I Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 28-30 июля 2021 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 июля 2021 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась I Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-28-30-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

1.
Dobrovolska N.
SETTING FOR SUCCESS DURING DISTANCE LEARNING.
9
2.
Gosteva O. V.
CULTURAL DETERMINISM AND THE CONTEMPORANEITY.
14
3.
Hobela V. V., Hobela V. M.
THE MAIN SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS REVIEW.
19
4.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Mihalchenko A. A.
SYNTHESIS OF ADAMANTYL CONTAINING TRIAZEPINONES.
24
5.
Koycheva T., Yu Haiyu
THE SPECIFICS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF CHOREOGRAPHY TEACHERS IN UKRAINE.
27
6.
Kubrish N., Lipskaya D.
INTERCONNECTION OF SHAPING METHODS AND VISUALIZATIONS IN ARCHITECTURAL CREATIVITY.
32
7.
Manko A.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN SKIING IN THE LVIV REGION.
39
8.
Nedilska L., Nedilska S.
TRENDS OF THE STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE.
49
9.
Reshetilova N., Protcak T., Sluhenskaya R., Kulish N.
COMPONENT LINKS OF TEACHING THE SUBJECT «HUMAN ANATOMY».
53
10.
Semenenko S. B.
PEDAGOGICAL ASPECT OF THE TEACHER’S PERSONALITY AND ITS INFLUENCE ON PROFESSIONAL CULTURE IN THE EDUCATION SYSTEM.
57
11.
Suima I. P.
TACTICS AND STRATEGIES OF SPEECH INTERACTION.
62
12.
Tkachenko E. V.
HUMAN TYPOLOGICAL ASPECTS CONTRIBUTION INTO AUTONOMIC REGULATION ACTIVITY IN NORM AND PATHOLOGY.
71
13.
Yevstihnieiev I. V.
ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF METASTASES IN THE LYMPH NODES OF THE NECK IN CASE OF HEAD AND NECK TUMORS.
78
14.
Yurkovskiy A. M., Achinovich S. L., Pismennikova E. I.
COLORING OF FILM PREPARATIONS (FRAGMENTS), CONSISTING OF DENTISTS FIBROUS CONNECTION TISSUE: NEW APPROACHES.
85
15.
Zyma O., Pahomov R., Redkin O.
THE INFLUENCE OF LIGHTING ON LABOR PRODUCTIVITY.
90
16.
Апенько Т. І.
ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
93
17.
Брянський Г. Є.
ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.
102
18.
Бондаренко Н. В.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УМІЖПРЕДМЕТНЕННЯ У КОМПЕТЕНТНІСНОМУ НАВЧАННІ МОВИ.
107
19.
Бутузова Л. П., Фірсовська Н. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНА ПРЕВЕНЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ АСИСТЕНТА ПЕДАГОГА.
117
20.
Варивончик Д. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ВАЖКІСТЮ ТА НАПРУЖЕНІСТЮ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
125
21.
Видавская-Сколот А. Г., Видавская-Сколот А. О., Сафоненко-Сколот А. В., Тукан-Сколот М. Г.
НЕВИДИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ЧЕЛОВЕКА.
133
22.
Гамза А. В.
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ДІЄСЛІВНИМ МАТЕРІАЛОМ.
146
23.
Гевчук А. В.
НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ.
157
24.
Григоров Г. А.
ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ БАГАТОМАНІТНОСТІ.
165
25.
Дейчаківська О. В.
TYPES OF MODALITY OF THE ENGLISH ADJECTIVES IN THE FUNCTION OF THE PREDICATIVE.
169
26.
Денисенко М. П., Бреус С. В.
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ.
175
27.
Дудніков В. С.
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПРИВОД СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ ВІТРОКОЛЕСА.
185
28.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Кривко Ю. Я.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НАПРИКІНЦІ 42 ДОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ ТА ЧЕРЕЗ 56 ДІБ ПРИ ВІДМІНІ ОПІОЇДУ.
192
29.
Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин В. В. (мол.)
АСТРОФІЗИЧНИЙ АСПЕКТ ГЕОДИНАМІЧНОГО ТА СЕЙСМІЧНОГО СТАНІВ ЗАКАРПАТТЯ ЗА 2019 РІК.
199
30.
Кайсанова Г. Б., Комилов К. С.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ ТУМАТ.
210
31.
Квасников П. К.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ — СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ.
215
32.
Кіщенко Н. Д., Олександрова Г. М., Кузьміна Т. П., Гром О. І.
АРХЕТИПНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ МУДРІСТЬ.
218
33.
Ковтун О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ: СВІТОВИЙ ДОСВІД.
224
34.
Кокнова Т. А., Лісницька В. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
235
35.
Кокнова Т. А., Небесний М. Г.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У РОМАНІ Е. ГЕМІНҐВЕЯ “І СОНЦЕ СХОДИТЬ”.
242
36.
Комаров В. А., Сендецкий Н. Н., Сащук С. И.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, ОСНОВАННОГО НА ВОЗБУЖДЕНИИ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАРОЖДАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ В КОНСОЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫХ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦАХ — АНАЛОГАХ УПРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА КРЫЛА САМОЛЕТА.
250
37.
Костенко О. В.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ІоТ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ.
260
38.
Кравчук В. Т., Човнюк Ю. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРУЖНОВ’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МОДЕЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ВІБРАЦІЙНЕ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ЯК КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ТІЛ. V.
266
39.
Кучинська І. В.
РОЛЬ ПРОФІЛЮВАННЯ У ВИЯВЛЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПО РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ПСИХОТРОПНОЇ РЕЧОВИНИ МЕТАМФЕТАМІН.
276
40.
Лаврова І. А.
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ.
280
41.
Лазнева І. О., Переверзєва А. В., Некрасов Ю. В.
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС.
289
42.
Маковецька Н. В., Дядечко А. І.
ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
294
43.
Маньковський Д. С.
ДИНАМІКА НЕВРОЛОГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ І РАННЬОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ПРОТЕАСОМ. ЧАСТИНА І: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ.
298
44.
Мельник О. В., Щербина С. О., Даценко С. М., Іванін Д. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЧАСНИКУ.
304
45.
Миколаєць А. П.
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ.
307
46.
Молнар Г. Т.
МОДЕЛЬ ЗМІЦНЕННЯ СПОЖИВЧИХ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.
313
47.
Мохорт Г. А., Рогозинський В. О., Коваль А. Л.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2019 ТА 2020 РОКИ.
316
48.
Мулеса О. Ю., Білак Ю. Ю.
ДЕЯКІ ЗАДАЧІ КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП.
325
49.
Павленко Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
328
50.
Погосян Ш. П.
ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЛЕНИЯ.
333
51.
Полєвікова О. Б., Макарова А. П.
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ТА СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ.
340
52.
Протас М. О.
АРТ-ЕПІСТЕМА ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ.
347
53.
Путалкевич І. П., Коляса О. В.
МОТИВИ І ПЕРСОНАЖІ У ТВОРЧОСТІ ВУДІ АЛЛЕНА.
358
54.
Рожкова І. Г.
ПОЕТИЧНИЙ ЕПОС 12 СТ. «ДИГЕНІС АКРИТ» ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО НОВОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ГРЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ МОВИ ДИМОТИКИ.
364
55.
Романенкова Ю. В.
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА КИЕВСКОГО ГРАФИКА АРКАДИЯ ПУГАЧЕВСКОГО.
368
56.
Семашко К. А.
МОДЕЛЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ТА ЛЕГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
376
57.
Скоростецька О. О.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ «КИЇВ».
379
58.
Старко І. Є.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ.
383
59.
Фан Сін-Сюань
У. ШЕКСПІР ЯК ІНСПІРАТОР В ЧАСОПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ: ДІАЛОГ У ВЕЛИКОМУ ЧАСІ.
388
60.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЛУШНИК ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ КРАЗ-MPV «FIONA».
398
61.
Чуйко Г. В., Комісарик М. І.
ПРОКРАСТИНАЦІЯ: СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ.
408
62.
Чупринка В. И., Чупринка Н. В., Василенко А. Л.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРЧАТОК.
417
63.
Чухно І. А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ЗВО ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
426
64.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
СЕМАНТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ.
436

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: