanska O. V., Polukarov O. I., Kosterieva Ie. A.
ANALYSIS OF ACTUAL LABOUR PROTECTION PROBLEMS IN UKRAINE
249
50.
Sekhin Ye. M.
SORTING ALGORITHMS
253
51.
Вельма А. О., Онищенко К. Г.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДОРОЖЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ НА FLUTTER
260
52.
Веретельник К. О.
ЛОГІСТИЧНІ ЗАДАЧІ В ЕКОНОМІЦІ ЯК ПРИКЛАД NP-СКЛАДНИХ ЗАДАЧ
263
53.
Духович О. Р.
ОГЛЯД І КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОК ЕЛЕКТРОВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ У ПЕРЕРИВЧАСТИХ РЕЖИМАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН
269
54.
Кабаков А. М., Теліпко Л. П., Рябенко Є. С.
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ВІБРОЗАХИСТУ
274
55.
Кісь Я. П., Дереш О. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЙ РЕЦЕПТІВ СТРАВ
280
56.
Кримчанін Б. А., Вербіцький А. С., Ніжегородцев В. О.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ COPILOT В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
286
57.
Макаревич М. П., Онищенко К. Г.
РОЗРОБКА ФРОНТЕНД ЧАСТИНИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ
291
58.
Мельниченко Р. В., Зюзько А. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРКОВИХ ДЕСЕРТІВ З ШОКОЛАДОМ ТА ПЕРЦЕМ ЧИЛІ
295
59.
Нельга А. Т., Ітякін О. С., Фєдосєєва Г. О., Клименко Ю. М.
ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА НАПРУГИ 120В, 60 Гц В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
299
60.
Онищенко К. Г., Писаренко Є. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЗ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З УРАХУВАННЯМ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ І ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКІВ
303
61.
Піняєв Є. В., Онищенко К. Г.
РОЗРОБКА БЕКЕНД ЧАСТИНИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ
308
62.
Піскун І. О.
ІННОВАЦІЙНА ГІДРОФОБНА ГІДРАТАЦІЯ: ЗМІЦНЕННЯ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ ЧЕРЕЗ НАСИЧЕННЯ ПРОТОНАМИ
312
63.
Ремарчук М. П., Чмуж Я. В., Галицький О. О., Кебко О. В., Коханова О. Ф., Куценко О. М.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПАРКІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
314
64.
Рожко Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТА
322
65.
Сікора Р. В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
325
66.
Фрідріхсон В. Л., Кривоног О. І., Кривоног В. В., Романенко П. Ю., Фадеічев В. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОВОЇ СТРУКТУРИ ТОНКИХ НЕТКАНИХ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
327
67.
Хомич А. М., Шевчук Н. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РИБНОЇ КОНСЕРВИ
333
68.
Шабетя С. А.
НАНОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ
337
69.
Швець О. П., Березовецький С. А., Коруняк П. С.
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ MIG-ПАЙКИ НА ФОРМУВАННЯ ЗВАРНОГО ШВА
341
70.
Шестакова М. В., Ляшенко О. Б., Іванова Р. Ю., Шпота О. О., Перетяка С. М., Котенко О. В.
ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВАНТАЖУ КОПРИ
345

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

71.
Малиш М. І., Куліш М. Р., Іщенко Р. М., Клочан А. Є.
РОМБИ ФРЕНЕЛЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
349

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

72.
Yordanova P.
SECTORAL ECONOMIC CHARACTERISTICS OF GREECE FROM THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY TO THE PRESENT DAYS
356
73.
Ткаченко Р. П., Ткаченко Л. В., Гуров О. І.
МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ С. РУДНИЦЬКОГО
364

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

74.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE AND PHOTO IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF TESTING AT A WELL DRILLING SITE FOR NATURAL HYDROGEN IN USA
369
75.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ON THE PROSPECTS OF DEEP CHANNELS OF FLUID MIGRATION DISCOVERING IN THE REGION OF THE SHEBELYNSKE GAS-CONDENSATE FIELD
379
76.
Овчиннікова Н. Б.
МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ: ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ІМІТАЦІЙНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ
388
77.
Розловська С. Є., Муц В. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ КАРПАТСЬКОГО ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНУ
394

 ARCHITECTURE

78.
Бібер С. Г., Костюк М. С., Кирилюк А. В.
ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ
398
79.
Рожко Є. А.
ГРАВІЙНІ САДИ
403
80.
Юзьков С. С., Пекер А. Й.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДОЩОВОЇ ВОДИ В ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
407

 PEDAGOGICAL SCIENCES

81.
Panteleimonova T. H.
THE CONCEPT OF «BASIC PROFESSIONAL COMPETENCE» IN NATIONAL PEDAGOGICAL THOUGHT
409
82.
Ашиток Н. І.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
414
83.
Барановська О. В.
ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ШЛЯХ ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
419
84.
Галайко Ю. А., Росіцька А. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
426
85.
Головко А. М., Бондарець В. Ю.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ
433
86.
Кириєнко О. О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИЗНАЧЕННІ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ»
440
87.
Коломійцева А. О., Марищук О. Ю., Давидюк А. Р.
ЗНАЧУЩІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ВНЗ
447
88.
Кулай Н. І., Супруненко В. Г., Стафійчук О. П.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
452
89.
Локарєва Ю. В.
АРТ-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
456
90.
Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Пагута Т. І.
ФОРМУВАННЯ МИРОЛЮБИВОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ПАТРІОТИЗМУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
464
91.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Коростельов А. О., Хамід К. О.
ЗМІНА ВИВЧАЄМОЇ У ШКОЛІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЧЕРЕЗ ЗМІНУ ПОКОЛІНЬ
470
92.
Мудрий І.
ФОРМУВАННЯ ЧИСТОТИ ІНТОНАЦІЇ У МУЗИКАНТІВ-ДУХОВИКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ
475
93.
Нечитайло Л. Г., Карабцова В. Т.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
481
94.
Низковська О. В.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПІДВЕЗЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
487
95.
Олійник Н., Бамбура А.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
493
96.
Олійник Н., Панасюк Т.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
497
97.
Панасюк Т. В.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
503
98.
Петрусь О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВПРАВИ «КАРУСЕЛЬ» ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
508
99.
Прохорова О. В., Ярошова К.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
513
100.
Прохорова О. В., Нагорнюк М.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
519
101.
Риженко М. В., Анісенко О. В.
НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ SKIMMING ТА SCANNING НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
524
102.
Романів Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДУ POGIL ТА МОДЕЛІ 5E ДЛЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
529
103.
Романюк В. Л., Гладка І. А.
ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ
532
104.
Саєвич О. В., Горобець А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ
538
105.
Сердюк О. П.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ» У НОМІНАЦІЇ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА
541
106.
Сердюченко Ю. О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
547
107.
Солодовник Г. Б., Аршава О. А.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
552
108.
Хмель Н. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ CORINTH ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ
557
109.
Чубрей О. С., Власов С. А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПРИРОДНИЧИЙ АСПЕКТ
559
110.
Швидун Л. Т.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ
564

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

111.
Вакуленко О.
ПРОБЛЕМИ ТА ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У ЗВО
569
112.
Володарська Н. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГОВО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ
573
113.
Гавриш І. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ОСІБ З ТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ
580
114.
Голіков Р. К.
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
587
115.
Гординя Н. Д.
РОЗВИТОК МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПРОТИДІЯ СТРЕСОВИМ СИТУАЦІЯМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
594
116.
Григорова А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ
602
117.
Дементьєва А. О., Лапшин О. О.
ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ
605
118.
Лисенкова І. П., Салєва Д. О.
АРТ-ТЕРАПІЯ — ЯК ЗАСІБ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
608
119.
Мазанко М. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ
613
120.
Макаренко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМИ СТРАХАМИ ЗАСОБОМ КАЗКОТЕРАПІЇ
618
121.
Малиновська Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛЮЧОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
623
122.
Миропольцева Н. І., Гринчук Б. Ю.
ВАРІАЦІЇ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ОСОБИСТОСТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУВАЛИСЬ У ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ
628
123.
Миропольцева Н. І., Юдко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
635
124.
Мисів М. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ ЯК ФЕНОМЕНУ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
641
125.
Недзельська В. Ю.
ПРОФІЛАКТИКА ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ ЗДО ТА СІМ’Ї ДИТИНИ
647
126.
Поночовна В. П.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
654
127.
Прудка Г. І., Федосова Л. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ САМОТНІХ ЖІНОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТРЕСУ
659
128.
Розпутня А. О.
ВІКОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
663
129.
Сергієні О. В., Козаков А. О., Кислицька І. І., Кислицький І. О.
ГЕНДЕРНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ СІМ’Ї
668
130.
Тітова І.
ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
675
131.
Ткаченко О. С.
СТРЕС ТА СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ
679
132.
Ткачук Т. Л., Лущик А. С.
ПСИХІЧНІ СТАНИ ПОДРУЖЖЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СІМ’Ї
686
133.
Тодорцева Ю. В., Козаченко А. Р.
ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
691
134.
Циглюк Ю. В., Зелінська Я. Ц.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
696
135.
Шаламова І. В., Яроха А. В.
МЕТОД СИМВОЛДРАМИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
700
136.
Шаламова І. В., Яроха А. В.
ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА: ЦІЛІ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
706
137.
Шматко Н. С.
СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ
712
138.
Яблонський А. І., Старова Б. В.
АКТИВНИЙ РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ЗАПОБІГАННІ ТА ЗМЕНШЕННІ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
718
139.
Ярошенко І. О.
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З ПТСР
720

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

140.
Тарасов С. Ю., Кривоберець М. М.
СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЯХ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ МИСЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
727

 ART

141.
Гулевська М. Ю., Стонога Д. В.
ЕТАПИ ПРЕДМЕТНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ KEYSHOT
730
142.
Зінченко А. Г., Морозюк Ю. В., Коваленко В. А.
РЕТРОСПЕКТИВА ГРАФІЧНИХ РІШЕНЬ СТРІЛОК, ЦИФР ТА ЦИФЕРБЛАТІВ ГОДИННИКІВ
736
143.
Коваленко В. А., Стонога Д. В.
ПОБУДОВА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО 3D ОБРАЗУ «ДЖЕКА» НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ BLENDER
742
144.
Морозюк Ю. В., Зінченко А. Г., Гулевська М. Ю.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ФОРМОУТВОРЕННІ ГОДИННИКІВ
748

 HISTORICAL SCIENCES

145.
Гордійчук В. В.
КОРЕЦЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР В РЕВІНДИКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ
753
146.
Довжук І. В.
АРХІВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ У 1920-1930-Х РР.
757
147.
Шологон Л. І., Бариляк А. Р.
ПАЛЕОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИРИЛИЧНОЇ РУКОПИСНОЇ КНИГИ В УКРАЇНІ ХІ – ХVІ СТ.)
763

 CULTUROLOGY

148.
Богінська А. П., Ткаченко Р. П., Ткаченко Л. В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОСТАТІ М. МИКЛУХО-МАКЛАЯ В РАДЯНСЬКОМУ ІГРОВОМУ КІНО
769
149.
Вербецький Є. М.
РЕЦЕПЦІЯ ІНОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
776
150.
Голобородько О. О.
ГЕРОЇЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ НОВИХ МЕДІА: ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАКОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗІВ ГЕРОЇВ-ВІЙСЬКОВИХ
781
151.
Качмар О. В., Садич І. А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІВЕНТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
785
152.
Ліщинська О. І.
Т. ШЕВЧЕНКО ЯК КЛЮЧОВА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНІ МИСТЕЦЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
792

 LITERATURE

153.
Чжоу Хунвей
ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР (НА ПРИМЕРЕ СЫЧУАНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА)
796

 POLITICAL SCIENCES

154.
Акімов А. В.
ДОКТРИНА МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
799
155.
Боронніков М. В.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
803
156.
Верхолаз В. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
810
157.
Мацегора О. Ю.
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
816
158.
Паращук В. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ
821
159.
Соколова Н. Д., Гладун Д. В.
МЕТОДИ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
827
160.
Умінський В. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ ЕТИЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
830

 PHILOLOGICAL SCIENCES

161.
Halai T. M.
METAPHOR FROM THE POINT OF VIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS
837
162.
Горобченко Н. В., Мудрецька Ю. О.
ІМІДЖ МАС-МЕДІА ТЕКСТІВ
841

PHILOSOPHICAL SCIENCES

163.
Борканюк А. Б., Шульмін С. О.
ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
844
164.
Грабовська І. М.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ЧИННИК ЗГУРТУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ З РОСІЙСЬКИМ АГРЕСОРОМ
850
165.
Грех В. І.
ЗБИРАЧ НАЙПРЕКРАСНІШИХ СЛІВ З ЛУГУ БОЖЕСТВЕННОГО ПИСАННЯ – АГАПІЙ (АФАНАСІЙ ЛАНД)
855
166.
Тішко Л. В.
МИСЛЕННЯ У ДОГМІ РІЗНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ СИСТЕМ
862

 ECONOMIC SCIENCES

167.
Bukhareva A. O.
DEVELOPMENT OF MARKETING IN UKRAINE IN RECENT YEARS
865
168.
Kakhaber Tsimintia
THE MAIN DIRECTIONS OF TEACHING «FUNDAMENTALS OF ECONOMIC RESEARCH»
868
169.
Божко Т. В., Шапошнікова В. В.
ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ БОРОШНА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
871
170.
Ворошилова Г. О., Старостіна А. Л.
ЯКІСТЬ І КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
875
171.
Грабовська А. А.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ
879
172.
Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
886
173.
Жуляєв В.
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЦИФРОВОГО СУБ`ЄКТА В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
892
174.
Козьмук Н. І., Мисяк Р. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
898
175.
Крикун О. О., Донець М. Е.
ЧИННИКИ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
902
176.
Крисоватий І. А.
TRANSFORMATION OF THE MARKET INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
907
177.
Мазур Д. В., Ковбій А. С., Волосюк О. С., Ганевич С. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ» В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ АКСПЕКТАХ
912
178.
Мамонов К. А., Коваленко Л. Б., Пруненко Д. О., Притула М. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
919
179.
Пєнська І. О., Радіонова В. Д.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СТИМУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
922
180.
Поліщук О. Т., Лужанська Т. М.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
928
181.
Поліщук О. Т., Савицька Т. А.
ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
933
182.
Райковська І. Т.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ” ДЛЯ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗДІБНОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІКИ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
938
183.
Солодовник Н. В., Скиба Г. І.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: АНАЛІЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРУВАННЯ
943
184.
Сук П. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ОБЕРНЕНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ДОХОДУ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
950
185.
Тарасенко О. С.
СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОПИТОМ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ТА РЕЙТИНГОМ ЗВО У WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES
958
186.
Тєшева Л. В., Харченко Д. О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
963
187.
Тєшева Л. В., Єлфімов О. В.
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ
969
188.
Цімошинська О. В., Костирка Т. В.
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
975
189.
Шалько М. Н., Мамедова Е. С.
ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
984

 LEGAL SCIENCES

190.
Brodova M. E., Bohatyrova M. O.
MODERN TRENDS OF UKRAINIAN JURISPRUDENCE
989
191.
Chornomorets Yu. V., Bohatyrova M. O.
THE FORMULA OF SANITY AND INSANITY IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM
994
192.
Gavelia Ye. O., Bohatyrova M. O.
СIVIL PROCEDURAL LAW IN THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE
999
193.
Gurnyak L., Bohatyrova M. O.
CRIMINAL OFFENSES AGAINST PROPERTY
1003
194.
Kapinus K. A., Bohatyrova M. O.
FIGHTING DOMESTIC VIOLENCE IN UKRAINE
1007
195.
Lagutina P. S., Bohatyrova M. O.
TYPES OF ILLEGAL ACTS. SPECIAL PART OF CRIMINAL LAW
1010
196.
Marchenko D., Bohatyrova M. O.
CONDUCT OF AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT WITH THE PARTICIPATION OF MINORS: GENERAL THEORETICAL ASPECT
1014
197.
Shchokina K. V., Bohatyrova M. O.
PERSPECTIVES OF INCLUSIVE CONDITIONS FOR IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JURISPRUDENCE
1018
198.
Vorona B., Bohatyrova M. O.
LEGAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE DURING ARMED CONFLICT
1022
199.
Zhukovska K. O., Bohatyrova M. O.
DRIVING TO SUICIDE: PROBLEMS OF CRIMINAL LAW REGULATION
1026
200.
Артеменко В. В.
УСУНЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
1030
201.
Бабак К. І., Логінова М. В.
ФІНАНСОВА ВІДКРИТІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: РОЛЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ У ЗМЕНШЕННІ ВИТРАТ
1034
202.
Барабаш А. Г., Костюченко Н. Д.
СПАДКОВІ ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
1037
203.
Білянкін А. В., Чорна А. Г.
МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ «ПРИТЯГНЕННЯ ЗАВІДОМО НЕВИННОГО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» СЕРЕД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
1041
204.
Гнатенко О. О., Чорна А. Г.
ГЕНОЦИД
1045
205.
Дзюбенко С. Д.
СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1049
206.
Дідковський О. Є., Чорна А. Г.
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
1054
207.
Дронський А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОРУКИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ
1058
208.
Задорожній Н. В., Король К. С.
РОЛЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1065
209.
Заікін Д. А., Король К. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
1069
210.
Злий Н. Р., Король К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1072
211.
Зубцов О. О., Бабікова О. С.
ПРЕДМЕТ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ (СТ. 245 КК УКРАЇНИ)
1075
212.
Зуб Д. О., Король К. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РЕАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1079
213.
Ігнатов В., Чорна А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ВАЖЛИВОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ
1085
214.
Ільїна А. О., Клименко Є. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
1089
215.
Карпенко Р. В., Романченко Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ
1095
216.
Кирстя М. В., Чорна А. Г.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: АНАЛІЗ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВАЖЛИВІСТЬ У КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ
1097
217.
Козлюк М. В., Бабікова О. С.
СУБ’ЄКТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ (СТ. 400-1 КК УКРАЇНИ)
1100
218.
Коцуренко В., Чорна А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1104
219.
Ліннік Н. П.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ТРУДОВИЙ СПІР» ТА «ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ»
1109
220.
Науменко Д. В., Король К. С.
ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1112
221.
Нечепоренко В., Волков Ю. М.
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
1116
222.
Омельченко А. А., Прокопов С. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РОБОТІ СЛІДЧОГО
1120
223.
Павленко М. А., Король К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ НЕСЕННІ СЛУЖБИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
1124
224.
Парасунько Ю. М.
РЕФОРМА У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1128
225.
Патретний Д. Р., Король К. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
1133
226.
Присняк Д. О., Король К. С.
ЗАПОБІГАННЯ Й РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
1136
227.
Сенченко Н. М., Чумаченко В. Ю.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКІВ ДАВНОСТІ В УКРАЇНІ
1139
228.
Сімора Д. С., Король К. С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1144
229.
Сітковський Є. А., Чорна А. Г.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА В ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1147
230.
Тарасенко Д. М., Король К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДІАЛОГУ ВІДПОВІДНО ДО «МОДЕЛІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ»
1150
231.
Телійчук В. Г., Ніколайчук Д. О., Мартиненко Г. А.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1154
232.
Устинова І. П., Білявська В. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
1158
233.
Шкелебей О. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ДОПУСТИМИХ МЕЖ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
1163
234.
Яременко О. С., Людвік В. Д.
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯНЬ
1171

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-88-7 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: