VIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 9-11.10.2023 Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

9-11.10.2023 року у м. Київ, Україна

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Маслов В. І.
УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДОЇ ФРАКЦІЇ ГНОЮ НА ГНОЄВИХ МАЙДАНЧИКАХ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВЕРМИТЕХНОЛОГІЙ
23
2.
Петрів М. Д., Ференц Л. В., Федорович В. С.
ВПЛИВ КОРМОВОЇ ПРОБІОТИЧНОЇ ДОБАВКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА У ГУСЕЙ
29
3.
Радченко М. В., Курченко С. Ю.
УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ
36
4.
Радченко М. В., Лось М. А.
ПРОДУКТИВНІСЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ
39
5.
Шпак Н. П., Марківська Л. В., Ярославський О. В., Швець Н. В.
ОХОРОНА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ АБОРИГЕННИХ ВИДІВ РОСЛИН
42

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Байко О. Р.
РЕКОМБІНАНТНИЙ БІЛОК MOMP CHLAMYDIA TRACHOMATIS ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ КАНДИДАТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВАКЦИНИ ПРОТИ ХЛАМІДІОЗУ
49
7.
Божко К. М., Берсенєв І. С.
ВПЛИВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА ГУМУСОВИЙ СТАН ГРУНТІВ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
55
8.
Бурлаченко К. В., Комарова І. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ КВІТКА КРИВБАСУ
64
9.
Венгринюк І. В., Сіренко А. Г.
ПАВУКИ-ВОВКИ (LYCOSIDAE, ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) ЗАКАЗНИКА «КОЗАКОВА ДОЛИНА»
69
10.
Сак А. Є., Антіпова Р. В.
ПОКАЗНИКИ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ САМЦІВ ЩУРІВ ПРИ ВЖИВАННІ ХАРЧОВИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ РІЗНОГО ВИДУ ТА ПОХОДЖЕННЯ
74
11.
Сорока В. В., Зубарева І. М., Власенко О. Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ МУКОРОВОГО ГРИБУ – ПРОДУЦЕНТА БЕТА–КАРОТИНУ
78
12.
Яловенко О. І., Неїжсал А. О.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ
81

MEDICAL SCIENCES

13.
Shupiatskyi I., Bazun Ya.
‘FAGFUR’, ‘CERAMICS’, ‘PORCELAIN’ – WHICH ONE IS RIGHT?
85
14.
Безерко Т. М., Рудан І. В.
ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ «ДИТЯЧИХ» КРАПЕЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ (КІР, ПАРОТИТ, КРАСНУХА): ОГЛЯД СТАТИСТИКИ
92
15.
Вовянко С. І., Козяр В. В., Колбасін М. О.
КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПІДЛІТКІВ
98
16.
Герасименко О. І., Герасименко Т. А.
ВИБІРКОВІСТЬ МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА ТА ЛЕГЕНЬ
103
17.
Гермак В. М., Рудан І. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ЧЕРЕВНОГО ТИФУ
107
18.
Герцен Г. І., Гапон О. М., Білоножкін Г. Г.
ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМІВ КЛЮЧИЦІ КОМПРЕСУЮЧИМ СТРИЖНЕМ
110
19.
Гудар’ян О. О., Чередник Д. О.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ У ХВОРИХ ШВИДКОПРОГРЕСУЮЧИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНІ ДІАБЕТИЧНОЇ ОСТЕОПАТІЇ
118
20.
Давиденко К. І., Гебура М. П., Журавська А. П., Осадчук Ю. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІК-ЗАЛЕЖНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ІМУННОГО СТАТУСУ
124
21.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ВИДАТНИЙ ДІЯЧ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОРФОЛОГІЇ П. І. ПЕРЕМЕЖКО (1833−1894) (ДО 190-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
127
22.
Заєць Т. А., Дзига С. В., Бакалець О. В., Сидор Х. В.
ЗМІНИ В БІОХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
131
23.
Івасів Ю. В.
ЯК ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПСИХІЧНОМУ ТА МОРАЛЬНОМУ СТАНІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ТА СТАРШОКЛАСНИКІВ
133
24.
Касіян Д. В., Мокрик О. Я.
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ПЕРФОРАЦІЇ МЕМБРАНИ ШНАЙДЕРА ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ ВІДКРИТОГО СИНУС-ЛІФТИНГУ
141
25.
Клітинська О. В., Шетеля В. В., Стішковський А. В., Зорічак Т. І.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ ЗАКАРПАТТЯ
145
26.
Кондакова Г. К., Новікова І. В., Мижирицька Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ПСОРІАЗІ
151
27.
Лащенко О. М., Лащенко К. С.
МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
154
28
Ляхова К. В., Копитіна В. С., Древаль М. В.
ЯК ПРОЖИВАННЯ НА ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ВПЛИВАЄ НА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНМУ
158
29.
Матвейчук К. С., Орел В. Б., Дасюкевич О. Й., Рихальський О. Ю., Орел В. Е., Дєдков А. Г.
КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ЖОРСТКІСТЬ САРКОМИ-4
160
30.
Падалко А. А., Дзюба Д. О.
МУЛЬТИМОДАЛЬНА ЗАГАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ПЛАНОВОМУ КЕСАРЕВОМУ РОЗТИНІ
163
31.
Плєхова О. О., Тінчуріна С. Р., Попова А. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВІЙНИ
168
32.
Пономарьова В. В., Остапенко О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ ТІЛА ОСОБИСТІСТЮ
171
33.
Рушай А. К., Скиба В. В., Лисайчук Ю. С., Павліченко Л. М., Хомут Ю. Ю.
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВРОЛІЗА ВИБРАНИХ НЕРВІВ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
174
34.
Ситнік О. С., Осінська Л. Ф., Яніцька Л. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
179
35.
Цикало Б. М., Фомін В. С., Приймак Д. В., Шевченко Ю. Т., Сухоносов Р. О.,
ШЛУНОК: ТАЄМНИЦЯ ХАРЧОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ТВОРЧОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
183

PHARMACEUTICAL SCIENCES

36.
Фізер Л. В., Комаровська-Порохнявець О. З., Монька Н. Я., Лубенець В. І.
S-ЕСТЕРИ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ
189

 CHEMICAL SCIENCES

37.
Пугаченко О. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ СОРГОВОГО СОКУ ТА СИРОПУ
192
38.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ХІМІЇ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
199

 TECHNICAL SCIENCES

39.
Gorbatyuk Ie. V., Rusan I. V., Terentyev O. O.
MATHEMATICAL EQUATIONS FOR DETERMINING THE WORKING ELEMENT OF THE RIPPER
204
40.
Lizunov P., Pogorelova O., Postnikova T.
CHOICE OF AN EFFECTIVE DESIGN FOR A VIBRO-IMPACT NONLINEAR ENERGY SINK USING THE OPTIMIZATION PROCEDURES WITH SYNERGISTIC EFFECT
210
41.
Polukarov Yu. O., Zemlyanska O. V., Kachynska N. F., Polukarov OI., Prakhovnik N. A., Kotlyar O. P.
CHALLENGES TO THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE IN CONDITIONS OF FULL-SCALE WAR
218
42.
Барба І. Б., Бабаніна Д. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WDM В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
222
43.
Бабала Л. В., Бойчук А.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
228
44.
Бабала Л. В., Замора Д.
АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
232
45.
Бабала Л. В., Москаль Х., Іванюк Д.
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ КОМПАНІЇ
235
46.
Барба І. Б., Державенко Н. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ БАГАТОПАРНИМИ КАБЕЛЯМИ
239
47.
Барба І. Б., Старенький В. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ
243
48.
Босий М. В., Рахуба М. В., Згривець В. С., Мануйлович В. В., Лисенко А. Я., Косінов А. Л.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАГРІВАННЯ ВИЛИВКІВ У ПЕЧІ ПРИ ГРАНИЧНИХ УМОВАХ ТРЕТЬОГО РОДУ
250
49.
Босий М. В., Шевченко Б. П., Герасименко І. О., Ботнаренко В. О., Авраменко В. О., Шуть А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ СІРОГО ЧАВУНУ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
254
50.
Василенко О. В., Іщук М. М.
ЗНАЧЕННЯ КУРОРТІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
259
51.
Волошанівський Н. Р., Проданюк М. М.
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДАНИХ В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБЛИЧЧЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
263
52.
Воронін С. В., Стефанов В. О., Стефанов С. О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ГРЕБНЕЗМАЩУВАННЯ АЕРОЗОЛЬНОГО ТИПУ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО БЛОКУ КЕРУВАННЯ
269
53.
Данилюк І. В., Завадська В.
МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
272
54.
Дворкін Л. Й., Левчик О. О., Марчук В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСКОРЮВАЧІВ ТВЕРДІННЯ У РЕМОНТНИХ ЗОЛОВМІСНИХ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШАХ
277
55.
Демченко К. М., Ільєнко А. В., Кравчук І. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПАРОЛЯМИ
281
56.
Дощечкіна І. В., Дуліч Д. В.
ГІДРОВИДАВЛЮВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ МАЛОПЛАСТИЧНИХ МІЦНИХ СТАЛЕЙ
286
57.
Кажукало Я.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ В’ЯЗАННЯ ГАЧКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ БІСЕРУ
293
58.
Ковальова В. П., Ковальов М. О.
АНАЛІЗ ЯКОСТІ КРУАСАНІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА
297
59.
Копитко В. І., Мельник І. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ xDSL
302
60.
Кулай В. П., Васильєв О. С.
СПЕКТР ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ РОЗРІДЖЕНИХ ІНЕРТНИМИ ГАЗАМИ
307
61.
Лях І. М., Гладинець О. І.
ВАЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЕПОХУ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
310
62.
Марченко Я. В., Ільєнко С. С., Кравчук І. А.
СУЧАСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАРОЛІВ
313
63.
Мовчан І. І., Гетьманюк А. В., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧОВИН
318
64.
Сайчук О. В., Скофенко С. М., Сліпченко М. В., Каліберда Л. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ РУХУ ҐРУНТООБРОБНОЇ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З НАЧІПНИМ ЗНАРЯДДЯМ
323
65.
Сімутєнков І. В., Драган С. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ — ОСНОВА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЕРФЕЙ
329
66.
Тугай Ю. І., Кузнецов В. Г., Гай О. В., Ворушило А. О.
СТРАТЕГІЯ КЕРУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
335
67
Фрідріхсон В. Л., Кривоног О. І., Кривоног В. В., Романенко П. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОВГОТРИВАЛОГО ХВИЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗВОРОТНІЙ ФІЛЬТР З ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
342
68.
Ханін Д. А., Галата Л. П., Мазур Я. С.
СУЧАСНІ РІШЕННЯ ЩОДО АНАЛІЗУ ЗЛОВМИСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
348
69.
Цюп’яшук А. С.
БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКІЙ ГРІ
354
70.
Якимчук Є. А., Ільєнко А. В., Кравчук І. А.
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕПРОЗОРИХ ТОКЕНІВ
358

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

71.
Заєць Ю. В.
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ДЕМПФУВАННЯ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ
361
72.
Комолов В. М., Латинін Ю. М.
ФУНКЦІЇ КЕЛЬВІНА: ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ РІВНЯНЬ ЗВ’ЯЗКУ
367
73.
Левкович О., Сироватко В., Зайцева І.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРУНТАХ
373

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

74.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPROBATION OF FREQUENCY-RESONANCE METHODS OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS PROCESSING WITHIN NEMAHA RIDGE IN KANSAS (USA)
380
75.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPROBATION OF MOBILE METHODS OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING WITHIN LOCAL AREAS OF HYDROGEN DEGASSING IN FRANCE
389
76.
Логвін В. М.
ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЛІВ ПРИ ГЕОЛОГІЧНОМУ КАРТУВАННІ
399

 ARCHITECTURE

77.
Hrytsiv O. B., Berezovetska I. A.
DECORATION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
406
78.
Козаренко О. В.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ АРХІТЕКТУРИ КРИТИХ РИНКІВ
410

 ASTRONOMY

79.
Хондогий М. В.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СИЛИ ВСЕСВІТУ
413

 PEDAGOGICAL SCIENCES

80.
Khairulina N. F., Romas A. P.
TESTING AS A METHOD OF CONTROLLING STUDENTS’ KNOWLEDGE OF ENGLISH: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
437
81.
Lytvynenko V. M.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING
443
82.
Moroz P. V.
RESEARCH ACTIVITY ON HISTORY IN BASIC SCHOOL: HOW TO DESIGN EFFECTIVE TASKS FOR STUDENTS
450
83.
Moshenets K., Pertseva N.
FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE HIGHER MEDICAL EDUCATION APPLICANTS AT THE CLINICAL DEPARTMENT
453
84.
Ryzhenko M., Anisenko O.
INDUCTIVE ENGLISH TEACHING: FOSTERING LANGUAGE PROFICIENCY THROUGH DISCOVERY
455
85.
Башкирова О. М.
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ КОГНІТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
458
86.
Бєляєв С. Б., Корсіков Д. О.
КАТЕГОРІЯ «ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА
465
87.
Бітлян С. М.
ВЗАЄМОДІЯ ЛІЦЕЮ І ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
469
88.
Бондаренко Н. В., Косянчук С. В.
ПСИХОЛОГІЧНА Й ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧНІВ ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПСИХОСТРУННОСТІ ОСОБИСТОСТІ
476
89.
Бонь Л. М., Бонь І. І.
СИНТЕЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
483
90.
Боса В. П.
ЦІЛІ УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
489
91.
Буркот В. М., Крижановська А. В., Кордон Ю. В., Осадчук Н. І.
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М. І. ПИРОГОВА
493
92.
Буховець Б. О., Зайдун Д. А., Ємельянова Д. В.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
497
93.
Василенко О. В., Вашковська О. О.
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ
503
94.
Голозубова О. В., Слабко Н. М.
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
507
95.
Гранат Р. А., Рокицька Г. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АСТРОНОМІЇ
512
96.
Дробіт Л. Р., Матюхіна О. О.
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
515
97.
Жорняк О. І., Колодій С. А., Жорняк П. В., Трофіменко Ю. Ю.
КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ”
521
98.
Задачина А. В.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ЧИННИКИ ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
524
99.
Ісаєва Д. Ю.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ У ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ІГРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
531
100.
Кікіна О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НУШ
536
101.
Коміна М. І.
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ КИТАЙСЬКИМ СТУДЕНТАМ
540
102.
Кочарян А. Б.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
546
103.
Кравченко А. В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
552
104.
Надточій Н. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
557
105.
Низковська О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БЕЗПЕРЕШКОДНИМ ДОСТУПОМ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
564
106.
Огарєнко Т. А.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
572
107.
Оченаш Е. О., Ільченко О. В.
ПРОБЛЕМИ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ЗПР В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
576
108.
Парипа Д. І.
МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЕМОЮ «БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ»
579
109.
Погоріла І. О., Погорілий Д. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ТА РЕСУРСІВ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
584
110.
Распопов В. Б.
НАПРАЦЬОВАНИЙ ДОСВІД ТА ТВОРЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОЄДНАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ І ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА БІОІНФОРМАТИКИ В ПРАКТИКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НДІ НАН УКРАЇНИ
589
111.
Романчук К. Ю., Довгань А. О., Андросова О. С.
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАТФОРМИ «CASUS» З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЯК НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
596
112.
Савастру Н. І., Шевченко Г. В., Безугла Я. І.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПОЄДНАННЯ МИСТЕЦЬКИХ МЕТОДИК І ТЕХНОЛОГІЙ
599
113.
Стремедловська Л. Л.
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПОЗИТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ
604
114.
Ураткіна Я. Ю.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ
611
115.
Ханюков О. О., Кротова В. Ю., Паніна С. С., Храмцова В. В.
ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО СТРЕСУ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
617
116.
Ходорчук Ж. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
620
117.
Хомін І. Л.
НАРОДНА ІГРАШКА – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
627

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

118.
Берестюк М. В.
СЕНСОРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
634
119.
Главацька Н. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ВІЙСЬКОВИМИ
637
120.
Головченко С. І.
РЕГУЛЯЦІЯ ПСИХІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
642
121.
Жулковський В. В.
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
649
122.
Кравчук Є. С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ
653
123.
Кравчук Є. С.
ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ ОСОБИСТОСТІ НА ПРОЦЕС СПІЛКУВАННЯ
660
124.
Пархоменко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИНЕНОСТІ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ
667
125.
Попенко Т. В., Литвиненко І. С.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
673
126.
Похолюк І. Л., Кучерук А. Л.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОПТИМІЗМУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ
680
127.
Сaвченко Л. Л., Сiнiченковa A. С., Кaрпенко A. О., Отич Г. О., Сaвченко Д. Р.
ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI AДAПТAЦIЇ ЗДОБУВAЧIВ ВИЩОЇ ОСВIТИ ДО НAВЧAННЯ В УМОВAХ ВIЙНИ
687
128.
Скворцов С. Ю.
КОЛЕКТИВНА РЕФЛЕКСІЯ ІМПЕРСЬКОСТІ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ
694
129.
Трифонова А. С., Шевченко В. В.
РОБОТА ПСИХОЛОГА ЗДО З ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
699
130.
Щербакова М. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЇ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
708

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

131.
Matiukha M. V., Maltyz V. M., Osinska L. F., Yanitska L. V.
THE BACK SIDE OF BEAUTY
715
132.
Кичан О. О., Агалаков В. С.
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
719

 JOURNALISM

133.
Герасимович В. А.
СУЧАСНІ МАС-МЕДІА І ПОЛІТИКА: ДО ПИТАННЯ ПРО КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ
724
134.
Тімченко А. М.
РОЗРОБКА БРЕНДБУКУ, ЯК ОСНОВНОГО ГІДА ФІРМОВОГО СТИЛЮ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
729

 ART

135.
Яланський А. В.
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ЖИВОПИСУ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
734

 HISTORICAL SCIENCES

136.
Kurenkov V., Alieksieiev M.
GEDIMINOVICH ON UKRAINIAN LANDS: LIBERATORS OR CONQUERORS
737
137.
Джанджгава Г. Г.
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ ЯКІ РЯТУВАЛИ ЄВРЕЇВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
745
138.
Домбровська Я. А.
КАМПАРТІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ АСИМІЛЯЦІЇ У БОЛГАРІЇ ЗА ПРАВЛІННЯ Т. ЖИВКОВА
752
139.
Кукса Н. Г.
УКРАЇНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
755
140.
Писарчук В. М., Миголь К. Ю.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ПАТРІОТИЗМУ У ВИХОВАННІ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
760
141.
Рачковський Г.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
765
142.
Рязанова О. Ю.
ІСТОРІОГРАФІЯ РЕПРЕСІЙ В СРСР ПРОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ПЕРІОД «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ»
771
143.
Сереженко Ю. В.
ВХОДЖЕННЯ ЖІНОК ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДО ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ ТА ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО РІВНОПРАВ’Я НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
775
144.
Таран М. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
781

 CULTUROLOGY

145.
Гончарова О. О.
НЕЗГАСАЮЧА ЗОРЯ ПЕРШОЇ ХУДОЖНИЦІ
788
146.
Ізосімова О. О.
ФЕНОМЕН КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ – ЯК ЯСКРАВА СТОРІНКА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
794
147.
Павленко К. С.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ XVI — XVIII СТОЛІТТЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
800

 POLITICAL SCIENCES

148.
Herasymenko O.
PROS AND CONS OF THE SECURITY GUARANTEES THAT UKRAINE SEEKS FROM THE WEST
806
149.
Бондаренко В. Д.
ДИНАМІКА АМЕРИКАНСЬКИХ САНКЦІЙ ПРОТИ ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНІ СТОСУНКИ
812
150.
Виговський Л. А., Бачмага Д. А.
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
817
151.
Виговський Л. А., Бачинський А. А.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ПОЛІТИЦІ
821
152.
Виговський Л. А., Ловейкіна Ю. В.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
825
153.
Виговський Л. А., Макартецька В. С.
МІЖЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
828
154.
Виговський Л. А., Михайловський О. М.
ЛІДЕРСТВО В ПОЛІТИЦІ
831
155.
Виговський Л. А., Музика А. А.
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗМІЦНЕННІ ДЕМОКРАТІЇ
836
156.
Виговський Л. А., Куніцька Т. С.
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ
840
157.
Виговський Л. А., Шароварська К. Д.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
843
158.
Гоменюк В. С.
ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ НОВОГО ЧАСУ (ХVI – ХVIII СТ.)
846
159.
Дикий О. В.
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА МІСТОБУДІВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
849
160.
Дудирич В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
852
161.
Захарченко В. І., Пашківська-Белеля Т. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
855
162.
Камінник М. О.
ПОЛІТИЧНИЙ ХЕЙТ ТА ЯК ЙОМУ ЗАПОБІГТИ
862
163.
Кушнір А. Ю.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ
865
164.
Марусик Ю. О.
ГЕНДЕРНА ТА РАСОВА НЕРІВНІСТЬ В ПОЛІТИЦІ
867
165.
Рогожа А. О.
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
870
166.
Самков О. М.
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
873

 PHILOLOGICAL SCIENCES

167.
Şişianu A.
SOME EFFECTIVE MOTIVATION STRATEGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
877
168.
Возняк Я. В., Гольцова М. Г.
FEATURES OF DIPLOMATIC DOCUMENTS
887
169.
Волкова І. В., Масло О. В., Тома А. С.
ЧАСОВІ КОНСТРУКЦІЇ З ПРЯМИМ І ВІДНОСНИМ ЧАСОМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ
890
170.
Іванченко Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ ЯК ЗАПОРУКА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
893
171.
Кохановська А. С., Авчіннікова Г. Д.
ОЦІННА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ
896
172.
Мироненко Т. П., Хомінець В. С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
900
173.
Спатар І. М., Сидор Л. В.
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ У ТВОРАХ ОКСАНИ ДУМАНСЬКОЇ «ШКОЛЯРКА З ПЕРЕДМІСТЯ» ТА ЙОАННИ ЯГЕЛЛО «КАВА З КАРДАМОНОМ»
907
174.
Ткачук Д. О.
ОНТОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ МЕТАФОР В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ І СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
912
175.
Шевченко Т. М., Балдіна А. Б.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБІРКИ «ГІРКИЙ СВІТ, СОЛОДКИЙ СВІТ» С. ПРОЦЮКА
915
176.
Шевченко Т. М., Побережна Т. А.
МІСЦЕ ЗБІРКИ «МІЙ ШЕВЧЕНКО» В ЕСЕЇСТИЧНІЙ ШЕВЧЕНКІАНІ СУЧАСНОСТІ
922
177.
Шевченко Т. М., Табарча Г. В.
ОБРАЗ КНИГИ У ЗБІРЦІ РОМАНА ІВАНИЧУКА «СЕРЕД ПОВЕНІ КНИГ»
927

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

178.
Грабовська І. М., Грабовський С. І.
АНТРОПОЛІЧНІ ВИМІРИ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ ПІДХІД
934

 ECONOMIC SCIENCES

179.
Marynovych V.
THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL EFFICIENCY
942
180.
Tkachenko S. M., Kairachka N. V.
ROBOTIZATION OF PRODUCTION AS A WAY OF PREVENTING BANKRUPTCY IN DAIRY ENTERPRISES OF UKRAINE
946
181.
Бакланова А. О., Загорська Д. М.
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ США: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
952
182.
Барченко К. А.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
959
183.
Боковець В. В.
ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
968
184.
Герасименко І. О., Сич В. І.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
974
185.
Грищук А. М., Савицька Т.-С. Ю.
ІННОВАЦІЙНИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА СКЛАДОВІ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
978
186.
Захарченко В. І., Трохимчук О. В.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
985
187.
Калюжна М. В., Найденко О. Є.
ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
995
188.
Кисільова І. Ю., Кайрачка Н. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ SUPTECH ТА REGTECH ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
1000
189.
Козьмук Н. І., Павліківький А. О.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПАРТНЕРСТВА
1006
190.
Козьмук Н. І., Митник М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
1009
191.
Левченко М. О.
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА – ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
1012
192.
Мариніна С. В.
СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1019
193.
Орбан М. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯМ МАЙНОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1026
194.
Пеняк Ю. С., Ольховецька П. О.
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1030
195.
Римар О. Г., Вавринюк І. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1034
196.
Сержук А. В.
НОВІ ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
1037
197.
Сук П. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ
1041
198.
Табаченко Д. А.
ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
1048
199.
Теребух М. І., Гой Ю. Ю.
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
1055
200.
Ткаченко С. М., Кайрачка Н. В.
РОБОТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЮ БАНКРУТСТВА НА МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
1059
201.
Чаркіна Т. Ю., Гребенюк Г. М., Пінчук О. П.
РОЗВИТОК ЕКСТРИМАЛЬНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
1065
202.
Шапка І. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1069
203.
Щебликіна І. О., Кайрачка Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1074
204.
Яремко І. Й., Русиняк Ю. С.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1079

 LEGAL SCIENCES

205.
Аніщук В. В., Гаврилюк Н.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ, ЯК ОДНА ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ
1083
206.
Бабак В. В., Алєксєєнко І. Г.
ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ ПРАВОМ У ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
1090
207.
Байрак Н. В., Плахотний А. П.
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ТЕХНІКА, ТАКТИКА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
1097
208.
Бачинська Н. О., Сендецька І. В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
1101
209.
Беззубець Т. Я., Афанасьєва О. М., Виноградова О. Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ
1107
210.
Берч В. В.
ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОГО НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА СУДОМ ПРИСЯЖНИХ
1111
211.
Будовська Н. А., Будовська Д. Р., Прокопенко О. С.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ
1113
212.
Давидов М. В., Наточій А. Д.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1120
213.
Денисовський М. Д., Волянська В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФОТОГРАФІЇ ТА ВІДЕОЗАПИСУ ПІД ЧАС СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1124
214.
Желеховська Т. В., Сорока А. Л.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
1130
215.
Жукова М. Ю.
ОСУДНІСТЬ ТА НЕОСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
1137
216.
Корінний С. О., Слободян В. Я.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1143
217.
Пальченко А. А., Богданова М. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ІНЦИДЕНТУ У КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ У РЕТРОСПЕКТИВІ
1150
218.
Попович А. О., Юр’єв Д. С.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ ПРИЧИН, НАСЛІДКІВ ТА ФОРМУВАНЬ СТАТЕГІЙ ЗАПОБІГАННЯ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ
1157
219.
Пука М.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
1160
220.
Романченко Д. В., Моісеєнко Д. М.
ПОВИННІСТЬ ОРЕНДОДАВЦЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОСТІ В НАЙМИ
1167
221.
Романченко Д. В., Моісеєнко Д. М.
ПЕРЕВАГИ ТА ПРОГАЛИНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1169
222.
Фалько І. О., Дмитрик І. О.
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНІЙ СФЕРІ
1172
223.
Юр’єв Д. С., Коваль І. Ю.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1176

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: