fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 29-31 марта 2022 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 марта 2022 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-29-31-marta-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Sosnitskaya A. A.
GUINEA PIGS AS A BIOINDICATOR OF MYCOBACTERIUM BOVIS IN COWS’ MILK.
9

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Новосад А. В., Кузьмішина І. І.
ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДНИХ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН РІЧКИ ТУРІЯ У КОВЕЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА).
14

 MEDICAL SCIENCES

3.
Бакун О. В., Мігайчук Д. М.
ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ.
18
4.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ АНГІОМ ТІЛ ХРЕБЦІВ: МОРФОГЕНЕЗ ТА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ.
22

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

5.
Sakhanda I., Savchuk A.
PROPERTIES OF VITAMINS FOR HAIR TREATMENT.
30

 TECHNICAL SCIENCES

6.
Bihun R. R., Lytvyn V. V.
ALGORITHM FOR OPTIMIZING GARBAGE REMOVAL.
33
7.
Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Makarchuk O.
INFORMATIVE DESIGN OF PARAMETERS OF SYSTEM MANAGEMENT LOOSENING UNIT.
37
8.
Polishko S., Nosova T.
INFLUENCE OF MULTIFUNCTIONAL MODIFICATION ON THE CHARACTERISTICS OF 07ЮT ARMATURE STEEL.
42
9.
Turdiyev S. A., Zhurayev A. S.
STUDY OF CAUSES OF JAW PLATE FAILURE ON EXCAVATOR BUCKETS.
46
10.
Ковальова Н. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТОХАСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ ДОПОМОГИ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ДЛЯ ЖИТТЯ.
52
11.
Коломійцев О. В., Комаров В. О.
ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІРОСКОПІВ ДЛЯ ЗБУДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З ВЛАСНОЮ ЧАСТОТОЮ.
56
12.
Макаренко Л. М., Думанська В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНОГО ПАЛИВА НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ.
66
13.
Салямова К. Д., Хўжакулов М. Ж.
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.
71

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

14.
Bondarenko M., Кulyk V., Kamilova O., Danyliv S.
APPARATUS-METHODICAL COMPLEX FOR DETERMINATION OF PETROPHYSICAL PARAMETERS OF OIL-GAS RESERVOIRS WHILE DRILLING.
76

 ARCHITECTURE

15.
Долгая А., Олейник Т. П., Семенова С. В.
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА.
86
16.
Кубриш Н., Карпова С., Липська Д.
ВПЛИВ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ.
94

 ASTRONOMY

17.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
ACTIVE VOLCANISM SHOWS CHANGES ON THE SURFACE OF JUPITER’S MOON IO.
104

 PEDAGOGICAL SCIENCES

18.
Strenacikova Maria Sr., Strenacikova Maria Jr.
MUSIC EDUCATION IN SLOVAK PRIMARY SCHOOLS.
114
19.
Воробець В. І.
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛАРЕТА КОЛЕССИ.
121
20.
Макаренко М. М., Цюпак І. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБОМ РЕДЖІО-ПЕДАГОГІКИ.
127
21.
Мироненко О. В., Мельник А. О.
СИСТЕМА РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.
132
22.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ДЗЮДО ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ.
139
23.
Тимчик С. Г., Кусьо І. С.
ХАРЧУВАННЯ ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА.
149
24.
Топольницька Ю. С.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ НАВИЧКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
159
25.
Фещин Б. Б.
ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА.
164
26.
Хроленко М. В.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ.
171
27.
Чекмарьова Н. Г., Чернявська О. А., Безденежних С. В., Присяжна М. К.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ.
175
28.
Швидун Л. Т., Сотнічук І. А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ.
180

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

29.
Вакуліч Т. М., Здирка А. Е.
ФОРМУВАННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ.
185
30.
Гапоненко Л. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ЗВО В АСПЕКТІ ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.
194
31.
Левчишина Н. Е., Зоря Б. Г.
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ.
200
32.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ.
204

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

33.
Мурашкін М. Г., Яцечко О. О.
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА.
211

ART

34.
Погребняк М. М., Самойлова С.
БАЛЕТ «ВЕСНА СВЯЩЕННА»: ТАНЦЮВАЛЬНА СКЛАДОВА АВТОРСЬКИХ ВЕРСІЙ В. НІЖИНСЬКОГО, М. БЕЖАРА, П. БАУШ.
215

 POLITICAL SCIENCES

35.
Оспанова А. Н., Касыбаев Д. К.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В США.
220

 PHILOLOGICAL SCIENCES

36.
Telekу M. M.
LEXICAL-SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF SOME VENEREOLOGY TERMS.
228
37.
Декусар Г. Г.
LEGAL TRANSLATION AS A TOOL FOR EUROPEANIZATION OF THE LEGAL SPHERE.
234

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

38.
Tahmina S. A.
THE AESTHETIC VALUE OF THE TANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIBERATED TERRITORIES OF AZERBAIJAN.
238

 ECONOMIC SCIENCES

39.
Lazareva O., Dashko V.
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR AGRICULTURAL LAND USE PLANNING.
248
40.
Григорян О. О.
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ЧЕРЕЗ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.
254
41.
Кривцова М. С.
МОЛОДЬ УКРАЇНИ У КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ.
258
42.
Ломсадзе-Кучава М. К., Яралашвили Е. Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ.
265
43.
Мартинович Н. О.
ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
275
44.
Мямлин В. В.
РОЛЬ НОВОЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
280
45.
Прохорова М. Е., Мельник Т. М.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ COVID-19.
291
46.
Старикова Г. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ.
295
47.
Тардаскіна Т. М., Алхімова В. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТРЕНДІВ В УКРАЇНІ.
300

 LEGAL SCIENCES

48.
Бобровник С. В., Костяшкіна А. І.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА.
304
49.
Кіяниця В. М.
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.
309
50.
Слінченко К. М., Давидов П. Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УКРАЇНІ.
319
51.
Федченко В. М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.
328

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: