fbpx

IV Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 29-31 декабря 2020 года Киото, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 декабря 2020 года в г. Киото, Япония. 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-29-31-dekabrya-2020-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

1.
Azimova Bahtigul Jovli kizi, Peng Ting, Zhang Guolin, Wang Fei
EFFECT OF HESPERETIN ON MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF DHEA-INDUCED PCOS FEMALE MOUSE MODEL.
14
2.
Baratashvili E., Baratashvili I.
MAKING CREATIVE MANAGEMENT DECISIONS.
18
3.
Borodai E. M.
PATRIOTIC EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF PRE-CONSCRIPTION TRAINING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.
24
4.
Gagauz F. M., Litvinov R. B.
SYNTHESIS OF A METHODOLOGY FOR CALCULATING THE BUCKLING OF COMPOSITE STRUCTURAL ELEMENTS IN A COMPLEXLY LOADED STATE.
28
5.
Halitsan O., Bartienieva I.
MODERN TRAINING OF DOCTORS OF PHILOSOPHY (PHD) IN UKRAINE.
32
6.
Honcharuk L. M., Piddubna A. A., Mikulets L. V.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING OF A MEDICAL STUDENT.
37
7.
Hryhorova N. V.
METAL CONTENT IN GRANULOCYTES OF RAT’S BLOOD GRANULOCYTES WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES OF DIFFERENT DEGREE OF DIFFICULTY.
43
8.
Husakova A. D., Hoshko K. О., Fedotov O. V.
THE ROLE OF HEREDITARY IN THE ETIOLOGY OF MENTAL ILLNESS.
48
9.
Khrystenko A., Yurchenko V., Smirnov O., Rachkovskyi O.
MEMBRANE BIOLOGICAL REACTORS AND PRACTICAL EXPERIENCE OF THEIR USE.
52
10.
Kondratenko O., Kovalenko S., Tkachenko O., Kapinos Ye.
SOME ASPECTS OF COMPLEX CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECOLOGICAL SAFETY OF THE EXPLOITATION PROCESS OF RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES.
56
11.
Kołecka A. M.
THE BIOPSYCHOSOCIAL DIMENSION OF PLAY ACTIVITY IN CHILD`S HOLISTIC DEVELOPMENT.
67
12.
Kulak N.
THE INSTITUTION OF THE BAR IN UKRAINE.
79
13.
Mamporia B., Sanikidze Z., Berikashvili V.
THE SET OF OPTIMAL SOLUTIONS IN SCHEDULING PROBLEMS.
81
14.
Naumova M. A., Honcharuk N. S.
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE GDP AND EMPLOYMENT IN FRANCE.
89
15.
Oliinik O. V., Tisheninova V. O.
OVERVIEW OF THE DEMPSTER–SHAFER THEORY.
95
16.
Pervak M. P., Onishchenko V. I., Yehorenko O. S.
THE IMPORTANCE OF ORGANIZING OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) DURING COVID-19 PANDEMIC.
97
17.
Piddubna A. A., Molyn L., Ohorodnik R.
ON THE CONTENT OF AESTHETIC EDUCATION OF PERSONALITY IN MEDICAL STUDENTS.
100
18.
Solovei V., Rykhlo I., Ratusha I.
RISK FACTORS AND PREDICTORS OF PREECLAMPSIA.
107
19.
Zolkover A.
MACROECONOMIC STABILITY AND ITS IMPACT ON THE LEVEL OF SHADOW ECONOMY.
112
20.
Аветісова І. С., Семак А. В.
СУЧАСНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
116
21.
Азаренко С. М., Чеверда Т. Е.
РОЛЬ ПЕПТИДОВ В РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ТРАВМАХ.
124
22.
Ащепкова Н. С., Ащепков С. А.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АНТРОПОМОРФНОГО МАНИПУЛЯТОРА.
128
23.
Бабіч В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
133
24.
Байназаров Х. Р., Маъмиров Ё. Т., Ибрагимжанов Б. Х.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСОКОКЛИРЕНСНОГО ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНОГО ТРАКТОРА.
136
25.
Балахтар К. С.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗВО.
139
26.
Барановська Л. В., Верейко Ю. О.
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ.
147
27.
Бейсенбаева Б. А., Айтбаев А. Б.
PRACTICE OF USING ZOOM IN THE PROCESS OF REMOTE TEACHING ENGLISH.
152
28.
Бєлянська О. Р., Кузьменко І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД.
161
29.
Бідюкова А. О.
ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ.
167
30.
Білик Я. С.
СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ МЕТАФОРИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЙ ВАСИЛЯ СТУСА).
174
31.
Білостоцька О. В., Гунько В. В., Хохлова С. С.
НАУКОВІ ДОРОБКИ З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
182
32.
Бодрецький М. В.
УПОДОБАННЯ БАНКІВСЬКИХ ФАХІВЦІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ (ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ КАРАНТИНУ).
189
33.
Бродюк Ю. М.
ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ХАРАКТЕРУ ІВАНА ЖМЕНЯКА В РОМАНІ «ЖМЕНЯКИ» М. ТОМЧАНІ.
195
34.
Бойко Л. П.
СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОСТИХ УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ Н. ДОЛЯК «ЧОРНА ДОШКА».
199
35.
Верголяс О. О.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ.
204
36.
Вересоцька Н. І., Кернечишин О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.
213
37.
Висоцька Т. М., Короткова С. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ.
218
38.
Воробйова С. В.
ВПЛИВ ПЕРЕДСТАРТОВОГО СТАНУ У СПОРТСМЕНІВ-ПЛАВЦІВ.
225
39.
Горголь Н. І., Бадалов Заур Адалят огли, Ворушило В. В., Базян А. А., Седнєва Л. Р.
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ХОЛЕЦИСТИТ ЗА ДАНИМИ АРХІВУ ПРОЗЕКТУРИ «ОКЛ ЦЕМД і МК».
229
40.
Горобець С. І.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.
234
41.
Городинський С. І.
ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
240
42.
Грицишен Д. О., Лисак С. П., Опанасюк А. А.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
244
43.
Грігор’єва І., Дорогейко Л., Лук’яненко М., Могила В.
МЕДСЕСТРИНСТВО В ДОКАЗОВІЙ МЕДИЦИНІ.
251
44.
Грудок-Костюшко М. О., Варинська А. М.
КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ ПРОЖИВАННЯ І НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ.
257
45.
Гурський В. Є., Сердечний А. Б.
ПСИХОЛОГІЯ ПРАВООХОРОНЦЯ.
261
46.
Дардан Т. С.
ДИТИНА — ЦЕ ТУРБОТА СЬОГОДЕННЯ І ЗМІСТ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ.
265
47.
Дворецька Л. П.
ПРО ФОРМУ І ФОРМАТ: ТЕРМІНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ.
281
48.
Дорофєєв Д. Д.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ.
291
49.
Заремба О. О., Мостовенко А. І.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ АУДИТУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ.
295
50.
Зрибнєва І. П., Дузяк К. І., Павлюк А. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
303
51.
Зубенко І. Р., Кондрацький Б. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОНІКИ.
307
52.
Калинич К. Ф.
ВПЛИВ ПІФАГОРІВСЬКОЇ ШКОЛИ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ВИШУ.
314
53.
Кальницька В. Д.
МОВНА КРИТИКА В МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ GO.
322
54.
Каюмов У. А., Хаджиева С. С., Ибрагимжонов Б. Х., Фозилжонова Окибатхон Абдумалик кизи
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБАМИ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ И НАПЫЛЕНИЯ.
330
55.
Клочко Н. І., Алиєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ШКІРИ Й ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПОКРИТТЯ ПРИ ГЛИБОКИХ ПОРАНЕННЯХ.
339
56.
Киян Т. А., Березенко В. С., Вороніна С. С.
КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ДУОДЕНІТУ У ПІДЛІТКІВ З ХАРЧОВОЮ ГІПЕРЧУТЛИВІСТЮ.
344
57.
Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Лавренюк Я. В., Тарасенко Ю. О., Хотімська А. Б.
СТАН ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ПАЦІЄНТІВ З ОРТОДОНТИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ В ПОРОЖНИНІ РОТА.
350
58.
Колоша В. П.
ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД ВПЛИВОМ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
359
59.
Кондратюк Л. Р., Васильківський Я. С.
КРИЗА СУЧАСНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВИХ КОНЦЕПТІВ.
363
60.
Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ COVID-19 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.
369
61.
Коржавих І. М., Дорошенко В. В.
ХУДОЖНЯ ТЕХНІКА ДИРИГУВАННЯ.
374
62.
Корінна Г. О.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.
382
63.
Коротіч Г. В.
ЕТИКА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
387
64.
Коссе Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
392
65.
Костишин Р. С.
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА КОХАНА В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
400
66.
Косюга В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
410
67.
Котвицька К. А., Котвицька Л. А.
ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД БЕРЕЗІНСЬКОГО, КОСТЕРЛІЦА І ТАУЛЕСА В 2D СИСТЕМАХ.
414
68.
Куртєва О. М.
СПИРТНІ НАПОЇ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЗМУ ГЕРОЇВ У ТВОРЧОСТІ Е. М. РЕМАРКА.
419
69.
Кундеренко Д. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА-ВІДВІДУВАЧА ВЕБ САЙТУ ЗАСОБАМИ VIRTUEMART ДЛЯ JOOMLA.
424
70.
Криничко Л. Р., Криничко Ф. Р., Малігон Ю. М.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
431
71.
Ладна І. В., Алиєва С. В.
КРОВОПОСТАЧАННЯ СПИННОГО МОЗКУ Й НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ.
442
72.
Лемко Г. І., Філіпова Р. О.
ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ.
447
73.
Лещинський В. П.
РОЗВИТОК ГАРАНТІЙ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЗАЯВНИКІВ — ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІСТОБУДУВАННІ.
455
74.
Марченко О. А., Ткаченко Г. Д., Юрків М. М.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМИ ЗМІНАМИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.
460
75.
Малишко В. В., Дем’яненко Л. О.
РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ.
467
76.
Маматова З. Р., В’ялий Б. К.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ.
478
77.
Манелюк О. І.
З ІСТОРІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА.
483
78.
Мидловець К. В., Астахова Л. Є.
ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОДУ SPIRAEA L. В УРБАНОФЛОРІ ЖИТОМИРА.
492
79.
Михайлюк М. М., Гош В. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ.
495
80.
Мітрахович М. М., Расстригін О. О., Комаров В. О., Сащук С. І.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ У СИЛОВОМУ НАБОРІ КРИЛА ЛІТАКА.
503
81.
Нагаєва С. П., Чернякова О. І., Демчук Д. В.
ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
514
82.
Нігода В. В., Пасенко О. О.
ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ Fe3O4.
518
83.
Опошнян С. І., Пономаренко Н. О.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ.
522
84.
Оскома О. В., Бут К. А., Буцанова К. Г., Тодоренко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ.
526
85.
Паршаков В. М.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ.
529
86.
Пашко Т. А.
ВПЛИВ ДОСВІДУ УЧАСТІ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА СУЇЦИДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ.
536
87.
Перченко М. Г., Юрасов С. М.
ОЦІНКА ВПЛИВУ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОАЗОТ» НА ЯКІСТЬ ВОД Р. ДНІПРО.
544
88.
Пилипенко О. О., Святенко Л. К., Оковитий С. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОХІДНИХ 5-(2-АМІНОФЕНІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛУ МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ОРБІТА ЛЕЙ.
547
89.
Попович Л. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
550
90.
Поцулко О. А.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО ФЕНОМЕНУ ЛІВОРУКОСТІ.
556
91.
Приходько Д. О., Фролова Ю. С., Ізотова Ю. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ З РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ.
564
92.
Решетняк С. О., Євтушенко Д. В., Ібрагімова Шафаг Ельнур кизи
ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ЛОКАЛЬНИМ РАКОМ НИРКИ: РЕТРОПЕРІТОНЕОСКОПІЧНИЙ ДОСТУП З СЕЛЕКТИВНОЮ ЕМБОЛІЗАЦІЄЮ СУДИН ТА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ICG.
574
93.
Савченко І. С.
АНАЛІЗ ПУНКТУАЦІЙНИХ НОРМ В «УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ» 2019 р.
577
94.
Садовенко С. М.
МУЗИЧНО-ІГРОВИЙ ФОЛЬКЛОР У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ.
587
95.
Садикова В. В.
ПЕРЕДУМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
598
96.
Саінчин О. С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ (ПО СПРАВІ СЕРЖАНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ  ВІТАЛІЯ МАРКІВА).
605
97.
Святенко А. С., Святенко Л. К.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНО-ЕЛЕКТРОННИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ОКИСНЕННЯ АЗАЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК.
610
98.
Старикова Г. Г., Важинський Б. В., Курьянов А. И.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ.
615
99.
Середницька І. А., Церковна О. В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ (ПОСЛУГ) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
620
100.
Тарарук Д. П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ.
626
101.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ БУЛЬБАРНОГО І ПСЕВДОБУЛЬБАРНОГО СИНДРОМІВ.
633
102.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНОЇ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ ПІСНІ.
640
103.
Товкайло Т. І., Довбня Л. Е.
МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ М. МАКСИМОВИЧА.
645
104.
Томашевська А. В., Козак Н. Я.
МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ.
654
105.
Форос А. І., Танасійчук П. М.
ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ НА ТКАНИНИ ПАРОДОНТУ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
658
106.
Харахайчук И. А.
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.
666
107.
Харченко О. В., Лічконенко Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ ВЕЛР НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ.
670
108.
Хоменко Л. М.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ СУЧАСНОГО ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ.
675
109.
Хорошилов Г. Є., Зьома І. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПОНЯТТЯ «π-СТЕРЕОІЗОМЕРІЯ» В ОСЕРЕДКАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.
685
110.
Ченцов А. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
690
111.
Черкас В. М.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ.
695
112.
Черняк Е. Б., Мищенко С. П.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА.
700
113.
Чуріканова О. Ю.
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
705
114.
Шевченко І. Ю., Цема В. Є.
ЦІЛЬОВА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ.
712
115.
Шейкіна Н. В., Матус Т. А.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 В УКРАЇНІ.
719
116.
Шейкіна Н. В., Кахніашвілі А. С.
МОДЕЛЬ «ХИЖАК – ЖЕРТВА» НА ПРИКЛАДІ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ.
727
117.
Шейкіна Н. В., Голубцова Г. С.
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РЕАБСОРБЦІЇ ПЕРВИННОЇ СЕЧІ У ПРОЦЕСІ ФІЛЬТРАЦІЇ НИРОК ЯК ДОПОМІЖНИЙ ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ.
737
118.
Шеремет Б. Г., Зейкан І. А., Павловська В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ З ОЗДОРОВЧОЇ МЕТОЮ.
752
119.
Шеремет Б. Г., Лашук Л. О., Тернавський Є. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВІДХИЛЕННЯМИ В СТАНІ ЗДОРОВ’Я.
755
120.
Шермухамедов А. А., Байназаров Х. Р., Бобоев Н. К.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ АВТОТРАКТОРНЫХ САМОСВАЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ.
760
121.
Шестаков В. І., Кузеванова М. В., Мікрюкова Н. Г., Малишев В. В., Сильченко М. В., Стьопкіна О. О.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
764
122.
Шетеля Н. І.
ЦІННІСНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ.
773
123.
Шостак Ю. О., Яковенко Є. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ КОМПРОМІСУ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИНИХ ПРАВИЛ.
778
124.
Шрам П. І.
КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ.
782
125.
Юдіна Е. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.
786
126.
Яковенко В. В., Гречишкин Д. С., Коробкина Т. В.
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТОМ.
790
127.
Яковенко Є. О., Гердова К. О.
МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ.
795
128.
Яцкевич І. В., Стєрхова А. С.
ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН ДІЯЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
800
129.
Тонких О. Г., Ковтуненко Д. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ.
805

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-5-2 и УДК, выходные данные г. Киото, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: