XVI Міжнародна науково-практична конференція “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 7-9.09.2022 Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

7-9.09.2022 року у м. Чикаго, США

відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xvi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-7-9-09-2022-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Martyshuk T. V., Gutyj B. V., Khalak V. I., Sus H. V., Vus U. M.
THE INFLUENCE OF FEED ADDITIVE «BUTASELMEVIT-PLUS» ON THE PROTEIN SYNTHESIS FUNCTION OF THE LIVER OF PIGLETS AT WEANING
9
2.
Шапакидзе E. Д.
ГРАД И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С НИМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
14

 MEDICAL SCIENCES

3.
Bilovol A. M., Havryliuk O. А.
POSTACNE TREATMENT
20
4.
Davydenko O. M., Lischuk K. O.
SARS COVID19 AS A PATHOGNOMONIC FACTOR OF THE EMERGENCE, EXCAVATION AND MANIFESTATION OF MENTAL DISEASES (LITERATURE REVIEW)
23
5.
Davydenko O. M., Yuzvyk I. S., Vyhnanchuk V. V.
RELEVANCE OF STUDIES OF HUMAN MONKEYPOX VIRUS
29
6.
Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Храбра С. З., Веремчук О. Д., Куцло В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БЕЗКАМ’ЯНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У КОНТЕКСТІ ЇХ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
32
7.
Кудокоцева О. В., Ломакін І. І., Бабійчук Л. В., Бабійчук В. Г., Айдарова В. С.
АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ
38
8.
Луценко І. В., Ушакова М. А., Сухоносов Р. О.
ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ ГІПОТАЛАМО ‑ ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ
44
9.
Чунь Лю
ВПЛИВ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ ПРИ ІНТЕРВАЛЬНОМУ ХАРЧУВАННІ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ГОЛОВНИМ БОЛЕМ
47

 CHEMICAL SCIENCES

10.
Козуб П. А., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Сирова Г. О., Козуб С. М., Мартинюк М. М.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНІХ МОЛЬНИХ ОБ’ЄМІВ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
51

TECHNICAL SCIENCES

11.
Marych M. V., Gripachevsky O. M., Goncharuk D. A.
COMPARISON OF THE MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF SINTERED AND HOT-FORGED TiCrFeNiCuC ALLOYS
58
12.
Русанова С. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИЧАЛУ
61
13.
Фиалко Н. М., Тимченко Н. П.
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
67
14.
Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Сергієнко Р. В.
АНАЛІЗ СКЛАДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ ПЕЧЕЙ ВАРКИ СКЛА
72
15.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т., Чередніченко П. П., Іванов Є. О.
ПОСТАНОВКА ДИНАМІЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ В’ЯЗКОПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА НАЯВНОСТІ ВІБРОДЖЕРЕЛ КОЛИВАНЬ: ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПОБУДОВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ. ІV
78
16.
Ясінецька І. А., Петрище О. І., Лобунько Ю. В.
ФОРМУВАННЯ МЕЖ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
87

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

17.
Зеленченко І. Б., Драганюк С. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
93

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

18.
Лук’янова Г. В., Полянська Т. О., Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є.
ПРИРОДНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАСЕЙНУ Р. ПІТУШОК
101

 ARCHITECTURE

19.
Андрусяк У. Б.
ПРИКЛАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДО СУЧАСНИХ ФУНКЦІЙ
109

 PEDAGOGICAL SCIENCES

20.
Базелюк В. Г., Гегач Т. С.
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
119
21.
Начинова О. В., Боєва С. Ю.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
128
22.
Резніченко І. Г.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБОМ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ
134
23.
Сосяк М. М.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
144
24.
Чередник Л. М., Спільник О.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «СКЛАДНА ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ»
152
25.
Чередник Л. М., Хапиліна В. В.
ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА МАГІСТРАНТА-МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО‑ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
162
26.
Ягупов В. В., Плохута І. С.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
171
27.
Яременко В. Д., Рахімова М. В., Сич І. А., Перехода Л. О.
ПРОБЛЕМИ (НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ) ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ
178

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

28.
Stuła Bartosz
MEXICO – NEGOTIATIONS IN THE COUNTRY OF CULTURAL AND SOCIAL CONTRASTS
184

 JOURNALISM

29.
Гавловський Д. В.
СПЕЦИФІКА СПРИЙНЯТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОПАГАНДА» В КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ОСНОВНІ СПОСОБИ МАНІПУЛЯЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
191

 HISTORICAL SCIENCES

30.
Фіщук С. В.
ВІДБУДОВЧІ ПРОЦЕСИ В МІСТІ ЛУЦЬКУ (ЛЮТИЙ–ЛИПЕНЬ 1944 Р.)
200

 CULTUROLOGY

31.
Касаткіна І. А.
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ТА ГАРДЕРОБУ РАДЯНСЬКОЇ ЖІНКИ 1917 — 1920 РР.
205
32.
Палій К. С.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО
216

LITERATURE

33.
Славич Т. Я., Гаврило І. В., Рошко М. М.
РОЛЬ ОПОВІДАЧА В РОМАНАХ «КОЛИ Я ПОМИРАЛА» ТА «ДИКІ ПАЛЬМИ» В. ФОЛКНЕРА
220

 PHILOLOGICAL SCIENCES

34.
Starostenko T. M.
ARTISTIC GENDEROLOGY IN THE SOCIAL TEXT BY SERHIY ZHADAN
226
35.
Кечеджі О. В.
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
235
36.
Краснікова С. О., Козка І. К.
ПРИКМЕТНИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
242
37.
Ліпич В. М.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
249

 ECONOMIC SCIENCES

38.
Arutiunian R.
INTERNATIONAL TRADE: OVERVIEW, REASONS, ADVANTAGES
253
39.
Khomovyi S. M., Svynous I. V., Tomilova-Yaremchuk N. O., Khomovyi M. M., Lytvynenko V. S.
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE ACCOUNTING AND MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE WORLD
261
40.
Lasso Freddy, López Paola, Polanco Daniela
BEHAVIOR OF FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENTS FOR JUAN DE DIOS MORALES STREET (LA RONDA) DUE TO THE COVID PANDEMIC. ANALYSIS OF THE TERRITORY THROUGH GIS
271
41.
Zaiets M., Lokota D.
THE STATE OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION
277
42.
Білицька А. В., Кузуб М. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
285
43.
Болдов А. О.
ДІДЖИТАЛ-СЕРВІСИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ
290
44.
Бондаренко Н. М., Ільчак Д. І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
296
45.
Горобінська І. В., Волинець Л. М.
НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
300
46.
Іюдіна Я. С., Гордієнко М. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ В УКРАЇНІ
305
47.
Кузьмінська О. Е.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
314
48.
Літвінчук К. В.
ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЕКСПОРТУ
322
49.
Пришляк К. М., Покалюк Н. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
326
50.
Степаненко С. В.
ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
331
51.
Стерницька С. С., Крушинська А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
337
52.
Чала В. С.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
341
53.
Янієва Д. Д.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ ТИПОЛОГІЇ
349

 LEGAL SCIENCES

54.
Сівачинський І., Бодирєв Д.
ПРИЙОМИ, ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ І ВЕДЕННЯ ВОГНЮ З ПІСТОЛЕТА
355
55.
Срібний В. Ю., Бодирєв Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
359
56.
Старко О. Л.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
364

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-126-6 та УДК, вихідні данні м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: