fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 21-23 марта 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

21-23 марта 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Вендель А. О., Бондаренко О. Ю.
СИНАНТРОПНА КОМПОНЕНТА ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ (М. ОДЕСА)
22
2.
Карпенко О. В.
РОЛЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ В РАЦІОНАХ ГОДІВЛІ ПЕРЕПЕЛІВ
26
3.
Квасніцька Л. С., Войтова Г. П.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ТРАВОСТОЇВ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ НА НАСІННЯ
29
4.
Керносенко Л. О., Самченко Ю. М., Сірик О. О., Полторацька Т. П., Дзюба О. І.
ГІДРОГЕЛЕВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН
33
5.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Хамід К. О.
ОСОБЛИВОСТІ УМОВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
40
6.
Панкєєв С. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В УМОВАХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
46
7.
Панкєєв С. П.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
53

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8.
Арнаута О. В., Пальонко Р. І., Прис-Каденко В. О., Федишин П. М., Калачнюк Л. Г.
«БІОФОСФОМАГ» — ІННОВАЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ ФОСФОРИЛЬОВАНОГО ХЕЛАТУ МАГНІЮ НА ОСНОВІ КАЗЕЇНУ
60
9.
Газизова А. И., Ахметжанова Н. Б., Мурзабекова Л. М.
АНАТОМО — ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАКРО -МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ ХИЩНЫХ – СОБАК
63
10.
Ільченко Н. В., Федосєєва Н. І., Курчій Б. О.
ЕКОЛОГІЯ: НАШІ НЕГАРАЗДИ ПОЧИНАЮТЬСЯ З ОСВІТИ І НАУКИ
69
11.
Мазуренко Т. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ УРБАНОФЛОРИ – ВІД МЕГАПОЛІСІВ ДО МАЛИХ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
77
12.
Немерцалов В. В., Васильєва Т. В.
ДЕНДРОФЛОРА ОДЕСИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
84
13.
Охрімчук О. Р., Тупицька О. М.
ВПЛИВ ГЛЮКОЗИ І ЛАКТОЗИ НА СТАН ШКІРИ ЛЮДИНИ
90
14.
Панченко В. А., Тупицька О. М.
РЕАКЦІЯ МАЯРА ПРИ ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА ТА ВПЛИВ ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
92
15.
Сенів М. М.
АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ МАЛОГО ОПІЛЛЯ
94
16.
Сметанка О. П., Тупицька О. М.
ВПЛИВ ГОРМОНІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
101
17.
Соколовська І. Я., Олійник О. М.
БІОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ МЕТОД УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ
103
18.
Ткаченко М. С., Тупицька О. М.
SPARC — БІЛОК, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ СУХОЖИЛЬ
110
19.
Шапшал С. В., Ільїн В. М., Філіппов М. М.
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ І РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМА СПОРТСМЕНА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ УЛЬТРАСТАБІЛЬНИХ СИСТЕМ
112

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

20.
Sliepchenko M. Yu., Kolesnyk Ya. V., Sorokinа O. G.
LATENT EBV INFECTION AS AN INDEPENDENT PREDICTOR AFFECTING CLINICAL AND PARACLINICAL PARAMETERS OF ROTAVIRUS INFECTION IN CHILDREN
118
21.
Viala S.
MONITORING OF THE BLOOD SUGAR LEVEL OF DENTAL PATIENTS AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS
121
22.
Берегова А. А., Седнєва Л. Р., Сніга Я. В., Грицаєнко М. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОМОЛОДЖЕННЯ В ЕСТЕТИЧНІЙ КОСМЕТОЛОГІЇ
127
23.
Видавская А. О., Видавская А. Г., Лапшин В. А.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ О ВСЕЛЕННОЙ И ЕЁ СИСТЕМАХ. ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВИРУСО-БАКТЕРИЙ
131
24.
Гевко У. П., Ліснянська Н. В., Копаниця О. М.
АСОЦІАЦІЯ МІЖ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ТР53 І РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ, ПОЄДНАНОГО З ОЖИРІННЯМ ТА ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ
138
25.
Гусєв В. М., Хапченкова Д. С., Кухлій В. Ю.
ВПЛИВ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ НА СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ
145
26.
Джола Т. М.
АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ МІОФАСЦІАЛЬНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ У ПЛЕЧОВОМУ ПОЯСІ ДЛЯ СКЕЛЕЛАЗІВ ЛЮБИТЕЛІВ
149
27.
Єрназарова Я. Я.
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА У СУЧАСНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
156
28.
Кириленко Т. В., Шереметьєв В. О.
ІНФОРМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ НЕМЕДИЧНИХ ВНЗ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ ПРО ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
163
29.
Костенко І. Ф., Костенко О. В.
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
165
30.
Мацепура Л. Л., Бондаренко Л. П.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
168
31.
Миронова А. А., Резниченко Е. К.
ПРИЧИНЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
175
32.
Пащенко Г. И., Резниченко Е. К.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ МИГРЕНОЗНЫХ ПАРОКСИЗМОВ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
177
33.
Рушай А. К., Скиба В. В., Лисайчук Ю. С., Ковальчук В. С., Стадник В. Я.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПЕРЕЛОМАМИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ НА РАННЕМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
179
34.
Смолен Ю. О., Соловей В. М.
ПРОГЕСТЕРОН ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
183
35.
Стахова В. В., Соловей В. М.
ГЕННІ МУТАЦІЇ ПРИ МЕРТВОНАРОДЖЕННІ
188
36.
Степаненко В. І., Іванов С. В.
КОРЕЛЯЦІЯ ОНІХОМІКОЗІВ ТА СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
193
37.
Шипелік Т. В.
ВПЛИВ МАЛИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГОСТРИМ БРОНХІТОМ У ДІВЧАТОК І ХЛОПЧИКІВ
198
38.
Якубовський Д. А., Якубовська В. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОЗОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
201

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

39.
Ганзюк А. Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КОНКРЕМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
205
40.
Журавльова С.
РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
212
41.
Залигіна Є. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ
222
42.
Федяк І. О., Гаврищук Л. М., Печенюк В. І.
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ В ПРОСУВАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
224

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

43.
Авдеенко А. П., Марченко И. Л., Бородина Я., Комаровская-Порохнявец Е. З.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ХИНОНОКСИМОВ
228
44.
Купчик Л. А., Сич Н. В., Купчик М. М., Хохлов А. В.
СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ ІЗ СТІЧНИХ ВОД
235
45.
Михалічко В. М., Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРНАРНОГО ГЕРМАНІДУ Er2NiGe6
242
46.
Міщенко К. М., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
КРИСТАЛІЗАЦІЯ. ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ
249
47.
Новікова В. Є., Піх Л. О., Канаєва К. С.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УСТАТКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ
252
48.
Рогач М. А., Мосієвська М. В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
257
49.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Васюк Л. О.
ХІМІЧНІ ЗАВДАННЯ У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ОСНОВІ ВІРШІВ Й. БРОДСЬКОГО
265
50.
Фрединський Р. О., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
МЕТОДИ СИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ
272

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

51.
Breus V., Pryymak B.
DESIGN OF A LABORATORY INSTALLATION FOR STUDY OF PROPERTIES OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
276
52.
Vladimirov L. V.
CHOOSING SOLUTIONS IN ENVIRONMENTAL SECURITY
279
53.
Voskoboinick V.
SPACE-TIME CHARACTERISTICS OF WALL PRESSURE FLUCTUATIONS ON HYDROACOUSTIC ANTENNA SURFACE
286
54.
Zozulia N., Pryymak B.
STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF ELECTRIC ENERGY SOURCES FOR AUTOMOBILES
294
55.
Авалбаев Г. А.
ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ СТЕНОК ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБОЛОЧЕК
297
56.
Авалбаев Г. А.
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
301
57.
Ахмедова Эсмира Нариман гызы, Кaзимова Эльнура Фаиг гызы
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
306
58.
Банга В. І.
ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДОЗУВАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ РОЗДАВАЧА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ КОРІВ
308
59.
Березюк А. О., Середа О. Р.
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНДУКЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ З РІЗНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ТЕПЛООБМІННИКА
312
60.
Бойко Н. І., Мороз О. І.
ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КЛАСИФІКАЦІЇ, РЕГРЕСІЇ ТА НАВЧАННЯ ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
315
61.
Бойко Н. І., Пона О. А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ЧАСТКОВОГО НАВЧАННЯ НА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ДАНИХ
320
62.
Дашковська О. П., Книш О. І., Балдук Н. П., Крук М. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МАШИНІСТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ОГЛЯДОВОСТІ БУЛИГІНА
327
63.
Кармазіна Г. М.
ПРОЄКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА
334
64.
Колумбет В. П.
МУЛЬТИАГЕНТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
340
65.
Крупка Я. А.
СПОСОБИ, ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
345
66.
Лапань О. В.
СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
352
67.
Молодецька Т. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗГИНУ ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ З ПОКРИТТЯМ
356
68.
Несук О. О., Потапова К. Р.
ЗВОРОТНІЙ АЛГОРИТМ ВИВЕДЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ
360
69.
Оберська Н. В.
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
366
70.
Омельченко А. В., Самарський Р. В., Наталюк С. А.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КОНТРОЛЮ ДИНАМІКИ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ МЕРЕЖІ
371
71.
Падалка О. С., Карнаушенко В. П.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ СТРУКТУР FPGA ДЛЯ ВПОРЯДКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
374
72.
Пісоцький Є. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
380
73.
Пономарьов П. Є.
АНАЛІЗ СТАНУ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ С. ПАРАСКОІЇВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ.
383
74.
Поцелуй Я. С., Яворський О. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ «ХРОМАКЕЙ» У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ
386
75.
Привала В. О.
МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБОРУ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКИ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
391
76.
Рузметов А. Р.
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ МАЛИМИ СЕРІЯМИ ДЕТАЛЕЙ
395
77.
Семенова О. І., Ясінська В. О., Онофрієнко А. І.
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
398
78.
Стефанович П. І., Стефанович І. С.
КОНЦЕПЦІЯ ООН ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСТВА ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
405
79.
Супруненко К. Є., Лящина Ю. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ НЕРИБНИХ ПРОДУКТІВ МОРЯ У ПРИГОТУВАННІ ГАРЯЧИХ ЗАКУСОК
414
80.
Філімонова Т. О., Селіванова А. В.
ПИТАННЯ ЦИФРОВОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
420
81.
Фоменко К. М.
РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ДІАПАЗОННОГО РАДІОПРИЙМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ПОМІРНО ВИСОКОГО ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ
425
82.
Харлай Л. О., Кузьменко К. В., Камінська О. О., Кузьменко Ю. В., Глушко С. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
429
83.
Хохлов С. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОТОННО-КРИСТАЛІЧНИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН
433
84.
Чекубашева В. А., Карнаушенко В. П.
ЗАСТОСУВАННЯ FPGA СТРУКТУР В ПРОЕКТУВАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ
440
85.
Чернявський Т. В., Кузьменко А. Р.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ UI ТА UX ДИЗАЙНУ
446
86.
Чернявський Т. В., Кузьменко А. Р.
ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
450
87.
Чечет А. М., Солодка Д. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ
458
88.
Шендрик О. М., Шендрик Д. О.
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА НА БАЗІ ТЕХНОГЕННИХ ПІДЗЕМНИХ РЕАКТОРІВ, ЩО УТВОРИЛИСЯ НА МІСЦІ ВИСНАЖЕНИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ
466
89.
Шматько Ю. М.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕШКОДАМИ В СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ
472
90.
Яворський О. Л., Гулькова М. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
475
91.
Яворський О. Л., Гулькова М. С.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-САЙТУ ДИЗАЙН СТУДІЇ
479
92.
Яворський О. Л., Роговець В. В.
ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
484

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

93.
Акперов Асим Алескер оглу, Каримова Наргиз Тяййар кызы
О НЕКОТОРОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ФУНКЦИИ ИЗ Ap,ν В НОРМЕ Lq,ν
488
94.
Ахмедов Х. И., Мехтиев А. А.
ОБ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ПРИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
490
95.
Вигоднер І. В., Жовнір К. М.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМЕТРИКИ
493
96.
Гевик В. Б., Сільчук Д. В.
ТОПОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ДИСЛОКАЦІЙ ТА ДИСЛОКАЦІЙНИХ ПЕТЕЛЬ У КРЕМНІЇ ПРИ АНОМАЛЬНОМУ ПРОХОДЖЕННІ Х-ПРОМЕНІВ
499

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

97.
Бєлова Н. В.
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
502
98.
Ванда І. В., Грицюк М. Р.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
510
99.
Ганич Н. М., Скабара Р. М., Стецький В. В.
АКТУАЛЬНИЙ СТАН І ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “БУЗЬКИЙ ГАРД”
517
100.
Нагаєва С. П., Зубарєва Ю. А.
ОЦІНКА КОЕФІЦІЄНТА ЦІННОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
524
101.
Недострелова Л. В., Чумаченко В. В.
ДЕННИЙ РОЗПОДІЛ ГРОЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
528
102.
Стецюк В. Д.
КУРОРТИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я
533

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

103.
Кустурова О. В., Жуган О. А., Сугробов М. О., Печеніжська А. В., Моцарь Д. В.
ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ РОЗЧИНІВ
539

АРХИТЕКТУРА

104.
Berezovetska I.
THE TRANSFORMATION OF THE MANOR HOUSING CONSTRUCTION OF LVIV IN THE EARLY XXth CENTURY
544
105.
Гербер А., Березовецька І.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
549
106.
Спориш О. А., Бібер С. Г.
ОСОБЛИВОСТI ПРОЕКТУВАННЯ АТРIУМНИХ ПРОСТОРIВ В ЖИТЛОВIЙ МIСЬКIЙ ЗАБУДОВI
553

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

107.
Aristova N. O., Malykhin O. V.
THREE EUROPEAN COUNTRIES EXPERIENCE IN DELIVERING QUALITY EDUCATION TO SCHOOLCHILDREN AMID COVID-19 PANDEMIC: A COMPARATIVE STUDY
556
108.
Gabóda B., Gabóda É.
STRENGTHS AND WEAKNESSES IN THE EDUCATION OF HUNGARIANS IN UKRAINE
561
109.
Tsuranova O., Musienko M.
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF MUSICAL ART
568
110.
Абдул Халек Джумаа Ахмед Аль Газиви
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
572
111.
Афонченко М. В.
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
579
112.
Білик Б. Я.
ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЕТАП НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
585
113.
Браславська О. В., Озерова Л. А.
НОВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ
592
114.
Войтенко Н. В., Буряк Є. О.
РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКА
596
115.
Воронин И. Ю., Антонов А. В., Терехов Г. П., Терехов В. И., Воронина О. В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ
603
116.
Воронин И. Ю., Терехов Г. П., Терехов В. И., Воронина О. В.
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
606
117.
Герич О. А.
СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
612
118.
Гончаренко О. А.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО УЧНІВ-ВИХІДЦІВ З НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ
617
119.
Готра Н. Л.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І ЗГУРТУВАННЯ КОЛЕКТИВУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
622
120.
Грабовська Н. А.
ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
627
121.
Доценко І. Б., Доценко М. І.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗНЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІСТОРІЇ: ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ?
631
122.
Дячук О. І.
ФАСИЛІТАТИВНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
637
123.
Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х., Боровик М. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
640
124.
Ємельянова О. В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
645
125.
Заставська О. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
649
126.
Иванова Е. Н.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
655
127.
Ісаєва О. В.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
665
128.
Казанжи Ф. І., Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Романенко А. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЮНИХ БОКСЕРІВ
671
129.
Карпова Г. С.
ЗНАЧЕННЯ ЛОГІЧНО ВИКЛАДЕНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
675
130.
Коваль С. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. ПЕРШІ РИТМИ
679
131.
Кондаурова Г. Ю., Кваско О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
686
132.
Коцюруба В. П., Кухнюк О. В., Кухнюк В. В.
ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ПРИКЛАД ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
689
133.
Лук’янова О. С.
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Й СВІТІ
694
134.
Малихін О. В., Сухомлин О. А.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
699
135.
Мисан І. В., Зозульська А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
704
136.
Мисан І. В., Сенчило А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
709
137.
Михайлова О. Д.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
713
138.
Мосякова І. Ю.
ДЕМОНСТРАЦІЯ КУЛЬТУРИ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ПОЗИЦІЇ І ОРІЄНТАЦІЇ
718
139.
Олійник Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
726
140.
Орлова Т. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ «МЕНТАЛЬНИХ МАП» НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
733
141.
Панфілова О. Г., Павлович О. В., Гуменюк Б. О.
ПОЄДНАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ ТА УРОКІВ МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ З МЕТОЮ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
739
142.
Перепелкіна Т. В.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
745
143.
Савенко Т. Д., Савенко О. М.
ОСОБИСНІСНО-ДІЙОВИЙ ПІДХІД ДО КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
753
144.
Сердюк О. П.
НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ ДИСТАНЦІЙНО – ЦЕ РЕАЛЬНО
757
145.
Сорока Т. П., Туранов Ю. О., Уруський А. В., Сокотов Ю. В.
ДИЗАЙН ІНДИВІДУАЛЬНИХ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ PRO100 МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
763
146.
Стасів Н. І., Мошківська Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЗВ’ЯЗКУ НАВЧАННЯ З ЖИТТЯМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
769
147.
Таборовець Л. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»
775
148.
Тимчик С. Г., Макаревич О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАННЯ ПОЧАТКІВЦІВ В АТЛЕТИЗМІ
781
149.
Tуташинський В.
ПРОЄКТУВАННЯ МОДЕЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ З ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІЇ» В ГІМНАЗІЇ
786
150.
Учитель І. Б., Дзвінчук А. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
790
151.
Федорчук Л. А.
КРОКИ ДО ПАРТНЕРСТВА. ОСНОВНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ТА ДІЄВІ СПОСОБИ НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ ВИХОВАТЕЛЯ ТА БАТЬКІВ
797
152.
Чабаненко Н. А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГIЧНI УМОВИ ТА СИСТЕМИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
808
153.
Чернобай О. Б., Аніпер В. О., Каневський Р.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ
818
154.
Ярославцева М. І., Кривошеїна Е. Д., Тарасова К. М.
МОЖЛИВОСТІ РЕДЖІО-ПЕДАГОГІКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИВАЮЧОГО ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
822

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

155.
Безбах М. В., Сімак В. О.
ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ
828
156.
Вовченко О. А.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
834
157.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОТЕРАПІЯ
841
158.
Гура С. О.
ОСОБЛИВОСТІ АЛЕКСИТИМІЇ У ВИКЛАДАЧІВ ЗВО З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ
846
159.
Гутченко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
852
160.
Кириленко К. С.
ЛЕНЬ, КАК ФОРМА ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
857
161.
Куліш О. В., Репенко М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ОСІБ, ЩО ПРОФЕСІЙНО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ
859
162.
Попрядухина Н. Г.
ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
865

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

163.
Жуляєв В. М.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ
871
164.
Кушнір В. С.
КОЛЕКТИВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
879
165.
Муравйов В. О., Гальченко А. І.
ПРОБЛЕМА СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ
885

 ЖУРНАЛИСТИКА

166.
Єременко Ю. О., Береза В. Ю., Вовченко В. М., Бобуський Е. С., Срібний Б. К.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЛЮДИНУ
890

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

167.
Білоус Л. А., Васильєва О. С.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІРМОВОГО СТИЛЮ
894
168.
Васильєва О. С., Пірнач А. С.
КОЛІР В КІНО ТА АНІМАЦІЇ
901
169.
Гудзик А. Я.
NON-TRADITIONAL PERFORMANCE TECHNIQUES IN JAZZ MUSIC
905
170.
Найпак Т. О.
ФОНОПЕДИЧНА ПЕДАГОГІКА ДЛЯ ВОКАЛІСТІВ ТА СПІВАКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ – ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ ВИКОНАННЯ
911

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

171.
Баран Р. Т.
ЗАВВАГИ ДО ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ ТА ПОВІТРОПЛАВАННЯ
918
172.
Георгієва М. Д.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА БОЛГАРІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
927
173.
Іванов В.
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ – ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВ’Я НА РУСІ (ДО 340-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
933
174.
Кабанов В. І.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
941
175.
Михайлова Л. В.
ФЕНОМЕН ГЕРОЙСТВА В ДОБУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНУ
950

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

176.
Дзюбенко Н. В., Климишин О. С.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРИРОДНИЧОМУЗЕЙНИХ ТИМЧАСОВИХ ЕКСПОЗИЦІЙ
955
177.
Сидоренко Л. В.
МІСЦЕ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
961

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

178.
Березньова А. О., Кудик П. О.
ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК ВИМІР ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
966
179.
Кривчик Г. Г.
ЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
970

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

180.
Vilkhovchenko N., Shayner H.
TERMINOLOGY USED IN SCIENCE FICTION: PECULIARITIES OF SEMANTIC AUGMENTS
976
181.
Бойван О. С.
ЧОЛОВІЧИЙ МОВНИЙ ПОРТРЕТ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ ТВОРАХ
979
182.
Лібак Н. А., Певсе А. А.
НЕОЛОГІЗМИ В МОВІ ЗМІ
986

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

183.
Яровицкая Н. А., Липина Э. Р.
ЦЕРКОВЬ И ЧЕЛОВЕК: СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ДИАЛОГА в XXI ст.
989
184.
Яровицкая Н. А., Ходак А. М.
ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
994
185.
Яровицька Н. А., Здоровцова А. Ю.
МЕДИТАЦІЯ ЯК ЗАНУРЕННЯ ДО СЕБЕ
998
186.
Яровицька Н. А., Краєва Є. О.
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
1003
187.
Яровицька Н. А., Краснікова К. С.
ІСТИНА ТА ЗНАННЯ: НАУКОВІ ДІАЛОГИ
1008
188.
Яровицька Н. А., Ульяніч А. С.
ФЕНОМЕН ТРАНСГУМАНІЗМУ В ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ
1012

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

189.
Bobyk I., Vilkhovchenko N.
PECULIARITIES OF MARKETING IN SOCIAL NETWORKS
1016
190.
Shpakova H., Shpakov A., Hlushchenko I.
ECONOMIC AND MANAGEMENT PREDICTORS OF ACTIVITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1020
191.
Батракова Т. І., Єфіменко В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
1026
192.
Бугай В. З., Хмельковська А. В.
АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1031
193.
Бугай В. З., Хмельковська Т. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
1035
194.
Гуменюк Ю. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1040
195.
Гуцол О. М., Рябенька М. О.
НОВІ ФОРМАТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
1046
196.
Кущенко О. І., Мамонтова О. Г.
СТАТИСТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ
1050
197.
Лантух О. П.
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
1055
198.
Малаков С. С.
АНАЛИЗ ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЛИЦ БОЛГАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
1061
199.
Пищик В. М.
ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛО ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У МІСТІ СУМИ
1066
200.
Сук П. Л.
ВИДИ ГРУПОВОГО І КОМПОЗИТНОГО СПОСОБІВ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1069
201.
Тополюк А. О., Тарасюк М. В.
ОСОБЛИВОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
1076
202.
Якушева І. Є., Пересипкін О. А., Маніло А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АКЦІЙ В УКРАЇНІ
1079

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

203.
Korzh A. A.
THE LECTURERS’ COMPETENCIES AT KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
1085
204.
Алімов О. Ю.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ
1092
205.
Андрусенко О. А., Козловська В. А.
ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1097
206.
Андрусенко О. А., Ходікова К. А.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1101
207.
Андрусяк І. П., Венглінська А. С., Попруженко М. О.
МОВНИЙ СЕКСИЗМ ТА ЙОГО ПРОЯВИ
1104
208.
Андрусяк І. П., Гінда А. Р., Кіяк О. Л.
ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СІМЕЙНО-ШЛЮБНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1111
209.
Волошина Ю. В., Ярошенко А. С.
СИСТЕМА І КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В КОНТЕКСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ
1116
210.
Гармаш С. С., Примаченко В. Ф.
УМИСЕЛ І ЙОГО ВИДИ
1121
211.
Денисовський М. Д., Слотюк В. А.
ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ: ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
1126
212.
Діденко К., Березняк В.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВУЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ
1132
213.
Карпушкін Г., Березняк В.
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1135
214.
Качан І. В., Савенко В. П.
УМИСНА ФОРМА ВИНИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ВИДИ, ЗНАЧЕННЯ
1138
215.
Котов В. С., Березняк В. С.
РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В УКРАЇНІ
1142
216.
Куліков О. А., Савенко В. П.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1147
217.
Лавренюк Ю. Ф.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МАТЕРІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
1151
218.
Людвік В. Д., Гриценко Д. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ХУЛІГАНСТВО (СТ. 296 КК УКРАЇНИ)
1156
219.
Людвік В. Д., Іващук Б. О.
НЕОБХІДНА ОБОРОНА
1160
220.
Людвік В. Д., Пахолка Б. А.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ
1165
221.
Людвік В. Д., Романенко П. П.
НЕОБХІДНА ОБОРОНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД НАПАДУ
1170
222.
Подаченков М. Г., Березняк В. С.
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
1174
223.
Савенко В. П., Комаров Я. С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ, ЯК ОДНОГО З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПОКАРАННЯ
1178
224.
Савенко В. П., Крипович С. І.
ПРОБЛЕМАТИКА ОБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1182
225.
Савенко В. П., Леонтьєв В. О.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
1187
226.
Савенко В. П., Масько І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1191
227.
Свинаренко Ю. П., Затурська К. О.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
1196
228.
Свинаренко Ю. П., Мідловець Е. А.
ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
1199
229.
Сич В. І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ ПРАВ І СВОБОД ПАЦІЄНТА
1202
230.
Сідельніков І. А., Войтенко В. А.
РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1207
231.
Слотюк В. А., Руденко О. А.
СУДОВЕ РІШЕННЯ ЯК АКТ ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ
1212
232.
Чмух Д. І., Березняк В. С.
ПІДСТАВИ ТА МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПІВУЧАСНИКІВ
1218

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 4.88 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: