fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 3-5 апреля 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

3-5 апреля 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-3-5-aprelya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Шапакидзе Е. Д., Качарава З.
ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВИНОГРАДНИКОВ
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
NEUROLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF RASSOLIMO-MICHER-MELKERSON-ROSENTHAL SYNDROME
15
3.
Suprunova T., Lopushanskyi O.
RATIONALE FOR CHOICE OF LYMPHODISECTION TACTICS IN PATIENTS WITH UTERINE BODY CANCER
17
4.
Антонов А. Г., Татарко С. В., Сургай Н. М., Гоженко М. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЖИТТЄВОСТІ ТА ДАВНОСТІ ЗАПОДІЯННЯ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ
20
5.
Вигнанчук В. В., Шупер В. О.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК: ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
23
6.
Мельничук Л. В.
КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА У ДІТЕЙ
27
7.
Обадех Бассам Абдель-Рахман Аль-Каралех
РОЗБІЖНОСТІ КОМПОНЕНТІВ СОМАТОТИПУ ТА ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА У ЧОЛОВІКІВ МЕЗО- ТА ЕНДО-МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПІВ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ЛЕГКОГО ТА ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ
29
8.
Сніжко Т. Б., Волосовський П. Р., Федишин Т. В., Галій Н. М.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ЕКТОПІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНИМ ДОСТУПОМ
35
9.
Юрик Я.
РІВНІ ДІЄНОВИХ КОНЮГАТ В СИВОРОТЦІ КРОВІ І ГОМОГЕНАТІ СЕРЦЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СИНДРОМІ ТРИВАЛОГО СТИСНЕННЯ
40

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

10.
Sakhanda I., Savchuk A.
GENERAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF VITAMINS
43
11.
Степанова О. А., Проскура О. А.
ЗОВНІШНЯ ФІТОТЕРАПІЯ АТОПІЧНОЇ ЕКЗЕМИ У ГОСТРІЙ ФАЗІ
45

 CHEMICAL SCIENCES

12.
Atayeva V. E., Shukurlu Yu. H., Velibeyov Kh. Sh.
APPLICATION OF BIOEXTRACT OF SMILAX AUTUMN-WINTER LEAVES CONTAINING ANTHOCYANINS AND PECTIN AS A NATURAL DYE AND FOOD ADDITIVE
48

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Turdiyev S. A., Zhurayev A. Sh., Umirzokov U. F.
ANALYSIS OF THE CUTTING AND PROTECTING ELEMENTS OF THE BUCKET OF HYDRAULIC MINING EXCAVATORS
53
14.
Бойко Н. І., Воробель А. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЕВ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
59
15.
Бойко Н. І., Горностай Б. Я.
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РОЗПОДІЛУ НА ЧІТКО ВИЗНАЧЕНІ ГРУПИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МІНІМУМУ
64
16.
Косогов О. М.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗАХОДІВ НЕПРЯМИХ ДІЙ
69
17.
Кузьменко А. І., Кузнецов Е. В., Дьогтєв М. В.
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МАРШРУТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ МІЖ МІСТАМИ УКРАЇНИ
76
18.
Рейцен Е. А., Кучеренко Н. Н.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
83

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

19.
Лысенко А. Б., Калинина Т. В., Томина А.-М. В., Гурин И. В.
ТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ НЕКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ ЛАНТАНОИДОВ
92

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

20.
Мачуліна С. О., Бондар Г. М., Пристінська Л. А.
ТИПИ ПОСТСЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НИЖНЬОКАМʼЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
98

 ARCHITECTURE

21.
Polshchikova N., Tanirverdiiev A., Marceniuk O., Shalamova K., Stashenko M.
ON THE ISSUE OF LANDSCAPE DESIGN
103
22.
Соколова А. В.
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРАНЖЕРЕЙНИХ КОМПЛЕКСАХ (НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ)
108

 PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Бабій О. Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ  ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МОВОЗНАВЦІВ
115
24.
Гетманець Н. Ю.
АКТУАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ
119
25.
Ігнатенко В. Д.
ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
123
26.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЗРЕЛИЩНОСТИ ДЗЮДО
128
27.
Попович Л. М.
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ РІЗНИХ ТИПІВ ТА ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
136
28.
Сергієнко О. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МЕРЕЖЕВОЇ АКАДЕМІЇ CISCO У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОЛЕДЖУ ЯК СОСТАВНА ЧАСТИНА ФАХОВИХ ПРЕДМЕТІВ ІТ
140
29.
Скоромная М. В., Набокова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО І ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
145
30.
Халецька К. В.
ПЕДАГОГІЧНА ПРОГНОСТИКА У РАКУРСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
151
31.
Шевченко С. М.
АНАЛІЗ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЇХ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» (2018)
155
32.
Шиман І. А.
ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
162

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

33.
Горіна О. Т.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ – ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ
166
34.
Житнюк Ю. Д., Косовська К. Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
171
35.
Завістовський О. Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ
175
36.
Кара О. Н.
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОТЧАЯНИЕМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
179
37.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ
187

 ART

38.
Бугайова В. О.
НОВІ ПРЕДМЕТИ ЯКІ ПОТРІБНО ВИВЧАТИ МАЙБУТНІМ РЕЖИСЕРАМ ШОУ ТА АРТ-ПРОЕКТІВ
193
39.
Бучок Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОЛОСПІВУ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО
195
40.
Кавецька О. В., Савчин Г. В.
ДЕКОРАТИВНЕ ТРАКТУВАННЯ ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ЖИВОПИСУ
203

 HISTORICAL SCIENCES

41.
Ахундова Лейла Ильгар кызы
ТРАДИЦИОННАЯ ПИЩА И НАПИТКИ НАСЕЛЕНИЯ БАКУ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА
210
42.
Пиргулиева Ганира Али кызы
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ, РАЗРАБОТАННЫЕ М.НЕМАТ
214

 LITERATURE

43.
Мітакі М. В., Дребницька І. Д.
СТОРІНКАМИ БІОГРАФІЇ ПОЕТА ОДЕЩИНИ ПАВЛА ПОЛІЩУКА
219
44.
Душабаева С. Т.
СБОРНИК ЭССЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
227

 POLITICAL SCIENCES

45.
Шипілова Л. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
233

 PHILOLOGICAL SCIENCES

46.
Вечірко О. Л.
ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА УТОПІЇ
237
47.
Дюсембина Әсем Құрметқызы
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ КОНЦЕПТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА (АНГЛИЙСКИЙ, КАЗАХСКИЙ, КИТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ)
241
48.
Лазірко Н. О., Марусаж С. А.
КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, РОМАНТИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ЛІРИКИ В. ВОРДСВОРДТА
248
49.
Нестерчук О. Г.
ІМЕННИ́К ДРУГОКЛАСНИКІВ (ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ДЛЯ 2 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ)
255
50.
Танина Д. О.
ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДАЛЬНОСТИ И НАКЛОНЕНИЯ
262

 ECONOMIC SCIENCES

51.
Khomovyi S. M., Pylypenko N. O.
THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF FORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE
269
52.
Maletska O., Prokopyshyn O., Tsitska N., Mironchuk Z.
DIGITALIZATION IN ACCOUNTING PROCESS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
272
53.
Serbov M.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT AND METHODOLOGICAL BASIS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT OF TERRITORIES
275
54.
Tereshchenko A. M.
ADAPTATION OF ENTERPRISE`S FINANCIAL POTENTIAL MANAGEMENT ON THE BASIS OF THE RESOURCE CONCEPT OF THE FIRM IN CONDITIONS OF CRISIS
283
55.
Борисова В. А.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
286
56.
Габададзе И. Ш., Мушкудиани Н. С., Церетели И. А.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИИ
294
57.
Галімук Ю. О., Васьківська К. В., Васьківський Ю. П.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
298
58.
Демчук А. В.
БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ НИМИ
304
59.
Комліченко О. О.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
309
60.
Матвєєв В. В., Матвєєва О. М.
БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
316
61.
Меда Н. С.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ
321

 LEGAL SCIENCES

62.
Hudik V. G.
THE PLACE OF UKRAINIAN HOUSING LAW IN THE DICHOTOMY OF PUBLIC AND PRIVATE LAW: HISTORICAL AND LEGAL CONTEXT
327
63.
Okropiridze N.
CORRUPTION – A GLOBAL PROBLEM OF INTERNATIONAL SECURITY
331
64.
Tkach Ju.O.
SCIENTIFIC AND PRACTICAL ANALYSIS OF ARTICLE 143 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
336
65.
Арцебарська О. О., Людвік В. Д.
УМИСНЕ ВБИВСТВО З ОБТЯЖУЮЧИМИ ОБСТАВИНАМИ
355
66.
Влад С. Ф., Долгий О. О., Долгий О. А.
ЗАКОНОДАВЧІ ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
359
67.
Михайлов О. В., Коваленко Т. В., Бут В. О., Коваленко В. К.
ПРОФЕСІОГРАМА СЛІДЧОГО: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
364
68.
Муромцева Д. Г., Людвік В. Д.
ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА КОНТРАБАНДИ
371
69.
Свинаренко Ю. П., Леонов С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
375

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: