V Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 9-11.03.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

9-11.03.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-03-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Івасик М. В.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ
11

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Askhabov D. G., Koba L. V., Nahlov O. V., Martinenko V. V.
THE INFLUENCE OF EMOTIONAL STRESS BECAUSE OF TEST’S EXAMINATION ON EEG PARAMETERS OF SCHOOLCHILDREN OF THE 5 GRADE
16
3.
Вовк В., Корінчак Л. М.
ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – ОДНА З ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ АСПЕКТІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
22

 MEDICAL SCIENCES

4.
Baymakov S. R., Inagamova M. Kh., Shaimardanov E. K.
SURGICAL TREATMENT OF CICATRICIAL STRICTURES OF THE ANAL CANAL
29
5.
Berbeniuk A. I., Tsysar Yu. V.
RETROCHORIONIC HEMATOMA AT DIFFERENT STAGES OF PREGNANCY (CURRENT LITERATURE REVIEW)
33
6.
Bodnariuk O. I., Stabryn M. B., Bochkaryova O. V.
ANALYSIS OF THE A1267G POLYMORPHISM OF HSP70-2 GENE IN THE STRUCTURE OF ADOLESCENT GIRLS WITH VULVOVAGINITIS
38
7.
Kornivskyi B. A., Tsysar Yu. V.
MODERN VIEWS ON THE PROBLEM OF GESTOSIS IN PREGNANT WOMEN (LITERATURE REVIEW)
45
8.
Krasnopolska Ye. V.
TOWARDS THE AUTOMATIC CONSTRUCTION OF A DICTIONARY OF TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE
53
9.
Liudkevych H. P., Kyryshchuk I. G., Stoika Ya. V., Chernachuk A. P., Yakobchuk D. R., Holubets A. V., Khotiachuk L. O.
THE RELATIONSHIP OF THE VDR GENE POLYMORPHISM WITH BONE OSTEOPOROSIS COMPLICATING FRACTURES
57
10.
Turchina N., Cherenko T., Heletiuk Yu.
VIRAL PERSISTENCE IN ATHEROSCLEROTIC PLAQUES AND ITS PREVENTION IN ISCHEMIC STROKE/TIA PATIENTS WHO UNDERWENT CAROTID ENDARTERECTOMY
66
11.
Антонов А. Г., Сургай Н. Н., Татарко С. В., Узбек Т. С.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ
71
12.
Галушко О. І.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ШЛУНКУ ПРИ ДІАБЕТИЧНОМУ ГАСТРОПАРЕЗІ
75
13.
Невструєв В. П., Камінський С. М.
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ЗНЕБОЛЮВАЛЬНОЇ ДІЇ МЕТАЛОТЕРАПІЇ
79
14.
Піскальова А. А., Цисар Ю. В.
ПРОЦЕСИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ГОРМОНАЛЬНИХ ЗМІН У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ
83
15.
Пісоцька Л. А., Кочкарова Я. Д., Зінова А. Е.
ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
88
16.
Сидорчук А. С., Дорогокупець А. В.
ВПЛИВ ВІРУСУ SARS-COV2 У ХВОРИХ З ПОШКОДЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ
94

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Chalenko N. M., Demchenko A. M., Syrova G. O., Levashova O. L., Kozub S. M., Kozub P. A.
STUDY OF ANALGESIC AND ANTI-EXUDATIVE ACTIVITY OF COMPOSITIONS N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2- [4-AMINO-5-(PYRIDIN-4-YL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-YLTHIO]ACETAMIDE IN EXPERIMENT
98
18.
Шумейко М. В., Фан Тхань Хоа
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАЛЬЗАМІЧНОГО ЛІНІМЕНТУ З ЕКСТРАКТОМ МОНАРДИ
108

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Atayev Matlab Shykhbala, Qasimov Riad
TIRE WASTE RESEARCH IN THE PRODUCTION OF ASPHALT CONCRETE
111

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Fialko N., Gnedash G., Shevchuk S., Novakivskii M.
ENSURING RELIABLE OPERATION OF CHIMNEYS DURING THE USE OF BOILER PLANTS WITH WATER HEAT-RECOVERY EXCHANGERS
119
21.
Hlushkova D., Lalazarova N., Saenko V.
EFFECT OF NANOADDITIVES ON MULTICOMPONENT NICKEL ALLOYS
125
22.
Knysh R. O., Vlakh V. V., Ternovyi A. M.
REASONING FOR THE USE OF CRANK-GEAR DRIVE OF PRESSURE SEGMENT IN THE DIE-CUTTING PRESS
134
23.
Pasichnyk O.
MAIN RELIABILITY INDICATORS
138
24.
Rehei I., Knysh O., Striletskyi A.
JUSTIFICATION OF THE APPLICATION OF THE TABLE MECHANISM WITH RECIPROCATING MOTION IN THE THREAD SEWING MACHINE
141
25.
Павловський С. В., Алфьоров С. О.
РОБОЧІ ТІЛА ДЛЯ ПАРОТУРБІННИХ ЦИКЛІВ
145
26.
Юшко В. О., Ляшенко О. М., Фролова М. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ МОБІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
153

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

27.
Клапчук В. М., Котенко Р. М.
ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ У МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ
158

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Buynevich I. V., FitzGerald Duncan M., Klein Antonio H. da F., Hein Christopher J., Cleary William J.
CYCLONE-GENERATED GEOINDICATORS ALONG CAMBORIÚ HEADLAND BEACHES AND NAVEGANTES STRANDPLAIN, BRAZIL
162

 ASTRONOMY

29.
Vidmachenko A. P.
NAMES ON VENUS AND MINERALOGY OF ITS SURFACE
168

 PEDAGOGICAL SCIENCES

30.
Asieieva I. V.
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATING THE RATING SYSTEM FOR ASSESSING THE KNOWLEDGE OF TECHNICAL SPECIALTY STUDENTS IN TEACHING OF «GENERAL CHEMISTRY»
178
31.
Balatska N., Lutkovska N.
PATRIOTIC EDUCATION PARADIGM IN UKRAINE
182
32.
Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M.
METHODOLOGICAL CONCEPTS OF THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC ELITE BY MEANS OF UKRAINIAN STUDIES
186
33.
Білоусов А. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
191
34.
Єфімов Г. О., Мустафаєв Азер Махмуд огли, Попічко А. О., Чебан В. Ф., Соколов В. І.
РОЗВИТОК РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОК НА ЗАНЯТТЯХ З МІНІ-ФУТБОЛУ
204
35.
Ілляш С. Д., Орлик І. І.
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
210
36.
Калита Н. І., Тарасюк Н. М.
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
216
37.
Макєєва Є. О.
МОТИВУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
223
38.
Микитюк А. Д.
ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ ТА ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
229
39.
Муращенко О. В.
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
232
40.
Нестеренко С. Г.
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
235
41.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ДЗЮДОИСТОВ КАК ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
239
42.
Седлецька О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
250
43.
Снєдкова Л. А., Снєдков І. І., Тахтаулова Д. С.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
259
44.
Ярославцева М. І., Бабаніна Т. І., Оберемко К. С.
ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 5 РОКУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ АПЛІКАЦІЇ
264

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Шевченко Р. П., Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Савчук О. Р., Архірєєва Я. С.
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗКУ КОМПЛІМЕНТІВ ТА ЛЕСТОЩІВ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
271
46.
Шиделко А. В., Чмир С. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ МОЛОДІ
277

 CULTUROLOGY

47.
Складановська М. Г.
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
283

 POLITICAL SCIENCES

48.
Пархоменко К. С.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН
293
49.
Цурканова І. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У МОЛОДІ
298

 PHILOLOGICAL SCIENCES

50.
Petrova E. I.
SUFFIX MORPHEMES FUNCTIONING IN THE SCIENTIFIC TEXT CORPORA WITH LOW FREQUENCY
303
51.
Shanaieva-Tsymbal L. O., Kuzmenko V. O.
THE ROLE OF METAPHOR IN JOURNALISTIC STYLE
309
52.
Бухінська Т. В., Гладкоскок Л. Г., Черська Ж. Б.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
311
53.
Грон Ю. Г.
ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СТИЛІСТИЧНО ЗАНИЖЕНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
316
54.
Кващук І. М.
ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОРАДИ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ
322
55.
Корбозерова Н. М.
БАГАТОПЛАНОВІСТЬ МЕТОДУ МІЖМОВНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПОРІДНЕНИХ/НЕ СПОРІДНЕНИХ МОВ
327
56.
Ласінська Т. А.
СТРУКТУРА Й ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ АРХАЇЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ПЕРЕКЛАДУ АРХАЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ
331
57.
Швець Н. В., Швець О. В.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
338

PHILOSOPHICAL SCIENCES

58.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ
342

 ECONOMIC SCIENCES

59.
Bilko O. O., Voronko R. M.
HOTEL BUSINESS ENTERPRISES: FEATURES OF ACTIVITY AND IMPACT ON CONSTRUCTION ACCOUNTING
353
60.
Gryshchenko O. V., Kutsyk P. O.
ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF THE RENTAL PROPERTY: APPROACH TO IMPROVEMENT
357
61.
Vlasenko V.
FEATURES OF CREATING AN EFFECTIVE MECHANISM FOR MAKING AND IMPLEMENTING MANAGEMENT DECISIONS AT ENTERPRISES
361
62.
Безкровний О. В., Кулинич В. В., Вовченко В. Д.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ
366
63.
Березянко Т. В.
РИНКОВА СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
371
64.
Борисенко Я. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
377
65.
Вихор М. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
381
66.
Геряк В. В.
ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
387
67.
Гнатенко Є. П., Горчук І. О.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
391
68.
Данкеєва О. М., Попович В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ КАРТИ ЕМПАТІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ СПОЖИВАЧІВ ІТ-СТАРТАПУ
397
69.
Дум’як Ю. Л.
ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ПРОСТОРУ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
400
70.
Мямлін В. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗАКОНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
405
71.
Новицька О. В., Черненко В. В.
СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД
416
72.
Трушевський О. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
421
73.
Чаркіна Т. Ю., Ващенко О. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
430
74.
Шебалков І. Л., Дібров В. К., Шебалкова Є. І.
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ
436

 LEGAL SCIENCES

75.
Бугайчук Ю. І., Хахуцяк О. Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
449
76.
Глушко Р. О.
КАТЕГОРІЇ «СІМ’Я» ТА «СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ»: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА ЄСПЛ
453
77.
Журба А. М., Шевченко Т. Р., Давидов П. Г.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI
464

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: