XIII Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 6-8 июля 2022 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 июля 2022 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась XIII Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-6-8-iyulya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
11
2.
Остиста О. С., Маренич М. М., Сахно Т. В., Омелян О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
22

 VETERINARY SCIENCES

3.
Kibenko N. Yu., Busygina I. E.
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOOD BIOTECHNOLOGY
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Багацька Н. В.
ОЦІНКА РІВНЯ ХРОМОСОМНИХ ПОРУШЕНЬ В ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ IN VITRO У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З АНОМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ
31
5.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БИОЛОГИИ, ОТРАЖЁННЫЕ В НАУКЕ АУРОЛОГИЯ
38
6.
Усольцева О. Г.
ІНТРОДУКЦІЯ RHINCHOSIA PHASEOLOIDES (SW.) DC. В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ “СОФІЇВКА” НАН УКРАЇНИ
47

 MEDICAL SCIENCES

7.
Halahdina A. A., Gerasym L. M., Migalchan A. I., Migalchan T. I.
RESTORATION OF THE CROWN PART OF TEETH USING COMPUTER SIMULATION
52
8.
Navchuk I. V., Navchuk Н. V., Sobco D. I.
TECHNOLOGIES OF PRIMARY PREVENTION OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE RURAL POPULATION
55
9.
Shamrai V. A., Misiurko O. I., Grebeniuk D. I.
DYNAMICS OF CHANGES IN THE MAIN ULTRASOUND MARKERS OF OVARIAN RESERVE IN PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY FOR BREAST CANCER
65
10.
Дутка Д. А., Соловей В. М.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ
70
11.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД В МЕДИЦИНЕ, И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
77
12.
Мейбалиев Мамедали Талят оглы, Кореняко Л. Б.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
87
13.
Мірза О. Ю., Слюсаренко О. Д., Крупнік І. О., Ємельянова О. Ю.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СПІЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ НИРОК ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЦНС І ХРЕБТА У ДИТИНИ
90
14.
Слабкий Г. О., Пішковці А.-М. М., Пішковці В. М.
СПРОМОЖНІСТЬ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДО НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ГІРСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНИ ПРОЖИВАННЯ
99
15.
Товажнянська О. Л., Різниченко О. К., Ібрагімова О. Л., Єскін О. Р., Хохлов М. О., Панасенко Ю. Ю.
CHARACTERISTICS OF THE AUTONOMIC DYSFUNCTION SYNDROM IN THE REMOTE PERIOD OF BRAIN CONCUSSION IN YOUNG PEOPLE
105

 TECHNICAL SCIENCES

16.
Deryaev A. R.
REQUIREMENTS FOR THE DESIGNS OF GAS WELLS FOR THEIR DEVELOPMENT BY THE METHOD OF DUAL COMPLETION
115
17.
Dzhus A.
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE DESIGN OF DRILLING EQUIPMENT FOR ROD DRILLING PUMP INSTALLATIONS WITH HIGH GAS CONTENT
121
18.
Kolomiitsev O., Komarov V.
APPLICATION OF THE ANSYS SYSTEM TO THE SOLUTION OF PROBLEMS OF MODAL AND HARMONIC ANALYSIS OF CONSOLELY FIXED STRUCTURES OF THE AIRCRAFT
125
19.
Strelkovskaya I., Zolotukhin R., Strelkovskaya Ju.
GENERALIZED ARCHITECTURE OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS IN LOW-BANDWIDTH COMMUNICATION NETWORKS
135
20.
Vakulenko S., Shykalov D.
MODELING AND DYNAMIC ANALYSIS OF SPINDLE DRIVE OF TURRET LATHE IN AUTODESK INVENTOR
143
21.
Yudina T., Serenko A.
ENZYMATIC HYDROLYSIS OF LACTOSE IN BUTTERMILK
148
22.
Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я., Макаренко А. А.
КІНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ КРАПЕЛЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЛЕЦИТИНУ
152
23.
Галіновський О. М., Ленська О. О.
ПАРАМЕТРИ НАВАНТАЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ БЕЗКОНТАКТНОГО АСИНХРОНІЗОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА ДИЗЕЛЬЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
159
24.
Запорожець Ю. В., Бурлака Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ НА ЕКСТРАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ ШИШОК ХМЕЛЮ
167
25.
Шибицька Н. М., Гром’як О. А.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ
171
26.
Шорнікова С. В.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
178

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

27.
Акперли Рейхан Саяд кызы
О ДВИЖНЕИИ СНАРЯДА В ВОЗДУХЕ
181
28.
Ахиев Алаббас Сейди оглы
ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ В СЛУЧАЕ КЛИНОВИДНОЙ ТРЕЩИНЫ
184

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

29.
Гурова Д. Д., Каптюх Т. В., Шморгуненко Є. О., Антонець Д. К.
ПРОГНОЗИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В СВІТІ У 2022 РОЦІ
189

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

30.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE AND PHOTO IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF DIFFERENT LOCAL AREAS OPERATIVE SURVEYING
194
31.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОГРАММЫ В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛОВ И КРИСТАЛЛОВ
206

 ASTRONOMY

32.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
HUGE CATASTROPHES ON THE MIRANDA – SMALLEST OF URANUS’ FIVE LARGEST MOONS
214

 PEDAGOGICAL SCIENCES

33.
Kvasnyk O. V.
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE LENS OF DIGITAL TECHNOLOGIES
224
34.
Trofymenko V. I., Kudzinovska I. P.
ACTIVATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION DURING STUDY HIGHER MATHEMATICS
227
35.
Бондаренко Д. Р.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ТА БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ
232
36.
Гудима Г. Б., Задерайко М. В.
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ВНЗ–СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
236
37.
Жигора І. В., Жигора В. С.
СУЧАСНА МЕДІА- ТА МУЛЬТИМЕДІЙНА ОСВІТА
244
38.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ – НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ОБРАЗОВАНИИ
252
39.
Ковальова О. В.
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
262
40.
Ковічинська К. А.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
266
41.
Пасічник Л. В., Шепель О. В.
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
270
42.
Пивоваров А. А., Цибровський А. І.
ПРОБЛЕМИ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ТА ВІЙНИ
274
43.
Поліщук С. В., Ямполь Ю. В.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АКСІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
279
44.
Товканець Г. В.
СПРИЯННЯ ОСВІТІ ШКОЛЯРА ЯК ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
285
45.
Трофимова М. Л.
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ В СИСТЕМІ MOODLE В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
290

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

46.
Володарська Н. Д.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СПРИЯННЯ ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ’Ю ОСОБИСТОСТІ
295
47.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
306
48.
Кононенко Т. В., Калініна Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРАКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
316
49.
Мітенко Т. М.
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КІННОЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
322

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

50.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В СОЦИОЛОГИИ
328

 JOURNALISM

51.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ АСПЕКТЕ: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТИННОСТИ МИРОЗДАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ, РАСТЕНИЯМИ, ЖИВОТНЫМИ И МИНЕРАЛАМИ
339

 ART

52.
Пінчук О. І., Отенко А. Є.
УТІЛЕННЯ ХУДОЖНІХ ПРИЙОМІВ КОМПОЗИЦІЇ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВКАХ ТАНЦЮВАЛЬНОГО СТИЛЮ ХІП-ХОП
348
53.
Травкіна Н., Черній В., Одайник С.
ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОЇ МІНІАТЮРИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ XIX ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЗРІЗ
357
54.
Чжоу Сяо
ТИПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВУ «ЧУНЬШУЙ ЦЮШАНЬ» У ХУДОЖНІЙ ОБРОБЦІ НЕФРИТІВ В ЕПОХУ ДИНАСТІЙ ЛЯО І ЦЗИНЬ
363

 POLITICAL SCIENCES

55.
Kipiani M., Alkhanashvili Sh.
WOMEN’S RIGHTS DEFENDER FRENCH THINKERS
372
56.
Шаповалова А. М., Новаленко Я. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ З ПОЧАТКУ ТА ПІД ЧАС АГРЕСІЇ РФ
377

 PHILOLOGICAL SCIENCES

57.
Mishchenko O., Yakovenko M.
ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF ENGLISH-LANGUAGE PRAGMONYMS OF AEROSPACE VOCABULARY INTO UKRAINIAN, APPLICATION OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS
385

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

58.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ В «ФИЛОСОФИИ РЕАЛИЗМА». ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЕДИНСТВА МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА
391
59.
Мелякова Ю. В., Жданенко С. Б.
ПЕРФОРМАТИВНИЙ АКЦІОНІЗМ: ПУБЛІЧНІСТЬ, ПРОТЕСТ, АГЕНТНІСТЬ
400

 ECONOMIC SCIENCES

60.
Mironchuk Z. P., Cicka N. E., Andrushko R. P.
VALUE ADDED TAX IN CONDITIONS OF WARTIME
412
61.
Білоус С. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ДОВОЄННОГО ПЕРІОДУ
416
62.
Воронко Р. М., Кравець О. В.
ОБЛІК ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
420
63.
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Пфістер Д. Г.
SMART-УРБАНІСТИКА НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
426
64.
Кохан С. А., Артюх О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
436
65.
Крайнюченко О. Ф., Сімкін Д. О.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
440
66.
Кулик О. М.
АНАЛІЗ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
445
67.
Куцик В. І., Майборода В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
451
68.
Михальчинець Г. Т.
СУЧАСНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
454
69.
Непочатенко В. О.
СУЧАСНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
457
70.
Побідинська Ю. С., Гордієнко М. І.
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
462

 LEGAL SCIENCES

71.
Kovalenko H.
CORRELATIONS OF PHIL PHILOSOPHY OF LAW ASPECTS CONCERNING EUTHANASIA AND ADJUDICATION AND THEIR IMPACT ON THE LIFE OF SOCIETY
467
72.
Заболотна Л. В., Васильківська Ю. А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ
474
73.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
478
74.
Рязанцева І. М., Тулупов В. В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ У КІБЕРПРОСТОРІ
488
75.
Сторожук І. О., Ведєрніков Ю. А.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В ЗРАЗКОВИХ СПРАВАХ . ПРОБЛЕМИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ ДОПУСТИМИМИ
491
76.
Ярова Д. В.
ДЕЛЕГОВАНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
496

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: