fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY”, 4-6 декабря 2019 года Ливерпуль, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

4-6 декабря 2019 года в г. Ливерпуль, Великобритания 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
БАЛДИК Д. О., АЛЯБ’ЄВА А. О. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ.
15
2.
АЗАРЕНКОВА Г. М., КРІЦИНА Д. І., ЯЦИНА К. Г. ОЦІНКА ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА ТА МОДЕЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ.
21
3.
АВАЛБАЕВ Г., А., АБРАЕВ М. С. ВЫБРОСЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
30
4.
VARBANETS R., TARASENKO T., ZALOZH V. THE WORKING PROCESS MONITORING IN TRANSPORT DIESEL ENGINES OPERATING.
36
5.
UDOVYCHENKO O., YURCHENKO A., KHVOROSTINA YU., OSTROHA M. TO THE QUESTION OF THE CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAILERS IN THE UNIVERSITIES OF UKRAINE.
41
6.
PODRA О., KOPYTKO М., ILKIV Y. FEATURES OF LEGISLATIVE PROVISION OF HUMAN CAPITAL FORMATION AND DEVELOPMENT IN UKRAINE.
49
7.
BANDURA V., KHRABATYN R., SAMANIV L. THE EVALUATION METHOD OF SOFTWARE QUALITY TO DEVELOP AND BACK UP RELIABLE SOFTWARE.
53
8.
MELNYCHUK YU., BOIKO M. THE NEED FOR ECONOMIC SECURITY AS AN INDICATOR OF FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS.
59
9.
ASAFAT V., PRYLIPKO T., GONCHAR V. INFLUENCE OF MACRO AND MICROELEMENTS ON METABOLISM AND PRODUCTIVITY OF PIGS.
63
10.
БАБАЙ Л. В. ТУРИЗМ У АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ.
68
11.
ВОВЧОК З. І., БІЛАЙ Ю. В. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ (З ДОСВІДУ РОБОТИ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 1 «НАДІЯ»)
73
12.
БІЛІЧЕНКО В. В. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ В УКРАЇНІ ТА США.
82
13.
БОГУСЛАВСКИЙ Н. М., НАЛИВАЙКО О. І. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ.
92
14.
DUBIVSKA S. S., GRIGOROV YU. B. BIOCCHEMICAL MARKERS OF CARBON EXCHANGE AND CONDITIONS OF POST-OPERATING COGNITIVE DYSFUNCTION.
96
15.
DYOROV S. L. SEARCH ACTIVITY OF CRIMINAL POLICE UNITS: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION.
101
16.
ДЕГТЯРЬОВА Н. В., ПЕТРЕНКО С. І., ШАМШИНА Н. В. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ KAHOOT! МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАТИКИ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.
111
17.
ГРОМОВА Т. В., БІВОЛ І. С., КОВАЛЕНКО П. Г. АКТУАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДЕМОДЕКСУ В М. КРОПИВНИЦЬКИЙ.
116
18.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ГРИЦАК А. Р. ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ.
120
19.
ІЛЬЇН В Ю., БУРДЕГА К. О. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.
125
20.
ШАБАТУРА Т. С., БУЖОРА А. Л., ШАМОТА В. В.ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ.
129
21.
БОНДАР О. В., ВЕРХОВОД О. В., ЛУГАНСЬКА А. К., ГЛАДКОВ О. Ю., СКРОБОВ О. О., ЛУГАНСЬКА О. В. ЩОДО ТЕОРІЙ ДЕМОКРАТІЇ.
134
22.
МОРМУЛЬ М. Ф., ЧЕНАКАЛ А. І., МАЗНЄВ О. О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТАНКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
140
23.
ЛУНЬОВ С. В., УДОВИЦЬКА Ю. А., ЦИЗЬ А. І., МАСЛЮК В. Т. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ АНАЛІЗ ОПРОМІНЕНИХ ЕЛЕКТРОНАМИ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ.
149
24.
ЛУГОВЕНКО Н. В. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ: ВИБІР МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ.
156
25.
КУТНЯШЕНКО О. І., ТОПОРОВ А. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МУЛОВИХ ОСАДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА.
167
26.
ГУБАРЄВА І. О., КРАЄВСЬКИЙ М. А. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ.
177
27.
КОНОНЕНКО Т. П., ПОЛСТЯНА Н. В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
183
28.
KARPENKO O., TURENKO Y., KARPENKO H. ENVIRONMENTAL DOMINANT IN PRIORITY SEGMENTS OF PUBLIC POLICY AS THE BASIS OF PROVIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GREEN ECONOMY IDEOLOGY.
191
29.
УЛАНЧУК В. С., ЖАРУН О. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
201
30.
НАКОНЕЧНА А. М. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ.
215
31.
PYSHNEV S., CHANG-LI YU. METHODOLOGY DETERMINING DISPLACEMENT AND MAJOR DIMENSIONS OF UNMANNED UNDERWATER VEHICLES IN THE EARLY STAGES OF DESIGN.
220
32.
МАТЧУК С. В., КІШИК С. В. ПОСАДОВІ ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС.
230
33.
МАРУЩАК О. А., ЩЕРБАК К. А. ПРАВА ЖІНОК В МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇНАХ.
234
34.
MALAKHOVA S., LURIE K., IVANCHENKO О., VASILENKO G. MODERN METHODS OF PHYSICAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS.
241
35.
МАКСИМОВА Э. А. РАЗРАБОТКА ГАЗОГИДРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ ШАХТ.
247
36.
РОЗДОРОЖНЮК О. Я. ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ  АНТРОПОСОФСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ.
253
37.
CHANGLI YU., PYSHNIEV S.N. DETERMINATION OF POWER CONSUMPTION OF INHABITATION UNDERWATER VEHICLE WITH MODULAR ELEMENTS AT THE EARLY STAGES OF DESIGN.
258
38.
РИБАЛОВА О. В., КОРОБКІНА К. М., ТОМЧУК Н. М. ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИФУЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОТОКІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ Р. ОСКІЛ.
266
39.
ПРОНЬ С. В., ГЕРАСИМЕНКО І. М., ХЛУСОВА В. С. ПЕРСПИКТИВИ ВИКОНАННЯ ФІТОСАНІТАРНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН.
277
40.
СВИРИДОВИЧ С. В. УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА.
283
41.
ПІДЛІСНА О. В., ПЄВЦОВА Є. Д., СЕЛЕВКО А. М. ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.
287
42.
ПИРОГ Г. В., МОСІЙЧУК В. С. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ З АГРЕСИВНІСТЮ В РАННІЙ ДОРОСЛОСТІ.
293
43.
СЛІПЧЕНКО Г. Д., ОХРІМЕНКО О. О. ПІДБІР СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СУПОЗИТОРІЇВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ.
297
44.
НЕДОСТРЕЛОВА Л. В., ФАСІЙ В. В. АНАЛІЗ ЧАСОВОГО ХОДУ КІЛЬКОСТІ ДНІВ З ТУМАНАМИ В ОДЕСІ.
300
45.
ТИЩЕНКО С. В. ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ: СУЧАСНИЙ ЕТАП.
305
46.
ДЕГТЯРЬОВА Н. В., РУДЕНКО Ю. О., ГОРОХОВА В. М. ВАЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ.
310
47.
САМАРІН С. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ЖОНГЛЮВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗА СЦЕНІЧНИМ МЕТОДОМ СВІТЛАНИ СКЛАДАНИ.
315
48.
СЕЗОНОВА І. К., СУХІНА І. Ю. ТЕХНОЛОГIЯ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРIВ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ СПЕЦИФIЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ ЄКТIВ.
325
49.
СКОРОМНА М. В. ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ.
332
50.
ГОЛОВКО Е. Г., ОРЕХОВА Е. В., ЧОМАХИДЗЕ Д. С., ШИХОВА Т. В. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
343
51.
СУБОТА Є. В. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МАС-МЕДІА.
351
52.
ГЕВКО І. В., ГІЛЬТАЙ Л. С. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІКТ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.
360
53.
ЩОКІНА К. Г., БЄЛІК Г. В., ДРОГОВОЗ С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОУРИКЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТАГОНІСТУ РЕЦЕПТОРІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1.
365
54.
ШИЩЕНКО П. Г., ГАВРИЛЕНКО О. П. МОДЕЛЬ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
375
55.
CHERNYSH О. MULTI-GENERIC PHENOMENON.
385
56.
ЯРОВИЦЬКА Н. А., ХОЛОДОВА Я. В. СЕРГІЙ ЖАДАН: ПРО ВІЙНУ БЕЗ ПАФОСУ ТА СЕНТИМЕНТІВ.
388
57.
ФИЛЯНИНА Н. Н., ДОЛГАЯ Е. А., СИНЯВИНА Л. В., СТРОНА Е. В. ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА.
392
58.
МАЗУРОВА О. О., ФЕДОРЕНКО А. М. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ДІТЕЙ.
398
59.
ЗАГОРУЛЬКО Г. А., МОГИЛА В. І., САКЕВИЧ В. І. ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ.
403
60.
ZARIVNA N. O., MOSULA L. M., HORLACHUK N. V. IDENTIFICATION OF DENSE EXTRACT OF CREEPING THYME BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY.
407
61.
КАМБУР М. Д., ЗАМАЗІЙ А. А., КАЛАШНИК О. М. ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРІВ DL – МЕТІОНІНОМ НА РУБЦЕВУ ФЕРМЕНТАЦІЮ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН.
411
62.
ЯРОВИЦЬКА Н. А., КУЛІБАБА О. С. ПЛАТОН І ЖАКО ВАН ДОРМЕЛЬ: ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ.
416
63.
ГРОСУЛ В. А., АСКЕРОВ Т. Т. ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.
419
64.
МАХІНЕНКО Д. С. ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПЛАВАННІ В ВОДАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ ЗА УМОВ СУБАРКТИЧКОГО КЛІМАТУ.
424
65.
МАРЧЕНКО С. В. ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ: УКРАЇНА.
431
66.
САВЧЕНКО В. О. НАВІГАЦІЙНО-ГІДРОГРАФІЧНЕ ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ ФІДЕРНИХ КОНТЕЙНОВОЗІВ ТИПУ «ALIDRA» В МОРЯХ І ПРОЛИВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ.
434
67.
ТЮТЧЕНКО С. М., ХОДИРЄВА І. О. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.
437
68.
CHAKA O. G., YANKO R. V., ZINCHENKO A. S., LEVASHOV M. I. MAGNESIUM-ENRICHED DIET: INFLUENCE ON BIOPHYSICAL PROPERTIES OF BONE TISSUE IN RATS.
440
69.
БАБІЙЧУК А. С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ SPOS, ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ МАРШРУТУ СУДНА, У МІНЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВАХ.
445
70.
АЛЕКСЕЕВ А. В. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ.
447
71.
ДУДЧИК О. Ю., КУТИНЕЦЬ А. В. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.
455
72.
БУРОВА Т. А., ПОРТНЕНКО О. С. ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ.
461
73.
ГАЗЗАВІ-РОГОЗІНА Л. В., ТКАЧОВ О. В. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕПІЗООТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ МІСТ ТА СЕЛИЩ ЩОДО ОКРИЛЕНИХ КОМАРІВ.
469
74.
ШАБАН К. С. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
482
75.
ВИГДОРОВИЧ О. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ КОМПЛЕКСАХ.
490
76.
ANTONOVA O. V. THE DISBALANCE OF THE MICROELEMENT STATUS OF CHILD POPULATION AS RESULT OF ANTROPOGENIC POLLUTION OF ENVIRONMENT.
500
77.
НАЗАРОВ О. С., ГАВРИШ О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ КУРСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ АВТОМОБІЛЯ.
504
78.
ЯРОВИЦЬКА Н. А., ПОЛЯКОВ О. Г. ПРОТИРІЧЧЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ.
508
79.
ДОВБУШ В. І., ЛЕВИЦЬКА Д. Р. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.
511
80.
ЛИТВИНОВ І. О. ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО ПІРАТСТВА У СВІТОВИХ ВОДАХ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
516
81.
ЛИТВИНОВ І. О. ОХОРОНА СУДЕН ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ ВІД АКТІВ ПІРАТСТВА У СВІТОВИХ ВОДАХ.
522
82.
БОКШИЦ О. М. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
528
83.
ВАЧЕВСЬКИЙ М. СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ.
532
84.
MELNYK O. V. VALUABLE ASPECTS OF CAPITALIZATION OF ENTERPRISE.
538
85.
КОРОЛЬ А. В., ВОЙТЕНКО М. О., ВОЛОДІЧЕВ Д. О. СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
542
86.
КАМЕНСКАЯ И. С. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ.
550
87.
РИБАЛЬЧЕНКО Л. В., САУЛІНА А. І., ПІЖАК В. М. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
555
88.
ІЄВЛЄВ О. М., ЧЕРНОВОЛ Н. М. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ.
560
89.
SHAPOSHNIKOV YU., SHAPOSHNIKOVA V., LEPIOSHKINA V. THE ROLE OF NURSES IN THE DETECTION AND PREVENTION OF METABOLIC SYNDROME.
563
90.
LYTVYNENKO O. JIGSAW ACTIVITIES IN FORMING SPEAKING SKILLS FOR THE FOREIGN STUDENTS LEARNING UKRAINIAN.
568
91.
KOLOTILOV O., TYRKIN D., BEZKROVNA A., SHEVCHENKO O., MASLOVSKA A. PECULIARITIES OF MOLECULAR-GENETIC METHODS OF TUBERCULOSIS DIAGNOSIS IN MODERN CONDITIONS .
571
92.
ПРИСНЯКОВА Л. М., АГАПОВА И. Н., СУРЯКОВА М. В., ПАВЛОВСКАЯ И. А. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.
573
93.
ЛИТВИН А. Ф. ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
583
94.
VOSTROV G., YAKSHYN I. ANALYSIS OF PROPERTIES OF TRAJECTORIES OF ALGEBRAIC DYNAMIC SYSTEMS ON THE SET OF ALL PRIMITIVE ROOTS BY MODULE OF AN ARBITRARY NUMBER.
586
95.
ШАВЛАК М. А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
596
96.
АДАШЕВСЬКА І. Ю., КРАЄВСЬКА О. О. САМОПОДІБНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИЧНА ВЛАСТИВІСТЬ ФРАКТАЛУ. ФРАКТАЛЬНА (ДРОБОВА) РОЗМІРНІСТЬ ХАУСДОРФА.
603
97.
ABATUROV A. E., NIKULINA A. A. THE BUSINESS GAME IS A PROCESS OF MODELING REAL PRACTICAL ACTIVITIES AND A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES.
613
98.
VERBYTSKA A. K., SEMCHYK N. O. THE CONCEPT OF CRIMINAL LIABILITY.
625
99.
SKACHKOV V., IVANOV V., PANOVA V., НЕСТЕРЕНКО Т.Н. ABOUT FORMATION OF TRANSPORT PORE SYSTEM IN STRUCTURE OF CARBONIZED CARBON-FILLED PLASTICS.
628
100.
HOLUB O. PRIMARY OBJECTIVES IN TRAINING INTERPRETERS.
634
101.
ZHARLINSKA R. G., GAVRYLUK A. O., DATSENKO G. V., DATSENKO J. O., MISHCHUK A. A. QUALITY ASSURANCE OF HEALTH CARE IN UKRAINE: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS.
638
102.
АХРАМОВИЧ В. М., ЧЕГРЕНЕЦЬ В. М., ЗІДАН А. М. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.
646
103.
RUDENKO O. POSTNONCLASSICAL SCIENCE – VS – POSTMODERNISM.
655
104.
GALICH E., KIRNASOVSKAYA N. FEATURES OF ORGANIZING THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LISTENERS AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY STUDYING.
661
105.
ШАПАР Р. О., СОРОКОВА Н. М., ГУСАРОВА О. В. ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ СУШІННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ ПЕКТИНОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ.
665
106.
ШАБАТУРА Т. С., КОВАЛЕНКО А. А., ДЫРЛЯ Т. Ю. ВЛИЯНИЕ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ.
672
107.
ВАСЮТКІНА Н. В., РИТТНЕР О. Е. М. СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ.
678
108.
YATSKOV M. V., KORCHYK N. M., BESEDIUK V. Y. UTILIZATION OF SOFT CHEESES PRODUCTION WASTES TO INCREASE PRODUCTION VOLUME.
686
109.
ЯЦКОВ М. В., МИСІНА О. І. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ АМОНІАЧНИХ СЕРЕДОВИЩ У МАГНІТНО-ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ.
690
110.
МАРЧЕНКО М. В., МОСІЧЕВА І. І., КАЛЬЧЕВ І. К., ЛИХВА М. В., САСІ О. В., ЧАЛАК Я. I. ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ФАКТОР ОБГРУНТУВАННЯ СТАНУ СИСТЕМИ «ОСНОВА-ФУНДАМЕНТ-БУДІВЛЯ»
696
111.
МАЗУР Ю. В. ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ.
703
112.
НЕГРІЙ С. Г., НЕГРІЙ О. С. ПРОБЛЕМИ ПІДТРИМАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ПРИ СУЦІЛЬНІЙ СИСТЕМІ РОЗРОБКИ.
710
113.
ДЕМЧЕНКО В. О., ДЕМЧЕНКО О. В. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ «РЕЙКА-КОЛІСНА ПАРА» З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ.
716
114.
ПОНОМАРЕНКО О. Ю. ЛІРИКО-СИМФОНІЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ РОЛЬ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТІВ В СУЧАСНІЙ ІТАЛІЇ.
724
115.
ВОЛОШИНА-СІДЕЙ В. В., ТИМОШЕНКО О. С., БАЙРАК К. С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТМЦ НА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗБЕРІГАННІ.
734
116.
ГАВРИШ Н. В., БРЕЖНЄВА О. Г. СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
743
117.
ТАРАСОВ В. А. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ.
754
118.
ГОЛУБЬ Ю. В. СЛУЖБОВЕ ПРАВО В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.
765
119.
ІВАНЧЕНКО Н. О., ПОДСКРЕБКО О. С., ТКАЧЕНКО В. В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ GAP-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ.
768
120.
ХОДАКОВСЬКА А. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ ЯК НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
772
121.
ДЕМИДЧУК Л. Б., САПОЖНИК Д. И., ЛОБАЕВ И. А. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМО- ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
779
122.
KHOMINA S. L., SEMCHYK N. O. SOCIAL CONDITIONS OF CRIMINAL LIABILITY.
787
123.
САВОСТА Р. В. СПОСОБИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ СУДЕН.
791
124.
ПЕТРЕНКО А. М., ГРІНЧЕНКО Д. М., БОНДАР А. О., КОТ С. П. ВПЛИВ УТРИМАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ В КЛІТКАХ ТА НА ПІДЛОЗІ НА КОНТАМІНАЦІЮ ЯЄЦЬ МІКРОФЛОРОЮ.
794
125.
МАТВЄЄВА А. В. МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.
800
126.
ГАЛИЧ Є. А., КУЛЯС К. А. ДИНАМІКА ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНІ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВУ.
808
127.
ПАРШУК С. М., МОЙСЄЄНКО С. О. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
815
128.
IVANETS O. CYCLOPIDAE (CRUSTACEA: COPEPODA) FAMILY IN THE RESEARCHES OF PROFESSOR A. WIERZEJSKI ON THE TERRITORY OF GALICIA.
819
129.
СІЧКО І. О. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО.
823
130.
HELIKH А. O., VASYLENKO O. O. DETERMINATION TERMS OF STORAGE MINCED PRODUCTS FROM FRESHWATER MUSSELS AND ADDITION OF GINKO-BILOBA POWDER.
831
131.
ANDRUSHKO R., MYRONCHUK Z. FORENSIC – MODERN FORM OF CONTROL IN THE CONDITIONS OF THE TRANSFORMATION ECONOMY.
839
132.
БЕНЕДИЦЬКИЙ В. Б., КОРЕНІВСЬКА О. Л., РАДЧЕНКО К. А. ВПЛИВ АЕРОІОНІВ НА ЗМІНУ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ШТУЧНОЇ ІОНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ У ЛЕКЦІЙНИХ АУДИТОРІЯХ.
842
133.
КОЛОДІНА Л. С., ЗАМАН С. С. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ОЦІННИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
847
134.
ОСАДЧУК Ю. Г., КОЗАКЕВИЧ І. А., КОВАЛЬ І. К. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ НАПРУГИ В ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ.
856
135.
ФЕДОТОВА І. В. ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ.
865
136.
ШЕВЧУК І. В. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
874
137.
ДОБРОВОЛЬСЬКА Л. П. БОНДАР О. Т. ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.
885
138.
ЗЕРКІНА О. О., ГРАБОВЕНКО Є. С. СУЧАСНИЙ СТАН МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
895
139.
БАХШАЛІЄВА С. О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0»
902
140.
СЫРОВАТКО Ю. В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОПИТКЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
914
141.
ДІДИК Н. М. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
922
142.
SHEVCHUK V. CRIMINALISTIC METHODOLOGY AND PRAKTIKAL OF STUDY.
932
143.
ПАВЛИК О. А., УШАКОВА О. В. ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
940
144.
ДОГАДАЙЛО Я. В., БОДРА Ю. А. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗМІН В СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.
944
145.
ОЛЬШАНСЬКА О. В., ФІЛІПОВИЧ А. В. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
951
146.
КУДАИР АБЕД ТАМЕР ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ ИРАКА С ПОМОЩЬЮ BIM–ТЕХНОЛОГИЙ.
961
147.
YOUNIS BASHEER N. IMPROVE PHYSICAL-MECHANICAL PROPERETIES OF CONCRETE BLOCKS  USED IN THE DRY HOT CLIMATE OF IRAQ.
964
148.
SARAH NAZAR DHEYAB. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF COMPACTION ON THE STRENGTH OF CONCRETE MIX.
975
149.
МЕЛЬНИК А. О., ТУКІН Н. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
982
150.
KHUDHAIRABEDTAMER., MOHAMMED ISMAT SINO. ANALYSIS OF TASKS AND METHODS FOR EVALUATING AND SELECTING ALTERNATIVE SOLUTIONS.
992
151.
HUZYK N., BRODYAK О., PETRUCHENKO О., TERESHCHUK О. COEFFICIENT INVERSE PROBLEM FOR THE DEGENERATE PARABOLIC EQUATION.
999
152.
SOKIL B., HUZYK N., NANIVSKYI R., SOKIL M. DYNAMICS OF SPRUNG PART OF COMBAT-WHEELED VEHICLES AND FIRING EFFICIENCY OF SMALL ARMS MOUNTED ON THEM.
1006
153.
КРАМАРЬОВ С. М., БАНДУРА Л. П. КРАМАРЬОВ О. С. ТВЕРДІ ТА РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА: ОТРИМАННЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИ.
1011
154.
ЗАЙЦЕВА И. А. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ВОДООТДАЧИ И КОМПАРМЕНТАЦИИ ТКАНЕВОЙ ВОДЫ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ ЭКЗОТОВ РЕГРЕССИОННЫМ МЕТОДОМ.
1021
155.
ПАВЛЮК Ю. І. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
1028
156.
БРАТУСЬ Г. А. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.
1031
157.
БАХОВ І. С., НИЧ Є. І. ПЕРЕКЛАД МЕТАФОРИ В ЛІРИЧНІЙ ПРОЗІ ХУАНА РАМОНА ХІМЕНЕСА ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ «PLATERO Y YO»
1036
158.
ГВОЗДІК Ф. Г. ШЕКСПІРИЗМ ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ ВИНИКНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
1041
159.
ЗАЙЦЕВ А. А. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СЛОБОЖАНСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ.
1046
160.
ЦІЛЬНИК О. Я. ТЕОРИТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАКЛАДАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ.
1055
161.
ЧАТЧЕНКО О. Є. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
1062
162.
БАЛАЦЬКА Н. Ю. КОНЦЕПТИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА.
1068
163.
BANSAK O. V., BANZAK H. V., VOZIKOVA L. M. MATHEMATICAL MODEL OF THE “ON CONDITION” MAINTENANCE PROCESS.
1073

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-193-8, УДК, ББК, выходные данные г. Ливерпуль, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: