XII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 22-24 мая 2022 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 мая 2022 года в г. Берлин, Германия.

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-22-24-maya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Prisyazhnyuk Z., Lebid V.
DEVELOPMENT OF WINE PRODUCTION IN UKRAINE
16
2.
Горбась С. М., Голуб В. О.
НАСЛІДКИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
19
3.
Горбась С. М., Рудченко С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ОСНОВНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОРІД
22
4.
Горбась С. М., Шевченко О. В., Леляков П. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ
24
5.
Орловський Р. М.
ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ РОСЛИН ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ І НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
27

 VETERINARY SCIENCES

6.
Чеверда І. М., Захаренко М. О.
БІЛКИ ПЛАЗМИ КРОВІ ГОНАДОЕКТОМОВАНИХ ПІВНІВ ПОРОДИ АДЛЕРСЬКА СРІБЛЯСТА
33

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Kurenkov V. S.
ENVIRONMENTAL SECURITY OF UKRAINE
37
8.
Зульфугарова Саида Тофик кызы, Фарманова Фарида Мезагир кызы, Рустамова Самира Магамедрагим кызы
АКТИВНОСТЬ АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗЫ У ГЕНОТИПОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА
40
9.
Матвієнко А. П., Ляшевич А. М.
ПРОБЛЕМИ ДОПІНГУ В СПОРТІ
42
10.
Скоробогатько С. В.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРКЕСТРАТОРУ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ
48

 MEDICAL SCIENCES

11.
Abaturov A., Tokarieva N., Demydenko А.
CLINICAL CASE: WOLFRAM SYNDROME
53
12.
Adilov K. Z., Adilova S. T.
«GLUMA DESENSITIZER» FOR PREVENTION OF HYPERESTHESIA AFTER PROFESSIONAL WHITENING PROCEDURE
56
13.
Antonov A. G., Surgay N. M., Shilan V. I., Uzbek T. S.
PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF THE USE OF CRITERIA FOR DETERMINING THE AGE OF WOUND
59
14.
Bekjanova O. Ye., Alimova S. Kh.
THE STATE OF ORAL TISSUES IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGAL REFLUX DISEASE
61
15.
Bekjanova O., Egamberdiyev U.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INITIAL FORMS OF CARIES IN THE ADULT POPULATION OF TASHKENT
65
16.
Bekjanova O. Ye., Yulbarsova N. A., Navruzova F. R.
CLINICAL ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF CHRONIC RECURRENT LIP FISSURE
68
17.
Haschuk V., Karliichuk Yu.
THE TREATMENT OF LATE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION BY HYALURONIC ACID IN PEDIATRIC SURGERY
71
18.
Kashyrtseva O., Oparin O.
INFLUENCE OF ADIPOSE TISSUE HORMONES ON THE COURSE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN PEOPLE WITH DIFFERENT BODY MASS INDEX
73
19.
Operchuk N.
PECULIARITIES OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN THE EPIDEMIC SEASON 2020-2021 IN KIROVOHRAD REGION
76
20.
Rozumenko V. D., Gridina N. Ya., Liubich L. D.
INCREASED LIFE EXPECTANCY IN PATIENTS WITH GLIOBLASTOMAS IN THE TREATMENT OF VERAPAMIL HYDROCHLORIDE LOW CONCENTRATIONS
82
21.
Skorokhod V. S., Tkachenko S. V., Hermasheva E. V., Narizhnaya A. V.
OXIDATIVE STRESS IN PREGNANT WOMEN WITH DIABETES MELLITUS
88
22.
Адамович О. О., Бачун А. О., Адамович О. П., Коцаренко М. В.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ КУТІВ З’ЄДНАННЯ ХРЕБТОВИХ АРТЕРІЙ ТА БІФУРКАЦІЇ ОСНОВНОЇ АРТЕРІЇ ЗА ДАНИМИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ
91
23.
Борисова Ю. В., Гайденко В. Є., Пацация М. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ ВАКЦИНАЦІЄЮ ТА ПЕРЕБІГОМ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2
94
24.
Гуріна Д. П.
ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС. МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ
96
25.
Дзиза А. В., Сущенко Е. В.
ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ОНКОПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ
99
26.
Дорощук С. М., Гайдай О. С., Войнаровський О. В.
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
101
27.
Зеленська К. О., Адамовська О. С.
ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АГРЕСИВНОСТІ, ГНІВА І ВОРОЖНІСТЬ У ПАЦІЄНТОК З РОЗЛАДАМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
106
28.
Лєсний В. В., Баришева Д. В., Топчий А. С.
АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ АПЕНДОКТОМІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕУСКЛАДНЕНОГО АПЕНДИЦИТУ
108
29.
Малик С. Л., Фещенко Д. І.
COVID-АСОЦІЙОВАНИЙ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
113
30.
Менів Н. П.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ ПРАВЦЯ
119
31.
Павлюк К. С., Краснопольська К. О., Борисова Ю. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОТОДЕРМАТОЗА В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
122
32.
Фадєєв П. В., Федоренко О. В.
ВИСОКОЧАСТОТНА ОСЦИЛЯТОРНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ НА ФОНІ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ
124
33.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Смандич В. С., Цап М. М.
СИНДРОМ ТРИВАЛОГО СТИСНЕННЯ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
127
34.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Смандич В. С., Ліщук К. О.
ВІЙСЬКОВА СЕКСУАЛЬНА ТРАВМА В УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
132
35.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Смандич В. С., Геліч К. Р.
ІНФАРКТ МІОКАРДА ТРАВМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
137
36.
Черкес М. Б., Василів М.-А. Л., Москвяк-Демків А. Є., Масна З. З.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОХІДНОСТІ ПРИРОДНИХ ОТВОРІВ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ТА ЛОБНИХ ПАЗУХ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ДАНИМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
142
37.
Чєрняк В. А., Забулонов Ю. Л., Чухраєва О. М., Чухраєв М. В.
ПОЛІФАКТОРНИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
146

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

38.
Hala L., Chubai A.
ANALYSIS OF THE LIST OF OVER-THE-COUNTER DRUGS IN UKRAINE
153
39.
Борсук С. О., Дерев’янко Н. В., Моряк З. Б., Черковська Л. Г.
РОЗРОБКА СКЛАДУ КОМБІНОВАНИХ ТАБЛЕТОК L- ТРИПТОФАНУ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ
155
40.
Еберле Л. В., Соловйова М. М.
ВМІСТ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ПЛОДАХ ALLIUM SATIVUM З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
157
41.
Черепанова М. О., Сайфудінова Р. П.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ
160
42.
Шопабаева А. Р., Рахимбаева Э. А., Газизова. А. С., Тұрсынбек Ж.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ЕС И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
167

 TECHNICAL SCIENCES

43.
Dotsenko N.
THE AGILE-TRANSFORMATION PRINCIPLES OF HUMAN RESOURCE PROJECTS MANAGEMENT PROCESSES
174
44.
Kovalenko S. A., Ponomarenko R. V., Tretyakov O. V., Ivanov Ye. V.
IDENTIFICATION OF NEW TEMPORAL-SPATIAL AND SEASONAL TRENDS IN THE ECOLOGICAL STATUS OF SURFACE WATER BODIES
177
45.
Yashchuk K., Shcheka V., Zhuravlov A., Galkin A.
SOLUTION STABILITY OF THE FREQUENCY GENERATOR DIFFERENTIAL EQUATION
184
46.
Астанін М. А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ CLOUD-ПЛАТФОРМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ДОДАТКІВ
187
47.
Бабенко А. Є., Боронко О. О., Трубачев С. І., Лавренко Я. І.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ВІБРАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
191
48.
Горшков В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
195
49.
Єфіменко Н. А., Банзак О. В., Банзак Г. В.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА КОМБІКОРМОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
200
50.
Комлева Н. О., Крісілов В. А., Радова Л. О.
АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗУВАННІ
207
51.
Очкуров А. Ю.
БЛОКЧЕЙН ДЛЯ НАДІЙНОГО ТА ПОЯСНЮВАНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
211
52.
Савчук Т. О., Шевченко В. П., Ольшанська О. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ ТА РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
216
53.
Савчук Т. О., Сотула Д. Ю.
ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТРАНСФЕРУ КРЕДИТІВ ECTS
221
54.
Седлецька О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЕКТІВ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ
226
55.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Воленко Т. О., Дем’янов Н. О.
СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ДЕРЕВ У РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗАХ ДАНИХ
234
56.
Щеглов В. Р.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ IOT DATA PIPELINE ДЛЯ АНАЛІТИКИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
241

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

57.
Зорін Д. О.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЙ НОВИХ ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИХ ПАРКІВ НА ПРИКАРПАТТІ
247
58.
Костюк В. С., Гайдаржи К. Г.
ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ЛІСОВОГО ФОНДУ НА ПРИКЛАДІ ТРИГІРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
249
59.
Манько А. М., Процюк В. О.
СПЕЛЕОЛОГІЧНІ МАРШРУТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
255
60.
Радловська К. О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
262

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

61.
Шестаков О. Ю.
МІНЕРАЛИ-СУПУТНИКИ ЗОЛОТА В КОНГЛОМЕРАТАХ ЯК ПОШУКОВІ ОЗНАКИ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ: РАНЖУВАННЯ ЗА ПРІОРИТЕТНІСТЮ
267

 ARCHITECTURE

62.
Кузьменко В. І., Войко Н. Ю.
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З РЕНОВАЦІЇ ВУЛИЦЬ В ІСТОРИЧНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. ВАСИЛЬКІВ
273
63.
Кучинська І. В., Зуров А. А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ МІСТ
279

 PEDAGOGICAL SCIENCES

64.
Fornosova T., Dobrovolska L.
THE IMPACT OF THE INTERNET ON TEENAGERS` LEARNING OUTCOMES
286
65.
Stepanenko A.-A., Nekh T.
A LONG MONOLOGUE AS A DESCRIPTION OF PERSONAL EXPERIENCE FOR THE SPEECH COMPETENCE FORMATION IN THE SENIOR SECONDARY LEVEL AT GERMAN LESSONS
290
66.
Абдигапбарова У. М., Жиенбаева Н. Б., Исабаева Д. Н.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСФОРМАЦИЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ»
295
67.
Білан Д. А., Антипова А. К.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
303
68.
Біланич Є. В., Герич Б. М.
МЕТОД ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ВИКОРИСТОВУЮЧИ СЕРВІС CLASSTIME
308
69.
Гончар Л. В.
ДО ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНО-СПРЯМОВАНИХ ОЧІКУВАНЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
313
70.
Доротюк В. І.
ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ STEM-ОСВІТИ
318
71.
Доротюк О. Г.
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ STEM-ТЕХНОЛОГІЇ
321
72.
Дубина С. О., Хапченкова Д. С., Бондаренко С. В., Федорова І. О.
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ
323
73.
Завітренко Д. Ж., Нагорна О. В., Бабій І. М.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
329
74.
Копилов В. О., Муродова Н. Ш.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
334
75.
Кравцова А. О.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДУ
336
76.
Кравцова І. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ
343
77.
Кучерган Є. В., Чирва Б. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ВИРАЗАХ ФІЛОСОФІВ РІЗНОГО ЧАСУ
350
78.
Марущак О. В., Салацінська Л. А., Дзісь Т. М., Салацінська О. Л., Шевчук Л. М.
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
357
79.
Нагорна О. В., Завітренко Д. Ж., Подолян А. О.
УМОВИ І ЗАСОБИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
365
80.
Нікітіна О. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
370
81.
Ніколенко Л. М., Власова Є. Р.
АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
376
82.
Пак А.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ
380
83.
Пархоменко М. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
385
84.
Пристінський Р. В.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
390
85.
Цвілик С. Д., Шимкова І. В., Педоренко Е. Ю., Ткачук Н. І.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ В НАВЧАННІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
394
86.
Ярошевська Л. В., Жирун В. В.
САМОРОБНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В ЖИТТІ ДОШКІЛЬНИКА
401

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

87.
Бочелюк В. Й., Спицька Л. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ КЕРІВНИКІВ РІЗНОГО РІВНЯ
408
88.
Вовченко О. А.
ПАНІЧНІ АТАКИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ДОРОСЛИХ, ЩО ЇХ ВИХОВУЮТЬ (ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ПЕРІОД)
415
89.
Товстуха О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
420
90.
Хрущ О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
427

 ART

91.
Гарбузенко Л. В., Біляшевич М. А.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
433
92.
Шемеляк В. А.
СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІКОНИ НА СКЛІ
439

 HISTORICAL SCIENCES

93.
Власюк І. М.
СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА В КАЗАХСТАНІ У ХХІ СТ.
446
94.
Соколова Н. Д., Овчиннікова С. О.
ЖІНОЧИЙ ДОСВІД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
451
95.
Чернуха О. В., Маланія М. Д.
БІОГРАФІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА БАНДЕРИ
456

 CULTUROLOGY

96.
Дребницька І. Д.
РІЗДВЯНІ ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ В СЕЛАХ ОДЕЩИНИ
459
97.
Лабінська В. Д., Шевчик Н. О.
ІГРОВА КУЛЬТУРА В УКРАЇНИ ДО КІНЦЯ XVIII СТ.
466

 POLITICAL SCIENCES

98.
Веремейчик В. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНІСНОГО ПОЛЯ ЛІДЕРСТВА В ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
470
99.
Журавльова Є. О., Казакова Н. А.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
479
100.
Мошенець О. В.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
487
101.
Оврамець В. А.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
491
102.
Помаза-Пономаренко А. Л., Лопатченко И. Н., Батырь Ю. Г.
ЛИДЕР В УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ: ВОЙНА И ФАШИЗМ
496

 PHILOLOGICAL SCIENCES

103.
Muntian A. O., Shpak I. V., Kuptsova T. A., Koliieva I. A.
THE BUTTERFLY GARDEN: A MODERN VARIATION OF THE BACHELOR SHOW
502
104.
Panchenko A. O.
THE IMAGE OF SOCIAL IDENTITY CONSTRUCTION IN THE MODERN ANIMATED CARTOONS
507
105.
Shushkivska A.
FEATURES OF ADVERTISING TEXTS TRANSLATION
511
106.
Глущенко В. А.
ДАВНІ РУКОПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РЕДУКОВАНИХ У СТУДІЯХ УЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ
514
107.
Ермеков Н. Р.
ON ORIGIN OF ENGLISH GERUND AND ITS DEVELOPMENT
521
108.
Карпенко О. Ю., Булаєнко К. В.
АРХІТЕКТОНІКА РОМАНУ МАРКУСА ЗУСАКА “THE BOOK THIEF”
529
109.
Кондратенко Ю. В., Мельникова В. О.
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
536
110.
Кочубей В. Ю., Зеленько Ю. І.
ВИКОРИСТАННЯ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МИСТЕЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ
542
111.
Павлик Н. В.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОТИВАЦІЙНОГО ЧИННИКА ЕПІСТОЛЯРНОГО ТЕКСТУ
547
112.
Служенко І. В., Литовченко Ю. А.
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ GOOGLE В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
554

 ECONOMIC SCIENCES

113.
Mizina O., Karyh V., Amelnytska O.
RESEARCH OF THE MODERN PERSONNEL EVALUATION SYSTEM AT DOMESTIC ENTERPRISES
559
114.
Mizina O., Smakovska M., Amelnytska O.
RATING EVALUATION OF CORPORATE MANAGEMENT EFFICIENCY AT THE ENTERPRISE
566
115.
Panskykh R., Viter O., Yakibiuk Yu.
INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC STRUCTURE AND LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
573
116.
Parasij-Vergunenko I., Toporovska V.
METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF ACTIVITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
578
117.
Адашкевич С. П.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ
583
118.
Азізова К. М., Романюк А. В.
СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
590
119.
Алтухова Т. В., Ягельська К. Ю.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
596
120.
Арутюнян Р. Р., Черкасова М. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
603
121.
Дідківська О. Г.
ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ
608
122.
Козуб В. О., Кандзюба Є. Р.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ БРЕНДИНГУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
616
123.
Колмакова В. М.
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ДОВКІЛЛЮ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
623
124.
Коротаєва О. В.
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
627
125.
Літвінова І. М., Літвінова О. А.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
630
126.
Маказан Є. В., Петрук В. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ КERNEL
634
127.
Поповиченко І. В., Ілурідзе М. З., Часниківська А. М., Гулієв Логман Мурабіз Огли
АНАЛІЗ ФРАНЦУЗЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
638
128.
Румянцев А. П., Ковбич Т. К.
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ЄС
644
129.
Чупир О. М., Гончар Д. І.
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
648

 LEGAL SCIENCES

130.
Tymchak V.
THE PROCESS OF REFORMING LEGAL SCIENCE IN UKRAINE: BORROWING OF EUROPEAN EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION
655
131.
Арцебарська О., Резворович К. Р.
ҐЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ В РОЗРІЗІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ЖІНКАМИ-ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ
659
132.
Ахмаднежад А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ЗАКОНОМ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
662
133.
Варава І. П., Козир В. С., Мурза Д. Д.
ДЕРЖАВНА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВІДА ЛЛОЙД ДЖОРДЖА: УРОКИ ІСТОРІЇ
666
134.
Гаврилів Т. С., Гавришко І. О., Дубініна О. А.
ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕЖІ ПРАВОМІРНОСТІ
671
135.
Дробчак А. Л., Пташкін А. Д.
THE CONCEPT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION IN UKRAINIAN POLITICS SINCE INDEPENDENCE
677
136.
Завістовський О. Д.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
682
137.
Засядько Ю., Резворович К. Р.
ПРАВА БАТЬКІВ НА ОПІКУ З ТОЧКИ ЗОРУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
686
138.
Корж В. П.
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЕЛІТАРНІЙ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
690
139.
Круковська А. М., Федченко В. М.
ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
697
140.
Мельник А. М., Діщенко Д. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
701
141.
Наумова А. О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИМУСОВОЇ САМООБМОВИ ОСОБИ НЕ ВИНУВАТОЇ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
705
142.
Резворович К., Гавдій І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРЕНДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
711
143.
Терещук М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ
715
144.
Товста С. П.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
721
145.
Туз А.-М. В.
МІСЦЕ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
726
146.
Шиян К., Резворович К. Р.
ЖІНКА ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
731

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: