X Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 4-6 октября 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

4-6 октября 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась X Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-congress-4-6-oktyabrya-2020-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Запорожченко В. Ю.
РОЗРАХУНОК РОКУ РІЗНОЇ ПРИРОДНОЇ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРИ ЗРОШЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.
10

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Островська С. С., Байбаков В. М., Слесаренко О. Г., Гарець В. І., Герасимчук П. Г., Шаторна В. Ф.
МОРФОЛОГІЯ НИРОК ПРИ СТВОРЕННІ ШТУЧНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ.
12
3.
Телюк П. М.
ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО СТАНУ НАСАДЖЕНЬ ДУБУ ЧЕРВОНОГО В ТЯЧІВСЬКОМУ РН., ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
16

 MEDICAL SCIENCES

4.
Lychko V. S., Balerao Akhil Raj
PROANGIOGENIC CAPABILITIES OF HUMAN CRYOPRESERVED CORD BLOOD SERUM IN ISCHEMIC STROKE.
21
5.
Malyk N., Litvinova K.
THE PROBLEM OF «PROFESSIONAL BURNOUT» AND THE PROVISION OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO EMPLOYEES OF PALLIATIVE MEDICINE INSTITUTIONS.
26
6.
Malyk N., Tereshkina O., Karaia O.
REACTIONS OF PSYCHOLOGICAL MALADJUSTMENT IN СOMBATANTS WITH HIGH CARDIOVASCULAR RISK.
28
7.
Malyk N., Ryzhova D.
HOSPICE PATIENTS’ TENDENCY TO MENTAL HEALTH DISORDER.
31
8.
Volotko L. O.
DATA FROM AN INSTRUMENTAL STUDY OF CHILDREN WITH HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN DAMAGE.
34
9.
Андруша А. Б., Марченко А. С., Неровний В. В.
ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШЕЧНОГО ТРАКТУ НА РОЗВИТОК СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ.
37
10.
Верзилов С. Н., Алиев Р. Ф., Синяченко О. В., Ермолаева М. В.
ФЕРМЕНТЫ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА.
40
11.
Ганізаде Ніхад Джахангір огли, Малик Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
46
12.
Зинич Е. Л., Григорьева Е. А., Богданов П. В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ СТРОМЫ ПЕЧЕНИ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ВНУТРИПЛОДНОГО ВВЕДЕНИЯ ДЕКСАМЕТАЗОНА.
49
13.
Коваль Г. М., Карбованець О. І., Голомб Л. А., Бонка О. В.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АСКАРИДОЗУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2016-2020 РОКІВ.
53
14.
Малик Н. В., Кучеренко И. О.
РОЛЬ АЛКОГОЛЯ В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
58
15.
Малик Н. В., Вьюн Т. И., Новикова Д. П.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РОЛЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА В УКРАИНЕ.
61
16.
Прасол О. В., Момот А. А., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ З ВІДКРИТОЮ ГРУДНОЮ КЛІТИНОЮ ПРОТИ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ ІЗ ЗАКРИТОЮ ГРУДНОЮ КЛІТИНОЮ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ СЕРЦЯ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА МЕТА-АНАЛІЗ.
64
17.
Польовий В. П., Паляниця А. С., Райляну С. І., Чепега І. Г.
РОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ.
66
18.
Русакова О. О.
КЛІНІЧНА ТА ІМУНОГЕНЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДЕСОНІДУ ПРИ ГОСТРОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ БРОНХІТІ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.
71
19.
Сокрут О. П., Сокрут М. В.
ПОРУШЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ЗАГОЄННЯ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ.
78

PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Sediukova Yu. Yu.
VALIDATION OF KINETIC SPECTROPHOTOMETRIC PROCEDURE OF CEFAZOLINE DETERMINATION BY MEANS OF CARO ACID.
84
21.
Кучеренко Л. І., Хромильова О. В.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУБЛІНГВАЛЬНИХ ТАБЛЕТОК ГЛІЦИНУ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ.
88

CHEMICAL SCIENCES

22.
Ioseliani D. K., Mikadze I. I., Balarjishvili G. I., Kalabegashvili N. G., Samkharadze L. O., Nonikashvili N. U.
COPPER REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION USING NATURAL ADSORBENTS.
91
23.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ІСПАНОМОВНИХ ПІСЕНЬ.
94

 TECHNICAL SCIENCES

24.
Anisimov V. M., Anisimov V. V.
FEATURES OF MORPHOLOGY REGULATION AND FORECASTING PROPERTIES OF POLYURETHANE BLOCK COPOLYMERS.
102
25.
Banzak H. V., Bansak O. V.
METHOD OF MASS SPECTROSCOPY OF MATERIAL COMPOSITION.
109
26.
Tretyakov O., Harmash B., Biletska Ye.
APPLICATION OF PARAMETERS OF WORK ZONE OF RAILWAY TRANSPORT EMPLOYEES.
113
27.
Абдумажидов А. А., Миратаев А. А., Набиева И. А.
ВОПРОСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ МАКУЛАТУРЫ И ЕЕ ОЧИСТКИ.
120
28.
Вусатий М. В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ.
126
29.
Котенко К. Е., Лавінський Д. С.
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВИХ СПОРУД.
133
30.
Свирид М. М., Стрижак В. В., Цвілій А. Б.
НОВІТНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЙ КЛЕПАННЯ В АВІАЦІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.
140
31.
Харченко О. В., Лічконенко Н. В.
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІЙ РЕАКЦІЙНІЙ ЗОНІ РІДКОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ВАННИ.
145
32.
Ліп’яніна-Гончаренко Х. В., Мельник Н. Б.
ДІАЛОГОВО ДОВІДКОВА-НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ТА СТУДЕНТІВ У ВИГЛЯДІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЧАТ-БОТУ.
152

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Гасанов Назим Захид оглу, Умарова Д. С., Намозов И. У., Хожиев Тухта Сироч огли
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ TlGaSe2 В ОБЛАСТИ ФП.
158

GEOGRAPHICAL SCIENCES

34.
Клапчук В. М., Клапчук О. Н.
КУРОРТНИЦТВО У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ.
168

ARCHITECTURE

35.
Popova S., Demkiv M.
MODERNIZATION OF TYPICAL RESIDENTIAL BUILDINGS OF THE POSTWAR PERIOD.
176

PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Алиев Низамеддин Ахмедага оглы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ.
182
37.
Доценко Н. А.
ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРАМИ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.
187
38.
Євтух М. Б.
ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В СУВЕРЕННІЙ УКРАЇНІ.
192
39.
Зелинский С. С.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
200
40.
Курило Н., Сирота Т.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
204
41.
Нестерук О. Ю.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.
212
42.
Павленко І. О., Сидоренко О. Р., Шумаков О. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
219
43.
Пономаренко О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ФІНАНСОВОГО СПРЯМУВАННЯ.
224
44.
Силантьева Е. В.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «КОМПЕТЕНЦИЯ».
230
45.
Сорока Л. В., Шевченко Н. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
240
46.
Фоміна Л. Ф.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
249

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

47.
Лапшова Н. С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НАБУТТЯ ОСОБИСТІСТЮ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ В МАЛІЙ ГРУПІ.
256

SOCIOLOGICAL SCIENCES

48.
Гудима О. П., Гудима А. О.
ФЕНОМЕН ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИСНОВКИ.
260

 HISTORICAL SCIENCES

49.
Гладков О. В.
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ПОВИННОСТЕЙ В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ПОВІТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ.
267
50.
Налмишова К. Н., Мусабекова А. К.
ГОРОД ШЫМКЕНТ-КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА СНГ.
273

 CULTUROLOGY

51.
Горбов А. С.
РОЛЬ РЕЖИСЕРСЬКОЇ ЕКСПЛІКАЦІЇ У РОБОТІ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ – РЕЖИСЕРА ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ.
277

 POLITICAL SCIENCES

52.
Sheketa M.
THE HISTORY AND ORIGINS OF SEPARATIAM IN CATALONIA.
279

 PHILOLOGICAL SCIENCES

53.
Marishkina T. V.
TECHNIQUES FOR CREATING A MIXED CHRONOTOPE IN NEIL GAIMAN’S NOVEL «NEVERWHERE”.
285
54.
Колодіна Л. С.
ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІСТОТ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ: ВІД СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ.
292
55.
Шехавцова П. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “VINO” В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ.
298

 ECONOMIC SCIENCES

56.
Kisil M. I., Stoliarchuk N. M., Khioni H. O.
EFFICIENCY OF INTENSIFICATION OF PRODUCTION IN ANIMAL HUSBANDRY.
302
57.
Nedomirko M., Lihus Io., Dobuliak L.
DEVELOPING A MOBILE APPLICATION WITH THE iOS-BASED GEOLOCATION SERVICE FOR CREATING AND TRACKING A LIST OF TASKS WITH THE PUSH NOTIFICATIONS SYSTEM.
308
58.
Vykliuk M., Kundytska G.
INTERNATIONAL ASPECTS OF TAX SECURITY.
314
59.
Коненко В. В.
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ.
319
60.
Свиридович С. В., Гуринович А. Д.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЛОРУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.
324
61.
Скригун Н. П., Ковальчук Н. С.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ.
328

LEGAL SCIENCES

62.
Майка М. Б., Денисюк В. О.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ.
332

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: