VI Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS», 17-19.06.2024, Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

17-19.06.2024 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European congress of scientific achievements. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-congress-of-scientific-achievements-17-19-06-2024-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Lіubchenko I. O., Lіubchenko A. I.
OBTAINING AND RETESTING OF COMMON CHICORY REGENERANT PLANTS DURING CELL BREEDING FOR RESISTANCE TO Ba2+ IONS
12
2.
Міщенко С. О., Тимчук В. М., Салінко Г. О.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПРОПОЛКИ БУР’ЯНІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ
17
3.
Сидорова І. М.
ЯКІСТЬ ГОЛОВОЧОК СОРТІВ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
22

 VETERINARY SCIENCES

4.
Самойленко О. С.
ВПЛИВ ПАСИВНОГО ТЕМПУ ЖИТТЯ НА ОРГАНІЗМ ДОМАШНЬОЇ ТВАРИНИ
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Onufriiev O., Sirenko A.
CENTROMERE AND PROBLEMS OF DIAGNOSIS OF ONCOLOGICAL DISEASES
30
6.
Valiyeva G. A., Huseynova L. S.
PHENYLKETONURIA WITH DEFICIENCY OF G6PD ENZYME IN SAME FAMILY
38

 MEDICAL SCIENCES

7.
Nizhnichenko O. S.
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН. ГОЛОДУВАННЯ
44
8.
Suleymanova Tarana Hafis
STUDY OF THE ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THE EXTRACTS PREPARED FROM THE FLOWERS OF CALENDULA CULTIVATED IN AZERBAIJAN
49
9.
Tkachenko S. S., Rodynskyi O. G.
CHANGES IN THE RECRUITMENT OF SKELETAL NEUROMOTOR UNITS UNDER THE CONDITIONS OF ANDROGEN DEFICIENCY
51
10.
Yatsyshyn R., Cherniuk N., Herych P., Valovina N., Shevchuk R.
SMOKING AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF ACUTE AND CHRONIC DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM
55
11.
Ахмедова К. М., Мамедов Азер Гейдар огли, Молодан Д. В.
СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?
57
12.
Батушкін В. В.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИАРИТМІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОПАФЕНОНОМ У ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧУ ФОРМУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТІОЛОГІЇ АРИТМІЇ
61
13.
Велієва Л. П., Толстая Т. Ю.
РІВЕНЬ СТРЕСУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
64
14.
Гаркуша М. А., Штепура М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ КОМПРЕСІЙНИХ (НЕУСКЛАДНЕНИХ) ПЕРЕЛОМАХ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
66
15.
Данченко Є. А., Ганжа В. А.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ ДРУГОГО КУРСУ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ПРОГРАМОЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ»
73
16.
Демченко О. М., Попова Т. В.
ПОВЕДІНКОВА АКТИВНІСТЬ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПЕРТИРЕОЗІ
79
17.
Кихтенко О. В., Потапов С. М., Сакал Г. О., Наумова О. В.
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ВИСТІЛКИ СУДИН МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ВАЖКІЙ ПОЄДНАНІЙ ГІПОКСІЇ, ЗМОДЕЛЬОВАНОЇ У ЩУРЯТ
81
18.
Кулікова О. В., Боєва Ю. Ю.
ПРОГРЕСУВАННЯ СИНДРОМУ СУХОГО ОКА СЕРЕД СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ
83
19.
Куропата І. В.
РОЛЬ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА У ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА КОНТРОЛІ РЕЦИДИВІВ ПАРОДОНТИТУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
85
20.
Кязимова С. Б., Нестерцова С. О., Овчаренко І. А.
РОЗРАХУНОК ЗАХВОРЮВАНОСТІ І ФАКТОРИ РИЗИКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІДОМ
87
21.
Латогуз С. І., Марковська О. В., Сушецька А. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ-ПЛАВЦІВ: СТРАТЕГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЛЕЧОВИХ ТРАВМ
93
22.
Сінайко В. М., В’юн В. В., Красковська Т. Ю., Кришталь В. Є.
ПСИХООСВІТА У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ КОГНІТИВНИЙ ДЕФІЦИТ
99
23.
Соловйова Є. Т., Маляренко В. Р., Грицьков В. А.
КЛІНІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОБОРЕЛІОЗУ ЛАЙМА
102
24.
Фіщук С. М., Боєва Ю. Ю.
СУЧАСНІ ОПЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ
105
25.
Шершень О. О.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
109

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

26.
Нікітіна О. О., Циба Д. С.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ФІТОСПОЛУК BACOPA MONNIERI (L.) WETTST
113
27.
Шматенко О. П., Соломенний А. М.
ОЧНІ ВСТАВКИ ЯК СИСТЕМИ ДОСТАВКИ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЕНТІВ
119

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
124

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Bezvesilna O., Karpach D., Tolochko T.
AUTOMATED MECHATRONIC SYSTEM «ROBOT-HEXAPOD»
130
30.
Rashkivskyi V., Teteryatnik O., Chyrkin O.
DESIGN FEATURES OF EARTHMOVING EQUIPMENT TAKING INTO ACCOUNT THE REDUCTION OF ENERGY DEPENDENCE
145
31.
Sereda B. P., Udod A. M.
FORMATION OF BORON COATINGS ON PRESS TOOLING COMPONENTS USING SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
152
32.
Teteriatnyk O., Fedyshyn B., Kibalenko V.
ANALYSIS OF WAYS OF DEVELOPMENT OF EARTHMOVING EQUIPMENT IN THE CONDITIONS OF URBAN DEVELOPMENT
157
33.
Turchyna T., Avdieieva L., Makarenko A.
STRUCTURAL FORMATION IN SPRAY DRYING OF COMPLEX LIQUID SYSTEMS: PROBLEMS AND SOLUTIONS
163
34.
Андрєєва С. С., Пивоваров Є. П., Венжега К. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИРОБНИЦТВІ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПТИЦІ ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
168
35.
Горбійчук М. І., Скріпка О. А.
ВРАХУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
175
36.
Горецький О. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗКЛАДОМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
181
37.
Гудзенко В. О., Кітчак Н. Ю., Мардинавка О. В.
СТИСНЕННЯ ДАНИХ. АЛГОРИТМИ СТИСКУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ СТИСНЕННЯ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ. МАЙБУТНЄ СТИСНЕННЯ ДАНИХ
183
38.
Іванченко С. В., Коваленко О. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ «FILMREMINDER»
186
39.
Наумук О. В., Умєров Р. Е.
АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
191
40.
Петухова О. А.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ
196
41.
Положишникова  Л. О., Герасименко С. С.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
202
42.
Рябоволенко В. А., Рябоволенко Е. А.
АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КЛІЄНТСЬКОЇ ТА СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИН СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
206
43.
Савчук Т. О., Вікторов Р. Р.
СТРУКТУРА WEB-ЗАСТОСУНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ
209
44.
Топчій Н. В.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВИДІВ МІКРОСКОПІВ ЯК МЕХАНІЗМ ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
213
45.
Федорович Я. Т., Михайлюк В. В., Фафлей О. Я., Фафлей І. Я., Захара І. Я., Самсонов О. О.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ СВЕРДЛОВИННОГО ПАКЕРА
216
46.
Цуркан І. О., Шимко А. О., Верзілов М. Р., Стецик Р. М., Онищенко Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ OSINT ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
222

ARCHITECTURE

47.
Ковальський В. П., Антепа Д. Ю.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА
227
48.
Федоренко О. С., Глущенко А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ
233

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Ryabovol G. S.
INTEGRATION MODERN TECHNOLOGIES INTO FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROGRAMMES
236
50.
Вершиніна С. А., Кабанець М. М.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ З УЧНЯМИ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ
239
51.
Гейдел А. М., Перцова О. В., Аржанухіна С. В., Савіна А.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
244
52.
Кобилянська І. М., Пастух І. П.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ІНТЕГРАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ БІНАРНОГО УРОКУ
248
53.
Наумук І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УЧНІВ З ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ БАЗОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
254
54.
Петренко В. М., Годунов В. О.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
260

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Євдокимова Н. О., Нікулін Д. І.
ПОНЯТТЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
264
56.
Теплюк П. Є., Ловка О. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СХИЛЬНОСТІ ДОГЛЯДАТИ ЗА СВОЄЮ ЗОВНІШНІСТЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
269

JOURNALISM

57.
Івашко В. С.
СЕРІЯ АВТОРСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ РОЛИКІВ. ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ (НА ПРИКЛАДІ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ ДНІПРА)
273

 ART

58.
Гарбузенко Л. В., Пухинда В. О.
МІФОЛОГІЯ ВІЙНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
278
59.
Гордєєва О. С.
ВОКАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ОДИН З ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО
283
60.
Хіміч А. В.
ПІДТЕКСТ ЯК СПОСІБ ОКРЕСЛЕННЯ ЗАКАДРОВОГО ПРОСТОРУ ПЕРСОНАЖА (НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ ГАСА ВАН СЕНТА «РОЗУМНИК ВІЛ ГАНТІНГ»)
286

 HISTORICAL SCIENCES

61.
Власюк І. М.
ВПЛИВ МІЖЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ НА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕСПУБЛІКАХ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ
290
62.
Майданевич С. Б.
КАДРОВІ ЗМІНИ В РАДЯНСЬКОМУ ДУНАЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПАРОПЛАВСТВІ (1944-1955 РР.)
295
63.
Хададова М. В.
ДАВНЬОРУСЬКІ ГОРОДИЩА ІХХ СТ. НА ТЕРИТОРІЇ ЛІТОПИСНИХ ДРЕВЛЯН
301
64.
Штонда В. Р.
ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН ПАВЛА МУРАВСЬКОГО
307

 POLITICAL SCIENCES

65.
Дяченко С. А., Саричев О. І.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ПРИ ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
311

 PHILOLOGICAL SCIENCES

66.
Perelyhina O.
TECHNIQUES FOR TEACHING NEW VOCABULARY
318
67.
Ushakova S. V.
COMPETENCY-BASED APPROACH TO LEARNING FOREIGN LANGUAGES
321

ECONOMIC SCIENCES

68.
Prunenko D., Kovalenko L., Frolov S., Oderii S.
INTELLECTUAL CAPITAL OF CONSTRUCTION ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS
325
69.
Арутюнян С. А.
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ В АРМЕНИИ
327
70.
Балко А. В.
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КРИПТОВАЛЮТ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ
337
71.
Завідна Л. Д.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ЯВИЩ OVER- ТА UNDER-TOURISM
342
72.
Заяц О. В., Власенко О. І.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ
349
73.
Кучер М. М., Пурсакова І. Д.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПРОМ ВДМ»
353
74.
Нечипорук Н. В., Ковтун О. С.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
358
75.
Чижова О. П., Нетудихата К. Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
364
76.
Чуркіна І. Є., Коркіна А. О.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
369

 LEGAL SCIENCES

77.
Gunbin M. Yu., Shkil A. S., Yevtukhov D. O.
SURETY AND GUARANTEE: COMPARATIVE CHARACTERISTICS
374
78.
Асмаа А. В.
РОЛЬ ЖІНОК В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ
378
79.
Дирко Н. В., Корогод С. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
382
80.
Єфремова І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛУ МАЙНА ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЛИ БЕЗ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
385
81.
Корінний С. О., Задніпряна-Корінна М. Ю.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
390
82.
Кулик Б. А.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДУМКИ ПОТЕРПІЛОГО
395
83.
Кучеровський О. О., Баштанник В. В., Хоміч Ю. Г.
ПУБЛІЧНО УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
401
84.
Марченко О. В.
ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ ПРАВА ЯК ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОЇ СИСТЕМИ
406
85.
Розумний Ю. В., Нагорна О. О.
ПРОБЛЕМИ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
410
86.
Терська С. Б.
ПУБЛІЧНО УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕНТ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ
415
87.
Тіщенко В. В., Корогод С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
420

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-35-8 та УДК, вихідні дані м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: