fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 20-22 июня 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

20-22 июня 2021 года в г. Рим, Италия

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-20-22-iyunya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Pavliukh L. I., Bondarenko A. O.
METHODS FOR REMOVING OF NITRATES FROM WASTEWATER.
10
2.
Аристархова Е. О.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПИТНИХ ВОД В УКРАЇНІ.
16
3.
Лобань Л. О., Сіра Ю. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ РІЧКИ СЛІПОРІД В МЕЖАХ С. МИХНІВЦІ (ЛУБЕНСЬКИЙ Р-Н, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.).
19

MEDICAL SCIENCES

4.
Kharchenko V. V.
ASSESSING THE POTENTIAL OF WOOD AS A GREEN CONSTRUCTION RAW MATERIAL FOR THE CIRCULAR ECONOMY OF THE EU AND THE WORLD.
24
5.
Mane Praful, Mokshada Kadam, Shivani Sing Sogarval, Shahrukh Khan, Abramova N.
DIABETIC RETINOPATHY AS ONE OF THE MOST DISABLING COMPLICATIONS OF DIABETES.
32
6.
Savytska I. B., Rakesh Kumar Singh
AUTONOMIC IMPAIRMENT IN OFFICE WORKERS AFTER COVID-19.
36
7.
Yevstihnieiev I. V.
SOME ASPECTS OF DIAGNOSTICS IN LYMPHADENOPATHIES.
40
8.
Копач К. Д.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
45
9.
Кузнецов В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ АКРИЛОВИХ ПЛАСТМАС ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ.
49
10.
Личко В. С., Кузьменко М. Е.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СИНДРОМУ ГІЄНА-БАРРЕ, ЩО СПРИЧИНЕНИЙ SARS-COV-2.
55
11.
Пікалов Д. В., Смолін І. О.
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО МЕБЛІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
61
12.
Помпій О. О., Помпій Е. С., Керімова Т. М.
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ТОТАЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ РІЗНИМИ ШТИФТОВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ.
64
13.
Сидорчук Л. І., Міхєєв А. О., Сидорчук І. Й., Попович В. Б., Дейнека С. Є., Бліндер О. О., Ротар Д. В.
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ ТА РОЛЬ РЕАКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ У НЕСПЕЦИФІЧНІЙ РЕАКТИВНОСТІ.
70
14.
Халік С. В., Середа І. К.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ НЕБОЙОВОГО ТРАВМАТИЗМУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС США.
76

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Rustamov S. Yu., Jumayev I. Z., Usmanov P. B., Zhurakulov S. N.
THE COMBINED INOTROPIC EFFECT OF DHQ-11, A CONJUGATE OF FLAVONOID DIHYDROQUERCETIN WITH ISOQUINOLINE ALKALOID 1-ARYL-6,7-DIMETHOXY-1,2.3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE.
83
16.
Zaripov A. A., Mirzayeva Yu. T., Usmanov P. B., Shokirova Durdona Shavkatjon qizi, Zhurakulov S. N.
VASORELAXANT EFFECT OF ISOQUINOLINE ALKALOID F-18.
86

CHEMICAL SCIENCES

17.
Авдєєва О. Ю., Афанасьєва А., Білова Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПАРФУМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ.
89

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Chygur I.
ENSURING THE RELIABILITY OF INFORMATION DATA IN THE SYSTEM OF AUTOMATED CONTROL OF DRILLING WELLS.
93
19.
Iskandarov S. Qu.
SETTING RULES FOR THE FORMATION OF THE LESSON SCHEDULE.
96
20.
Kyshenko V. D., Romashchuk A. N.
CONCEPTUAL PROVISIONS OF CONTROL THEORY BASED ON THE PRINCIPLES OF SYNERGETICS AND CHAOS THEORY.
100
21.
Sultonova Nilufar Sayfulla qizi, Khasanova S. K.
STUDY OF THE POSSIBILITY OF MODIFYING NITRON FIBER.
105
22.
Zasheva G. G.
COVERAGE OF THE ENVIRONMENTAL SECURITY.
107
23.
Zinchenko V. M., Ivanov Yu. Yu., Bogach I. V., Ovchynnykov K. V.
USING THE OPTIMIZATION TECHNIQUE OF NEURAL STYLE TRANSFER.
114
24.
Андрушків А. І.
ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ОБРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З МЕТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
117
25.
Васюта В. В., Харченко К. О.
АНАЛІЗ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.
124
26.
Коган А. В., Шолудько А. А.
КОНСТРУЮВАННЯ ТРАФІКУ З ЗАДАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ.
131
27.
Овчарек В. Є., Мукосєєва А. В.
ПРОЄКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ ДЛЯ МЕДІА-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО АГЕНТСТВА.
137
28.
Павленко В. Д., Радов С. О., Воронов М. В.
БІОМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ АЙТРЕКІНГА.
143
29.
Пахучий А. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖНИВАРОК ОБЧІСУВАЛЬНОГО ТИПУ.
149
30.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
ЗНИЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ «ДОЗОР-Б» ЗАСТОСУВАННЯМ ДЕМПФУЮЧОГО ПОКРИТТЯ.
155

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Патійчук В. О., Ціпошук С. А., Ройко С. П.
КИТАЙ ЯК ОСНОВНИЙ КОНКУРЕНТ США ЗА МАЙБУТНЄ ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО.
162
32.
Черой Л. І.
ФОРМУВАННЯ ГІПОКСІЇ В РАЙОНІ УЗМОР’Я ВНАСЛІДОК ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСІВ.
170

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б.
ГОРИЗОНТАЛЬНІ РУХИ КОРИ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ В 2020 РОЦІ.
176

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Dziuba M.
PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS IN INTERNATIONAL RELATIONS: EXPERIENCE OF GREAT BRITAIN.
187
35.
Kornytska Yu. A., Kolisnyk M. P.
EDUCATION WEB QUESTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES: DESIGN AND QUALITY.
193
36.
Зичков А. К., Зичкова В. О.
ФОРМИ ВКЛЮЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ У СИСТЕМУ КОЛЕКТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
198
37.
Кириченко О. І., Чорна С. І.
ФОРМУВАННЯ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ У ДІТЕЙ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ У ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ГЛИНЯНИХ ІГРАШОК-СВИСТУНЦІВ.
203
38.
Коломоєць Т. Г., Савенко О. С., Осадча Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
211
39.
Лялюк-Вітер Г. Д.
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” В ІФНТУНГ.
218
40.
Прилуцька Н. П., Романюк Т. П., Слоньова Л. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗАКЛАДАХ П(ПТ) ОСВІТИ.
221
41.
Пилипенко Н. В., Аксьонова С. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
227
42.
Рожко-Павлишин Т. А.
БУЛІНГ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ.
232
43.
Тесленко С. О.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
237
44.
Ульяницька Н. Я., Северіна Л. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПІД ЧАС СПОРТИВНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗБОРІВ.
243

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

45.
Shcherbakova I., Kharchenko T., Masiuk D.
MENTAL IMPLICATIONS OF THE PANDEMIC: NEUROTICISM.
245
46.
Аркатова О. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО — СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.
249
47.
Василець К. В.
МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОР ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ.
254
48.
Володарська Н. Д.
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ З ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ.
259

 ART

49.
Гриценко О. Е., Реус К. М.
ТЕРМИНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ.
264

HISTORICAL SCIENCES

50.
Heorhiieva M.
STATE MANAGEMENT OF THE LAND FUND OF BULGARIA (1989-2000).
268

CULTUROLOGY

51.
Голуб К. В.
СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ВИРАЗНИК ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
274
52.
Червінська Л. І.
ІВЕНТ-СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ІНСТИТУЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.
279

POLITICAL SCIENCES

53.
Poble D.
THE ISTANBUL CANAL: GEOGRAPHICAL WATERWAY OR GEOPOLITICAL BYPASS?
285
54.
Єремєєва І. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ ПОНЯТТЯ ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ.
292
55.
Кіпіані М. В.
ТЕНДЕНЦІЙНІ КОНСТАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
297

PHILOLOGICAL SCIENCES

56.
Мамедова Айнур Бейбала кызы
МЕЖДОМЕТИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ.
301
57.
Мургузова Л.
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСКОННО РУССКИХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ.
307

 ECONOMIC SCIENCES

58.
Chernykhivska A.
STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL.
311
59.
Yosifov T., Dimitrova T., Karaivanov I.
REGULATORY MECHANISMS TO RESTRICT THE CAUSES AND THE SPREAD OF GLOBAL FINANCIAL CRISES.
317
60.
Андрусь О. І.
IMPROVEMENT OF LOGISTIC PROCESSES OF THE ENTERPRISE BASED ON THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES.
324
61.
Коба О. В., Устименко А. С.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ.
331
62.
Медведєва О. В., Смірнова Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
336
63.
Фещин М. М.
CУЧACНИЙ POЗВИТOК CВIТOВOЇ EКOНOМIКИ В УМOВAХ ПAНДEМIЇ COVID-19.
341

 LEGAL SCIENCES

64.
Koval O. M.
THE RIGHT OF PUBLICITY: SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION.
344
65.
Svanadze L. P.
LEGAL REGULATION AND LEGAL INFLUENCE: SOME CORRELATION PROBLEMS.
347
66.
Дєточка А. В., Корогод С. П.
ПІДСТАВИ І ЦІЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ.
352

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: