X Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 4-6.07.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

4-6.07.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-4-6-07-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Порохняч І. В.
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ У СОСНОВИХ ЛІСАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ
10
2.
Усик С. В.
ВПЛИВ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ НА АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО
13

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Valiyeva G. A., Huseynova L. S.
MOLECULAR-GENETIC RESEARCH OF GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE (G6PD) DEFICIENCY IN THE POPULATION OF WESTERN AZERBAIJAN
17
4.
Ключникова А. І., Бєльська Л. М.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СЕКРЕТОМ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ ГЛІОМУ ШТАМУ С6 IN VIVO ТА IN VITRO
22

 MEDICAL SCIENCES

5.
Burkovska O., Drozd K.
EVOLUTION OF REGENERATIVE DENTISTRY
31
6.
Kydenko V.
THE USE OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE
38
7.
Sakovets O. P., Sydorchuk L. P.
SOME IMMUNE SYSTEM CHANGES IN ADOLESCENT WITH ACUTE OTITIS MEDIA: MECHANISMS AND PATTERNS
42
8.
Різник О. І.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ
48

 TECHNICAL SCIENCES

9.
Грабовський Є. О.
ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ПЕРЕХОДУ ВІД МОНОЛІТНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДО МІКРОСЕРВІСІВ
51
10.
Кирилюк О. С.
ЗНИЩЕННЯ ДАМБИ КАХОВСЬКОЇ ГЕС: ОКРЕМІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
61
11.
Кожевніков А. О.
МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В МЕТРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
69
12.
Комісаренко О. С., Баранов Г. Л., Мазур В. С.
ІНОВАЦІЇ ЦИФРОФІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ
73
13.
Косінов В. П., Смолій Ю. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИСОТНИХ ГАБАРИТІВ РОБОЧОЇ КАМЕРИ ВОДОПРОВІДНОГО КОЛОДЯЗЯ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИРОДНИХ УМОВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ОБЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
83
14.
Кривчик Л. С., Дейнеко Л. М., Пінчук В. Л., Столбовий В. О.
ІОННО-ПЛАЗМЕНЕ АЗОТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ТРУБНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОСОБЛИВОТОНКОСТІННИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ТРУБ ХОЛОДНОЮ ПРОКАТКОЮ
96
15.
Круліковський Б. Б., Степанюк Ю. І.
ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОЇ МУЛЬТИБАЗИСНОЇ МІНІ-АТС ПІДПРИЄМСТВА
114
16.
Свистунов І. О.
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
125
17.
Шиманський В. Я., Погребняк В. Г., Перкун І. В., Шиманська А. В.
РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ПЕРФОРАТОРА ДЛЯ ГІДРОСТРУМИННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ СВЕРДЛОВИНИ ВОДНИМ РОЗЧИНОМ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОЛІМЕРІВ
129

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

18.
Sysak K., Zorin D.
ECOLOGICAL MANAGEMENT – AUTOMATED CONTROL SYSTEMS MICROCLIMATE FACILITIES WITHIN OIL FIELDS INFLUENCE
135
19.
Yordanova P.
REGIONAL ANALYSIS OF THE CURRENT POLITICAL-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA
140

 PEDAGOGICAL SCIENCES

20.
Бальоха А. С., Сучок К. В.
РОЛЬ БАТЬКІВ ТА ШКОЛИ У ПІДТРИМЦІ МОТИВАЦІЇ ТА УСПІШНОСТІ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ОПАНУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
154
21.
Канюк О. С., Дідо Н. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
161
22.
Карбашова М. В.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
166
23.
Резнікова К. В.
ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗМІН У ЗМІСТІ З 1991 ПО 2004 РР.
172
24.
Стороженко Т. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА В ЗДО
179
25.
Ходос І. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
182
26.
Шинкарьов С. І., Шинкарьова О. Д., Брусак О. М.
ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
186

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

27.
Журавльова Н. Ю., Гурлєва Т. С.
АКТУАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК РЕСУРСУ ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ У ПЛОЩИНІ СУЧАСНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПІДХОДІВ
190
28.
Кобець І.
МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО НОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ УМОВ
200
29.
Пріснякова Л. М., Прожога Н. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЖІНОК В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ
206
30.
Пріснякова Л. М., Токарев В. О.
ТЕРОРИЗМ КАК ФОРМА НАСИЛЛЯ
212
31.
Ульянова Т. Ю.
ВІКТИМНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА ОБРАЗЛИВОСТІ
219

 HISTORICAL SCIENCES

32.
Ільницький В. С.
ВІРМЕНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
223
33.
Марущак Я. С.
МАЙДАН ЯК ІСТОРИЧНА ФОРМА ПРОТЕСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
237

LITERATURE

34.
Данильчук О. М.
УСЕ ЗАРАДИ КАТАРСИСУ? ВІД КАТАРСИСУ ДО САМАДХІ Й ЗНОВУ ДО КАТАРСИСУ
242

 PHILOLOGICAL SCIENCES

35.
Melnyk O., Tereshchuk M., Huryna N.
THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH FOR CYBER SECURITY STUDENTS
255
36.
Zhovnir O. M., Smetanska M. I., Makovii M. H.
THE ROLE OF EPITHETS FOR COLORS IN TARAS SHEVCHENKO’S POETRY
263
37.
Iгiнa O. В., Лук’янoвськa Є. O.
ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТУ ДРУЖБА / FRIENDSHIP У ПОВІСТІ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ПРО МИШЕЙ І ЛЮДЕЙ»
268
38.
Корольова Н. Л.
СИНЕРГЕТИКА ЯК ВЕДУЧИЙ ФАКТОР СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ МЕЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
277
39.
Мельничук Р. І.
МЕТОДИКА І МЕТОДИ СУЧАСНОГО ФОНОСЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ
280
40.
Панова О. В.
СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРУ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
285
41.
Сологуб К. О., Полякова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТРЕЙЛЕРІВ
288

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

42.
Савош Г. П., Правоторова А. В.
ФІЛОСОФІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
296

 ECONOMIC SCIENCES

43.
Revko A.
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL AND TRUST IN THE DEVELOPMENT OF A SOCIAL ENTREPRENEURSHIP STRATEGY
307
44.
Shtanova A.
BASIC CONCEPTS OF MOBILE MARKETING IN THE MODERN CONTEXT
313
45.
Бориславський І. О.
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
316
46.
Гобела В., Іванишин Т., Сидоренко Я.
MANAGEMENT OF ENTERPRISE OPERATIONS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
322
47.
Драчук Ю. З., Сталінська О. В., Панькова О. В., Сав’юк Л. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
326
48.
Крайнюченко О. Ф., Попович В. М.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
338
49.
Цегелик Г. Г., Цегелик М. Г.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОД ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
344
50.
Шевченко Є. В.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЕКОНОМІКУ
352

 LEGAL SCIENCES

51.
Данілова А. В., Мельник С. Р.
ТЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
357
52.
Зінченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЖИТЛА СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
361
53.
Кіяниця В. М.
ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД: АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
371
54.
Кіяниця В. М.
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК У ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
379
55.
Красота М., Рогальський В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
387
56.
Світличний С. О., Федченко В. М.
ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
390
57.
Стукаленко В. А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ НАСИЛЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»
393
58.
Чинчевич О. М., Максимова М. К.
ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
400
59.
Шаровський Д., Нагорна О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
403

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: