fbpx

IX Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 14-16 ноября 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

14-16 ноября 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-14-16-noyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Казарова А. С.
ОЦІНКА ЖИВОЇ МАСИ БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ.
13
2.
Латюк Г. І., Мулієв П. О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН СОНЯШНИКУ В УМОВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
16

BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Danyliv S. I., Yakymiv I. I.
BLACK ELDERBERRY FOR FLU AND COLDS.
23
4.
Talibov T., Guliyeva G.
NATURAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC – JUNIPERS.
27
5.
Богаєвська Д. О., Горобець С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ЗАЛІЗА У РОСЛИН NICOTIANA TABACUM ВИРОЩЕНИХ НА СЕРЕДОВИЩАХ З МАГНІТНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ.
36
6.
Горобець С. В., Новосад А. С.
НАКОПИЧЕННЯ ІОНІВ ЗАЛІЗА У РОСЛИНИ ГОРОХУ ПОСІВНОГО PISUM SATIVUM, ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ДОДАВАННЯМ МАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК.
39

MEDICAL SCIENCES

7.
Bekenov N., Datkayeva G., Berdikulova K., Oralbek A., Mussakhova M.
THE PROBLEM OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT DISORDERS IN CHILDREN.
43
8.
Mandryk O., Humenna I., Nebyla O.
THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE BLOOD LIPID SPECTRUM ON THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF DIABETIC GASTROPATHY DEPENDING ON THE TYPE OF CONCERTING SUGAR.
49
9.
Riznychenko O., Zub K., Rudenko S.
ADAPTIVE MECHANISMS OF NEUROPLASTICITY IN THE RESTORATION OF MOTOR FUNCTIONS AFTER ISCHEMIC STROKE.
52
10.
Аскарьянц В. П., Кенжаев Сардор Алижон угли, Маннопова Хуршида Усан кизи, Зокиров Мухаммаджон Собиржон угли
О РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА В РЕГУЛЯЦИИ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЯ.
55
11.
Аскарьянц В. П., Равшанова Севараой Равшан кизи, Акромов Сардорбек Ферузбек Угли, Екубов Отабек Фарход угли
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КРОВИ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗМ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ.
61
12.
Ахраров Х. Х., Махамадалиева Хадича Фахриддин кизи, Ибабекова Севарахон Улугбек кизи, Авабакирова Жайрона Бахром кизи
К ВОПРОСУ МНОГОГРАННОГО ВЛИЯНИЯ ГИПОФИЗА НА ОРГАНИЗМ.
66
13.
Косілова О. Ю., Баришева Д. В., Топчий А. С.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФІКУВАННЯ COVID-19.
72
14.
Кухарева Н. С.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА И КРАПИВНИЦЫ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ.
75
15.
Малишев В. В., Чекалов І. В., П’ятакова А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У КОСМЕТОЛОГІЇ.
79
16.
Мирзаахмедова К. Т., Саъдуллаева Р. У., Эркинова Д. Д.
ЭПИЛЕПСИЯ В АСПЕКТЕ ФАРМАКОЛОГИИ.
81
17.
Михайловська О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ СУМІШІ ГРУНТУ З ВІДХОДАМИ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
88
18.
Плотнікова А. С., Хохлова А. О., Колесник В. П.
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ДІЛЯНКИ.
93
19.
Трефаненко І. В., Гуменюк О. П., Синицька Т. В., Соловйова О. В.
ПОРІВНЯННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА АУДИТОРНОГО НАВЧАННЯ.
96
20.
Трефаненко І. В., Дребіт Н. В., Ткачук А. В.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ КЛІЩІВ BORRELIA BURGDORFERI В ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОНАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
101
21.
Хохлова А. О., Плотнікова А. С., Колесник В. П.
НАШ ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
108
22.
Цой Е. В.
НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
110

CHEMICAL SCIENCES

23.
Мальована О. В.
ВПЛИВ СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВЛАСТИВОСТІ РІДИНИ ADBLUE.
115
24.
Ненастина Т. А., Сахненко Н. Д., Проскурина В. О.
ТВЕРДОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ СПЛАВОВ КОБАЛЬТА.
119

TECHNICAL SCIENCES

25.
Вусатий М. В., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
ОЦІНЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
124
26.
Григоренко С. М., Будяну А. Р.
ПРОГРАМНО — АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС «РОЗУМНОГО» БУДИНКУ.
130
27.
Григоренко С. М., Яновський А. О., Бутескул А. Ю., Курпол В. В.
ПРОГРАМНО — АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ ОПТИЧНОГО ДАЛЕКОМІРУ.
134
28.
Кісєль А. Г., Літвін О. О., Кудрін Є. Ю.
СТАБІЛІЗАТОР КАМЕРИ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТА.
136
29.
Костенко О. Б., Іщенко Д. О.
СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТУ З ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
139
30.
Мосюрчак В. М., Боднар І. І.
ОЦІНКА РИЗИКІВ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.
142
31.
Музика Н. М., Булак А. М.
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.
146
32.
Назаров О. І., Назаров І. О., Рева В. Б.
ОЦІНКА РЕСУРСУ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ЗА ВІДНОСНИМ ЗНОСОМ ФРИКЦІЙНИХ ПАР.
150
33.
Нимчик А. Г., Усманов Х. Л., Кадырова З. Р.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ФАЗООБРАЗОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛОТООТХОДОВ.
159
34.
Руденко Д. О., Колосок Е. В.
ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ GOOGLE ANALYTICS ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ.
162
35.
Сичова В. В.
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
165
36.
Трофименко А. О., Бойко С. О., Бажак О. В., Дорофєєва З. Я.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ПІДШИПНИКІВ СУДНОВИХ ВАЛОПРОВОДІВ.
172
37.
Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А.
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПЛАМЕНИ МИКРОФАКЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК.
178

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

38.
Musii R. S., Veselovska O. V., Drohomyretska K. T.
INITIAL-BOUNDARY PROBLEMS OF HEAT CONDUCTIVITY AND THERMAL ELASTICITY FOR A THREE-LAYER PLATE.
183
39.
Prokofieva S.
METHODS FOR SOLVING PARTIAL TYPES OF THE EIKONAL EQUATION.
188
40.
Vdovin K.
DECISION TREE CREATION IN MULTI-STAGE GAMES WITH INCOMPLETE INFORMATION.
192
41.
Volokh L. V.
THE GROWING INFLUENCE OF MATHEMATICS IN THE SOCIAL SCIENCES.
195

 ARCHITECTURE

42.
Малашенкова В. А., Юрченко Е. В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ. НЕБОСКРЕБЫ СКВОЗЬ ГОДА.
200

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Akhmad I., Mikhnenko G., Chmel V.
COMMUNICATION AS THE BASIS OF PEDAGOGICAL EDUCATION.
204
44.
Kondratieva A. V.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL.
208
45.
Koschavets I. M., Vorona N. S., Morozova A. V.
OVERALL CHARACTERISTIC OF METHODS AND METHODS OF CHOREOGRAPHIC TRAINING.
212
46.
Sokolovska L., Stoyanova I.
CRISES RESILIENT PEDAGOGY AS A NEW TEACHING APPROACH.
216
47.
Voloshyna O. S.
TRAINING OF MASTERS OF LEGAL SPECIALTIES DURING DISTANCE LEARNING.
221
48.
Zhuravlova Z. Yu., Chernobrovkin A. V., Milovska K. M., Larikova V. V.
PROJECT MANAGEMENT IN EDUCATION.
226
49.
Антонюк О. П.
НОВІ ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.
231
50.
Брянський Г. Є.
ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІКИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО – ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.
237
51.
Бінецький Д. О., Остапенко О. І., Касіч Н. П.
СТАН ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗСО.
243
52.
Бондаренко В. В., Проскурняк О. І.
ЕКОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ.
248
53.
Буцик І. М., Таран М. В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ.
253
54.
Васильєва А. І., Черниш В. В.
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОНОЛОГУ-ОПИСУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В УМОВАХ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ.
257
55.
Гурьянова Н. М., Білка Н. О.
СВІТОВА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ПРО РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИКИ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ.
259
56.
Доротюк О. Г.
УМОВИ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ.
265
57.
Збаравська Л. Ю., Слободян С. Б., Торчук М. В.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ.
267
58.
Карасєвич С. А., Карасєвич М. П., Поштарук Л. І., Звариченко В.
ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ.
273
59.
Кашуба О. М., Кравчук Т. О., Навольська Г. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
280
60.
Коваленко В. Є.
РОЛЬ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ НАПРЯМІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
287
61.
Коломоєць Т. Г., Савенко О. С., Осадча Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
294
62.
Левчук Л. А.
ЗАДАЧІ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
301
63.
Лисиця О. П., Кудіна В. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТОРІЧЧІ.
309
64.
Медведєва О. Ю., Катрич А. В., Строєнко Н. Г., Леонтьева І. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ.
313
65.
Овчинникова Е. Н.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ В 60-ЫЕ ГГ. ХХ СТОЛЕТИЯ.
319
66.
Павленко І. Г.
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ ЗВО.
327
67.
Тарасова В. В., Івашкіна В.
АВА-ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
335
68.
Ульянова В. С., Козловська Д. О., Білка Н. О.
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
341
69.
Чередник Л. М., Нечай О. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
348
70.
Шахіна І. Ю., Гонта В. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ У ЗПТО.
353

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

71.
Бичковська А. В., Чумаєва Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
361
72.
Коць М. О., Дучимінська Т. І., Кульчицька А. В.
ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ.
366
73.
Рукштель Ю. С.
ФАБІНГ. НОМОФОБІЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ.
370

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

74.
Mykhailych O.
POWERFUL DECISIONS IN RISK SOCIETY.
378

 ART

75.
Голіус В. А.
БРЕНДИ У ГЕЙМ-ДИЗАЙНІ.
385

HISTORICAL SCIENCES

76.
Kotsur H. H., Kotsur A. P.
RELATIONSHIPS BETWEEN THE ZAPOROZ’KA SICH AND BUKOVYNIAN DRAGOMYRNA MONASTERY, AS ITS “SPIRITUAL CHILD”.
392
77.
Исуфов Ш. В.
ПРОБЛЕМА И СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ КАДРОВ В КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
396
78.
Кудіна К. І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГЕТЬМАНЩИНИ У ХVІІІ СТОЛІТТІ.
401

POLITICAL SCIENCES

79.
Булах І. С., Ковчина І. М., Панченко М. В.
АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ» СТУДЕНТАМ-МІЖНАРОДНИКАМ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА.
405
80.
Мельниченко О. Є.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
409

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Shcherbyna A., Lakhman V.
COMMUNITY TRANSLATION DURING PANDEMIC: LIFE-SAVING COVID-19 INFORMATION ACCESSIBILITY FOR MINORITY LANGUAGE COMMUNITIES.
412
82.
Гладкоскок Л. Г., Бухінська Т. В.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМЕННИКОВОГО АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ.
417
83.
Дрозд О. М.
КВЕСТ ЯК НОВА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК.
423
84.
Монастирська Р. І., Сірант А. М.
УКРАЇНСЬКА РЕДАКТОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ (ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ).
429
85.
Нех Т. О.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НІМЕЦЬКОЇ ФЛОРИСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ.
435
86.
Пастушенко М. О.
НОМІНАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЗМІВ В ТЕКСТАХ МАЛОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ.
440
87.
Пономаренко Е. В.
ФУНКЦИЯ ПОЛНОЗНАЧНЫХ СЛОВ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА РЕКЛАМЫ.
445
88.
Ряднова О. В., Лила М. В.
МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ КРАСА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ.
449
89.
Шепель Ю. О.
ЩОДО АНАЛІЗУ ЕПОНІМІВ ЯК ФЕНОМЕНУ ДИСКУРСУ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛІНГВІСТИКИ.
459
90.
Шушківська А.
НІМЕЦЬКОМОВНІ РЕКЛАМНІ СЛОГАНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ.
466

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Кунденко Я. М., Тітар О. С.
ДОМАШНЄ ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО.
469

ECONOMIC SCIENCES

92.
Asatryan Hovhannes Simon
THE IMPROVEMENT OF THE SALES STRATEGY OF THE ORGANIZATION BY THE EXAMPLE OF AGRARIAN SECTOR’S FARMS.
472
93.
Kokhan M., Kopyliak O.
EVALUATION OF INTERNATIONAL CONTRACTS OF SALE OF THE SECONDARY CAR MARKET IN UKRAINE.
477
94.
Sabadash I., Khosha V., Davydenko D.
FORENSIC REQUIREMENTS FOR INVESTMENT OF PENSION ASSETS IN UKRAINE.
482
95.
Vodolazska O. I.
ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP.
489
96.
Yeshchenko M., Sknypa N.
MODERN LEGAL REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SAFETY.
494
97.
Корнієнко О. М., Зайцева В. М., Косаренко П. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.
498
98.
Прушківська Е. В., Лазнева І. О., Чариев А.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
501
99.
Рубан Л. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.
505
100.
Яковенко Р. В., Алексеєва Л. М., Тертиця О. О.
ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРЕЗ РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ.
509

LEGAL SCIENCES

101.
Аніщук В. В.
ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ.
516
102.
Біліченко В. В.
ЦІННІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.
521
103.
Греченко В. А., Московець В. І.
СУДОЧИНСТВО НА ГЕТЬМАНЩИНІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО.
524
104.
Лимар О. А., Лучкіна Ю. В., Рибалко О. С., Криштопа Д. В.
ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.
530
105.
Логойда К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ.
534
106.
Ляховецька М. В.
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
540
107.
Медвідь Ф. М., Твердохліб А. І., Кузьменко В. Л., Суярко О. М., Годжаєв Заман іслам огли, Шаповалова О. В.
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЛАТЕНТНА (ПРИХОВАНА) ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
546
108.
Пильгун Н. В., Письменний М. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ.
554
109.
Пильгун Н. В., Леонов М. В.
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ, ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СУСПІЛЬСТВІ.
557
110.
Сідельніков І. О., Чугуєнко К. Ю.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФIТНЕСОМ НА ФIЗИЧНУ ПIДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ.
560
111.
Старко О. Л.
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
562
112.
Стратонов В. М., Косовська М. Д.
ДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ.
567
113.
Чернадчук Т. О., Козачок І. В.
ПАРАДИГМИ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ.
579

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: