II Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 5-7.10.2023 Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

5-7.10.2023 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-5-7-10-2023-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Шкура Т. В., Гомля Л. М., Шарова Т. М.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
10

MEDICAL SCIENCES

2.
Berbeniuk A. I., Tsysar Yu. V.
MODERN VIEW OF THE PROBLEM OF RETROCHORAL HEMATOMA (LITERATURE REVIEW)
14
3.
Cherniievych B. O., Tsysar Yu. V.
BIRTH-RELATED INJURIES. A COLLECTION OF THE MOST COMMON TRAUMATIC CONDITIONS ENCOUNTERED IN MEDICINE. (LITERATURE REVIEW)
19
4.
Gudarian O., Cherednyk D.
STUDY OF BONE METABOLISM IN GENERALIZED PERIODONTITIS COMPLICATED BY DIABETIC OSTEOPATHY
28
5.
Hurska K.-R., Tsysar Yu. V.
PECULIARITIES OF THE COURSE OF THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS INFECTION DURING PREGNANCY. VACCINATION OF PREGNANT WOMEN AGAINST COVID-19
37
6.
Kokhan M. O., Tsysar Yu. V.
INNOVATIVE METHODS OF CHILDBIRTH PAIN RELIEF (LITERATURE REVIEW)
57
7.
Korots A. V., Tsysar Yu. V.
INFLUENCE OF OBESITY ON PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)
63
8.
Orletska D. T., Tsysar Yu. V.
LITERATURE REVIEW OF NEW RESEARCH OF PATHOPHYSIOLOGY CHANGES IN PREGNANCY
70
9.
Perchyna O. I., Tsysar Yu. V.
DEVELOPMENT OF THE FETAL AND THE COURSE OF PREGNANCY UNDER THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL STRESS
77
10.
Petryk Ya. V., Tsysar Yu. V.
MULTIPLE PREGNANCY (REVIEW OF MODERN LITERATURE SOURCES)
84
11.
Snihuriak D. Ya., Tsysar Yu. V.
CHILDBIRTH TRAUMA AND ITS CONSEQUENCES (LITERATURE REVIEW)
91
12.
Stankevych L. I., Tsysar Yu. V.
OVERVIEW OF THE CURRENT RESEARCH DATA ON PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANE
96
13.
Tsysar Yu. V., Dmytrieva D. V.
TREATMENT OF CERVICAL ECTROPION, THE LATEST APPROACHES AND TECHNIQUES (REVIEW ARTICLE)
103
14.
Zhytariuk P. I., Tsysar Yu. V.
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY DURING PREGNANCY (MODERN LITERATURE REVIEW)
112
15.
Zvarych O., Tsysar Yu.
A MODERN VIEW ON THE TREATMENT OF EARLY MISCARRIAGE (LITERATURE REVIEW)
118
16.
Глухова Г. Й., Цисар Ю. В.
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ – ОДНЕ З НАЙПОШИРЕНІШИХ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК (СУЧАСНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
126
17.
Гончарук О. О., Цисар Ю. В.
ПІСЛЯПОЛОГОВІ СЕПТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
132
18.
Давидюк А. В., Цисар Ю. В.
СУЧАНИЙ ПОГЛЯД НА АКУШЕРСЬКІ КРОВОТЕЧІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ВАГІТНОСТІ, У ПОЛОГАХ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
138
19.
Ілаш А. І., Цисар Ю. В.
ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ COVID-19 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
146
20.
Корнівський Б. А., Цисар Ю. В.
ГЕСТОЗ ВАГІТНИХ: ДАНІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
151
21.
Мороз Т. В., Цисар Ю. В.
ГЕСТАЦІЙНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: РИЗИКИ, НАСЛІДКИ ТА ЛІКУВАННЯ (СУЧАСНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
160
22.
Приймак С. Г., Клещук А. А.
РИЗИК РОЗВИТКУ НЕСПРИЯТЛИВИХ НАСЛІДКІВ ВАГІТНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ У ЖІНОК ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ
168
23.
Скрипник В. В., Цисар Ю. В.
ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ (ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ)
172
24.
Сливка В. І., Гарабажів Р. Я., Джус Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ У БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ПЕРІОД ВІЙНИ
180
25.
Сливка В. І., Заморський Н. Р., Ливіцька А. Р.
ГЕМОСТАЗ ПРИ ЛЕГЕНЕВІЙ ПАТОЛОГІЇ
188
26.
Тодоріко В. П., Цисар Ю. В.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДІАГНОСТИКУ ТА СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
194

CHEMICAL SCIENCES

27.
Babayeva F. A., Yunusov S. H., Ibrahimova Z. M., Ahmadova R. H., Suleymanova T. I., Babali R. A, Batyukova Y. V.
PROCESS OF ISOMERIZATION OF N-HEXANE FRACTION WITH THE PARTICIPATION OF NANO-SIZED CATALYSTS Al2O3•ZrO2
200
28.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME 2-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF TRICYCLO [5.2.1.02,6] DEСAN
207
29.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Іванушко Я. Г.
ІНТЕГРОВАНІ ХІМІЧНІ ТА ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ НА ТЕМУ БЕЗПЕКИ ХАРЧУВАННЯ
212

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Azarenkov V. I., Ugrimova K. S.
ON THE ISSUE OF INTERPRETATION OF COLOR THEORY
217
31.
Zelenska T. S.
USING INTERACTIVE BOARDS IN DISTANCE LEARNING SETTINGS
225
32.
Богучарський С. І., Хруслов М. М.
КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ АЛГОРИТМОМ РОЗБИТТЯ
228
33.
Воронін С. В., Стефанов В. О., Васянович Р. С.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЦЕНТРОВОГО ОЧИЩЕННЯ ОЛИВ ТА РОБОЧИХ РІДИН ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
232
34.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА ТРИШАРОВИХ КОМПОЗИТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
236
35.
Савчук Т. О., Левченко Н. Б.
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
248

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

36.
Кондратенко П. О.
СТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ У ВСЕСВІТІ. ЗОЛОТО
251
37.
Кузьменко В. Г.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДРИВНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ ТЕЧІЇ ТА ЕНЕРГІЇ КОГЕРЕНТНИХ ВИХРОВИХ СТРУКТУР
261

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Korzhavykh I. M., Gubska R. O.
FORMATION OF VOCAL AND CHOIR SKILLS IN TEENAGERS AT MUSIC LESSONS
266
39.
Sereda I., Ivanchenko A.
DEVELOPMENT OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FOLK ART
271
40.
Ващенко Л. С.
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК, ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
276
41.
Клокар Н. І., Завалевський Ю. І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У РОЗВИТКУ КЕРІВНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІНЦЯ
280
42.
Козленко В. Г.
ПРОЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
291
43.
Колеснік К. А., Похила С. С., Дзигар А. І., Чернявська І. І.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
297
44.
Кривошея Т. М., Коцулим Т. А.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
303
45.
Кривошея Т. М., Погонець І. М., Гуренко Я. А.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АВТОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
308
46.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Зайцева М. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
315
47.
Савельєва Д. І.
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
326
48.
Сироватко Н. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ
336
49.
Сироватко Н. М.
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
341
50.
Снєдкова Л. А., Рясіна С., Ульянова В. С.
ОСНОВИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ І МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
346
51.
Шумілова І. Ф., Хоменко В. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
354

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Литовченко В. П., Литовченко С. В.
ПРОБЛЕМИ В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ У ВОЄННИЙ ЧАС
367

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

53.
Іванова А. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
372

 ART

54.
Лю Женвей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОМ КИНОИСКУССТВЕ
380
55.
Ляо Юй
КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
384
56.
Рум’янцева А. Ю.
СПАДКОЄМНІСТЬ ТРАДИЦІЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІАНІЗМУ В ПРАКТИЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ
388
57.
Со Цин
ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ В КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ
393
58.
Чэнь Жуй
ТРАКТОВКА ГЕРОИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
395

 POLITICAL SCIENCES

59.
Параскун К. С.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
398

PHILOLOGICAL SCIENCES

60.
Zaitseva O. Yu.
HIGH-FREQUENCY NOUN SYSTEM, FUNCTIONING IN THE ENGLISH TEXT CORPUS “ACOUSTICS”
404
61.
Горбачевський В. О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ РИЗИК В ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОМУ ТВОРІ БОРИСА ДЖОНСОНА “THE CHURCHILL FACTOR: HOW ONE MAN MADE HISTORY”
408
62.
Коваль Н. Є., Процишин Т.
МЕТАФОРА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ СФЕРИ МЕНЕДЖМЕНТУ
411
63.
Кульчицька О. В., Андрущак О. В.
КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
419
64.
Лозинська А. Р., Горностай Л. М.
ДО ПИТАННЯ ТОЧНОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ІСТОТНИХ ОЗНАК ТЕРМІНІВ У СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ
423
65.
Лопушанський В. М., Лопушанський В. В.
МІСЦЕ ВІДНЯ У ТВОРЧІЙ БІОГРАФІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
428
66.
Любецька В. В.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ
436
67.
Мунтян О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ЯК ГРУПИ ТЕРМІННОЇ ЛЕКСИКИ НА МЕЖІ ПЕДАГОГІКИ І ПРОГРАМУВАННЯ
440

 ECONOMIC SCIENCES

68.
Kundytskyi О., Тибінка Г. І., Марунчак В. О.
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ АВТОНОМНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА СИСТЕМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
443
69.
Lazarieva O., Mas A.
KEY FEATURES OF THE LAND DEVELOPMENT SPECIALISTS TRAINING
446
70.
Pistunov I.
CALCULATION OF THE AMOUNT OF DAMAGE THAT BANK EMPLOYEES MAY CAUSE
451
71.
Ващенко О. М.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
458
72.
Вовк Ю. О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
463

 LEGAL SCIENCES

73.
Hotsuliak S. L.
CHALLENGES OF INTERNATIONAL CO-OPERATION ON SANITATION AND EPIDEMIOLOGY IN UKRAINE IN EMERGENCY SITUATIONS
466
74.
Іванова О. М., Богданова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
470

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: