IV Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE”, 26-28.05.2024, Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

26-28.05.2024 року у м. Львів, Україна

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of contemporary science: theory and practice. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-26-28-05-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Shabash M.
MOLECULAR MARKERS. CLASSIFICATION AND BASIC CONCEPTS
34
2.
Вівчаренко Г. В., Романчук Л. М., Поєнко Н. Ф.
КИСЛОТНИЙ СТАН ГРУНТІВ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
36
3.
Дудка А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВМІСТУ БІЛКА ТА ЖИРУ В ЗЕРНІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА НОРМ ДОБРИВ В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
39
4.
Калинка А. К., Маковійчук С. Д., Коленчук М. М.
РОЗВЕДЕННЯ НОВОГО ТИПУ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ БУКОВИНИ
43

 VETERINARY SCIENCES

5.
Шульженко Є. О.
ХВОРОБА НЬЮКАСЛА: МЕТОДИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
50
6.
Шульженко Є. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТВАРИН ТА МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ
58

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Батечко М. М., Тупицька О. М.
ЛУШПИННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. ЗАСТОСУВАННЯ Й КОРИСТЬ
65
8.
Безпалько О. М., Кисляк С. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ УЛЬТРАМЕТРИЧНИХ ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ ДЕРЕВ
67
9.
Білошицька А. В., Малюга А. Н., Ковтонюк Д. С., Велика В. В., Пацьора В. В.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ, УЧАСТЬ МЕЛАТОНІНУ
72
10.
Гирич Є. В., Тупицька О. М.
ПАРФУМИ — АРОМАТНА НЕБЕЗПЕКА
75
11.
Гончарова М. М.
ГІБРИДНА КАТАСТРОФА, ЯК НАСЛІДКИ ВІЙНИ
77
12.
Гриб Й. В., Троцюк В. С., Войтишина Д. Й., Захарова О. В.
ВИКОРИСТАННЯ SWOT-ІНДЕКСУ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ СТАНУ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ
80
13.
Євстратенко В. С.
ДИНАМІКА ТА ГЕОГРАФІЯ ПОГОЛІВ’Я СВИНЕЙ В УКРАЇНІ
87
14.
Ковальницька К. О., Гаврютіна В. А., Бєлінська А. П.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОЛАГЕНУ В ЕСТЕТИЧНІЙ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ
92
15.
Ковальова К. О., Ковальов О. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ ОЗОНУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ
96
16.
Косенко Р. І., Кущ Ю. І.
РОЛЬ МАГНІЮ У ЗМЕНШЕННІ ТРИВОЖНОСТІ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
101
17.
Кравченко А. В., Тупицька О. М.
ЕНДОКРИННА ФУНКЦІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
108
18.
Мартинець Д. П.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ
110
19.
Мойко Н., Овчарук Н., Керничний С.
БІОТЕХНОЛОГІЯ. КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ. ПЕРШІ КРОКИ – ВИРОЩУВАННЯ НИРОК
114
20.
Підгірняк Ю., Лялюк-Вітер Г. Д.
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
120
21.
Федоряк М. М., Жук А. В., Филипчук Т. В., Зароченцева О. Д., Шкробанець О. О., Джос В. В., Москалик І. М., Голіней А. В.
АНАЛІЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ОЗНАК ВТРАТ КОЛОНІЙ APIS MELLIFERA L. В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ЗИМІВЛІ 2022-2023 РР.
124
22.
Шегеда І. М.
ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ПРОДИХОВУ ПРОВІДНІСТЬ ЛИСТКІВ ПШЕНИЦІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНТЕНСИВНІСТЮ ФОТОСИНТЕЗУ
131
23.
Шпенков І. О., Ільїн В. М.
ЧИРЛІДИНГ В УКРАЇНІ
135

 MEDICAL SCIENCES

24.
Bohovych O. M., Bondar T. B., Ivanchuk M. Yu.
THE EFFECTS OF NICOTINE ON THE HEART
139
25.
Fadieiev O., Harkusha M., Holovko M., Tuboltseva O.
OVERVIEW OF THE GUIDELINES ON PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS
141
26.
Kryzhanovskyi O., Matviichuk O., Rudnikov Ye.
CROSS-PLATFORM MOBILE APPLICATION FOR EFFECTIVE HUMAN HYDRATION TRACKING
146
27.
Lopushniak L. Ya., Sukhonosov R. O., Yakovleva Yu. V.
ANATOMICAL VARIABILITY OF THE SUPERFICIAL MUSCLES OF THE ANTERIOR CERVICAL REGION IN HUMAN FETUSES
153
28.
Nastenko Ie. A., Solonchenko O., Rudnikov Ye. G.
MODEL OF ELASTIC-ACTIVE BEHAVIOR OF ARTERIAL VESSELS UNDER GRAVITY
156
29.
Балак О. К., Балак С. О., Балак В. О.
ВИДАТНА ПРИМА СВІТОВОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ – ЗІНАЇДА ВІССАРІОНІВНА ЄРМОЛЬЄВА
164
30.
Бербець А. М., Булік О. М.
ПІСЛЯПОЛОГОВІ ТРАВМИ. РОЗРИВИ ШИЙКИ МАТКИ. УСКЛАДНЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
166
31.
Бербець А. М., Денежко А. В.
ОСОБЛИВІСТЬ ПЕРЕБІГУ ВРОДЖЕНОГО ТОКСОПЛАЗМОЗУ
172
32.
Бербець А. М., Гринько А. Е.
ПІСЛЯПОЛОГОВІ СЕПТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ
175
33.
Бєльмасова М. С., Ковальов М. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ. ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
182
34.
Бойко Ю. І., Філіпчук М. Т., Луцьков І. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ЛЕГІОНЕРІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
186
35.
Бойчук І. М., Бамбуляк А. В.
РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМУ ВИРОСТКОВОГО ВІДРОСТКУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
190
36.
Бондаренко К. В., Гаврилов А. В.
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ
192
37.
Виндюк А. К., Посполітак О. В., Каньовська Л. В., Мандрик О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ В ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
197
38.
Воробчак А.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТИХ ЛІПІДІВ В КОСМЕТИЦІ
203
39.
Ворошило А. О., Юркова О. В.
ОБІЗНАНІСТЬ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПОЛОЖЕННЯ ПОРОДІЛЛІ У ПОЛОГАХ
205
40.
Гнатюк К. І., Гошовська А. В.
ІНФЕКЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ – ВПЛИВ НА ГЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ЖІНКИ
208
41.
Гребінюк О. С., Харламова К. А., Кузнецова М. О.
ВПЛИВ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ НА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
214
42.
Гудь В. О., Соловйова Є. Т.
РОЛЬ МАГНІЮ В ЛІКУВАННІ МІГРЕНІ
217
43.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОРФОЛОГІЇ СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ
221
44.
Дуда К. В., Кіщук Л. І., Бойко Ю. І.
ПОЛІОМІЄЛІТ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
225
45.
Жуков А. П., Тихонова Л. В.
ПЕРИФЕРИЧНА НЕЙРОПАТІЯ ВИКЛИКАНА АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
229
46.
Коцюбійчук З. Я., Хорхолюк Ю. В., Шахін Н. М.
ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ДІАБЕТИЧНУ ХВОРОБКУ НИРОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ
235
47.
Коцюбійчук З. Я., Пірог Є. В., Коваленко О. О.
ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ КВАРЦЕТИНОМ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ДІАБЕТИЧНОЇ НИРКОВОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
238
48.
Кунанець Н. Е., Віт В. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
241
49.
Мандрик О. Є., Аль-Хасан Я. Х., Телегуз І. А., Цешинська В. О.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ПНЕВМОКОНІОЗІВ, ЯКІ МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ
248
50.
Мандрик О. Є., Дутка Д. О.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ КАРДІОМІОПАДІЇ, ФОРМАКОЛОГІЧНЕ ТА НЕФАРМАКОЛОГІЧНЕ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
255
51.
Мироник О. В., Мельникович Є. А.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
261
52.
Москалюк О. П., Мартинюк Ю. В.
БОЙОВА ТРАВМА ЖИВОТА
264
53.
Москалюк О. П., Аль-Хасан Яна
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ
268
54.
Москалюк О. П., Воротняк І. О., Кравцова К. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ГЕМОТОРАКСУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
273
55.
Москалюк О. П., Мартинов П. А.
СИНДРОМ МАЛЛОРІ-ВЕЙСА. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
278
56.
Москалюк О. П., Телегуз І. А.
СУЧАСНІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ
283
57.
Мощенко Є. М., Романов О. В., Чернуха О. В.
ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ БОБІН – ЛІКАР, ПЕДАГОГ, ВЧЕНИЙ, ДОСЛІДНИК
287
58.
Муринюк В. В., Бамбуляк А. В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОМІЄЛІТУ ЩЕЛЕП СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ, ОБТЯЖЕНИХ НАРКОМАНІЄЮ
291
59.
Остап’юк Ю. Р., Мироник О. В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ ГРИПУ
293
60.
Павлович І. В., Давиденко О. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ТЕРАПІЙ
297
61.
Петрова К. С., Богомол К. В., Некрасова Н. О.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ПРІОНОВИХ ХВОРОБ
300
62.
Ріжняк О. Л., Гончар О. Ф., Волошина Н. В., Чмаріна О. В.
ПОЗААУДИТОРНІ ЗАХОДИ З ФАХОВИХ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ДІЄВИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS
308
63.
Рушай А. К.
ОПТИМАЛЬНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОПІКАЛЬНИМИ ФОРМАМИ ПОСТРАЖДАЛИХ З НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ТРАВМАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
314
64.
Смірнова В. І., Харченко Л. В., Ярош Д. В.
СТУПІНЬ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК
319
65.
Тащук М. В., Ілащук Т. О.
КАПІЛЯРОСКОПІЯ НІГТЬОВОГО ЛОЖА, ЯК МЕТОД ПЕРЕДБАЧЕННЯ РИЗИКІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КЛІНІЧНОГО СТАНУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
325
66.
Тихонова Л. В., Марусин А. Р., Мінухін Б. Д.
ЧЕРПНО-МОЗГОВІ ТРАВМИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
328
67.
Тищенко Т. М., Севальнєв А. І.
ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКІВ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СОVID-19 СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
338
68.
Фіщук С. М., Дяченко М. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБИ КРОНА У ДІТЕЙ
344
69.
Футрак І. М., Бамбуляк А. В.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПАРОДОНТАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ НА ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ
347
70.
Хохлов Я. Е., Степанова К. С., Самойлова Г. П.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ СТРУСУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
350
71.
Швидка Д. Д., Галачинська А. Ю.
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ЗНЕБОЛЕННЯ. ГРУПА НПЗП
353
72.
Шинкарук Є. М.
УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
358
73.
Якубовська Д. Р., Хобзей Д. В., Мандрик О. Є.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ РИЗИК У ЖІНОК ПРОТЯГОМ ЇХНЬОГО ЖИТТЯ
364
74.
Якубовська Д. Р., Давиденко О. М.
ВІЛ – ЗАГРОЗА ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ’Ю. СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ДАНИХ
370

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

75.
Андрійченко А. А., Тупицька О. М.
ТЕСТОСТЕРОН ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
374
76.
Охтіна О. В., Кисельов В. В., Заярна О. Ю., Чеха А. О.
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ R01 В УКРАЇНІ
376
77.
Попенко М. В., Січкар А. А., Сайко І. В., Манський О. А.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ З СОКОМ КАЛАНХОЕ
382
78.
Федорів О. Є., Копач О. Є., Мазур М. Р.
СТАН ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРИМІЩЕННІ АПТЕК «ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я»
384
79.
Чемерис І. В., Якименко І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АНГІОПРОТЕКТОРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ
387
80.
Чіботару А. Л., Якименко І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АНТИГЕМОРАГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ
391

 CHEMICAL SCIENCES

81.
Горбатенко Р. М., Тупицька О. М.
АМІНОКИСЛОТИ У ТВАРИННИЦТВІ
394
82.
Мартинюк А. С., Іваненко О. І., Ковальов О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД КАНАЛІЗАЦІЙНО-ОЧИСНИМИ СПОРУДАМИ МІСТА ЗОЛОТОНОША З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАГЕНТНИХ МЕТОДІВ
396
83.
Стороженко Т. А., Віленський В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ
400
84.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
402

 TECHNICAL SCIENCES

85.
Bezaniuk Ya., Hasii T.
PRODUCTION OF WATERED GAS WELLS
419
86.
Bezaniuk Ya., Trubenko A.
MICROBIAL ENHANCED OIL RECOVERY
423
87.
Dvukhhlavov D. E., Dvukhhlavova A. S., Medintsev K. Yu.
CHOOSING A TYPE OF SOFTWARE APPLICATION BASED ON JAVA LANGUAGE TO AUTOMATE ACTIVITY OF SPECIFIC USERS
427
88.
Gorbachev V., Atif Sabir Qassim
CONDITIONS OF USE OF MAGNETIC FIELD DETECTORS IN DIGITAL SENSOR NETWORKS
433
89.
Ionane N., Rudych D.
AI IN 3D SPHERE
440
90.
Kassabek Samat, Maratkyzy D., Cheremnova M.
SOLVING STEFAN’S NONLINEAR PROBLEMS AND DEVELOPING A METHOD FOR CALCULATING ARC EROSION IN ELECTRICAL CONTACTS USING PHYSICS-INFORMED NEURAL NETWORKS (PINN)
444
91.
Knysh L., Rudych D.
ENCRYPTION: KEY PRINCIPLES AND ALGORITHMS
449
92.
Kosovtsov D. I.
AI AND THE FUTURE OF WORK
454
93.
Martyniuk P. M., Ivanchuk N. V., Shatnyi S. V., Ivanchuk V. V.
MATHEMATICAL MODELING OF THE EFFECT OF THE DYNAMICS OF MICROORGANISMS ON THE SUBSIDENCE OF THE BASE OF THE STORAGE OF SOLID HOUSEHOLD WASTE
457
94.
Mikhailov A. O., Shtefan Ye. V., Mikhailov O. V., Shtern M. B.
PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF DISPERSED POWDER MATERIALS IN SHAPE FORMATION PROCESSES
461
95.
Nikitin I., Voskoboinick V., Abramova L., Kharchenko A., Khuzha I.
INTERACTION OF SURFACE WAVES WITH AN ARTIFICIAL PERMEABLE WALL
468
96.
Shcherbak S., Lutsenko O.
DISTRIBUTED DATA ANALYSIS IN CLOUD SERVICES FOR INSURANCE COMPANIES
475
97.
Бабич Ю. І., Коновалова К. В.
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВЕБ-ОРІЄНТОВОНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ENGLISHHOME»
481
98.
Васильцова Н. В., Новіков Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЛОГІСТИКИ КУХНІ
487
99.
Веселяк В. В., Грицюк Ю. І.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ: ОГЛЯД КЛАСИЧНИХ І СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ
490
100.
Войтко В. В., Підгорний І. М., Ковальчук Р. О.
РОЗГОРТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ДЕРЕВ З ВИКОРИСТАННЯМ GOOGLE MAPS ТА ВПРОВАДЖЕННЯМ ПІДХОДУ CI/CD
499
101.
Гаврилюк А. С., Кисляк С. В.
НАВЧАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ ДЕРЕВ
503
102.
Глагольєв В. О.
ПЕРЕВАГИ ФРЕЙМВОРКУ REACT ПРИ РОЗРОБЦІ ВЕБ-САЙТІВ
507
103.
Гой В. В., Халіков С. А., Фролов В. О., Бурвіков І. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
512
104.
Горбатенко А. А.
МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ВПОДОБАНЬ В ГРУПОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
514
105.
Горбачов В. Е., Петренко В. О.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДАТЧИКІВ СВІТЛА В ЦИФРОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
519
106.
Здановський В. Г., Мелконов Г. Л.
ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ У ЕНЕРГЕТИЦІ
526
107.
Кисляк С. В., Чермошенцева А. А.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ LIMS ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ ЛОБОРАТОРІЙ В УКРАЇНІ
535
108.
Крамаренко В. В.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПОВЯЗАНИХ З НОВИМИ СТАНДАРТАМИ ДЛЯ ELECTRONIC CHART DISPLEY AND INFORMATION SYSTEM
539
109.
Кулай В. П., Васильєв О. С.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАННЯ ПРИ ПРИГОТУВАННІ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ РОЗРІДЖЕНИХ ІНЕРТНИМИ ГАЗАМИ
542
110.
Максимов А. Л., Бєрєстова М. О.
МЕТОДИ ОБРОБКИ АУДІО-ПОТОКІВ МУЗИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ І АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ АКОРДІВ
546
111.
Матьовка С. С.
ПРЕЦИЗІЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ З USB ІНТЕРФЕЙСОМ
552
112.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Осадчий Є. А., Кононенко В. В., Свирид Е. О.
ВПЛИВ ГРУНТОВИХ УМОВ ТА КОНСТРУКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ: СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
558
113.
Мірошніченко Н. В., Ходунькова Я. Д.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДРОБАРОК РІЗНОГО ТИПУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВУГІЛЛЯ ДО КОКСУВАННЯ
562
114.
Ніколаєва А. В., Кисляк С. В.
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВТОРИННОЇ СТРУКТУРИ РНК
564
115.
Педяш В. В., Ледовський Є. В., Ткач В. М.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
569
116.
Петрова Р. В., Бурим В. І.
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ VR-ГРИ НА UNITY
574
117.
Пригода А. Я.
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗБИТТЯ МОНОЛІТНИХ ДОДАТКІВ НА МІКРОСЕРВІСИ
577
118.
Прокопченко С. В.
СТАДІЯ СУПРОВОДЖЕННЯ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
580
119.
Рибальченко Л. В., Романова А. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
584
120.
Рибальченко Л. В., Янченко Д. О.
СТАН КІБЕРБЕЗПЕКИ В СВІТІ
589
121.
Родіонов І. В.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ, ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
593
122.
Савицький Я. В.
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ЗГЕНЕРОВАНОГО ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ: МЕТОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
597
123.
Степанюк Б. І., Лук’янчук О. П., Кравець С. В.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ШВИДКОСТІ РІЗАННЯ ҐРУНТУ
599
124.
Тороус М., Лялюк-Вітер Г. Д.
РОЛЬ ІНСТРУКТАЖІВ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
605
125.
Трифонов Т., Полєтаєв В., Півоваров С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
609
126.
Тягунова М. Ю., Бобирь Д. С.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОМПʼЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПІДБОРУ ОЛИВ
611
127.
Устименко М. Є.
РОЗРАХУНОК ВРАЖАЮЧОЇ ДІЇ ОСКОЛКІВ (УЛАМКІВ)
614
128.
Шаповал Є. Е., Морозова О. І.
ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАЄКТОРІЄЮ НАВЧАННЯ
620
129.
Ялова А. М., Мартинов М. М., Лебеденко Д. Р.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З БАШТОВИМИ ГРАДИРНЯМИ
626

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

130.
Райчинець В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВІ ОКСИДУ МІДІ
632
131.
Тетарятник Є. І.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СКЛАДНІСТЬ ПОШУКУ ГАМІЛЬТОНОВОГО ШЛЯХУ ДЛЯ N-ВИМІРНИХ ГРАФІВ ГІПЕРКУБА
637

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

132.
Hrynyuk V. I.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF WELLNESS TOURISM IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION
642

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

133.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M., Samsonov A. I.
FREQUENCY-RESONANCE METHODS OF SATELLITE IMAGES PROCESSING: RESULTS OF TESTING ON A SEARCH AREA IN THE ODESSA REGION
646
134.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
FREQUENCY-RESONANCE METHODS OF SATELLITE AND PHOTOS IMAGES PROCESSING: RESULTS OF TESTING ON A SITE OF DRILLED WELL LOCATION
655
135.
Вовк О. П., Новосад Д. О.
ТОПАЗ ТА БЕРИЛ У НАДРАХ УКРАЇНИ
664
136.
Вовк О. П., Романюк Д. А.
ВИВЧЕННЯ КОШТОВНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ В КУРСІ ГЕОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА
669
137.
Юрчишин О. В., Розловська С. Є.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДАНИМИ ГДС
674

ARCHITECTURE

138.
Боровик Д. В., Брідня Л. Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ З МОДУЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УКРАЇНІ
681
139.
Лагнюк В. М., Медвідь М. М.
МОДУЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: ШВИДКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
685

 PEDAGOGICAL SCIENCES

140.
Lopushniak L. Ya., Sukhonosov R. O., Yakovleva Yu. V.
DEVELOPING INFORMATIONAL COMPETENCE IN MEDICAL STUDENTS BY OPTIMISING THE ORGANISATION OF SELF-STUDY WORK
691
141.
Ryzhenko M., Anisenko O.
THE WAYS TO IMPROVE STUDENTS SPEAKING SKILLS IN THE ENGLISH CLASSROOM
694
142.
Антонова О. Є., Барановська В. Л.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ З ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
699
143.
Арістова Н. О., Гусак Ю. А.
МЕТОД СКАФФОЛДИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ АВТОНОМНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
704
144.
Білик А. А.
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
709
145.
Бондаренко З. П., Безугла С. С.
ЛОГОРИТМІКА, ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ВАД У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ООП ТА ЗНМ
715
146.
Бондаренко З. П., Безугла С. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПОКОЛІНЬ
719
147.
Бондаренко З. П., Безугла С. С.
ПРОБЛЕМА ТЕНДЕНЦІЇ НОВІТНІХ МЕТОДИК ВИХОВАННЯ ЩО ПРОВОКУЮТЬ РІЗНОТИПОВІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ
723
148.
Буднік С. В., Крикун Я. А.
РОЛЬ АКВАРІУМІСТИКИ В СИСТЕМІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА» ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
727
149.
Булатнікова В. В., Блажко І. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЕОГРАФІЧНУ ОСВІТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
731
150.
Верба О. В.
ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
736
151.
Кириченко А. В., Кукарін Т. І.
РОЗРОБКА ПРОГРАМ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ТА РУХЛИВОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
742
152.
Кириченко А. В., Волянюк Д. В.
РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПОЛІЦІЇ
745
153.
Крівцов Вал. Вол., Крівцов Вал. Вал.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНІЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ПРИ ПОБУДОВІ ЛІНІЙ ПЕРЕТИНУ ЗЕМЛЯНИХ УКОСІВ
748
154.
Кулай Н. І., Стафійчук О. П.
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
752
155.
Легостаєва Т. В., Назиров М. І.
ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ
754
156.
Легостаєва Т. В., Цибульська А. О.
ВАРІАНТИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСЛИН
756
157.
Лобко Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
760
158.
Мелевська Т. М.
ПОНЯТТЯ «ІНТЕРАКЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
767
159.
Павленко М. А., Кириченко А. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В КРАЇНІ
775
160.
Патретний Д. Р., Марков Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
779
161.
Підлужна І. А.
РЕФЛЕКСІЯ В ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
783
162.
Пінчук Л. М., Рось С. В.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
786
163.
Поліщук Л. М.
ПІДГОТОВКА СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ЄВРОПИ
792
164.
Рябко А. В., Сизьон О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
798
165.
Рябко А. В., Сизьон О. О.
МИСЛЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТИ З ФІЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
801
166.
Рябовол Г. С.
ПРОБЛЕМИ ТА РЕФОРМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
804
167.
Савченко О. Г., Бислова К. О.
ДОДАТКОВІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
807
168.
Сидорчук І. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
812
169.
Сірий О. М., Мельник С. Р.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
815
170.
Сніца Т. Є., Кондратюк О. В.
ДО ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
821
171.
Солонина В. О.
ФОРМУВАННЯ УМОВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ
825
172.
Стрига Е. В.
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
831
173.
Тимченко А. А., Войтенко І. В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ІГОР
835
174.
Шалімова Т. І.
МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПИСЬМО) ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
840
175.
Шкурба Т. О., Єфименко Н. Р., Сорока Ю. Б., Козіна Н. М.
ЗАСТОСУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
846

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

176.
Абдуліна О.
АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ
850
177.
Бабак О. М., Борисюк О. М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
854
178.
Гаврилова А. К.
АРТ ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
860
179.
Гашенко В. І.
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ
865
180.
Єльчанінова Т. М., Гусєва І. Г.
КАТЕГОРІЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В НАУКОВОМУ ЕКСКУРСІ: ПІДХОДИ, КОМПОНЕНТИ І ВИДИ
871
181.
Єльчанінова Т. М., Коваленко О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
876
182.
Жмуренко О. С., Астремська І. В.
СПЕЦИФІКА ЕМПАТІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
881
183.
Клименко І. С., Корчова А. А.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ ТА РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
886
184.
Коськова Н. М., Кузнєцов М. А.
ВПЛИВ ЕМПАТІЇ, САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЕМОЦІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
892
185.
Кузьменко Д. М., Тимкович О. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОГО ЛІДЕРСТВА В ПРОФЕСІЙНОМУ ОТОЧЕННІ
895
186.
Кучинова Н. М., Котєнєва М. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ
898
187.
Кучинова Н. М., Мягкова А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГІВ
904
188.
Макаренко Н. М., Чернецова В. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ
911
189.
Макаренко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМИ СТРАХАМИ ЗАСОБОМ КАЗКОТЕРАПІЇ
922
190.
Марченко І. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
927
191.
Міщенко О. В.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ЗЛИТТЯ НА ПОДОЛАННЯ ТРАВМИ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
933
192.
Наумова Н. А., Кацюба Н. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
936
193.
Наумова Н. А., Завгородня М. О.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
943
194.
Пономаренко В.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТЕКСТУ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»
950
195.
Примакова М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ
954
196.
Пріснякова Л. М., Погорілий С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТУ У РАМКАХ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
960
197.
Рафікова А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
965
198.
Рудікова Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ПСИХОЛОГА
971
199.
Савченко О. А., Підчасов Є. В.
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ У ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
975
200.
Синько А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, СХИЛЬНОЇ ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
978
201.
Сокол Р.
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК КОМАНДНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ
985
202.
Сташук М.
КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
991
203.
Стєхіна В. В.
ФАКТОРИ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
996
204.
Суйчмез О. С.
ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
999
205.
Сурякова М. В., Учитель І. Б., Кучинова Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
1007
206.
Тетянчиков А. О., Миргородська Д. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО ВПЛИВУ НА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ МОЛОДІ
1014
207.
Ткаченко М.
СПЕЦИФІКА І ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАЙЛДФРІ ФЕНОМЕНУ
1019
208.
Ульянова Т. Ю., Єрохіна Ю. П.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ, СЕНСУ ЖИТТЯ І ПОСТТРАВМАТИЧНИХ КОГНІЦІЙ
1025
209.
Фесенко О. М., Величко Е. В.
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
1030
210.
Цільмак О. М., Ісраелі Х.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ
1037
211.
Шопіна А.
СПІВПРАЦЯ ВЧИТЕЛІВ, БАТЬКІВ ТА ПСИХОЛОГІВ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
1042
212.
Шопша О. Л., Ступак Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТI САМОАКТУАЛІЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ РОДИНИ ПОВНА/НЕПОВНА
1049
213.
Эльчанінова Т. М., Садова Ю. С.
СТРАТЕГІЇ ВИВЧЕННЯ ВІДЧУТТЯ НЕВПЕВНЕНОСТІ
1057

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

214.
Денисенко Є. М.
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНО-ЕМОЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ UI ТА UX ДИЗАЙНУ
1064
215.
Комишова О. В.
ПРАКТИКА САМОТНОСТІ ЯК СУЧАСНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ
1068
216.
Коц А. А., Ядловська О. С.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
1071
217.
Рибальченко А. А., Карабуля Д. П.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ДЕЗІНФОРМАЦІЯ: РОЗКРИТТЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
1075
218.
Трухонь О. В., Ядловська О. С.
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН МІЖ ПОКОЛІННЯМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
1082
219.
Хоміч Х. В., Ядловська О. С.
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ СІМ’ЯХ МОЛОДІ УКРАЇНИ
1087

 JOURNALISM

220.
Волинець К. І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ І США
1092
221.
Єргін І. К.
НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕДІА»: ПЕРИПЕТІЇ ДОВКОЛА ПРИЙНЯТТЯ, ПОЗИТИВИ, НЕДОЛІКИ
1100
222.
Керечанин К. І.
РОЛЬ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1107
223.
Кошель К. С.
РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ МЕДІА У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ
1113
224.
Осаула В. О., Хоценко П. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ PR І РЕКЛАМИ В КІНОІНДУСТРІЇ
1120
225.
Рильська А. Ю.
ТЕЛЕШОУ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
1126
226.
Савенко О. М., Тадзіма К.
ЗМІНА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛАНДШАФТУ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД НЕСПРОВОКОВАНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
1129
227.
Сисак Х. А.
ВАЖЛИВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ ОДЯГУ
1133
228.
Цюпʼяк В. О.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ РОБОТИ В ФОТОРЕПОРТАЖІ
1137
229.
Ярмоленко М. О.
ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
1141

 ART

230.
Бойко Н. В., Лузанова Т. В., Бетюга А. С.
АНСАМБЛЕВІСТЬ ЯК ДІАЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН (У ПРОЄКЦІЇ НА ФОРТЕПІАННИЙ АНСАМБЛЬ)
1146
231.
Гуменюк О. С., Лац А. В., Косінчук К. В., Пастух Д. І.
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЧАСТИНА ВІЗУАЛЬНОГО ОБРАЗУ КОМПАНІЇ
1149
232.
Гуменюк О. С., Моспан Д. Я., Ошурко Т. А., Говорушко В. С.
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БРЕНДУ
1154
233.
Єнчев М. М.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СУЧАСНИХ АРТ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ
1159
234.
Жим А. С.
РОЛЬ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРИЛАШТУВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
1166
235.
Колісник О. В., Мозгова А. К.
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН: РОЗВИТОК ПЛАНЕТАРІЮ
1171
236.
Мулкохайнен В. А., Гончаренко І. Р.
АНІМАЦІЙНИЙ КЛІПМЕЙКІНГ У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ
1173
237.
Мулкохайнен В. А., Крачко В. Д.
ЕФЕКТИВНІ ПРИЙОМИ ВЕБ-ДИЗАЙНУ
1176
238.
Счастнєва С. В.
СОЦІАЛЬНИЙ ПЛАКАТ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
1180
239.
Тюрменко К. О.
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК СПОСІБ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
1183

 HISTORICAL SCIENCES

240.
Ангельчук Є. В., Добролюбська Ю. А.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У США ЩОДО РАСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Г. ТРУМЕНА (1945-1953 РР.)
1188
241.
Власова Д. Є.
ГОЛОД 1921-1923 РОКІВ ЗА СПОГАДАМИ САМОВИДЦЯ
1196
242.
Горланов Д. В., Жеглінська Т. О.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
1201
243.
Жеглінська Т. О., Павлюк А. Р.
ПРИВАТНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ ЯК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1206
244.
Котелевський М. М.
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО КНЯЖІ ЗНАКИ
1210
245.
Майданевич С. Б.
СТАНОВИЩЕ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ПОРТУ В 1944-1950-х РР.
1214
246.
Мартиненко О. В., Столярова В. Г., Сугак В. В.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ БОТАНІЧНОГО САДУ В ОДЕСІ: ВИСТАВКА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1220
247.
Марущак Я. С.
ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» ЯК ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
1225

 CULTUROLOGY

248.
Головіна Є. О.
СЬОГОДНІШНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРИ
1228
249.
Дмитренко А. А.
ОСНОВНІ АТРИБУТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВБРАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТТЯ
1230

 LITERATURE

250.
Чжоу Хунвей
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ В КНР
1234
251.
Чжэн Тяньюй, Чень Ченьлин
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИАРЕСУРСОВ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХУЧЖОУ, КНР)
1237

 POLITICAL SCIENCES

252.
Tepliuk M. V.
INTERETHNIC CONFLICT
1243
253.
Сілаєв В. В., Горінов П. В.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
1250
254.
Тішко Л. В.
ЛІБЕРАЛЬНА ДЕРЖАВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1258

 PHILOLOGICAL SCIENCES

255.
Голеброда А. І.
АНГЛОМОВНІ СКОРОЧЕННЯ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ ТА МОБІЛЬНИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1261
256.
Дульська С. О.
ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ В ДОПИСАХ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
1265
257.
Ласінська Т. А.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ КРИТИКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
1269
258.
Москаленко О. І., Гуд А. О.
LINGUISTIC STRATEGIES IN LITERARY TRANSLATION: THEORETICAL ASPECT
1275
259.
Панченко В. А.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ПІСНІ «ПЛИВЕ КАЧА ПО ТИСИНІ»
1279
260.
Підлужна І. А.
ОКАЗІОНАЛІЗМИ В НІМЕЦЬКОМУ МЕДІА-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
1282
261.
Ращупкіна М. О.
СКОВОРОДА – ФІЛОСОФ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
1284
262.
Хацер Г. О.
LINGUISTIC FEATURES OF FORREST GUMP’S SPEECH AND ITS TRANSLATION INTO UKRAINIAN
1291

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

263.
Гриценко А. Л.
СКЕПТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
1295
264.
Дубровіна О. В.
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВИЩІ ФОРМИ ЛЮБОВІ
1298
265.
Куніцька Т. С., Ювсеченко Я. В.
ОНТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА «БУТТЯ – НЕБУТТЯ»
1300
266.
Савонова Г. І.
ПРОБЛЕМА НЕ-ЕКЗИСТЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
1304
267.
Уколов Д. В., Беда С. І.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІЙ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
1311
268.
Ювсечко Я. В., Михайловський О. М.
СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ВІЙНИ
1315

 ECONOMIC SCIENCES

269.
Андронік О. Л., Вороніна А. Ю.
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1318
270.
Баран Р. Т.
ВСТУП ДО АВІАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ (ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ)
1324
271.
Винницький А. І.
ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
1336
272.
Вітик Б. М.
УТОЧНЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
1344
273.
Гриценко С. І., Драч М. С.
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
1349
274.
Децик О. І., Задорожний Т. Б.
СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1354
275.
Децик О. І., Радзівон А. Р.
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
1357
276.
Даценко Г. В., Щедрін Д. Ю.
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ
1362
277.
Дмитренко А. І., Пустоваров Д. А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1367
278.
Карабуля А. В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПИВОВАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
1372
279.
Карпова В. В., Мачула А. І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОВАЦІЙ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ В УКРАЇНІ
1378
280.
Кириченко С. О., Сізов О. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1384
281.
Корецька Ю. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЇ ЗА ДЕРИВАТИВНИМИ УГОДАМИ – ЗБИТКИ ЧИ НОРМАЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1388
282.
Коротченко І.
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1395
283.
Котенок М. Г.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІД ЧАС ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ
1398
284.
Кудла С., Глюзіцька В.
ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ
1404
285.
Кузьменко Д. М., Семів Л. К.
СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА
1410
286.
Лежепьокова В. Г., Ничай С. О.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ-СУБʼЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
1413
287.
Мазник Ю. І., Торбич А. В., Ярмус Т. Б., Матвієвський Н. А.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1418
288.
Міщенко В. А., Гринько Д. В.
СУЧАСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1422
289.
Остромський Р. Р., Рябик Г. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ АДАПТАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДО УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
1428
290.
П’ятночка Б. В., Торбич Б. В., Ільчишин М. З., Матвієвський Н. А.
НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
1434
291.
Панасейко С. М., Панасейко І. М., Панасейко М. С.
ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
1441
292.
Пащук Л. В., Свищук І. Л.
ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
1447
293.
Перебийніс Д. С.
ІНТЕГРАЦІЯ DEFI З КОНВЕКЦІОНАЛЬНИМИ ФІНАНСОВИМИ СИСТЕМАМИ
1453
294.
Пилипяк О. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ
1460
295.
Познякова А. С.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД
1464
296.
Садова В. В.
АНТИКРИЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1469
297.
Секретар І. В., Садовяк М. Б., Ільчишин М. З., Мацевко Б. В.
СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1473
298.
Сех А. А.
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СТРАХУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
1477
299.
Сімшаг К. С., Коваленко Ю. О.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІСЛЯВОЄННА РЕКОНСТРУКЦІЯ
1481
300.
Сук П. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ НА ОСНОВІ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1485
301.
Товкачова А. С., Гавриш О. А.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ, ЯКІ ПОЯСНЮЮТЬ ОСНОВНІ МОТИВИ ПРИВАБЛЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ
1493
302.
Філяк М. С., Арєдов В. А.
МОДЕЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ ІДЕАЛЬНИХ МІСТ ТА СИСТЕМА ЇХ ЕКОНОМІКИ У ПРАЦЯХ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ЕКОНОМІСТІВ
1499
303.
Харківський Н. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
1504
304.
Хворостяний В. С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІТ-ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1511
305.
Чаркіна Т. Ю., Чорна Т. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
1518
306.
Шевченко Д. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1523

 LEGAL SCIENCES

307.
Dyakov M. V., Pakulova T. V.
THE USE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE WORK OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
1527
308.
Kurenkov V., Alieksieiev M.
THE PROCEDURE FOR REVIEWING LIFE SENTENCES: IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW OR INCONSISTENCY WITH THE PROCESSES OF DEMOCRATISATION OF LEGAL RESPONSIBILITY
1530
309.
Бабак К. І., Копійка М. Р., Бодирєв Д. А.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ
1536
310.
Бабак К. І., Рижков Е. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ (ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ)
1540
311.
Бабак К., Телійчук В.
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК СЛАДОВОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1545
312.
Багнюк І. В., Бельо Л. Ю.
ТРАНСКОРДОННИЙ АСПЕКТ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1550
313.
Богуславський О. А.
ГУМАНІЗМ І ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
1555
314.
Бодра А. О.
СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ НЕДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНІВ
1560
315.
Бойко В. В., Логінова М. В.
ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ У СУДОВИХ РІШЕННЯХ, УХВАЛЕНИХ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1567
316.
Бурда А. Ю., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1573
317.
Бурлака О. І., Рибальченко Л. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1577
318.
Вергелес І. І., Кудрявцева О. М.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ УСУНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПОСТА В ПОРЯДКУ ІМПІЧМЕНТУ
1581
319.
Вакуліч Б. І., Дерев’янко К. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
1587
320.
Вернидуб О. Є., Котенко Т. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ПОДІЛУ ВЛАДИ ШАРЛЯ ЛУЇ МОНТЕСК’Є В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
1592
321.
Волік В. В., Кутьїна Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ МОРСЬКОГО ПРАВА
1595
322.
Волік В. В., Кутьїна Д. О.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ФРАНЦІЇ
1600
323.
Волік В. В., Макєєв В. О.
ПОРІВНЯЛЬНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
1605
324.
Волік В. В., Макєєв В. О.
ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1608
325.
Вольський Р. О., Логінова М. В.
ОРГАНИ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
1610
326.
Вольський Р. О., Логінова М. В.
ПЕНСІЙНЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1613
327.
Волянюк Д. В., Неклеса О. В.
ЮРИДИЧНА СИЛА ТА ДОКАЗОВА ЦІННІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
1616
328.
Горчакова Є. В.
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
1619
329.
Грітенко О. А., Мішина А. А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
1626
330.
Данильченко А. О., Логінова М. В.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ
1631
331.
Данильченко А., Логінова М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
1634
332.
Деменко В. М., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ
1638
333.
Депутат Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1642
334.
Дуденко М. О., Логінова М. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1646
335.
Дуденко М. О., Логінова М. В.
СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ
1648
336.
Дуденко М. О., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
1650
337.
Дусяк О. С., Кіяниця В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ — ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
1653
338.
Жданова К. В., Логінова М. В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
1658
339.
Жданова К. В., Нагорна О. О.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1662
340.
Жовтобрюх Н. В., Нагорна О. О.
ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1666
341.
Жукова Є., Логінова М. В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1669
342.
Жукова Є., Логінова М. В.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1672
343.
Жукова Є., Логінова М. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
1675
344.
Журавель О. А.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1679
345.
Журавель О. А., Дуняшенко О. О.
СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
1682
346.
Ісланкін С. М., Комарук О. В.
ЗБІР ДАНИХ ПРО ОСОБУ, ЩО ОБШУКУЄТЬСЯ
1686
347.
Іщенко Є. С., Пісоцька К. О.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
1690
348.
Калінніков О. В.
ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СВІТЛІ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
1693
349.
Карпенко К. С., Кисельов А. О.
СИСТЕМА МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
1703
350.
Карпенко К. С., Людвік В. Д.
ДЕЯКІ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПОКАРАНЬ
1707
351.
Кебус А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА АКТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1712
352.
Кирстя М. В., Гіденко Є. С.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ: ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ТА СТАБІЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
1719
353.
Ковейно Ю. В., Макєєв В. О.
МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ОХОРОНА МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ТА РЕЖИМІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
1723
354.
Козак Р. В., Котенко Т. В.
ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В УЧЕННІ Ш. Л. МОНТЕСК’Є
1725
355.
Копетан Д. С., Дьяков М. В., Срібний В. Ю., Чорна А. Г.
УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ
1727
356.
Костенко Ю. О.
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
1731
357.
Крисько В. А., Григорчук Т. В., Бабенко О. С., Чорна А. Г.
ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1736
358.
Кузьмін Я. А., Гамій В. О., Крижановська Є. Г., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ
1740
359.
Кузьмін Я. А., Телійчук В. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОГЛЯДУ
1744
360.
Кузьмін Я., Логінова М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1748
361.
Кукарін Т. І., Неклеса О. В.
РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ПЛОЩИНИ
1752
362.
Кучер В. А.
ПРАВО НА АНОНІМНІСТЬ: СУТНІСТЬ І ЗАГРОЗИ
1756
363.
Кучерявенко С. С.
КРИТЕРІЇ СКРИНІНГУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ НАПРАЦЮВАННЯ
1760
364.
Лаврентьєва К. В., Чорна А. Г.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ: АСПЕКТИ ЗЛОЧИНУ
1766
365.
Лантух М. С., Котенко Т. В.
ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВИ» У ФІЛОСОФІІ Г. ГЕГЕЛЯ
1770
366.
Липницька Є. О., Мельник В. В.
ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА ДАВНІСТЮ КОРИСТУВАННЯ
1775
367.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ТРЕТІХ ОСІБ В СПРАВАХ ПРО ПОНОВЛЕННЯ В РОБОТІ
1781
368.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА РІВНОПРАВНОСТІ СТОРІН, ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1784
369.
Мазур О. В.
ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1787
370.
Мазур О. В.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІДКРИТОГО МОРЯ
1790
371.
Мартолог К. Р., Котенко Т. В.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
1793
372.
Миронець О. М., Макаренко Я. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
1799
373.
Москалюк О. В., Гацелюк Е. А.
ПРАВО НА ЩАСТЯ В КОНТЕКСТІ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
1802
374.
Наліжитий В. В., Логінова М. В.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
1806
375.
Науменко Д. В., Жеглінська Т. О.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
1809
376.
Наумов Г., Сідельник М., Єфімов В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
1813
377.
Обоянцев С. С., Дерев’янко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ЯК МЕТОДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
1818
378.
Обоянцев С. С., Єфімов В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
1823
379.
Омельянець А. О., Логінова М. В.
РОЛЬ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1829
380.
Острівний Д. М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС NFT ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА
1832
381.
Павленко М. А., Жеглінська Т. О.
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
1835
382.
Папуша А., Статіва О.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОБСЛУГОВУВАННІ КЛІЄНТІВ
1839
383.
Петрило І. В., Шило П. О.
ЖИТЛОВЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ОРЕНДАРІВ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ: АСПЕКТИ УЧАСТІ ГРОМАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ
1845
384.
Пожидаєв М. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1851
385.
Помаз А., Жукова Є., Телійчук В. Г.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1858
386.
Помаз А., Логінова М. В.
ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ
1863
387.
Рукіна Д. О., Киян В. Я.
ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
1865
388.
Світайло Д., Тимощенко В., Телійчук В.
ЩОДО ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1870
389.
Соза Відал А. К., Бондар О. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1874
390.
Сопільник Л. І., Сопільник Р. Л., Сопільник Л. С.
ДІЄВІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
1879
391.
Спицький Я. М., Пісоцька К. О.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ ЩОДО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
1885
392.
Степаненко А. В., Марков Р. А., Кириченко А. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ
1888
393.
Стратінський І. І., Котенко Т. В.
КАНТІВСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ПРАВО ТА МОРАЛЬ ЯК СКЛАДОВІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
1892
394.
Стратінський Д. І., Котенко Т. В.
СВОБОДА ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ПРИРОДНОГО ПРАВА
1895
395.
Сухицька Н. В., Іванько О. Ю.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ І КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
1899
396.
Танченець І. В., Дерев’янко К. В.
ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ТА ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1905
397.
Танченець І. В., Єфімов В. В.
РЕКВІЗИТ ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТА ЯК ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ
1909
398.
Тарута Д. В., Жеглінська Т. О.
МІСЦЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
1914
399.
Тарута Д. В., Неклеса О. В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
1919
400.
Телійчук В. Г., Кирстя М. В., Федоренко Т. Ю.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОСІБ СХИЛЬНИХ ДО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1923
401.
Телійчук В. Г., Федоренко Т. Ю., Кирстя М. В.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1927
402.
Тимощенко В. О., Ділігул А. С.
НЕФОРМАЛЬНЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
1931
403.
Тимощенко В. О., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
1934
404.
Тимощенко В. О., Логінова М. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБʼЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
1937
405.
Тимощенко В., Світайло Д., Телійчук В.
ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ КОМБІНАЦІЇ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ
1940
406.
Тимощенко В. О., Чорна А. Г.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ
1944
407.
Трубіцина К. Я., Бабанін С. В.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРАДІЖКИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1948
408.
Ус С. О., Котенко Т. В.
ІДЕЇ СВОБОДИ ТА ВЛАСНОСТІ ЯК ВИХІДНИХ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ВЧЕННІ Г. ГЕГЕЛЯ
1951
409.
Хотенець А. П.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
1954
410.
Чорна А. Г., Світайло Д. С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЦИД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1957
411.
Шаркова В. С., Петрук В. П., Антипов В. І.
ОБРАЗА ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ПОГРОЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1961
412.
Шевяков М. О., Євдокимов І. І.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ КОРУПЦІЄЮ
1968
413.
Шиліна Д. О., Котенко Т. В.
ОБОВ’ЯЗОК ЗГІДНО ВЧЕННЯ ГЕГЕЛЯ
1971
414.
Юшко О. С.
КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
1973
415.
Янченко Д. О., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ОSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)
1981

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-88-7 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: