IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 10-12.04.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

10-12.04.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-10-12-04-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Зеленський Б. О.
ОЦІНКА СЕРВІСНИХ СИСТЕМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
11
2.
Ліхо О. А., Турчина К. П.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНІВ РІЧОК ПРИ РОЗРОБЦІ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ (НА ПРИКЛАДІ Р. ТУРІЯ)
15

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Tymchuk K. Yu.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CLONING
21
4.
Протасова І. О., Карлащук С. В.
ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВОДОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАЛІЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНІ
23
5.
Тишко О. В., Андреєва О. А.
УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНОГО МЕДУ
28

 MEDICAL SCIENCES

6.
Marchenko A. S., Bobro L. M., Skoryk V. A., Lavryk V. L.
UNDERSTANDING POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS: RISK FACTORS AND DIAGNOSIS
35
7.
Tiron O.
THYROID GLAND PARENCHYMA AND SURROUNDING TISSUE MORPHOLOGIC CHANGES FORTNIGHT AFTER THE SKIN THERMAL BURNING
40
8.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Замора С. С., Литвиченко А. Д.
ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ФОНІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
46
9.
Далекий П. В., Старовєр А. В.
РОЛЬ POCUS В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
53
10.
Демченко О. М., Скубицька Л. Д., Ткаченко С. С.
НЕЙРОМЕДІАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЦНС ЗА УМОВ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
55
11.
Дунаєва І. П., Мареніч Г. Г., Платонова Д. О.
ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ШЛУНКУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
57
12.
Лантухова Н. Д., Сапронова А. С., Ахмаіді М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ. ВЕНТИЛЯТОРНО-АСОЦІЮВАНА ПНЕВМОНІЯ
61
13.
Лапшин В. В., Двореченець Д. Є., Колесніченко О. А. Марченко І. О.
ДОПОЛОГОВА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІДРОНЕФРОЗУ У ДІТЕЙ
64
14.
Макаров С. О., Кальбус О. І., Шастун Н. П., Філюк І. О.
ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ ХАШИМОТО: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
67
15.
Марченко А. С., Сорокіна А. В., Степаненко Ю. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
70
16.
Руденко Г. М., Волкотруб М. О., Дзьоник І. А., Шевченко А. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ ТА РІВНЕМ ВІТАМІНУ D У ДІТЕЙ
73
17.
Сиродой Д. В., Снісар О. С.
МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ХАРЧУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ
76
18.
Таран О. С., Фомін В. С., Шевченко Ю. Т., Х’юз З., Лопушняк Л. Я.
РИНОПЛАСТИКА: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ
79
19.
Цикало Б. М., Максименко О. В., Фомін В. С., Фірузей Р. А., Лопушняк Л. Я.
МОЗКОВИЙ ПОМІЧНИК
85
20.
Юрко К. В., Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Федік К. О., Кадашева С. О.
АНАЛІЗ РІВНЯ ІМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОНЛАЙН ОПИТУВАННЯ
90

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Афанасенко О. В., Малиш В. Є.
РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НІКОТИНАМІДУ В КРЕМАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ
93

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME 2-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF TRICYCLO [5.2.1.02,6] DEСAN
97
23.
Solovyov V. V., Ilyash O. E., Usenko D. V., Cherhynets V. L.
ENVIRONMENTALLY CLEAN WAY OF OBTAINING VALUABLE RAW MATERIALS FROM PRODUCTION WASTE, OCCURRING IN ORTHOPHOSPHORIC ACID SOLUTIONS AND AT HIGH TEMPERATURE SELECTIVE EXTRACTION OF TUNGSTEN
103
24.
Tulaidan H., Simchuk S., Symchak R., Baranovskyi V.
COPPER-CATALYZED REACTIONS OF 1,4-DIPHENYLBISDIAZONIUM SALTS WITH SULFUR-CONTAINING NUCLEOPHILES
108

 TECHNICAL SCIENCES

25.
Banzak H. V., Bansak O. V., Dobrovolska S. V., Vozikova L. M.
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE MAINTENANCE STRATEGY OF MILITARY EQUIPMENT “ON STATUS” WITH CONSTANT MONITORING FREQUENCY
114
26.
Boryn V. S., Feshanych L. I., Melnychuk V. V.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРЯМОЇ ГІДРАТАЦІЇ ЕТИЛЕНУ
120
27.
Dakhno O., Spilnyk M., Uzhelovskyi A.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HYDRAULIC EXCAVATORS’ WORKING EQUIPMENT WITH VARIABLE GEOMETRIC PARAMETERS
125
28.
Haidenko O., Sintiurova M., But M.
RESEARCH OF SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR DISTRIBUTION OF INFORMATION
134
29.
Novokhat O., Koriukaiev O.
ALKALINE CLEANING OF DISTILLATES
137
30.
Skrypnichenko A.
ADAPTIVE SHAPING OF TRAFFIC FLOWS
140
31.
Voskoboinick V.
INFRASOUND AND ITS IMPACT ON PEOPLE
147
32.
Григоренко С. М., Кинєв Є. О., Нечаєнко М. Р., Ложечнікова Є. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КОНВЕЄРУ З ПОДАЛЬШИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ПРОДУКЦІЇ ДО МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ
157
33.
Гузенко В. О., Потапова К. Р., Пичко В. П.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СТРІМІНГУ
160
34.
Денисюк С. П., Лепешко А. А.
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
164
35.
Маннапова О. В., Бойко С. О., Якусевич Ю. Г., Швайка М. О.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ НИЗЬКОСІРЧИСТИХ СУДНОВИХ ДИСТИЛЯТНИХ ПАЛИВ
168
36.
Мікуліна М. О., Клєщ О. В., Тимченко В. О., Клименко Д. В.
БЕЗПІЛОТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ УКРАЇНИ
174
37.
Петров В. М., Чабан С. Г., Пишненко А. Р., Цонєв Д. В., Дімов І. О.
АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ТРОСОВИМИ НАВАНТАЖУВАЧАМИ
178
38.
Підопригора Ю. А.
ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ
183
39.
Плясунова О. О., Філіппов М. Ю., Шевченко О. О., Мартинюк Д. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ
188
40.
Чумак О. В., Бондар С. А., Циколенко О. В., Шудра Н. С.
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗАСОБАМИ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
195

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Андреєва Н. О., Капченко Л. М.
СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ У ЗВО
199
42.
Калайда О. Ф.
ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛІВ ФУНКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРНИХ НАБЛИЖЕНЬ
207
43.
Хохлова Л. Г., Ліщук Н.
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ТЕМИ «РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ»
209

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

44.
Thacker H., Buynevich I. V., Balzani P. A.
SUBSURFACE (800 MHz GPR) VISUALIZATION OF A POST-HATCH SEA TURTLE NEST, VIRGINIA, USA
215

 ARCHITECTURE

45.
Тюрікова О. М., Токар В. О., Чуйко К.
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ДЮКІВСЬКОГО САДУ М. ОДЕСА
219

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Kravchenko S.
MAIN COMPONENTS OF DEVELOPING A NATIONAL EDTECH STRATEGY
223
47.
Marchuk O. O., Novak S. V.
A PROFESSIONALIZM OF TEACHERS IN THE HIGH SCHOOL
230
48.
Башевська М. Л., Колеснікова М. Л.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ
234
49.
Боса В. П.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІКТ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД
239
50.
Гур’янова Н. М., Баришнікова І. М.
РОЛЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ
245
51.
Захарін С. В.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
251
52.
Коханець О. Г., Вєнік К. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
254
53.
Кушнір Ю. Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
258
54.
Россипчук І. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАННЯ
262
55.
Собко Н. Г., Шаповал Д. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ-АМАТОРІВ
269

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

56.
Лук’янченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
273
57.
Мамчур І. В., Корчагіна О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ – СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
283
58.
Межебовська М. М., Туриніна О. Л.
ОСОБЛИВОСТI ПСИХОЛОГIЧНОЇ ГОТОВНОСТI ДИТИНИ ДО ШКIЛЬНОГО НAВЧAННЯ
290
59.
Прохоренко О. С., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ДО ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
297
60.
Черніков С. В., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ СЕРЕДНЬОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
304

JOURNALISM

61.
Kutsenko L., Terkhanova O., Viestia I.
SPORTS JOURNALISM IN UKRAINE: TRADITIONAL GENRES IN A MODERN FORM
312
62.
Вусик Г. Л., Мельнікова Ю. О.
БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ: ЯК КОРЕКТНО НАЗИВАТИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
325

 ART

63.
Богайчук М., Колісник О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ
328
64.
Бондаренко А. О.
СТВОРЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ
336
65.
Вальорко Д. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЛАКАТУ
342

 CULTUROLOGY

66.
Шумейко Л. М.
ХОЛІСТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
348

 POLITICAL SCIENCES

67.
Skorokhod A. K.
SMALL ALLIANCES AS A SECURITY TOOL FOR UKRAINE
354

 PHILOLOGICAL SCIENCES

68.
Dzherikh O.
TESTING THE CRITICAL MASS HYPOTHESIS IN MULTILINGUAL CHILDREN
359
69.
Ласінська Т. А.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ІСТОРИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ: АСПЕКТОЛОГІЯ
365

 ECONOMIC SCIENCES

70.
Бражко О. В., Верительник С. М.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
369
71.
Горбань А. В.
ПЛАНУВАННЯ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ МАРШРУТІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
376
72.
Данилевич Н. М., Коцан М. О.
МІЖНАРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
381
73.
Данилевич Н. М., Чемерис М. Б.
РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
385
74.
Дмитренко Л. П.
ПОДАТКОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
390
75.
Додон О. Д., Ткачук А. В.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОГО СТАНУ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В АДАПТАЦІЇ ДО НОВИХ УМОВ
394
76.
Олійник Л. В., Романова М. М.
РЕГІОН У СИСТЕМІ ПРОСТОРОВОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ
400
77.
Петренко Н. С.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАН УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР
407
78.
Радзієвська С. О.
ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ-КАНДИДАТА У ЧЛЕНИ ЄС
413
79.
Суворова І. М., Поліщук А. В., Темченко А. А.
ТИПИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ З КЛІЄНТАМИ
421

 LEGAL SCIENCES

80.
Дзядевич В. Р.
ЗНАЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ВІДНОСИНАХ МІЖ АДВОКАТОМ ТА СУДОМ: ЕТИЧНІ МІРКУВАННЯ
427
81.
Івановська Є. Д.
ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
433
82.
Обушенко Н. М.
ФУНДАМЕНТАЛЬНА РОЛЬ ПРАВА У РОЗВИТКУ ВСІХ СФЕР СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ ЗАГАЛОМ
437
83.
Подорога Л. В.
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЦЕРКВИ, СІМ’Ї ТА МОРАЛІ У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ
441
84.
Помаз В. І.
ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
445
85.
Самороков В. О., Красько З. В.
РІЗНИЦЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ ТА МЕДІА: ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
452

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: