IX Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 6-8.11.2023 Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

6-8.11.2023 року у м. Київ, Україна

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-6-8-11-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Зарівняк Б. П., Павкович С. Я., Огородник Н. З., Дудар І. Ф.
ПОЖИВНІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДУ
30
2.
Іщенко Т. А., Тимошенко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ СОРТІВ СОЇ ПОЛТАВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
33
3.
Пінчук Ю. В.
АНАЛІЗ ГОРИМОСТІ ЛІСІВ ФІЛІЇ «РАДОМИШЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
37

 VETERINARY SCIENCES

4.
Кос’янчук Н. І., Савчук К. І.
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ КОНЕЙ
40

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Бессонова В. П., Яковлєва-Носарь С. О., Іванченко О. Є., Александрова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПІРАЦІЇ QUERCUS ROBUR L. І ACER CAMPESTRE L. В ПАКЛЕНОВИХ ДІБРОВАХ БАЛКИ ВІЙСЬКОВА
43
6.
Глущук В. Р., Настека Т. М.
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОПРОДУКТАМИ
51
7.
Дроздова Т. А., Лях В. О.
ПРИРОДА МУТАЦІЙ ХЛОРОФІЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА КАРЛИКОВОСТІ У NIGELLA DAMASCENA L.
58
8.
Коробкова К. С., Затовська Т. В.
ВПЛИВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ РІЗНОГО ГЕНОТИПУ НА ПРОЯВ ФІТОПЛАЗМОЗУ ЛЮЦЕРНИ
61
9.
Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л., Хохленкова Н. В., Двінських Н. В.
СТАБІЛІЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ВІД ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
66
10.
Лащенко О. М., Лащенко К. С.
ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ
73
11.
Малинович В. О., Бойка О. А.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ НА ГІБРИДИ ОГІРКУ АННІКА F1, ЕЛІЗА F1 ТА ЧИСТІ СТАВКИ
77
12.
Настека Т. М., Решетар Н. В.
ВПЛИВ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ НА СЕРЦЕВО-СУДИНУ СИСТЕМУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ М. КИЇВ
82
13.
Нечаюк Я. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯЦІЇ ФІТОГОРМОНІВ
88
14.
Цитнарська А. І., Зубарева І. М., Кузьмініч О. М.
ВИВЧЕННЯ УМОВ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГІДРОЛІЗУ КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ
92
15.
Шарамок Т. С., Mашкова К. А.
ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ГЕПАТОПАНКРЕАСУ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (СARASSIUS GIBELIO) Р. САМАРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
95

 MEDICAL SCIENCES

16.
Nabil Basim Yousif Haddad
FEATURES OF THE «SUBPATHOLOGICAL» CONSTITUTIONAL TYPE IN UKRAINIAN MEN WITH BENIGN NEVI
100
17.
Shupiatskyi I., Bazun Ya., Ivanenko A.
DENTAL PHOBIA. SYMPTOMS. ORIGINS OF DENTAL PHOBIA. POSSIBLE OUTCOMES AND WAYS OF TREATMENT
103
18.
Viun T., Hlushko S., Sloz D.
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM
111
19.
Абдо Джоана Мустафа, В`юн Т. І.
АНТИМІКРОБНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ
116
20.
Бажан Т. А.
ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦІЯ ТА VEGF-ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ ВЕНОЗНОГО КРОВООБІГУ СІТКІВКИ
119
21.
Безкоровайна Л. П.
ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ
121
22.
Благодир А. К., В’юн Т. І.
РИЗИКИ РОЗВИТОК ІНСУЛЬТІВ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
126
23.
Боднарчук О. В.
ОЦІНКА МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ, ГЛІКЕМІЇ ТА ІНСУЛІНЕМІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ОЖИРІННЯМ НА ФОНІ НЕСТАЧІ/ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ Д
130
24.
В’юн Т. І., Лазирська А. В., Дацун В. Є.
ПОВТОРНА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ
136
25.
Вітовщик Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ МУКОВІСЦИДОЗІ
139
26.
Гаркуша М. А., Веснін В. В., Алиєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ХВОРИХ ЖІНОК З ОСТЕОПОРОТИЧНИМ ПЕРЕЛОМОМ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
146
27.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОЯВИ ПРОТРУЗІЙ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ
150
28.
Ілащук Т. О., Чобану Я. В.
АНАЛІЗ ПРАВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ СТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ХРОНІЧНИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ ТА ПРИ ЇХ ПОЄДНАННІ
151
29.
Кича І. І., Федорова Е. В., Таран О. М.
НЕЗАДОВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЮ ГЛІКЕМІЇ, ЯКИЙ ПОВ’ЯЗАНИЙ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ ПОРУШЕННЯ НЕРВОВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
156
30.
Колесник В. П., Гончарова Н. М., Стромило А. В., Літвінова ДГ.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РАН У ХІРУРГІЧНИХ СТАЦІОНАРАХ МЕТОДИКОЮ VAC-ТЕРАПІЇ
164
31.
Коляда О. М., Шевченко В. Ю.
ВПЛИВ НАВКОЛИШНИХ ЧИННИКІВ НА ВИНИКНЕННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
166
32.
Марцафей Н. М.
ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ МЕТОДОМ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ ТА ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ В ПЕДІАТРІЇ
169
33.
Масленніков С. О., Авраменко Ю. М., Головаха М. Л.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЇ ФРАКЦІЇ ІНФРАПАТЕЛЯРНОГО ЖИРОВОГО ТІЛА
173
34.
Мироник О. В., Мойсюк І. І.
РЕФРАКТЕРНА АТИПОВА ТРИГЕМІНАЛЬНА НЕВРАЛГІЯ, АСОЦІЙОВАНА З РЕАКТИВОВАНОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
179
35.
Проценко Д. В., Спасов Д. А., Кривоногих К. Р., Демочко Г. Л.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ВАЖКОДОСТУПНИХ РЕГІОНАХ: ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ТА МОБІЛЬНИХ ПУНКТІВ ДОПОМОГИ
185
36.
Слободян К. В.
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ІЗ СУЛЕМОВОЮ НЕФРОПАТІЄЮ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ 3% РОЗЧИНОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ЗА УМОВ БЛОКАДИ НИРКОВИХ ПРОСТАГЛАДИНІВ ІНДОМЕТАЦИНОМ
188
37.
Супруненко В. Г., Кулай Н. І., Стафійчук О. П.
ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРИ НАДМІРНОМУ ПЕРЕГЛЯДІ ЗМІ
192
38.
Терянік Т. А., Чернета В. М., Заказнов В. Ф.
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ НА ОСНОВІ МАЙНДФУЛНЕС В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
195
39.
Чорний В. В.
ОЦІНКА МІЦНОСТІ ВУЗЛІВ КРІПЛЕННЯ ФІКСУЮЧИХ ГВИНТІВ В ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВО КОМПОЗИТНИХ ІМПЛАНТАТАХ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ
199
40.
Чумак Л. І.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ТА СКЛАДОВИХ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ I ТИПУ
202
41.
Шкляр Х. В.
ОЦІНКА БІОФІЗИЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОТОВОЇ РІДИНИ ПРИ ПОЧАТКОВОМУ КАРІЄСІ ЗУБІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ
205
42.
Янішен І. В., Андрієнко К. Ю., Погоріла А. В.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПАЦІЄНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМНИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛЕГОВАНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
212

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

43.
Задніпрянець М. М.
БАКТЕРІЇ РОДУ STREPTOMYCES, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ПРОТИПУХЛИННИМ ЕФЕКТОМ
216
44.
Панкратов І. О., Мосненко Є. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ АПТЕЧНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)
223

 CHEMICAL SCIENCES

45.
Boychuk O. V., Pershina K. D.
ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTRA OF THE ALUMINIUM FILMS WITH GRAPHENE-BENTONITE COVERING
225
46.
Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Вінник А. М., Карандашов О. Г.
ВПЛИВ УФ–ОПРОМІНЮВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ І ПОЛІСТИРОЛУ НА ВЛАСТИВОСТІ ЇХ СУМІШЕЙ
229
47.
Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., М’ягкохліб І. П., Реука Ю. В., Карандашов О. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ УСАДКИ КРИСТАЛІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ
234
48.
Бабич І. В., Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О.
СПОСОБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КРІОГЕЛЯ
237
49.
Генчева В. І., Федік І. В.
ОРГАНОЛЕПТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПШЕНИЧНОГО ТА ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА
241
50.
Іванець Л. М., Горлачук Н. В., Зарівна Н. О.
СПІВСТАВЛЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕНЕРГІЙ АКТИВАЦІЇ НЕКАТАЛІТИЧНОЇ І КАТАЛІЗОВАНОЇ ПІРИДИНОМ РЕАКЦІЇ ГІДРАЗИДУ О,О-ДИФЕНІЛТІОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ З ФЕНІЛІЗОТІОЦІАНАТОМ В БЕНЗОЛІ
246
51.
Стахурський М. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА З БІОМАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДХОДІВ
250
52.
Стругацька М. Б., Каряка Н. С., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В., Смола С. С., Русакова Н. В., Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Амірханов В. М.
СТРУКТУРНІ ТА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ ЛАНТАНОЇДІВ (III) З КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТОМ ТА α,α`-БІПІРИДИНОМ
254
53.
Штогрин М. О., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О., Коваленко І. В.
ХІМІЧНІ МАТЕРІАЛИ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ
260
54.
Яковець С. М., Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О.
МЕТОДИ СИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНОГО ДІОКСИДУ ТИТАНУ
264

 TECHNICAL SCIENCES

55.
Khrulev A.
MODELING OF DAMAGE TO CONROD-PISTON GROUP DURING HYDROLOCK IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE CYLINDER
268
56.
Kryvenko G. M.
THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE SAFETY OF PIPELINE TRANSPORT
276
57.
Musaiev Z. R.
ANALYSIS OF THE KINEMATICS OF THE WORKING EQUIPMENT OF THE SMALL-SIZED LOADER PMTS 1200 BASED ON COMPUTER MODELING
280
58.
Rudnichenko M. D., Kunup T. V., Gezha N. I.
ON THE PRELIMINARY RESULTS OF AN AUTOMATIC LLM EXPERIMENTAL COMPARISON PLATFORM
286
59.
Андрєєва С. С., Воскресенський А. І.
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ОДЕРЖАННЯ НАПОВНЮВАЧІВ-ПЕРЛИН ДЛЯ НАПОЇВ «BABBLE TEA»
292
60.
Андрієвська В. С., Шевченко Н. Г.
ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В КІЛЬЦЕВОМУ ПРОСТОРІ ТРУБ КОЛТЮБІНГУ
299
61.
Бабала Л. В., Кусак Р., Тичинський Д., Якимів Т.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЕТАПІВ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТУ
305
62.
Бабала Л. В., Мерва М., Довбуш В., Смолярчук І.
ПОБУДОВА ЕСКІЗНОЇ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
312
63.
Бондарук С. Л.
НАТУРАЛЬНІ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ У ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
317
64.
Гавенко С. Ф., Довганич А. В., Савка А. Л.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ЛАМІНУВАННЯ КАРТОННИХ ВІДБИТКІВ ЦИФРОВОГО ДРУКУ НА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
320
65.
Журавська Н. Е., Стефанович П. І., Стефанович І. С., Романюк Д. А.
БЕЗПЕКА ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ
323
66.
Золотовська О. В., Торган К. В.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДХОДІВ
330
67.
Іванін П. С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СІРКОВОДНЮ В СТІЧНИХ ВОДАХ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА
334
68.
Кадук К. В.
РОЗШИРЕННЯ ДАТАСЕТІВ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ GAN
341
69.
Кесов Д. О., Шпінарьова І. М.
ВИКОРИСТАННЯ DEEP LEARNING ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
345
70.
Коваль Н. В., Василюк А. С.
ПРОЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ
351
71.
Косова І. М.
КОРИСТЬ АВОКАДО У ХАРЧУВАННІ
355
72.
Кунгурцев О. Б., Мілейко І. І., Новікова Т. О.
СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ТА ПОШУКУ ДОКУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
357
73.
Кучеренко Н. М., Рейцен Є. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ В МІСТАХ УКРАЇНИ
363
74.
Кучеренко О. М.
ТЕХНОЛОГІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИМ СПОСОБОМ
371
75.
Малишева Я. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ НАССР В УМОВАХ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ»
375
76.
Образков О. В., Кудрявцев І. М.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯЧНИХ ТРЕКЕРІВ ПОРІВНЯНО ЗІ СТАЦІОНАРНИМИ СОНЯЧНИМИ МОДУЛЯМИ
381
77.
Павленко В. Я.
ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
388
78.
Петрина В. В.
IMPACT OF ITERATIVE DATA WEIGHTING METHOD ON MACHINE LEARNING MODEL ACCURACY FOR CLASSIFICATION TASKS
391
79.
Підопригора Ю. А.
СЕРТИФІКАЦІЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
400
80.
Привала В. О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
404
81.
Псахис Б. И., Псахис И. Б.
ДИОКСИД ХЛОРА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
411
82.
Стенін О. А., Солдатов В. К., Стенін С. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СЕРВІСНО-ОРІЄНТУВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ
416
83.
Топчій Н. В.
ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ВИРОБІВ
424
84.
Хмара Т. В.
ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ УКРАЇНОЮ
427
85.
Чебаненко Т. О.
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ НАССР НА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ В УМОВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АЛИМАНИКА»
434
86.
Чумак Л. І., Бровченко К. А., Угаркін Є. С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЛОГОЇ ОБРОБКИ ГАЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ У АВТОКЛАВІ
440
87.
Шорнікова С. В.
ВАЛІДАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ
444
88.
Щадних В. М., Полікаровських О. І.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ
447
89.
Ященко І. В., Мартинова О. П., Крайносвіт А. А.
АРХІТЕКТУРА БАЛАНСУВАЛЬНИКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У РОБОТІ ВЕБ-СЕРВІСІВ
450

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

90.
Кravets О. V., Zagubizhenko D. V.
HYDRAULIC IMPACT IN PIPELINES: CAUSES OF OCCURRENCE, DISADVANTAGES, ADVANTAGES AND THE INFLUENCE ON THE PIPE WALL THICKNESS
455
91.
Вобла О. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
458
92.
Конопльов О. М., Шевера І. В., Брандіс Й. Й., Сливка А. А., Чорій М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИСИТИК ЕЛЕКТРОН-ФОТОННОЇ ЕМІСІЇ ПОВЕРХОНЬ КРИСТАЛУ NaCl МОДИФІКОВАНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ Ag З РОЗЧИНУ ГЛІЦЕРИНУ ТА З НАПИЛЕНОЮ НАНОПЛІВКОЮ Ag
465
93.
Маргітич М. О., Миня О. Й., Ендл М. М.
ГАЗОРОЗРЯДНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО І ВИДИМОГО ДІАПАЗОНІВ НА ПАРАХ КАДМІЮ ТА СЕЛЕНУ
472
94.
Чернова Л. І.
ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
478

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

95.
Гольцов А. Г.
ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКА
483
96.
Кравчинський Р. Л., Корчемлюк М. В., Стефурак О. М.
ВОДНІ ДЖЕРЕЛА ЯК ІНДИКАТОР АКТИВІЗАЦІЇ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННО-СХІДНИХ КАРПАТАХ
490
97.
Стефурак О. М., Петращук Я. В., Кравчинський Р. Л.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ У 2021-2022 РОЦІ
497

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

98.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ABOUT PROSPECTS OF METHANE AND NATURAL HYDROGEN DEPOSITS DETECTING IN DEEP HORIZONS OF COAL BASINS
504
99.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
ON THE PROSPECTS OF USING FREQUENCY-RESONANCE TECHNOLOGY OF PHOTOGRAPHS PROCESSING FOR THE CORE AND CUTTINGS SAMPLES EXAMINATION DURING DRILLING
513

 PEDAGOGICAL SCIENCES

100.
Haieva P. O.
THE SPECIFICS OF TEACHING ENGLISH FOR STUDENTS OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFTWARE MAJORS
522
101.
Kolotynska A. B.
IMPROVING STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH THROUGH THE INTRODUCTION OF NON-TRADITIONAL LESSONS
527
102.
Losyeva N., Puzyrov V.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНТЕКСТ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
529
103.
Polukarov Yu. O., Zemlyanska O. V., Kachynska N. F., Polukarov OI., Usata A. I.
BUSINESS GAMES AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE “LABOUR PROTECTION AND CIVIL DEFENSE”
536
104.
Баришнікова І. М., Зворська Н. А.
ВПЛИВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
539
105.
Беседовська Т. І., Самійлик А. С.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АРИФМЕТИЧНИМИ ДІЯМИ – ПЕРШИЙ КРОК ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
543
106.
Білоус С. О., Щербакова О. Л.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
550
107.
Бурега Н. В., Гукалюк А. І.
ВІДЕОЛЕКЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО
555
108.
Бушер Т. В., Притиковська С. Д.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ
560
109.
Глушко І. Г.
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
566
110.
Головко К. Ю., Мірошніченко Т. В.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ШКОЛЯРА В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
572
111.
Дідик А. А.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
577
112.
Євенко О. В.
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
579
113.
Жулковський В. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕДВАРДА ЖАРСЬКОГО У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
584
114.
Звєкова В. К., Чебанова К. О.
СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
589
115.
Ільчук О. С.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
596
116.
Колєснікова А. Е., Пасько О. М.
ЕТНОДИЗАЙН У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
602
117.
Кононко М. Х., Марченко Т. В.
МУЗИКОТЕРАПІЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
609
118.
Корнейко Ю. М.
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
613
119.
Короткова М. О., Латишев М. В., Гаврилова Н. Г., Петрова Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
617
120.
Лайко О. В.
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВІЙНИ
620
121.
Літвінчук С. Б.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
622
122.
Матюшко О. Г.
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
628
123.
Медвідь І. І., Герасимець І. І.
ПОРІВНЯННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ЧЕРГУВАННІ ЗВИЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
631
124.
Мигрин А. О.
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
634
125.
Мілевська О. П., Овчарук Д. Т.
САМОМАСАЖ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
637
126.
Настека Т. М., Пінчук О. О., Коваль А. О., Самкова А. М., Костик С. О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
644
127.
Нечитайло Л. Г., Карабцова В. Т.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
649
128.
Олійник Н., Буяльська С.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
654
129.
Олійник Н., Кльоц О.
ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
659
130.
Пальчикова О. О., Кобилінська А. С.
КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У НАВЧАННІ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
664
131.
Паращенко В. М., Іванченко Л. П.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
668
132.
Перерва З. В.
ОСВІТНІЙ МАРАФОН ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
676
133.
Печена О. П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
683
134.
Сaвченко Л. Л., Бутко О. М., Громко Р. М., Загоровська М. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
689
135.
Савастру Н. І., Шевченко Г. В., Безугла Я. І.
РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ: АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ
695
136.
Саєвич О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ»
700
137.
Самаріна О. В.
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ У МАБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ
703
138.
Синицька Х., Таргоній І., Вербовий І., Палаженко О. П.
СПЕЦИФІКА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АНСАМБЛЕВОГО КОЛЕКТИВУ
709
139.
Слабко Н. М., Гапоненко Є. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
717
140.
Слободянюк І. С., Кобися А. П.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
723
141.
Собчук А. А., Шкоропад В.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА
730
142.
Солдатова В. Ю., Борода М. К.
МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
736
143.
Ткаченко І. А.
ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНФОРМАТИКИ
741
144.
Товарниченко К. В., Зворська Н. А.
ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
745
145.
Ушакова Л. В.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
749
146.
Філіпенкова М. І.
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
754
147.
Цепляєв В. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
760
148.
Чепуренко Г. В., Забара М. В.
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ) В УМОВАХ ЗДО
764
149.
Чжоу Хунвей
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ
771
150.
Чжоу Хунвей
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА
774
151.
Шишка Ю. І.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОСТІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
781
152.
Шлєіна Л. І.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
788

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

153.
Chepura S. O.
SECRETS OF SUCCESSFUL TIME MANAGEMENT
795
154.
Абсалямова Л. М., Додурич А. А.
ЗМІНИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ СТРЕСУ
799
155.
Алмаші С. І., Костю С. Й., Новак А. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
805
156.
Астремська І. В., Заблоцький В. В.
ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
811
157.
Астремська І. В., Позднякова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
818
158.
Балабанова Л. М., Штих В. А.
ПСИХОЕДУКАЦІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ОСОБАМИ, ЩО МАЮТЬ ТРАВМІВНИЙ ДОСВІД
822
159.
Баратюк А. Ю., Баратюк О. О.
РОЛЬ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ В ПОЛІТИЧНИХ ВПОДОБАННЯХ
826
160.
Блейчик В. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОПІНГ СТРАТЕГІЙ
833
161.
Василина О. В., Піддубна Ю. В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ НА РІВЕНЬ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
839
162.
Голота М. І., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ
845
163.
Ковальчук О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ ВІДНОСИН МОЛОДОЇ СІМ’Ї
852
164.
Лисова В. М.
ЦИФРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПІДЛІТКІВ: ПРИРОДА, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, НАСЛІДКИ, ЗАПОБІГАННЯ
856
165.
Литвиненко І. С., Губаренко Н. І.
УПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
863
166.
Ляшко М. С., Коробкіна Т. В.
СТРЕС ТА ВИГОРАННЯ В IT, А ТАКОЖ ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА КЕРУВАННЯ
868
167.
Макарець Т. М., Максимов М. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПРОЯВИ ФЕНОМЕНУ ПЕРЕНЕСЕННЯ У МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ
872
168.
Пелех Г. Я., Волошок О. В.
СІМЕЙНИЙ СТАТУС ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ ФАКТОРІВ ЖІНОЧОЇ ТРИВОЖНОСТІ
878
169.
Пенькова Н. Є.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
882
170.
Скворцов С. Ю.
СИМУЛЯКР ЯК ГОЛОВНА ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
886
171.
Сорока О. М.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛЬОВОЇ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ КОРАБЕЛЬНИХ ФАХІВЦІВ
890
172.
Хая А. О., Коробкіна Т. В.
САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ В ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
897
173.
Хоменко Н. В., Швед І. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЮВАННЯ ЯВИЩА ЗАЇКАННЯ
900
174.
Хоненко М. В.
ПРИЧИНИ ПІДТРИМКИ РОСІЯНАМИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ: ПОГЛЯД ПСИХОЛОГА
903
175.
Чабанова А. А.
ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ КЕРУВАННЯ РОБОЧИМИ ТА ОСОБИСТИМИ СТРЕСОВИМИ СИТУАЦІЯМИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ В IT-СФЕРІ
910
176.
Чабанова А. А.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ IT-СФЕРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
914
177.
Чабанова А. А.
РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ В IT-СФЕРІ
920
178.
Чепчуренко М. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ
924
179.
Чубарєва Я. С., Шугай М. А.
СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК АДАПТИВНИЙ РЕГУЛЮЮЧИЙ МЕХАНІЗМ В ОСІБ ІЗ АФЕКТИВНИМИ СИМПТОМАМИ ПТСР
928
180.
Шель Н. В., Сауленко А. А.
ВИВЧЕННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ СТАНДАРТІВ САМООЦІНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ
931
181.
Шель Н. В., Сауленко А. А.
ПРОФІЛАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК АДЕКВАТНИХ ОСОБИСТІСНИХ СТАНДАРТІВ САМООЦІНКИ
936
182.
Юркова О. І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ОСІБ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
942
183.
Юрчук Д. О., Миропольцева Н. І.
СПЕЦИФІКА СТРЕСУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В НАСЛІДОК АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ
946

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

184.
Bukhareva A. O.
DISTANCE LEARNING IN UKRAINE AND GERMANY
952
185.
Герасименко А. С.
ГЕНДЕРНІ БАР’ЄРИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЖІНОК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
955
186.
Ковальова К. Ю., Маланчук Л. О.
ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТА СПРИЯННЯ СВОЄЧАСНОМУ ВИРІШЕННЮ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)
958
187.
Леонова Н. В., Гладка М. М., Курдакова М. А.
ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
965
188.
Нечипорик І. А., Маланчук Л. О.
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
968
189.
Турчинська О. Б., Маланчук Л. О.
ОЦІНКА ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)
975

 JOURNALISM

190.
Гембарук О. В.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «ВІЙНА» У СУЧАСНІЙ БЛОГОСФЕРІ
981
191.
Сербін О. В., Тимків А. Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕТАФОРИ ЯК ПРОЯВУ АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТ-СТАТТЯХ
988

 ART

192.
Косюк В. Р., Коваленко І. Г.
ПАТРІОТИЧНИЙ КОМІКС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ
997
193.
Міронова Т. В.
РОЗШИРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СПЕКТРУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ МЕДІА-МИСТЕЦТВ
1001
194.
Нярба Р.
РЕПЕРТУАР СКРИПАЛІВ ЗАХІДНОПОДІЛЬСЬКОГО ПОДНІСТРОВ’Я: ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
1011
195.
Філенко М. О.
ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ТА ВИМОГИ ДО НЬОГО
1018

 HISTORICAL SCIENCES

196.
Боян-Гладка С. П., Кліщ О. Л.
ТРАДИЦІЙНЕ КУШНІРСТВО НА СХІДНІЙ БОЙКІВЩИНІ
1023
197.
Деревінський В. Ф., Бондарець В. Ю.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАТЮРМОРТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КУЛЬТУРУ
1030
198.
Константінова В. М., Чабаненко О. С.
ВІДЬМА В МІФОЛОГІЇ УКРАЇНИ: ДЕМОНІЧНИЙ ОБРАЗ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОЛЬ В НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ
1035
199.
Кузьмінець Н. П., Поліщук І. О.
МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ СТАНОВИЩЕ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД «ВІДЛИГИ»
1039
200.
Мартиненко О. В., Сугак В. В., Столярова В. Г.
ОПИСОВИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСОБОВИХ СПРАВ В’ЯЗНІВ ОДЕСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ ЗА 1920-1925 РОКИ НА ОСНОВІ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1046
201.
Робак І., Демочко Г.
МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ТА URBAN HEALTH: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАДАЧІ СТУДІЙ НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА
1050
202.
Сереженко Ю. В.
РОЗВИТОК ОСВІТИ І ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК ПІД ЧАС РОЗГОРТАННЯ «ПЕРШОЇ ХВИЛІ» ЖІНОЧОГО РУХУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
1053
203.
Таран М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ
1059

 CULTUROLOGY

204.
Ареф’єва Є. Ю.
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РЕФЛЕКСІЇ АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПОВОРОТУ
1066
205.
Кондрашов Д. І., Ланова І. В.
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У НАШОМУ ЖИТТІ: МОВНА ІННОВАЦІЯ ТА СПІЛЬНІСТЬ
1073
206.
Кривоберець М. М., Сіталенко Д. М.
ПОЛЬЩА: СПАДЩИНА МИНУЛОГО У СУЧАСНИХ ПОДОРОЖАХ. КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В СЕРЦІ ЄВРОПИ
1076
207.
Куртєва К. Р.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИКАРПАТТЯ У ХХ СТОЛІТТІ
1080
208.
Пефтиц В. М.
ЕЗИДИЗМ: ПІД ПЕЛЕНОЮ ЛЕГЕНД
1086

 LITERATURE

209.
Бондар В. Р.
АЛЬТЕРНАТИВНОІСТОРИЧНИЙ ФАКТАЖ У РОМАНІ «ХАРКІВ 1938» ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ
1092
210.
Гонюк О. В., Грушко К. Ю.
ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КНИГИ М. КІДРУКА «ЗАЗИРНИ У МОЇ СНИ»
1095

POLITICAL SCIENCES

211.
Виговський Л. А., Макартецька В. С.
МІЖЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
1102
212.
Кобан Д. В., Маланчук Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
1105
213.
Лоза В. О.
ВІЙНИ ВОЛОДИМИРА ПУТІНА ТА ЇХ ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРИКРИТТЯ
1111
214.
Науменко О. В., Ржевська Н. Ф.
ПРОБЛЕМАТИКА ТАЙВАНСЬКОЇ КРИЗИ
1117
215.
Пефтиц В. М.
СУЕЦЬКА КРИЗА: ГЛИБИННІ ПРИЧИНИ ТА ДАЛЕКОСЯЖНІ НАСЛІДКИ
1124
216.
Регент Я. О.
М’ЯКА СИЛА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ
1131
217.
Скороход А. К.
МАЛІ АЛЬЯНСИ ТА ІЗРАЇЛЬСКА МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ АСИНХРОННОГО РУХУ УКРАЇНИ В НАТО
1137

 PHILOLOGICAL SCIENCES

218.
Kudriavtseva D.
ROLE-PLAYING GAMES AS AN EFFECTIVE ACTIVITY IN ENGLISH LESSONS
1143
219.
Yermolaiev I., Galenko Yu.
FEATURES OF USING ENGLISH LANGUAGE BY INVESTIGATORS (DETECTIVES) DURING PRETRIAL INVESTIGATIONS
1147
220.
Yuvkovetska Yu. O., Hryshchuk A. O., Kulyk A. Yu.
IDIOMS IN ENGLISH AND PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION
1150
221.
Барчук С. В.
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ МІЖКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ ТА КОМУНІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ, ЛЕКСИЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ТА КОГНІТИВНИХ АСПЕКТІВ
1156
222.
Бігунова Н.
ПРАГМАТИЧНІ РИСИ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЛЕСТОЩІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
1162
223.
Богуш О. М.
ПРЕФІКСАЛЬНИЙ ТА ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АСТРОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
1167
224.
Буглак В. В.
АЛЮЗІЯ ЯК НОСІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1171
225.
Горбатюк О. В., Калениченко М. М.
ЧЕСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ ЗООСЕМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ СОБАКА
1178
226.
Іванова К. О., Калениченко М. М.
ЗООНІМ “КІТ” ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1182
227.
Кісенко В. В., Калениченко М. М.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ПАРЕМІЯХ НА ПОЗНАЧЕННЯ «ЗОВНІШНОСТІ» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ)
1186
228.
Копилова А. М., Ланова І. В.
СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВІ ІНТЕРНЕТУ
1190
229.
Ланова І. В., Щербак А. В., Ланова І. В.
ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ БУДІВЕЛЬНИКА
1194
230.
Леонова Н. В., Бут К. О., Коломоєць Ю. В.
ВПЛИВ МОВНИХ РЕФОРМ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
1199
231.
Леонова Н. В., Ідрісова І. Е., Новік А. В.
ЛІНГВОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1203
232.
Павлик Н. М.
РОЛЬ ГРИГОРІЯ ЧЕСТАХІВСЬКОГО В ПЕРЕПОХОВАННІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
1207
233.
Птиць З. О.
РІЗНОМАНІТТЯ ПЕРЕДАЧІ ЗАПАХУ ЧЕРЕЗ МОВНІ ЗАСОБИ
1215
234.
Рега Д. О., Романиця М. І.
ПСИХОЛОГІЯ ТОТАЛІТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КНИЗІ К. МОЧАРОВСЬКОГО «РОЗМОВИ З КАТОМ»
1219
235.
Рожкован П. А., Ланова І. В.
ВАЖЛИВІСТЬ КОРЕКТНОГО МОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ
1224
236.
Сербін О. В., Паращак С. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОР ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКИХ МЕРЕЖЕВИХ ЗМІ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ
1228
237.
Сидорович Н. Є., Ланова І. В.
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ СТРУКТУР МОВЛЕННЯ
1237
238.
Січкар Д. М., Ланова І. В.
ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОФЕСІЙНУ КОМУНІКАЦІЮ В IT-СФЕРІ
1240
239.
Сокиряк С. В., Ланова І. В.
МОВА ЯК СИМВОЛ КУЛЬТУРНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ
1243
240.
Фурса А. А., Ланова І. В.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ
1246
241.
Харченко К. А., Солом’янюк Т. В.
КОМПАРАТИВНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА УГОРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛІЙСЬКОГО ФАНТАСТИЧНОГО РОМАНУ «ГАРРІ ПОТТЕР ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» (НА ОСНОВІ І ГЛАВИ)
1249
242.
Чемеринська І. Я., Костів Я. І.
ПАРАМЕТРИ СУЧАСНОСТІ В ПРОЕКЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СВІТОУСТРОЮ В РОМАНІ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ЧУДОВИЙ НОВИЙ СВІТ»
1252

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

243.
Скальська Д. М., Уланов Є. С.
ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА В ОСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ
1258

 ECONOMIC SCIENCES

244.
Lichenko A. V., Tkachenko K. V.
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE INSURANCE COMPANY
1264
245.
Petrenko O. P., Petrenko A. S., Turovska M. V.
PROBLEMS OF MARKETING IN WARTIME IN UKRAINE
1269
246.
Андрушків І. П., Ратич У. І.
ОЦІНКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ГАЛУЗЕЙ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАЙБІЛЬШИХ ВТРАТ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
1273
247.
Бірзул Н. Д.
ФІНАНСОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС ТА МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС
1280
248.
Братковська Т. А., Лисьонкова Н. М.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «ОЩАДБАНК»
1287
249.
Брода А. Ю., Боровик О. П., Боровик А. П.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
1293
250.
Гончаренко В. І., Вербовик М. Ю.
РОЛЬ РИНКОВОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
1301
251.
Гринів В. М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ
1304
252.
Губарєва А. П., Єзгор Є. В.
РОЗВИТОК УРБАНІСТИКИ ТА SMART-СИСТЕМ В УКРАЇНІ
1311
253.
Гусак І. І., Мельничук Б. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ
1314
254.
Дугієнко Н. О., Ткачук О. О.
СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС
1318
255.
Жилінська О. І., Філоненко М. М.
НОВІТНІ КЕЙСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1322
256.
Ігошин А. В.
МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ: ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
1330
257.
Кім Т. І., Кім О. О., Шевченко В. С.
УЧАСТЬ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ В СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В КОНТЕКСТІ ІНІЦІАТИВИ КИТАЮ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
1334
258.
Кім Т. І., Кім О. О., Разіньков І. В.
МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЗА ГАЛУЗЯМИ ТА РЕГІОНАМИ У 2017-2022 РР.
1341
259.
Кім Т. І., Кім О. О., Гармаш Т. О.
ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ КИТАЄМ ТА КРАЇНАМИ АФРИКИ
1348
260.
Кміть В. М., Побережник Ю. В.
МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1354
261.
Кобеля-Звір М. Я.
ФАНДРЕЙЗИНГ, ГРАНТРАЙТИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ
1362
262.
Коваленко О. В., Фімяр С. В.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОПТИМІЗАЦІЮ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КООРДИНАЦІЇ
1370
263.
Конобрицький Д. І.
НАПРЯМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
1374
264.
Кошель Р. С.
МАКРОРІВНЕВІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ
1381
265.
Крупа О. В.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ
1394
266.
Кудельський В. Е., Мачульська М. М.
КОНТРОЛІНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
1401
267.
Кузьменко Д. М., Козьмук Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
1404
268.
Кучер Л. Ю., Русин-Гриник Р. Р., Говда Д. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА
1409
269.
Лобода Н. О., Хмизовець В. В.
МІЛІТАРНА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
1413
270.
Макартецька В. С.
СТАТИСТИКА УРОЖАЙНОСТІ СОЇ В УКРАЇНІ
1420
271.
Маляренко В. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
1423
272.
Манукян Г. T.
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И ФАКТОРЫ ЕГО ДИСБАЛАНСА
1429
273.
Меженна Н. М., Мордюк А. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1435
274.
Оберемок І. І., Оберемок Н. В.
ВЗАЄМОДІЯ МОДУЛІВ ГОМЕОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
1443
275.
Орловська С. С., Марчук І. С., Стрій Л. О.
МАРКЕТИНГ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ КНИГ
1447
276.
Познякова А. С., Саєнсус М. А.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ РОЗДРІБНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1453
277.
Пономаренко О. О., Вишиваша Б. М.
БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
1457
278.
Равлінко З. П.
ПРАКТИЧНІ МОМЕНТИ РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1462
279.
Римар О. Г., Лабутін О. О.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ЯК НАЙБІЛЬШ МОБІЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
1466
280.
Силенко М. М.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1469
281.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА МЕТОДОМ НА ОСНОВІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
1475
282.
Цалко Т., Ковтун Д.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1481
283.
Черняєва А. О., Зубрич А. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ
1486

 LEGAL SCIENCES

284.
Бабак К. І., Логінова М. В.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1492
285.
Багнюк І. В., Ковбан А. В.
АНАЛІЗ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
1496
286.
Бичок О. М., Русько Д. О., Копилов Е. В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
1501
287.
Бичок О. М., Русько Д. О., Чорна А. Г.
КРИМІНОЛОГІЧНА ОСВІТА СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1505
288.
Богуславський В. В., Москаленко Р. Е.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
1509
289.
Богуславський В. В., Шеремет К. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
1513
290.
Волошина А. С., Ярошевська Т. В.
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ЯК ОСОБЛИВОЇ СИСТЕМИ ПРАВА
1517
291.
Волошина А. С., Ярошевська Т. В.
КОЛІЗІЙНІ НОРМИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
1522
292.
Гіденко Є. С., Кравець Д. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
1528
293.
Гіденко Є. С., Тіцька І. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН
1532
294.
Голубенко Ю. А., Чвалюк А. М.
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ
1536
295.
Гритенко О. А.,Стоєва Т. І.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1540
296
Дудаш М. Г.
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
1547
297.
Журавель О. А.
РОЛЬ І МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1555
298.
Золотухіна Л. О., Полішко О. Д.
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИЙ ДЕЛІКТ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ГРОМАДЯНАМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
1560
299.
Ісланкін С. М., Полішко О. Д.
РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОЦЕСІ ОГЛЯДУ ОБ’ЄКТІВ
1566
300.
Каліневич О.С., Тищенкова І. О.
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
1570
301.
Кисельов А. О., Кравець Д. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1574
302.
Клюкіна Т. А., Юр’єв Д. С.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДЕПОНУВАННЯ НА РЕЧОВІ ДОКАЗИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1579
303.
Клюкіна Т. А., Лопаєва О. М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
1583
304.
Кобзар В. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ТА ВИДОБУТКУ ВИКОПНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ
1586
305.
Корінний С. О., Задніпряна-Корінна М. Ю.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
1592
306.
Кохан О. С., Маланчук Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1598
307.
Кузьмич В. В., Кмець А. Р.
ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
1604
308.
Кулик К. Я., Гіденко Є. С.
НЕОБХІДНІСТЬ НАВИЧОК ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ У РОБОТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
1610
309.
Лопаєва О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАЙБУТНІ БОЙОВІ ОПЕРАЦІЇ
1613
310.
Маланчук Л. О., Шульга К. А.
СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ
1616
311.
Марочкін О. І.
ЗАБОРОНА ПРОВОКАЦІЇ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ВИМОГА ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1623
312.
Моісеєнко Д. М., Полішко О. Д.
СУМІСНИЦТВО ІНСТИТУТУ ОКРЕМОЇ ДУМКИ ТА ПРИНЦИПУ ОДНООСОБОВОСТІ ТА КОЛЕГІАЛЬНОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
1626
313.
Наточій А. Д., Шеремет К. В.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1631
314.
Омельченко А. А., Пакулова Т. В.
АНГЛІЙСЬКА МОВА У РОБОТІ ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ
1636
315.
Пашковська К. Л.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКОЇ ЖІНКИ
1640
316.
Попович А. О., Юр’єв Д. С.
ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1643
317.
Риженко Н. О., Грабазей А. І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАЛЕЖНОСТІ ТА ДОПУСТИМОСТІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1646
318.
Руденко О. А., Волянська В. В.
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1651
319.
Савчук Р. В., Маланчук Л. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1658
320.
Самілик Л. О., Косар А. О., Сокол Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1667
321.
Сахно Д. О.
КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — РЕАЛІЇ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
1672
322.
Сиромятнікова М. С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
1676
323.
Сирота О. О.
МЕЖА МАШИН, ОБЛАДНАННЯ, СИРОВИНИ ТА СПОЖИВЧИХ ЕКСПЕРТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 12.1 «ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ» ТА 12.4 «ОЦІНКА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ»
1680
324.
Смоляр В. В., Резворович К. Р.
НАГАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ УКРАЇНІ ВТОРГНЕННЯМ КРАЇНИ АГРЕСОРА
1683
325.
Сорока А. Л., Желеховська Т. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
1687
326.
Сорокін Р. О., Ланевич В. М., Копилов Е. В.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ У КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ: ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ТА РОЗРОБКА ЗАХИСНИХ СТРАТЕГІЙ
1694
327.
Старков І. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОДНОГО З БАТЬКІВ У РАЗІ ВИВЕЗЕННЯ ДИТИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ, БЕЗ ДОЗВОЛУ ІНШОГО З БАТЬКІВ, ПІД ЧАС ДІЇ ВІЙСЬКОВО СТАНУ
1698
328.
Чучко С. В., Джаним А. С.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У СЛІДСТВІ
1703

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: