VI Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 13-15 января 2022 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 января 2022 года в г. Токио, Япония.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-13-15-yanvarya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Діневська І. Г.
ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ.
14
2.
Ісаченко А. О.
АНАЛIЗ РИЗИКIВ ТА ВИЯВЛЕННЯ КРИТИЧНИХ ТOЧOК КOНТРOЛЮ ПIД ЧАС OСНOВНИХ ТЕХНOЛOГIЧНИХ ЛАНOК ВИРOБНИЦТВА ЯЛOВИЧИНИ.
18
3.
Коноваленко Л. И., Вінюков О. О., Бондарева О. Б.
ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ЗНИЖЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В РОСЛИНАХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО.
25
4.
Кулина А. І.
ВІДТВОРЮВAЛЬНА ЗДAТНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НA МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ.
31

 VETERINARY SCIENCES

5.
Bogatko N., Мiahkа К., Dudus T., Bukalova N., Prуlipko T., Bogatko A., Bogatko L., Samoray M.
CONTROL OF SAFETY OF HONEY BY ESTABLISHING ITS FALSIFICATION BY EXPRESS METHOD.
35

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Yanko R. V., Chaka O. G., Kolomiets I. I.
LUNG REACTIVITY OF HYPERTENSIVE RATS AFTER IFLUENCE TO INTERMITTENT HYPOXIC GAS MIXTURE.
41
7.
Zayniev Sukhrobjon Islombek o‘g‘li
KASHKADARYA REGION MOUNTAINS AND MOUNTAIN AREAS (ON THE EXAMPLE OF SHAKHRISABZ AND KITAB DISTRICT) LARGE HORSES.
47
8.
Бурлака Н. І.
ЦИРКАДНІ РИТМИ РОСЛИН І УРОЖАЙНІСТЬ.
53
9.
Гуревич А. С., Гундрум Е. В.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КУДРЯВОЙ КАПУСТЫ (BRASSICA OLERACEA VAR. SABELLICA L.) В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
58
10.
Коваленко П. Г., Коц С. М., Громова Т. В., Сєрих Н. О.
ОБГРУНТУВАННЯ АДАПТОГЕННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.
64
11.
Рамазанов В. В., Воловельская Е. Л., Руденко С. В.
ФОРМОМОДИФИКАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ СТИЛЬБЕН-ДИСУЛЬФОНАТОМ.
67
12.
Яковишина Т. Ф., Толоконнікова А. С.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТУПЕНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАБРУДНЕННЯ Р. КАПУСТЯНКА.
75

 MEDICAL SCIENCES

13.
Аntonova O. V.
LEAD IN THE HAIR OF CHILDREN OF ANTHROPOGENIC ORIGIN.
80
14.
Kozar V., Shkarubska O., Khromih T., Yeromenko R., Lytvynova O.
INDICATORS OF GENERAL CLINICAL ANALYSIS OF BLOOD IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL PYELONEPHRITIS.
83
15.
Kremenchutskyy G. N., Stepanskyy D. A., Turlyun S. A.
A. VIRIDANS IN THE MICROBIOCENOSIS OF THE HUMAN ORAL CAVITY.
89
16.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Nekrashchuk O. P., Melnyk V. A., Botanevych Ye. O.
MECHANISMS OF CARCINOGENESIS DUE TO BRCA1 GENE MUTATION.
97
17.
Sherstiuk S., Zubova Ye., Nakonechna S., Pogrebnyak A.
INNOVATIVE APPROACHES IN THE FORMATION OF COMPETENCIES IN FIRST-YEAR STUDENTS.
103
18.
Баусов Є. О., Базян А. А., Арзуманова І. В., Сирота А. Ю.
ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТИ ПОСТОПЕРАЦІЙНОЇ КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ.
106
19.
Бобро Л. М., Тимошенко Д. В.
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ГІПОТИРЕОЗУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ.
109
20.
Гайструк Н. А., Павлікевич А. В., Пойда О. А., Гайченя І. О., Горбачук Я. А.
ПРОТИКОВІДНИЙ АЛЬЯНС У ДИСКУСІЇ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ВАКЦИНАЦІЇ.
113
21.
Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКАХ ТА ЕЯКУЛЯТІ НЕПЛІДНИХ ЧОЛОВІКІВ, ЗУМОВЛЕНІ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ.
120
22.
Дермельова Л. П., Шаповалова О. О.
ВАРІАТИВНЕ АРТЕРІАЛЬНЕ КРОВОПОСТАЧАННЯ МАТКИ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЯХ.
124
23.
Макаренко Р. І., Апазіді Е. В., Бобро Л. М.
КОРОТКОСТРОКОВІ І ДОВГОСТРОКОВІ НАСЛІДКИ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ.
133
24.
Порохня Н. Г.
ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ У ДИТИНИ З СИНДРОМОМ СОННОГО ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ.
136
25.
Сніга Я. В., Рудік А. В., Грицаєнко М. В., Ібрагімова О. Л.
СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ.
142
26.
Шмалєй С. В., Денисюк А. В., Сачко М. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УЧАСНИКІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ.
145

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Dedik B., Semenets A., Suleiman M., Grinevich L., Kobzar N., Perekhoda L.
THE USE OF DOCKING STUDIES TO PREDICT THE NOOTROPIC EFFECT AMONG 4-(AMINOMETHYL)-1-BENZYLPYRROLIDIN-2-ONE DERIVATIVES.
150
28.
Каленик І. О., Кудіна О. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВУЗІВ.
155
29.
Легінь Н. І., Крук Т. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ В ТРАВІ CHAMIRION ANGUSTIFOLIA (L.) HOLUB.
163
30.
Легінь Н. І., Люклян А. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОКИСНЮВАНИХ ФЕНОЛІВ В СИРОВИНІ СІДАЧУ КОНОПЛЕВИДНОГО.
166
31.
Проскурова Я. О., Волкова А. В., Шабрацька Д. Е., Коновал А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПИТАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ.
169

 CHEMICAL SCIENCES

32.
Мукоїд Р. М., Бельтюкова Є. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРЕЧКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПИВА.
173

 TECHNICAL SCIENCES

33.
Astistova T. I., Liakhovska D. D., Nykytyuk M. V., Smorzhevsky N. V.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR ACCOUNTING FOR THE PRESENCE OF STUDENT ATTENDANCE.
178
34.
Korzhyk V., Grynyuk A., Khaskin V., Peleshenko S., Shcheretskiy V., Hos I., Illiashenko Ye., Voitenko O., Konoreva O.
ESTIMATION OF INFLUENCE OF DURATION OF CURRENT FLOW AT DIRECT AND INVERSE POLARITY ON QUALITY OF FORMATION AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF SEAMS.
185
35.
Markov V., Onyshchenko S., Pavlova N.
FORMATION OF OPTIONS OF FREIGHT DELIVERY AT THE ORGANIZATION OF SHIPPING.
191
36.
Shcherban’ V. Yu., Kolysko O. Z., Kolysko M. I., Petko A. K.
COMPUTER IMPLEMENTATION OF RECURRENCE ALGORITHM IN CASE OF VARIABLE THREAD INPUT TENSION.
197
37.
Shramchenko B. L., Demkivska T. I., Yakhno V. M., Radchuk A. D.
APPLICATION OF GRAPHIC KEYS OF PROPORTIONALITY IN AUTOMATED SIMULATION OF CLOTHING SURFACES.
200
38.
Заїка О. М., Рудь В. Д., Самчук Л. М.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 3Д ДРУКУ ПРИ ЗАМІНІ ДЕТАЛЕЙ З МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПОЛІМЕРНІ.
207
39.
Іщенко О. В., Ляшок І. О., Ляшок М. О., Куюкова Є. Р.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАГУСТОК НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ДЛЯ ВИБИВАННЯ АКТИВНИМИ БАРВНИКАМИ.
212
40.
Онацький О. В., Бірулін К. О., Жарова О. В.
ПРОТОКОЛ ДВОФАКТОРНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ.
218
41.
Панасейко І. М., Панасейко С. М.
ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.
224
42.
Соколова Є. Б., Скирда О. Є., Онацька А. С.
КОРИСТЬ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.
229
43.
Стріха Л. О., Рєпова М. С.
ВПЛИВ СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС.
235
44.
Тищенко В. І., Савенко О. М., Пасічний В. М., Божко С. Б.
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ КОНОПЛІ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ.
243
45.
Чернега В., Сафонова Д. В., Дмитриева Н. В.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
249
46.
Чупринка В. И., Чупринка Н. В., Грикун Д. В., Василенко А. Л.
ГЕНЕРИРОВАНИЕ НА ДЕТАЛЯХ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГРУППОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ КОМБИНАЦИИ ОДИНАРНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
257

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

47.
Kumeda M. A., Sukhodub L. B., Shevel A. Ye., Sukhodub L. F., Derevyanko V. H.
INVESTIGATION OF NOVEL POLYMER WOUND HEALING MATERIAL.
266
48.
Кондратенко П. А.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАССТОЯНИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ.
271

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

49.
Олейник В., Алтухова В.
КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ В ЕВРОПЕ.
282

 ARCHITECTURE

50.
Mandrichenko О. E., Demydenko T. P.
USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATIONAL DESIGN.
287
51.
Вєтрова П. О., Васильєв П. О.
АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» ДО ПОТРЕБ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРАКТИК.
291
52.
Черноносова Т. О., Бабенко М. В.
КОНЦЕПЦІЯ «SMART CITУ» ЯК ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ.
300

 PEDAGOGICAL SCIENCES

53.
Gubareva O., Shatihina V.
ENGINEER-EDUCATOR: FEATURES OF TRAINING?
308
54.
Khalina V., Butskyi V.
FORMATION OF LEARNING RESULTS.
313
55.
Nagornyi V. V., Murzina O. A., Nahorna N. O.
DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL SPACE AS A PRIORITY COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT.
319
56.
Антонов А. В., Воронина О. В.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УДАРНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ.
328
57.
Антонов А. В., Воронина О. В., Аушева О. С.
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ В УДАРНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ.
332
58.
Гончаренко А. А.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ФАНТОМНОГО НАВЧАННЯ.
337
59.
Дзівідзінська І. С.
ТЕСТУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА.
347
60.
Дите Л. А., Салюкова К. Р.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
353
61.
Єщенко М. Г., Єщенко Г. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» В УКРАЇНІ.
360
62.
Журавська В. І., Кубіцький С. О.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
364
63.
Искендер Топчу
СИСТЕМА ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
372
64.
Ісаєв Р., Гуменникова Т. Р.
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОГО МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ШКОЛЯРА.
377
65.
Костіна Л. М., Данильченко Л. Т., Каппе І. А.
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
382
66.
Крівцов В. В., Сорока В. С.
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
390
67.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ.
400
68.
Силкова Е. В.
РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СОИСКАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
411
69.
Сковронська О. М.
STREAM ОСВІТА – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
418
70.
Хапченкова Д. С., Гусєв В. М., Єщенко Г. Л.
СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
424
71.
Шишко І. М., Бган Т. С.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ.
429

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

72.
Diachkova O. M., Kontsemal Yu. A.
PERSONALITY OF THE LEADER IN THE EXTREME CONDITIONS OF ACTIVITY.
436
73.
Александров Ю. В.
ІНТЕРНЕТ — ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.
440
74.
Бутузова Л. П., Хилевич М. А.
ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ РІЗНИХ КРАЇН.
446
75.
Демчук О. О.
ДІАГНОСТИЧНІ ЦІННОСТІ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ.
456
76.
Ляджева Е. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ.
459
77.
Ляджева Т. О.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗУМІННЯ ГУМОРУ ВІД ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ.
464
78.
Сергієні О. В., Варакута М. Л., Рубан І. А.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ ЯК ФОРМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ.
468
79.
Сергієні О. В., Пазій О. П.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ВІДДІЛУ ПРИЙОМУ ЗВЕРНЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ ЦЕНТРІВ.
477

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

80.
Zimenko O.
SOCIAL NETWORKS AS A TOOL OF INFORMATIONAL INFLUENCE: OPPORTUNITIES AND FEATURES.
488
81.
Антонюк О. І., Марущак В. П.
СУТНІСТЬ СІМЕЙНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.
492

 ART

82.
Матійчин І. М.
ХОРОВИЙ КЛАС У ЗАКЛАДАХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ РЕПЕРТУАРУ).
495

HISTORICAL SCIENCES

83.
Поцулко О. А., Білецька В. О., Будаква Є. С.
РОЛЬ МУЗИКИ В ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВАХ «БЕРЕЗОЛЯ» (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ТЕАТРУ).
500

 POLITICAL SCIENCES

84.
Половко О. О.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ.
510

 PHILOLOGICAL SCIENCES

85.
Pylypiuk K. M.
BUSINESS NEGOTIATION: ESSENTIAL STRATEGIES AND DIRECTIONS.
515
86.
Біляніна Т. С., Денисенко К. О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР В РОМАНІ ХАРУКІ МУРАКАМІ «КРАЇНА ЧУДЕС БЕЗ ГАЛЬМ І КІНЕЦЬ СВІТУ».
522
87.
Дегтярьова М. О.
МОВА УКРАЇНСЬКИХ БЛОГЕРІВ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК.
529
88.
Кравець М. О., Соляник А. Ю.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО У ВИСТАВАХ ЖАНРУ МАНДЗАЙ.
538
89.
Кравець М. О., Тертишна А. О.
ЯВИЩЕ ФАТИЧНОСТІ У ЗОВНІШНЬОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ДІЛОВОМУ ЛИСТУВАННІ ЯПОНСЬКОЮ МОВОЮ.
550
90.
Морозюк Т. С., Павликівська Н. М.
НАЗВИ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧА.
558
91.
Раджапова Ф. А., Садикова Гузал Нормат кизи
ДИАЛЕКТИКА ПСИХИКИ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА.
564

 ECONOMIC SCIENCES

92.
Siddharth
EVOLUTION OF HOUSEHOLD CONSUMPTION & CHANGING CONSUMER BEHAVIOR IN UKRAINE.
571
93.
Аль-Хаялі Д. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ IT МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР.
580
94.
Андренко І. Б., Білоус В. В., Нестеренко С. І., Соколова А. Ю.
СЕРВІС В ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І ІНШИХ ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ.
586
95.
Вакульчик О. М., Анісов Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
595
96.
Васюта В. Б., Добрицька В. О.
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНОМУ ТОВАРОЗНАВСТВІ.
600
97.
Занюк А. А., Суховецька Д. А., Водянка Л. Д.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ HR ТА 9 МЕТОДІВ ЇЇ ВВЕДЕННЯ.
604
98.
Йолкіна О. В., Цимбалюк А. А.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОВ «ТЕЛЕКРТ-ПРИЛАД».
610
99.
Куцик В. І., Вергун В. С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.
620
100.
Лавриненко Л. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ.
625
101.
Мищишин О. Л., Оксюта І. В., Шаєганрад Е. П., Прокопик А. І.
ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ ДЛЯ ПРАВ ЛЮДИНИ.
632
102.
Панасейко І. М., Панасейко М. С.
РОЛЬ СУБ’ЄКТІВ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ.
635
103.
Панасейко І. М., Шульга Я. В.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ.
638
104.
Савчук О. В., Шульга С. В.
МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
641
105.
Хижняк І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.
646
106.
Чередник Л. М., Беденюк А. В.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОДОЛАННЯ АНТИІННОВАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
656
107.
Шабатура Т. С., Алексенко А. С., Кустуров В. Б.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ.
664

 LEGAL SCIENCES

108.
Bokshorn A.
THE ESSENCE OF PROFESSIONAL AUDITORS SKEPTICISM.
668
109.
Бабаніна В. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
673
110.
Карапетян О. М., Слив’юк Д. В.
ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ ЗЛОЧИННИХ АКТИВІВ.
681
111.
Кравчук М. Ю., Карапетян А. Е.
ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
686
112.
Оніщик Ю. В., Клименко М. С.
СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.
690
113.
Паніна К. В., Буштакова Г. В.
КАСАЦІЙНІ «ФІЛЬТРИ» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
695
114.
Солдатенко О. А., Гамалієнко О. А.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ, ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.
697
115.
Усатенко В. В., Анісімов Д. О.
СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.
701

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: