fbpx

I Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 10-12 октября 2021 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

10-12 октября 2021 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась I Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-oktyabrya-2021-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Safarova Aytan Khanlar, Shafieyva Samira Mazahir, Ganbarov Khudaverdi Ganbar
INFLUENCE OF PRECIPITATORS ON THE ACTIVITY OF PROTEOLYTIC ENZYMES.
12
2.
Дербак М. І., Нанинець М. В., Савка Є. М., Попович В. І.
ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДООХОРОННЕ ТА НАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСОКОГІРНИХ ОЗЕР НПП «СИНЕВИР», ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХНЬОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ.
14
3.
Маліков М. В., Сілін В. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ 15-17 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ.
21

 MEDICAL SCIENCES

4.
Bekenov N., Datkayeva G., Kulbayeba L., Baizhan B., Assanbek D.
EFFECTIVENESS OF AN INSULIN PUMP IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES.
26
5.
Kaniura О., Skrypnyk І., Кrymovskyy K.
DIAGNOSTIC CRITERIA FOR DENTAL CROWDING ASSESSMENT IN CHILDREN DURING MIXED DENTITION PERIOD WITH DIFFERENT FACIAL SKELETON GROWTH PATTERNS.
32
6.
Kovpak L. V., Martynets M. Y., Gavriltsiv S. T., Masluk M. V.
OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE WOUND HEALING IN THE MAXILLOFACIAL AREA WHEN USING PHYTOGEL.
35
7.
Nadyrkhanova N. S., Shomirov D. A.
PREVENTION OF GENITAL PROLAPSE IN OBESE PREGNANT WOMEN.
37
8.
Selegen V.
ORGANIZATIONAL AND THEORETICAL ASPECTS OF TREATMENT OF CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN.
42
9.
Десятнюк Л. Б., Михайлевич А.-М. Л.
ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ ПІД МІКРОСКОПОМ.
45
10.
Каримова Л. А.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 (COVID-19) У БЕРЕМЕННЫХ.
50
11.
Надырханова Н. С., Каримова Л. А.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 (COVID-19) У БЕРЕМЕННЫХ.
52
12.
Проніна О. М., Білаш С. М., Кобеняк М. М.
ДИНАМІКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛІПОЇ КИШКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОЛІФІЛАМЕНТНОГО ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ ВІКРИЛ.
55
13.
Полстяной А. О., Постолов О. М.
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ВОРІТНОЇ ВЕНИ ТА АРХІТЕКТОНІКА ЇЇ КОРЕНІВ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКУ.
63
14.
Стречень С. Б., Кошик Д. А., Стречень Н. С.
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ЕНДОМЕТРІЮ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
68

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

15.
Райкова Т. С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПИТАНЬ НАДАННЯ ПЕРШОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ІНТЕРНАТУРИ.
72
16.
Суховий Г. П., Яковлева О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ.
79

CHEMICAL SCIENCES

17.
Zhukova Yu., Studenyak Ya., Mariychuk R.
4-HYDROXYSTYRYL CHEMOSENSORS FOR MULTIFUNCTIONAL APPLICATIONS.
86
18.
Желтвай И. И.
СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОПИЯ (III) С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
89

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Kupraty O., Bilyi K.
AIS AS INSTRUMENT FOR AUTONOMOUS SHIP CONTROL.
96
20.
Lytosh O. V.
ELECTRICAL LOSSES OF HERMETIC COMPRESSOR UNITS FOR MARINE AIR CONDITIONING.
100
21.
Mukhina K. E.
THE PROJECT CARBON-FREE AUTONOMOUS VORTEX THERMAL POWER PLANT.
104
22.
Vataman V. V.
CONTROL OF THE VVER-1000 NUCLEAR REACTOR IN VARIOUS DYNAMIC SYSTEMS.
110
23.
Алламов М. А., Бабаджанов С. Х.
РАДИУС СКОЛЬЖЕНИЯ ВАЛИКА ПО ЦИЛИНДРУ В ВЫТЯЖНЫХ ПРИБОРАХ.
113
24.
Берестенко В. В., Онищенко С. П.
СИСТЕМНЕ УЯВЛЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ.
118
25.
Булдигін С. О.
РОЗРОБКА BACK-END ЧАСТИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЕБРЕСУРСУ ПОСЛУГ ТАТУ СТУДІЇ.
123
26.
Василишин В. Я., Чорна Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В МІСТАХ.
127
27.
Гімпель Р. М., Колесник В. В., Бабере О. С., Ліганенко В. В.
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ СОЛОНОСТІ МОРСЬКОЇ ВОДИ.
134
28.
Гусейнов Руслан Нізамі огли, Прівалова О. Ю., Шебалков І. Л., Панчук Ю. В.
ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
140
29.
Муляр М. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ.
150
30.
Шаповалов О. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АВТОНОМНОГО РЕЗЕРВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ.
154
31.
Юсифов С. Н.
ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
160

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

32.
Santoniy V., Budiianska L., Lepikh Ya.
INSTALLATION TO VERIFY THE EFFECTIVENESS OF LASER OBJECT DETECTION SYSTEMS IN THE ATMOSPHERIC CHANNEL IN REAL TIME.
170

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Ляшок Д. К.
ІННОВАЦІЇ ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬ ТУРИЗМ.
174
34.
Манько А. М., Байцар А. Л.
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ҐОРҐАНИ, ҐРЕГОТИ, ЦЕКОТИ : ГЕНЕЗИС, ПОШИРЕННЯ ТА МОРФОЛОГІЯ.
180

 ARCHITECTURE

35.
Ерофалов Б. Л.
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА XI ВЕКА В КИЕВЕ (МАТЕРИАЛЫ К ОДНОМУ ИСТОРИКО-ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ ОТКРЫТИЮ).
187

PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Naluzhna T. V., Merhel T. V., Yusypchuk U. V., Hrydzhuk T. I.
FUTURE DOCTORS PROFESSIONAL TRAINING IN TERMS OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH.
194
37.
Nesin Yu. M.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF SEARCHES OF HIGHER EDUCATION AT THE LESSONS OF ENGLISH LANGUAGE.
198
38.
Ovchynnikova O.
PECULIARITIES OF EDUCATION IN THE HUMANITIES IN MARITIME EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SOUTH OF UKRAINE IN 1958-1964 (USING THE EXAMPLE OF ADMIRAL MAKAROV NIKOLAYEV SHIPBUILDING INSTITUTE).
201
39.
Борисова Ю. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В НІМЕЧЧИНІ.
209
40.
Большан С. О., Мельниченко Г. В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ.
213
41.
Гордєєва К. С., Полякова Л. В., Мудрик Д. Л., Александрєнков А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
218
42.
Журавльова З. Ю., Ларікова В. В., Міловська К. М., Чернобровкін А. В.
АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА БАЗІ МОВИ SCRATCH.
227
43.
Карпенко О. Є., Чепіль М. М.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ.
232
44.
Конєва М. З.
АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ.
237
45.
Колток Л. Б.
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ НУШ.
242
46.
Комишан Ю. В.
ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА МИСТЕЦТВІ».
247
47.
Котельнікова Р. А.
ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКОТЕРАПІЇ.
251
48.
Магуріна С. М.
ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ.
255
49.
Мироненко О. В., Сафонова Т. О.
РОЛЬ ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ У ЗАСВОЄННІ ТЕМИ «ІМЕННИК» МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ.
262
50.
Парфанович І. І., Домша Є. І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.
268
51.
Полканов А. А., Юй Хенюань, Го Сяофен
ДОСВІД АДАПТИВНО СПРЯМОВАНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ.
272
52.
Савченко Л. О., Зінченко С. М.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.
277
53.
Савчин Г. В.
НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ.
281
54.
Сало Л. С.
ВИКОРИСТАННЯ КІЛЕЦЬ ЛУЛЛІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ.
287
55.
Степанюк А. В., Женчук Т. Б.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО КОНСТРУЮВАННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ.
293
56.
Ткаченко Е. В., Соколенко В. Н.
ВЛИЯНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭКСТЕРНАЛАМ ИЛИ ИНТЕРНАЛАМ ПО ЛОКУСУ КОНТРОЛЯ ОТДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ ТИПОЛОГИЯМ НА ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИХ ОБУЧЕНИЮ.
296
57.
Філь Г. О., Мірон М. І.
ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
304

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

58.
Бондарук Ю. С.
ІГРОТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ПСИХОТРАВМОЮ У ДІТЕЙ.
311
59.
Мазяр О. В., Юрківська Л. Й.
СТАЖ РОБОТИ ЯК ІНДИКАТОР ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ.
318
60.
Поліщук Д., Пріснякова Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕСТРУКТИВНИХ СТОСУНКІВ У ПОДРУЖНІЙ ДІАДІ.
325
61.
Туриніна О. Л., Круз Б. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЖІНОК ДО МАТЕРИНСТВА.
330
62.
Шиделко А. В., Мірик Ю. В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОНЯТТЯ Й СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ.
337
63.
Яланська С. П., Атаманчук Н. М.
ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ»: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ.
346

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

64.
Mykhailych O.
POWERFUL DECISIONS IN RISK SOCIETY.
351

 ART

65.
Манохін В. П.
СВІТЛОВА КОМПОЗИЦІЯ В АРХІТЕКТУРНІЙ ФОРМІ.
358
66.
Пандирєва Є. А.
ПРИЙОМИ КИРИЛИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ РУКОТВОРНОГО ГРАФІЧНОГО НАПИСУ.
361

 HISTORICAL SCIENCES

67.
Антонов Г. А., Марцінко Н. М., Заболотнюк І. В.
ФОНДИ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ 58 БУДИНКУ ОФІЦЕРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.
366

 CULTUROLOGY

68.
Гоц Л. С.
МИФОЛОГЕМА: СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 2001-2021 ГГ.
375
69.
Ткаченко К. В., Петінова О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИТАЮ.
381

 POLITICAL SCIENCES

70.
Булах І. С., Ковчина І. М., Панченко М. В.
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.
386
71.
Кернова М. П., Піроженко Н. В.
АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ САМОБУТНОСТІ: ДОСВІД ЯПОНІЇ.
390
72.
Походєєва В. Є.
ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДИСКУРСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІА-СКАНДАЛІВ (НА ОСНОВІ ПРАЦЬ НІКЛАСА ЛУМАНА).
394

PHILOLOGICAL SCIENCES

73.
Kuzyk O.
DIALOGIC SPEECH – THE DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL.
398
74.
Байтерякова Н. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ».
404
75.
Колесникова Л. Л.
ВОЛОДІННЯ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ.
409
76.
Лисецька Н. Г.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «EUROPA» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ.
414
77.
Патен І., Тиновець А.
МЕТАФОРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДІЙСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГАСТРОНОМІЧНИХ ОБРАЗІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ).
418
78.
Сушко З.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ В ЕСТЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ.
425
79.
Терзі Г. А.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД «ГАСТРОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ.
429

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

80.
Siniy S., Shevelova-Harkusha N.
THE HISTORY OF THE CHRISTIAN CHURCH FOUNDATION.
435
81.
Левченко Л. Ю.
ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОЇ НЕЧЕСНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ.
442

ECONOMIC SCIENCES

82.
Vitrenko O.
INDEX METHOD OF ANALYSIS: VALUES AND PROSPECTS OF APPLICATION.
448
83.
Garmatiuk O. O., Matvieiev V. S.
BASIC REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM IN MARKET CONDITIONS.
452
84.
Gohar Vazgen Voskanyan
FOOD SECURITY THREATS IN ARMENIA.
455
85.
Melnichenko V., Goncharenko І.
LABELING AND IMAGE OF THE BANKING MANAGER.
460
86.
Tszypen Chen, Zhuntsze Chzhao, Goncharenko І.
PERSONNEL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE.
463
87.
Данило С. І., Ляхович О. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ В УКРАЇНІ.
467
88.
Журавльова С. М., Гурова Д. Д., Цвілий С. М., Кукліна Т. С., Мамотенко Д. Ю.
СПЕЦИФІКА ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ.
473
89.
Лазнева І. О.
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ.
478
90.
Олейникова Л. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ КРАЇНИ.
482
91.
Потапенко С. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ.
486
92.
Рогоза Н. С., Плотнікова Л. С.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ, ФІНАНСОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ З ОЦІНКОЮ ЇХ КРИЗОВИХ ФАЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
491
93.
Стойка В. С.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕКТОРУ: ДОСВІД БОЛГАРІЇ.
511
94.
Яковенко Р. В., Педь І. В.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ.
518

LEGAL SCIENCES

95.
Tur O.
LEGAL CONSEQUENCES OF CONCLUDING A FRAUD STORY TRANSACTION.
522
96.
Агамалиев Умман Илгар оглы
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА-ГОСУДАРСТВA В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
526
97.
Біліченко В.
ПРАВОВА ОСНОВА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.
536
98.
Медвідь Ф. М., Урбанський М. В., Висоцька О. А., Воробей В. М., Кузьменко В. Л., Профір М. Є.
ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ.
539

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 4.89 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: