Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності описує встановлений Виконавцем (https://sci-conf.com.ua) порядок обробки персональних даних Користувачів, зібраних за допомогою функціоналу вебсторінок, що розміщено на домені sci-conf.com.ua та його піддоменах (далі – Сайт) і пов’язаних з ним послуг. Виконавець обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Користувач повинен уважно ознайомитися з Політикою конфіденційності перед початком використання Сайту.

1.3. Користувач не повинен використовувати Сайт та надавати свої Персональні дані будь-яким способом під час використання Сайту, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.4. Використовуючи Сайт та його інструменти, в тому числі реєстраційні анкети на участь та інші форми, Користувач підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем своїх Персональних даних та неперсоніфікованої інформації на умовах цієї Політики та з метою пропонування Виконавцем своїх послуг та їх надання.

1.5. Персональні дані, що обробляються Виконавцем відносяться до конфіденційної інформації.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ ТА ОБРОБЛЯЄ ВИКОНАВЕЦЬ

2.1. Контактні дані. Виконавець може вимагати та обробляти контактні дані Користувача (прізвище, ім’я, по батькові (далі – ПІБ), номер контактного телефону, адресу електронної пошти, дані поштової адреси та дані про афіліацію – посада, місце роботи та/або навчання) в процесі використання Користувачем Сайту та його інструментів.

2.2. Дані активності. В процесі роботи Виконавець може збирати та обробляти інформацію про участь Користувачів у заходах, представлених на Сайті, а також інформацію пов’язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень. Виконавець може обробляти інформацію, що отримана в результаті опитувань, які можуть проводитись Виконавцем.

2.3. Неперсоніфікована інформація. Для формування статистичних даних, ведення журналу активності та з метою покращення послуг Виконавця, Виконавець може збирати інформацію про версію операційної системи, IP-адресу пристрою, дату та час здійснення дій на Сайті, інформацію про помилки роботи Сайту ініційовані Користувачем, а також деяку іншу інформацію, що може бути отримана за допомогою технологій Cookie.

2.4. Інші дані. При зверненні Користувачів до клієнт-менеджерів, що здійснюють інформаційну підтримки клієнтів, Виконавець, при необхідності, може збирати іншу інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв’язку. Виконавець може зв’язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію. Виконавець може, також, збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачем, наприклад, будь-які запити до клієнт-менеджерів, що здійснювалися Користувачем раніше, або будь-який зворотний зв’язок, що надавався Користувачу.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НЕ ЗБИРАЄ ТА/АБО НЕ ОБРОБЛЯЄ ВИКОНАВЕЦЬ

3.1. Виконавець не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, та іншу подібну інформацію.

3.2. Виконавець може збирати дані про банківські картки Користувача, а саме: ПІБ власника картки та/або перші та останні чотири цифри, зображені на лицьовій стороні банківської картки, якщо це необхідно для виконання запиту Користувача або для надання послуги Користувачу. Виконавець не обробляє та не передає третім особам отримані дані про банківські картки Користувача.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. В процесі здійснення своєї діяльності Виконавець може використовувати інформацію, яку збирає та обробляє для наступних цілей:
4.1.1) забезпечення якісного обслуговування Користувачів, в тому числі для вирішення технічних труднощів, формування бази учасників заходів, реєстрація на які здійснюється на Сайті, відправки замовленої Користувачем поштової кореспонденції, надання замовлених Користувачем послуг тощо;
4.1.2) зв’язку з Користувачем, в тому числі з питань сервісу, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку;
4.1.3) е-mail та sms-розсилок, наприклад: повідомлення про відправку замовленої Користувачем поштової кореспонденції або надання замовлених Користувачем послуг, новини Сайту, акції або спеціальні пропозиції;
4.1.4) контролю загальної та індивідуальної активності користувачів для управління трафіком на Сайті;
4.1.5) проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу;
4.1.6) забезпечення дотримання Договору публічної оферти;
4.1.7) аналізу та прогнозування особистих вподобань та інтересів Користувача.

4.2. Виконавець може зберігати інформацію, яку збирає і отримує на Сайті не довше ніж це потрібно для виконання вищевказаних цілей.

ОБМІН ТА ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1. Виконавець може використовувати в якості розпорядників Персональних даних Користувачів третіх осіб (наприклад, поштові сервіси, сервіси e-mail чи sms-розсилок, організатори та співорганізатори заходів, реєстрація на які здійснюється на Сайті тощо) з метою здійснення своєї діяльності, надання деяких складових своїх послуг та/або пропонування своїх послуг тощо. В таких випадках розпорядники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайту Виконавця Персональні дані, інакше ніж для надання визначених Виконавцем послуг і лише із виконанням вимог пункту 6.2. цієї Політики конфіденційності.

5.2. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація, яку надає Користувач та збирає Виконавець захищена технічними засобами і криптографічним протоколом SSL з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.2. Розпорядники персональних даних зобов’язуються використовувати отриману від Виконавця інформацію відповідно до вимог безпеки та цієї Політики конфіденційності.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення Користувачем своїх Персональних даних та передачі їх третім особам для здійснення будь-яких дій на Сайті від імені Користувача, а також за функціонування серверів та/або роботу третіх осіб, з вини яких може бути можливий витік інформації.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

7.1. Користувач Сайту має право:
7.1.1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника чи розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
7.1.2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;
7.1.3) пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
7.1.4) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким власником та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані є недостовірними;

ЗМІНА АБО ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Користувач в будь-який момент часу може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від будь-якої розсилки, яку проводить Виконавець та/або обрані нею розпорядники Персональних даних. Для цього достатньо надіслати відповідний  лист із запитом про необхідність зміни/видалення Персональних даних на електронну адресу info@sci-conf.com.ua. Надання послуг Користувачу може бути призупинено з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Виконавець може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції.

9.2. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Користувач Сайту зобов’язуються періодично переглядати умови Політики конфіденційності, щоб бути поінформованими про те, як Виконавець захищає інформацію про Користувача.

9.4. У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики конфіденційності.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та інших технічних питань.

ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається недійсним або таким, що суперечить закону, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

КОНТАКТНА АДРЕСА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ
У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо надіслати звернення за адресою info@sci-conf.com.ua.
Години роботи:
Пн-Пт з 08:00 до 20:00;
Сб-Нд з 09:00 до 20:00
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: