XII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 21-23.08.2022 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

21-23.08.2022 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-21-23-08-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Давиденко С. Ю., Рожков А. О., Романов О. В.
ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСІВІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ.
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Berdimuradova M. B., Kuzhukbayeva Ya. K., Deryaeva B. A.
MODERN POSSIBILITIES IN THE TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER.
16
3.
Pavlykivska B. M., Nedostup I. S., Glovyak V. G., Seniuk M. V., Kostyshyn N. S.
THE ROLE OF CONTENT ANALYSIS IN THE STUDY OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE RESPIRATORY DISEASE NOVEL COV-19 IN CHILDREN.
23
4.
Serheta I. V., Vergeles T. M.
FEATURES OF THE SPREAD OF DEPRESSIVE PERSONAL MANIFESTATIONS AMONG MODERN STUDENTS AND THEIR DEPENDENCE ON THE FORM OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES.
26
5.
Zahorodnya L. I., Yamilova T. M., Dobrovolska O. O.
TRAINING OF INTERNS AT THE ODESA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY DURING MARITAL STATE IN UKRAINE.
31
6.
Анохіна С. І.
ХАPАКТЕPИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІБPИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В КОРТИКАЛЬНІЙ ТКАНИНІ НИРОК ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ТА ОСЛІПЛЕНИХ ЩУPІВ, ЗА УМОВ ГІПО — ТА ГІПЕPТИPЕОЗУ.
34
7.
Єгоров А. А., Курляк Х. В., Скрипник Л. В.
ВПЛИВ «АНГІОЛІНУ» НА ОРІЄНТУВАЛЬНО-ДОСЛІДНУ АКТИВНІСТЬ ТА КОГНІТИВНО-МНЕСТИЧНУ ФУНКЦІЮ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ.
40
8.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
ВИБІР ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІДБИТКА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ.
45
9.
Олексієнко І. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПАЦІЄНТОК ІЗ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ.
47
10.
Смілянська М. В., Волянський А. Ю.
ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПОЄДНАННІ З ГВ-ІНФЕКЦІЄЮ.
52
11.
Шевченко О. О., Левон М. М., Назар П. С., Левон В. Ф.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ СОМАТИЧНОГО ТИПУ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ.
59
12.
Ячник І. М., Біляєв А. В., Чернишук С. С., Карпенко Н. П., Мельник В. А.
ДІАГНОСТИКА НЕБАКТЕРІАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ.
63

CHEMICAL SCIENCES

13.
Shuvakin S., Pendyukh V. V., Ivonin S. P.
FEATURES OF THE INTERACTION OF DIAZOMETHANE WITH THE ACTIVATED DOUBLE BOND.
65
14.
Козуб П. А., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Козуб С. М., Мартинюк М. М.
МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.
67
15.
Чепинська О. О., Нефедов В. Г., Матвєєв В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗЧИНЕННЯ ЗАЛІЗНОГО АНОДУ В РІЗНИХ РОЗЧИНАХ.
75

 TECHNICAL SCIENCES

16.
Karakurkchi H., Sakhnenko M., Stepanova I., Zyubanova S.
USING THE ACHIEVEMENTS OF MODERN ELECTROCHEMICAL MATERIALS SCIENCE FOR INDUSTRY NEEDS.
78
17.
Коваль М. Г., Фещенко Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФАРБУВАННЯ БАВОВНЯНИХ ТКАНИН БАРВНИКОМ ПРЯМИМ СИНІМ DIRECT B2RL З ВИКОРИСТАННЯМ СТІЧНОЇ ВОДИ.
84
18.
Псахис Б. И., Псахис И. Б.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ.
89
19.
Радовенчик Я. В., Гордієнко К. Ю., Крисенко Т. В., Радовенчик В. М.
ВІДСТОЮВАННЯ СУСПЕНЗІЇ ФОСФАТУ КАЛЬЦІЮ В ПРОЦЕСАХ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ.
93
20.
Расюн В. Л.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБРОБКИ ПОЛЬОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ.
99
21.
Сагун А. В., Гребенюк Б. В., Івченко І. О.
ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СОЛІ НА ЯКІСТЬ ХЕШ-ФУНКЦІЇ.
103

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

22.
Калайда О. Ф.
ЗАСТОСУВАННЯ ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИХ КОЛОКАНТ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ НУЛІВ.
109
23.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Маматова М. А., Исомаддинова У. М., Кодиров Нурилло Убайдулло огли
МЕЖДУЗОННОЕ ОДНОФОТОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА В КРИСТАЛЛАХ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА КОГЕРЕНТНОГО НАСЫЩЕНИЯ.
112

 PEDAGOGICAL SCIENCES

24.
Holeksa Mariola
SEARCHING FOR ACCEPTANCE IN YOUTH SUBCULTURES.
117
25.
Lukashevych I.
THE PROBLEM OF STUDENT ADAPTATION IN THE LEARNING ENVIRONMENT.
126
26.
Volkova L.
COMMUNICATIVE APPROACH IN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER SCHOOL.
134
27.
Карвацька Н. С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
139
28.
Петрик К. Ю., Сапранкова К. В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
145
29.
Хникін О. В., Пачевська А. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ І ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ.
151
30.
Чжан Цянь
ПСИХОЛОГІЧНА НАПРУГА – ОСНОВНА ПРОБЛЕМА НА ШЛЯХУ ДО СЦЕНІЧНОГО ПЕРЕВТІЛЕННЯ СТУДЕНТА-ХОРЕОГРАФА.
158
31.
Шевченко О. М., Лещенко Т. О.
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
164

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

32.
Парфенюк О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОМЕТРИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
169
33.
Халилова А.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
174
34.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.
180

 PHILOLOGICAL SCIENCES

35.
Yemets N. O.
WAYS OF CONVEYING POSITIVE EVALUATION IN SPORTS DISCOURSE (ARTISTIC GYMNASTICS IN 2020 OLYMPIAD COVERAGE).
186
36.
Гольцева М. І.
ТАКТИКА МАНІПУЛЮВАННЯ ЗАДЛЯ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ НА ЗАСІДАННЯХ РБ ООН.
188
37.
Гольцова М. Г., Урдюк К. А.
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ В ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.
191

 ECONOMIC SCIENCES

38.
Herasymenko O. O.
MANAGEMERIAL TECHNOLOGIES FOR PERSONNEL OPTIMIZATION IN UNSTOPPABLE ECOSYSTEMS.
195
39.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
ACTUALIZATION OF THE ZERO WASTE STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE WASTE MANAGEMENT REFORM IN UKRAINE.
201
40.
Kravtsov S.
GENDER POLICY IN STAFF MANAGEMENT OF A TOURISM ENTERPRISE.
208
41.
Solianyk L., Juociuniene D.
GREEN FINANCING OPPORTUNITIES FOR GREENING THE POST-WAR ECONOMY OF UKRAINE.
214
42.
Stoika I.
MONETARY POLICY FRAMEWORK OF THE LEGAL TENDER.
221
43.
Діленко В. О., Соколов К. С.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ.
226
44.
Дубас Ю. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СЦЕНАРІЇ ПЕРЕБІГУ.
232
45.
Закревська О. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАХУВАННІ: НОВИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БІЗНЕСУ.
237
46.
Ковбич Т. К.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЮ РОБОЧОЮ СИЛОЮ.
240
47.
Корнівська В. О.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА ГЛИБИННОГО СВІТОВОГО ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ.
245
48.
Корчинська О. О.
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ОСОБЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
250
49.
Кучерявий А. О.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
256
50.
Патинська-Попета М. М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.
259

 LEGAL SCIENCES

51.
Kovtun O.
PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW OF THE EUROPEAN UNION (CRIMINAL LAW ANALYSIS).
263
52.
Біліченко В.
ІНСТИТУТ СПІВУЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.
268
53.
Біліченко В. В.
ПРАВОВА ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.
272
54.
Біліченко В. В.
ЮРИДИЧНІ КОЛІЗІЇ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ОСОБА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМ».
276
55.
Біліченко В. В., Гіденко Є. С.
ТАКТИКА ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ.
278
56.
Кожем’якіна Т. В.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПРАКТИКА ЄСПЛ.
281
57.
Мироненко А. О., Слободяник Р. А., Неклеса О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ТА ЗГОДИ ВЛАСНИКА.
287
58.
Сиводєд І. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У РІЗНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ.
291
59.
Усова Д., Гіденко Є.
ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ.
296
60.
Чорнобай І., Чернявська Т., Чорна А. Г.
СТАТЕВА СВОБОДА ТА СТАТЕВА НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСОБИ.
300
61.
Юр’єв Д. С., Круковська А. М., Пономаренко О. Л.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ.
304

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-02-7 та УДК, вихідні данні м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: