III Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 13-15.11.2023 Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

13-15.11.2023 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-13-15-11-2023-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дунаєнко А. С.,Четверда П. С.
ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА
13
2.
Приходько В. О., Сенатор О. В.
ВПЛИВ ЛЮПИНУ БІЛОГО І СОЇ НА ПЛОЩУ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ І УРОЖАЙНІСТЬ СИЛОСНОЇ СУМІШКИ З КУКУРУДЗОЮ
17
3.
Ткаченко Є., Бердес В., Єрмаков В., Гарбар Л. А.
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ РОСЛИНАМИ РІПАКУ ОЗИМОГО
20

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Лобань Л. О., Какама І. Ф., Бабаджанян Д. А.
ПАРКИ М. НІЖИН ЯК ОБ’ЄКТИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»
24

 MEDICAL SCIENCES

5.
Hayevska M. Yu., Basista O. L., Besarabchyk V. V., Kymovych Ya. Ya.
MODERN MEDICINE ON THE THRESHOLD OF ONYCOMYCOSIS TREATMENT
25
6.
Isaieva I. M., Karmazina I. S., Alekseienko R. V., Cherniakova O. E.
STRESS AND STRESS RESISTANCE
34
7.
Yakovtsova I., Antonov A., Abdullaieva A., Uzbek T.
THE CURRENT STATE OF FORENSIC IDENTIFICATION OF A PERSON IN DIFFICULT CONDITIONS
40
8.
Аскарьянц В. П., Арипов Х., Чориева Хамида Урал кизи, Хамидова Кумушой Абдусалим кизи
К ВОПРОСУ ФИЗИОЛОГИИ ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ
44
9.
Бєляєва О. П., Герасимець Я. Г., Огієнко А. І., Лесянська А. А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
51
10.
Богданович Л. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ РЕПРОДУКТИВНИМ ЗДОРОВ’ЯМ ЖІНОК ТА ЇХ СПОРТИВНИМ ДОСЯГНЕННЯМ
55
11.
В’юн Т. І., Аржанова А. О.
УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
58
12.
Гончарова Н. М, Бутенко В. В., Коржова В. М.
СУЧАСНЕ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ТАКАЯСУ
61
13.
Гончарова Н. М., Мозгова К. В., Гудімова К. В.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТРОМБОЗУ ГЛИБОКИХ ВЕН
64
14.
Добровольська А. П.
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ
68
15.
Зайцева О. В., Бондаренко М. А., Солодовніков А. С., Пономаренко Н. С.
СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ПУХЛИННО-ІМУННОГО КОНТИНУУМА
71
16.
Зелінська Г. В., Кулініченко Г. М., Моторний Є. О., Уліщенко В. В., Кефелі-Яновська О. І.
ЦИТОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОГНОЗУ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
76
17.
Кушнір І. Ю.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ХВОРИХ ІЗ ПОМІРНОЮ ФОРМОЮ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19
81
18.
Кушнір В. Б.
КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ДИНАМІКА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
84
19.
Лигай Е. В., Тоиров Б. А.
АНДРОГЕННЫЙ РЕЦЕПТОР КАК ВЕРОЯТНЫЙ МАРКЕР УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
89
20.
Лісова А. В., Гаврилов А. В.
МЕНІНГОКОКОВИЙ МЕНІНГІТ
98
21.
Пірвердієва І. С., Голімбевська В. В., Кіпоренко О. І., Толстая АО.
ПОШИРЕНІСТЬ ТИПІВ ПУХЛИН СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2022 РОЦІ
103
22.
Погорєлова Л. М.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ
106
23.
Тернопол Ю. О., Голозубова О. В.
РОЛЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ У ФОРМУВАННІ ПРИЙНЯТТЯ СМЕРТІ ПАЦІЄНТОМ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМИ
110
24.
Хома С. М.
ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІРУРГІЇ
115
25.
Чернуха О. В., Старостенко А. С., Таран О. С.
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В НЬЮ-ЙОРКУ
122

CHEMICAL SCIENCES

26.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
BIGINELLI REACTION WITH REAGENTS CONTAINING A CAGE SUBSTITUTE
127

 TECHNICAL SCIENCES

27.
Bansak O. V., Banzak H. V., Leshchenko O. I., Fedak D. V.
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF MAINTENANCE OF MILITARY EQUIPMENT
130
28.
Khrulev A.
LOCAL WEAR MECHANISM IN THE MODERN CAR ENGINES DUE TO DUST CENTRIFUGATION IN INLET SYSTEM
137
29.
Авдєєнко К. Є., Комаров В. О.
ВИМІР МАСИ ТІЛА КОСМОНАВТА В УМОВАХ КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ
143
30.
Бабіченко А. К., Каднічанський В. О.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ РОЗЧИННОЇ КАВИ
150
31.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДИНАМІКА ТРИШАРОВОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕТИНУ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
152
32.
Дзевочко А. І., Александров Р. А.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ КАЛЬЦІЄВОЇ СЕЛІТРИ З НІТРОЗНИХ ГАЗІВ
160
33.
Дзевочко О. М., Бойко А. В.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛІНІЄЮ ВИРОБНИЦТВА НЕЗБИРАНОГО ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА
162
34.
Дзевочко А. І., Болгов В. Є.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНИМ КОТЛОАГРЕГАТОМ
164
35.
Дзевочко О. М., Ворожбіян Р. М.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ
166
36.
Дзевочко А. І., Ликов М. С.
ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІНІЄЮ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ ТЕРМОСТАТНИМ СПОСОБОМ
169
37.
Дзевочко А. І., П’янов О. В.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛІНІЄЮ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ З ОТРИМАННЯМ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ
171
38.
Дзевочко О. М., Переверзєва А. М., Кузьмін М. Д.
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО КАРБАМІДУ
173
39.
Дзюб Я. М.
АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ СИСТЕМИ НАССР НА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
175
40.
Куницька С. Ю., Веретільник В. О.
БЕЗПЕЧНИЙ ПОШУК У НЕІНДЕКСОВАНИХ МЕРЕЖАХ
180
41.
Плясунова О. О., Вербецький В. С., Мазуркевич Н. М., Гуменюк А. В.
ЗАКОНОДАВЧІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕТАЛОНІВ
186
42.
Поліщук М. М., Ткач М. М.
ГНУЧКА РУКА ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА
193
43.
Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Лапайчук А. В.
МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ АРХІТЕКТУРИ МІКРОСЕРВІСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ AWS CLOUDWATCH
200
44.
Юлдашев Т. Р.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДПП-1, МДПП-1 И МДПП-5 МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
208

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

45.
Гарбуз О. С., Тимофеєва Л. А.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ МЕТРОЛОГІЇ ЯК НАУКИ В УКРАЇНІ
211
46.
Кузьменко В. Г.
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДРИВНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ ТЕЧІЇ ТА КОНВЕКТИВНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ КОГЕРЕНТНИХ ВИХРОВИХ СТРУКТУР
214

 ARCHITECTURE

47.
Вержбицька П. В., Олійник Т. П.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
219

 PEDAGOGICAL SCIENCES

48.
Аторіна В.М., Барсуковська Г. П., Шевель А. М.
КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
228
49.
Баркасі В. В., Петриченко Д. Ю.
ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ВПРАВ З РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
234
50.
Батраков Є. В.
СТИМУЛЯЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ЗПР
241
51.
Березовська Л. І., Махновська К. А.
ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
248
52.
Вишневський А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
253
53.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Гріцев П. П., Ніколенко С. М., Сініка К. П., Кузнєцова А. О.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
260
54.
Кириєнко О. О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
264
55.
Клішевич Н. А., Скорик Є. Є.
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ВІЙСЬКОВИХ ТА ЇХНІХ РОДИН В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ
270
56.
Новосельська Н. Т., Голик А. А.
ЗАВДАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
274
57.
Павленко Л. М., Клішевич Н. А.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ КОМАНДИ СУПРОВОДУ У РОБОТІ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
279
58.
Поколодна М. М., Веденьйов О. С.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА КОНТЕНТУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»
282
59.
Прибора Т. О., Радул О. С.
СПЕЦИФІКА ЕДУКАЦІЇ В МОНТЕССОРІ-ЗАКЛАДАХ
288
60.
Сізов В. В., Славська Я. А., Гончаров Ю. В.
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ Л. ВИГОТСЬКОГО ТА ЇЇ ПЕДАГОГІЧНІ НАРАТИВИ
293
61.
Скалецька Д. О., Гармаш І. О.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
300
62.
Халецька К. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
303
63.
Хуртенко О. В., Маліновська А. Е., Молочковецький Я. А., Колісник С. А., Курсанова Б. Р.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОРОВЧО–ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ СУЧАСНИХ ФІТНЕС КЛУБІВ
309

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

64.
Барсуковська Г. П., Бєлоус Г. Ю., Терещенко А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРАШКИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ СЕНСОРИКИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
316
65.
Бондар Г. Г., Зелик Ю. О.
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК ПРОЦЕС ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ
322
66.
Буслаєва А. В.
РОЛЬ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ У ПОДОЛАННІ СТРЕСУ ТА ТРАВМ ВІД ВОЄННИХ ПОДІЙ
326
67.
Клевака Л. П., Гришко О. І., Хоменко Є. Г., Шевчук В. В.
ПІКЛУВАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
331
68.
Крамченкова В. О., Сиротенко А. А.
МАТЕРИНСЬКО-ДИТЯЧА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДЛІТКІВ
337
69.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АНОМІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
341
70.
Шевніна О. С.
РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ПРОВЕДЕННІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
347

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

71.
Карпенко О. Г., Донченко Ю. С.
ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
354

 ART

72.
Мельничук Н. М.
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
361

 HISTORICAL SCIENCES

73.
Vаliyeva G. R.
BRIEF INFORMATION ABOUT THE STUDY OF MONUMENTS OF THE MIDDLE BRONZE AGE OF KARABAKH
367

 LITERATURE

74.
Горбач І. С., Юдін О. А.
НАРАТИВНІ ТЕХНІКИ В НОВЕЛАХ О. ГЕНРІ «ДАРИ ВОЛХВІВ» ТА «КІМНАТА НА ГОРИЩІ»
373
75.
Сидір Х. А.
УКРАЇНЦІ ТА МОСКОВИТИ В РОМАНІ ЛЕОНІДА ПОЛТАВИ “1709”
379

 POLITICAL SCIENCES

76.
Fastovets N.
IVAN FRANKO’S PHILOSOPHICAL VIEWS: A JOURNEY INTO UKRAINIAN THOUGHT
385
77.
Бондаренко В. Д.
ІРАНСЬКА ЯДЕРНА УГОДА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ
388

 PHILOLOGICAL SCIENCES

78.
Boberska V.
SIMILES AS A LINGUO-STYLISTIC MEANS OF REFLECTING THE PROTAGONIST’S PSYCHOLOGY IN JOANNE HARRIS’S NOVEL «BLACKBERRY WINE» AND ITS UKRAINIAN TRANSLATION
391
79.
Chetaikina V.
INFLUENCE OF RELIGION ON POLITICAL DISCOURSE
398
80.
Hasanova V. S., Yusubova D. B.
THE ROLE OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LINGUISTICS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE
402
81.
Melek Mammadova Hidayat gizi
THE PLACE OF LEXICAL COMPOSITION IN THE LANGUAGE SYSTEM
406
82.
Qasımova G. T., Yusıflı A. N., Allahverdiyeva A. B.
FEATURES OF TEACHİNG LİSTENİNG AS A TYPE OF SPEECH ACTİVİTY OF THE GERMAN LANGUAGE AT THE İNİTİAL STAGE OF TRAİNİNG
411
83.
Sidliarevych I. V., Ignatieva A. I.
ENGLISH LANGUAGE IN A LAWYER’S LIFE
418
84.
Бесараб О. М.
БАЗОВІ ЗАСАДИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УСПІШНОЇ ЛЕКЦІЇ
421
85.
Гамерська І. І.
ПОНЯТТЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
424
86.
Дейнега О. О., Каніболоцька О. А.
ГУМОРИСТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ПОЛІТИКА У НІМЕЦЬКОМУ ПОБУТОВОМУ АНЕКДОТІ
434
87.
Дребет В. В., Хацька К. О.
ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ-НОВОУТВОРЕННЯ ТА ЇХ КАТЕГОРІЯ РОДУ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
441
88.
Лелет І. О.
ЛІНГВОПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
449
89.
Наконечна Л. В.
БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА, НІМЕЦЬКА) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
454
90.
Садівська Л. І., Петров О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
458

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Сербін О. В., Псюк Ю. М.
РОЛЬ БОГА-ТВОРЦЯ ЯК ПРОГРАМІСТА У ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ СИМУЛЯЦІЇ ФІЛЬМУ «МАТРИЦЯ. ВОСКРЕСІННЯ»
463

 ECONOMIC SCIENCES

92.
Lazarieva O., Mas A.
LAND RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT GUIDELINES
472
93.
Mazhynska V., Shestopal I., Vzytynska K.
INTERNATIONAL GREEN LOGISTICS: INNOVATION AND IMPACT
475
94.
Адамик В. В., Дуб А. М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
481
95.
Безпалько О. В., Мишко К. Д.
ТИМБІЛДИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ
487
96.
Джафарова Раиба Маммедбагир кызы, Гасанова Мехрибан Гидаят кызы
РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
491
97.
Исмайылова Тарана Видади кызы
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
497
98.
Кобеля-Звір М. Я.
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ВІДБОРУ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК
502
99.
Майстренко Ю. В., Довгоп’ятий М.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
509
100.
Панченко О. М., Горох А. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПАСІВ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ
516
101.
Радіонова А. С.
ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КРАУДЕКОНОМІКИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НЕРІВНОСТІ
520
102.
Рижова К. І., Добрянський О. І., Біланчук І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
526
103.
Федоренчік М. О.
ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
531
104.
Хрустальова В. В., Кошель Р. С.
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
533
105.
Яроміч С. А., Белали Ю. К.
КЛІЄНТСЬКИЙ ДОСВІД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛА
543

 LEGAL SCIENCES

106.
Fastovets N. V.
THE EVOLVING FIELD OF SPORTS LAW: AN OVERVIEW
550
107.
Soloviov O. V.
LEGAL WAYS TO PROTECT EMPLOYEES AFFECTED BY AN ACCIDENT AT WORK OR OCCUPATIONAL DISEASE: WORLD EXPERIENCE
553
108.
Марочкін О. І.
ЯКІСТЬ ЗАКОНУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
560
109.
Орлова Н. Г.
ЩОДО ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
566
110.
Сидій О. Є.
ІНШІ ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ВІДСТОЮВАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ПОКАРАННЯ КОЛАБОРАНТІВ
572
111.
Фастовець Н. В.
СПОРТИВНЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
580
112.
Юрєв Д. С., Первак О. С.
РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
585
113.
Якубівська Ю. В., Мілімко Л. І.
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
589

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: