fbpx

IX Международная научно-практическая конференция “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 14-16 апреля 2021 года Бостон, США. Архив

Уважаемые коллеги!

14-16 апреля 2021 года в г. Бостон, США. 

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-14-16-aprelya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/.

1.
Avdimirets N. V.
THE DISCURSIVE DIMENSION OF HAPPINESS AND THE ECONOMY.
13
2.
Aliyeva I. F.
ANATOMICAL STUDIES OF FESTUCA OVINA.
18
3.
Agayeva G., Nedashkovskaya T.
THE ROLE OF HYPERBOLE IN THE POEMS OF MAGTYMGULY AND THEIR TRANSLATIONS INTO RUSSIAN AND ENGLISH.
22
4.
Agayeva O., Agayev M.
HISTORICAL PERSONALITIES IN THE POEMS OF MAGTYMGULY PYRAGY AND THE PROBLEMS OF LITERARY TRANSLATION INTO RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES.
32
5.
Bayqabilov K. M., Safarov U. X., Karakulov N. M.
DEGREE OF LEARNING, TOPONIMIC CLASSIFICATION AND NATURAL GEOGRAPHICAL ASPECTS OF EUROPEAN COUNTRIES.
41
6.
Belova I. M., Zavytii O. P.
DIRECTIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF TERRITORIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN UKRAINE.
51
7.
Borisenko T. I., Petrova E. I.
MODAL VERBAL CONSTRUCTIONS WITH ‘MUST’ IN THE TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE.
62
8.
Eminov A. M., Ruzmetov I., Eminov A. A., Boymurodova M. T., Vacasov C., Abrayev M. S.
COMPOSITION AND PROPERTIES OF SILICA FROM RICE HUSK.
67
9.
Karatieieva S. Yu.
MODERN STANDARDS OF EDUCATION FOR TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS.
76
10.
Klimko Yu. E.
SYNTHESIS OF ADAMANTYL CONTAINING 3-OXO TETRAHYDROISOQUINOLINE IS USING AMIGO ALKYLATING REAGENTS.
82
11.
Kliunina N.
INTEGRATION – TODAY’S NECESSITY.
84
12.
Mammadov S. Je., Hasanova R. Yu., Alixanova A. Z., Allahverdiyev T. G.
DEVELOPMENT TRENDS OF THE TOURISM INDUSTRY.
91
13.
Melnyk G., Yarnykh T., Yuryeva G.
INVESTIGATION OF THE STABILITY OF AN EXTEMPORANEOUS SUSPENSION OF BISMUTH BASIC NITRATE.
98
14.
Salmanov V. M., Ibragimov B. G.
THE INTERBAND LIGHT ABSORPTION OF QUANTUM DOT SUPERLATTICE.
103
15.
Shevchenko V. V., Shayda V. P., Pototsky D.
THEORETICAL AND PRACTICAL DIRECTIONS FOR THE TURBOGENERATORS CREATION, TAKING INTO ACCOUNT THE ELECTRIC POWER INDUSTRY DEVELOPMENT.
110
16.
Sopel O. M., Sopel O. V., Lototska O. V., Kopach O. Ye., Fedoriv O. Ye., Melnyk N. A., Yurchyshyn O. M., Bilukha A. V., Tsvyntarna I. Ya.
LEVELS PHYSICAL ACTIVITY IN THE THIRD-YEAR STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY.
119
17.
Yakymenko D. O., Smiianov Ye. V., Plakhtiienko I. O.
THE CHOICE OF TREATMENT FOR ADENOIDITIS IN THE ADULT POPULATION.
124
18.
Yevstihnieiev I. V.
EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS: FOCUS ON IMPROVING DIAGNOSIS.
127
19.
Аветісова І. С., Семак А. В.
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙ В СУЧАСНИХ МЕТОДИКАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
130
20.
Авлакулов А. М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ.
138
21.
Азизова Фарида Фахритдин Кзи
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
143
22.
Амонов А., Джураев А., Бехбудов Ш.
НОВАЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА СТАЧИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ.
148
23.
Аскарьянц В. П., Ларин Е. А., Субханкулов Ж. Г., Атоев Ж. А.
АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИИ ДЫХАНИЯ.
153
24.
Байназарова О. О.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ.
161
25.
Белостоцкая Н. Н., Коляда И. И., Морская А. А.
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В ДИЗАЙНЕ.
169
26.
Білецька І. О.
РОЛЬ ДИСКУРСИВНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНЦЕПТУ MULTICULTURALISM І СПОСОБИ ЇХ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ.
177
27.
Брославська Г. М.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ЕТАПИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.
186
28.
Бруньова І. О.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РУЛОННИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ШИРОКОФОРМАТНИМ ДРУКОМ.
191
29.
Богатько В. В., Кухар Н. І.
НЕПОВНІ ПРИЄДНУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА.
196
30.
Бозорова Ф. М., Турсунова Г. Ш., Мансури Д. С., Мансурова М. А.
ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА С РЕЗИНОВЫМ АМОРТИЗАТОРАМ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ.
205
31.
Бозорова Ф. М., Мансури Д. С., Мансурова М. А.
УЗЕЛ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ С ДИПОЛЬНЫМ УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТА МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ.
209
32.
Ваисова Г. Б.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ CAPPARIS SPINOSA L. В РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА.
213
33.
Варганич Г. О., Чегодаєва Н. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
221
34.
Василюк А. С., Кравчишин Р.-А. М.
ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ.
229
35.
Войтенко В.
ЛОНГИН ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНИ.
235
36.
Волянський П. Б., Гур’єв С. О., Долгий М. Л., Кушнір В. А., Макаренко А. М., Дрозденко Н. В., Стрюк М. П.
ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ГОСПІТАЛЮ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2.
241
37.
Гайдук К. В.
ВПЛИВ ДОБОРУ ГУСЕНИЦЬ ТА ІМАГО-САМОК ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА ЗА ЕТОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ НА БІОЛОГІЧНІ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ПОКАЗНИКИ НАЩАДКІВ.
245
38.
Гайструк Н. А., Гайченя І. О., Миронченко К. О., Павлікевич А. В., Ступін В. П.
СКРИНІНГ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
251
39.
Гасымов Г. Г.
ОБ ОДНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РАСЧЕТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА В ЗАМКНУТЫХ АППАРАТАХ.
259
40.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Давиденко А. В., Манькова В. В.
ПОСІЧЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ – КОМПЛЕКСНІ ПОВНОЦІННІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ.
268
41.
Герасимчук П. О., Фіра Д. Б., Павлишин А. В.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
275
42.
Гетало О. В., Белян А. В.
АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПРИ ВИБОРІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ.
284
43.
Горбийчук М. И., Кропивницкий Д. Р.
ЧИСЛОВОЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ДОЛОТО ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН.
292
44.
Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК.
309
45.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
317
46.
Драганчук К. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА.
325
47.
Дроб Н. Ч., Федорчук А. Є.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.
334
48.
Жалолов Ф., Джураев А., Мадрахимов Ш.
РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА И СПАРЕННЫМИ ЗУБЧАТАМИ ШКИВАМИ.
341
49.
Жураев Н. Н., Юлдашев К. К., Джураев А. Д.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ.
345
50.
Завьялова Ю. А.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТАКСИСА КОМИКСА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ.
349
51.
Ибрагимов А. Ш., Набиева Фатмаханум Халид кызы
POTAMOGETON GRAMINEUS L. – НОВОЕ ДЛЯ ФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА.
355
52.
Исмайлова Севиль Айдын кызы
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ.
362
53.
Іванов Є. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖИНИ РОЗТЯГАННЯ ІНСТРУМЕНТАМИ AUTODESK INVENTOR.
367
54.
Ілляшенко І. О., Ганночка А. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФРАНЧАЙЗИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ CORAL TRAVEL).
370
55.
Карпенко Р. В., Слободян В. Д.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЮ ПРИГОДОЮ З ТОЧКИ ЗОРУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
376
56.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
383
57.
Кім Т. І., Скиба К. В.
IT-СЕКТОР В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.
392
58.
Коваленко І. А.
СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
398
59.
Кулик О. Д.
МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ ЯК СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.
402
60.
Кулиев Фикрет Али оглы, Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Насири Фахрия Машаллах кызы
АМИДЫ И ЭФИРЫ ДИТИОУГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ КАК АКЦЕПТОРЫ ПЕРОКСИДНЫХ РАДИКАЛОВ.
408
61.
Лисак П. Ю., Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л., Грицаєнко Ю. А.
РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ФУНКЦІЮВАННІ ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН.
413
62.
Лутовинов Ю. А., Мартын В. Д., Лысенко В. Н.
ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ПО ГРУППАМ УПРАЖНЕНИЙ МИКРОЦИКЛОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ГОДИЧНОЙ РАБОТЫ ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ.
421
63.
Марченко О. А., Постол А. А., Сальнікова М. В.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
430
64.
Маматова Д., Хайдаров Б., Сайидкулов С., Холмирзаев Ж.
НОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА ОТ МЕЛКОГО СОРА.
434
65.
Мачульський Г. М., Черевко В. М., Борисенко Ю. О.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ.
438
66.
Михайлов А. І.
КІНЕТИКА ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ВИСОКООРІЄНТОВАНОМУ ГРАФІТІ, ЯКИЙ ІНТЕРКАЛЬОВАНИЙ КАЛІЄМ.
443
67.
Місюрка П. В., Басюк Т. М.
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ З ВРАХУВАННЯМ ЕТНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ.
446
68.
Морозюк Ю. В., Гордиенко Н. Ю., Алексеенко А. В., Малиновская Д. С.
ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.
450
69.
Мушицький В. О.
ВИДОБУТОК ГРАНІТУ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ.
456
70.
Назаренко І. М.
INDIVIDUAL THINKING CHARACTERISTICS OF STUDENTS TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHILE TEACHING ESP SPEAKING.
459
71.
Назаренко И. В., Юрковский А. М., Лось Д. М., Шаршакова Т. М.
СКРИНИНГ РАКА ЛЕГКОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОДОЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В УЧРЕЖДЕНИИ «ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР».
463
72.
Назаров О. Ю., Вечур О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ CI/CD ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ КОДУ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
468
73.
Непрілий О. І.
ПРОБЛЕМА БЕЗУМСТВА ТА СЕКСУАЛЬНОСТІ НА ТЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ МІШЕЛЯ ФУКО.
474
74.
Овсієнко Л. М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОМОВЦІВ.
486
75.
Олимбойзода П. А., Икрами М. Б., Яминзода (Яминова) З. А.
О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КРАШЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИРОДНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ.
491
76.
Очилова М. И.
ВЗАИМОСВЯЗЬ «АТВАК УЗ-ЗАХАБ» МАХМУДА ЗАМАХШАРИ И «МАХБУБ УЛ-КУЛУБ» АЛИШЕРА НАВАИ.
498
77.
Парінцева О. Р., Хапченкова Д. С., Гусєв В. М.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПРИРОЩЕННЯ ПЛАЦЕНТИ В СУЧАСНОМУ АКУШЕРСТВІ.
505
78.
Пащук Р. І., Доброхотова Н. В.
ЛОНГИН ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ПРО ПОТРЕБУ УСВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.
511
79.
Перемот С. Д., Смілянська М. В., Кашпур Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ.
517
80.
Прибега Д. В., Онофрійчук В. І., Смутко С. В.
МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНО РОЗГОРНУТИМ ЗОБРАЖЕННЯМ.
526
81.
Ражабов Сардор Амин угли, Шмырина К. В., Вязикова Н. Ф.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ.
532
82.
Рахимова Н. К., Абдуллаева А. Т., Темиров Э. Э., Носиров С. С., Абдуллаев Д. А.
НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ КРАСНОКНИЖНЫХ РЕДКИХ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ В ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ (УЗБЕКИСТАН).
540
83.
Рибалова О. В., Бригада О. В., Першко Н. Ф.
ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ.
548
84.
Рыжий М. С.
РЕАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОБОБЩЕННОЕ ПОЛЕ МАКРОМИРА-МИКРОМИРА.
557
85.
Савенко В. И., Нестеренко И. С., Клюева В. В., Побєда С. С.
ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ УЧЕНЫХ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАУЧНЫМИ ИНСТИТУТАМИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ И ВЫХОДА В СВЕТ ТЕОРИИ ПЛУГИНА А. Н. И ЕГО ШКОЛЫ.
567
86.
Сайиткулов С., Салимов Ш., Раджабов О., Холмирзаев Ж.
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ.
577
87.
Сайиткулов С., Хайдаров Б., Раджабов О., Джураев А.
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА.
581
88.
Салогуб О. О.
МЕТОДИКА МУЗИКОТЕРАПІЇ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
585
89.
Сердюк О. П.
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
593
90.
Сєрікова О. М., Дубовик А. М.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
600
91.
Сімонок В. П.
АНТОНІМІЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ.
603
92.
Страйгородська Л. І.
ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: МІЖНАРОДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДИСКУСІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ).
613
93.
Татаринцева Ю. Л., Бившева Т. Ф., Погода О. В., Овчарова І. А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЯ.
617
94.
Теймурзаде Леман Теймур кызы
ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС НИЖНЕГО КАРБОНА НАХИЧЕВАНСКОЙ АР.
626
95.
Тимошина О. В., Воржеїнова В. В., Мицик Ю. І., Дем’яненко І. М.
ЧАСТОТА РОЗВИТКУ ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ М. МАРІУПОЛЯ.
631
96.
Трофимова М. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОЛАБОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
636
97.
Фадєєва А. В., Валентьєва А. В., Зеленська К. О.
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗЛАДІВ АФЕКТИВНОГО СПЕКТРУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ЗВО.
642
98.
Федишин О. О., Клименко Є. Д.
АНАЛІЗ РІЗНИХ ТИПІВ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ДРОТІВ ДЛЯ ЯКІСНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ ТОВЩИНОЮ СТІНКИ БІЛЬШЕ 25 ММ.
645
99.
Халимова Ш. И.
ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (УЗБЕКИСТАН).
650
100.
Хидиров Х. О., Худойкулзода Н.
ФАУНА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ФЕРГАНСКИЙ ДОЛИНЫ.
656
101.
Хоменко Л. М.
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ З РОЗВИТКУ І ПОХОДЖЕННЯ ОДЯГУ.
661
102.
Хоменко Т. А.
РОЗВИТОК ПИСЕМНОСТІ У ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ.
671
103.
Чернуха О. В., Жукова М. Е.
СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ГОМОСЕКСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН 1991 РОКУ В УКРАЇНІ.
682
104.
Чернуха О. В., Кузіна Е. Б.
БУЛІНГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
687
105.
Чернявская Е. А., Хаджинов В. А., Чекмарёва Н. Г., Безденежных С. В.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
691
106.
Чепіга Д. О., Бережна К. В.
КОНСТИТУЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРИЧИНИ НЕ ПРИЙНЯТТЯ.
698
107.
Чулиев Ш., Бекназаров Ж., Джураев А.
ПЕРЕДАЧА СОСТАВНЫМИ КОНИЧЕСКИМИ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ.
703
108.
Шевченко О. М.
SMART EDUCATION – НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ.
707
109.
Шестаков В. І., Пархоменко Т. А., Мамаєва Л. Г., Кузеванова М. В., Севастьянова Н. Е., Олєйник О. І.
РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ОГЛЯД ПОДІЙ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС.
712
110.
Шопша О. Л., Михайленко В. І.
CТИЛІ ПОВЕДІНКИ СІМЕЙНИХ ПАР У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ.
721
111.
Эшметов Р. Ж., Салиханова Д. С., Абдурахимов С. А., Агзамова Ф. Н., Қалбаев А. М.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЯЗКОСТЬ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ.
730
112.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДНОЩІВ У СПІЛКУВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
734
113.
Ялтыченко О. В., Горинчой Н. Н., Дука Г. Г.
ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ. МОДЕЛЬ SEIR, РАСШИРЕННАЯ НА СЛУЧАЙ ДВУХ СЦЕНАРИЕВ ПРОТЕКАНИЯ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
741
114.
Яценко Б. П.
ГЕНЕЗА ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ГЕОПОЛІТИКИ.
748

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-124-2 и УДК, выходные данные г. Бостон, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: