III Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 1-3 февраля 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 февраля 2021 года в г. Рим, Италия
состоялась III Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-1-3-fevralya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Parubok M. I., Osipov M. Yu., Voitovska V. I., Tretiakova S. O.
ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL BASES OF RHODODENDRON INTRODUCTION.
15
2.
Карпенко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ.
27
3.
Каркач П. М., Костюк М. М., Машкін Ю. О.
ПОКАЗНИКИ РОСТУ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ІНДИКІВ РІЗНИХ ПОРІД.
31

 VETERINARY SCIENCES

4.
Suprovych T., Lysa I.
SENSITIVITY OF BOLA-DRB3 GENE ALLELES TO COWS ENDOMETRITIS.
37

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Aliyeva K. A., Guliyeva R. H.
ETHNO-TERRITORIAL DISTRIBUTION OF THE C174M POLYMORPHISM OF THE AGT GENE IN THE POPULATION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC.
41
6.
Mirzayeva S. A., Ganbarov K. G.
INFLUENCE OF SUGARS ON THE GROWTH OF LACTIC ACID BACTERIA STRAINS ISOLATED FROM THE PHYLLOSPHERE OF PLANTS.
45
7.
Балабак А. А., Балабак А. В., Василенко О. В.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СОВРЕМЕННОЙ УРБОЭКОСИСТЕМЫ.
49
8.
Кременчуцкий Г. Н., Степанский Д. А., Турлюн С. А.
МИКРОЦИНЫ — ЭКЗОМЕТАБОЛИТЫ АЭРОКОККОВ.
54
9.
Фіщук О. С.
МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ TULBAGHIA VIOLACEA HARV. (AMARYLLIDACEAE  J.  ST.-HIL.).
60

 MEDICAL SCIENCES

10.
Baghirova N. A.
PRESENCE OF FOUR ADDITIONAL GENE MUTATIONS ALAS2, CYP21A2 AND LPL IN A PATIENT WITH NIEMANN-PICK A/B FROM AZERBAIJAN.
63
11.
Croitoru Catalina, Agachie Lia-Mirela
AWARENESS OF THE PROBLEM AND THE NEED FOR INFORMATION ABOUT HEAT WAVES BY MEDICAL STUDENTS.
67
12.
Gorgiladze T., Chilingarashvili T., Kedelidze N.
TO THE QUESTION OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN.
74
13.
Khaytmatova Nozima Amir qizi
RELEVANCE OF EARLY DIAGNOSIS OF NEWBORNS WITH DOWN SYNDROME.
81
14.
Kurkina I.
ON LICENSING OF DENTAL PRACTICE IN UKRAINE.
85
15.
Masalabov V.
ON THE ISSUE OF PREFERENTIAL DENTAL CARE.
88
16.
Shashiashvili N., Shubitidze  T., Kvizhinadze N., Bakradze N.
AWARENESS OF THE POPULATION ABOUT THE IRRATIONAL USE OF DRUGS AND CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
91
17.
Toma M.-M., Tafuni O.
COVID-19 IMPACT ON PATIENTS WITH OBESITY.
95
18.
Vasiukova O.
VOLUNTARY INFORMED CONSENT IN DENTISTRY.
100
19.
Асадов Н. З.
ИЗУЧЕНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.
103
20.
Зубенко А. П., Вільгусевич В. Ф., Краснолицька Л. М.
НЕСПРИЯТЛИВІ ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЇХ ВПЛИВУ ПІД ЧАС РОБОТИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ.
105
21.
Копйова Н. В., Прищепа О. О.
РОЛЬ СТРУКТУР МОЗКУ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РОЗВИТОК ПІЛОКАРПІН-ІНДУКОВАНОЇ СУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ.
110
22.
Насретдинова М. Т., Шадиев А. Э., Хайитов А. А., Абдиев Э. М., Нормуродов Н. А., Султонов О. Р.
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТИННИТУСОМ.
114
23.
Нерсесян В. М., Казакевич Л. І., Чуйко О. А.
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОЦЕСІ ОБСТЕЖЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР ОРГАНІВ.
123
24.
Осипенко И. П., Кудинская Е. Н., Сирош В. В.
АНОМАЛИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ НДСТ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АКЦЕНТЫ.
127
25.
Тимошина О. В., Аріх І. Г., Кутейко В. В., Мицик Ю. І.
АЛЕРГІЧНИЙ МАРШ: ВІД АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ ДО БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ М. МАРІУПОЛЯ.
130
26.
Удод О. А., Кібішаурі М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРЯМИХ ВІДНОВЛЕНЬ ЗУБІВ З ФОТОКОМПОЗИТІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ.
135
27.
Фам Туан Ань
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВОДНОГО ДУШУ — МАСАЖУ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ОСТЕОХОНДРОЗАХ.
138
28.
Шаповалова Ю. Ю.
МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ.
140
29.
Шейкіна Н. В., Спірідонова М. С.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ КОРИГУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ НА НІГТЬОВУ ПЛАСТИНУ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ МАНІКЮРУ.
142
30.
Яковлева Н. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ.
147

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

31.
Демченко В. О., Червоненко Н. М., Гончарова О. В.
ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО ВИБОРУ АПАРАТНИХ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ.
150
32.
Негода Т. С., Якубець А. А.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРУКТУРИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ, АНТИАНГІНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ.
153
33.
Семенова К. Н., Алмакаев М. С.
ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА.
156

 CHEMICAL SCIENCES

34.
Nikoziat Yu. B., Ivashchenko E. D.
EXPRESS METHOD OF ANALYTICAL CONTROL OF WATER-SOLUBLE FLUORIDES IN SOILS AND GRAINS.
159
35.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ.
163
36.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ «ХАЛЬКОГЕНИ».
170

 TECHNICAL SCIENCES

37.
Fesenko O. I., Savvova O. V., Voronov H. K., Khachatrian I. M.
PREPARATION OF BIOACTIVE GLASS-CERAMIC COATINGS ON SCREW-SHAPED DENTAL IMPLANTS.
179
38.
Masikevych Yu. H., Tyuleneva V. O., Malovanyy M. S., Kotyk S. Ya.
ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ATMOSPHERIC AIR OF THE PRE CARPATHIANS.
185
39.
Masikevych A. Yu., Gerush N. I., Tymchuk I. S., Volochniuk L. S.
SURFACE WATER QUALITY AS AN INDICATOR OF A SAFE ENVIRONMENT FOR THE POPULATION OF THE REGION.
187
40.
Nikulshin V. R., Denysova A. E., Melnik S. I., Andryushchenko A. M., Budarin V. A.
LOCAL OPTIMUM OF THE FOURTH SECTION FOR SUGAR PRODUCTION EVAPORATION SYSTEM.
189
41.
Polutrenko M. S., Lopushniak V. I., Hrytsulyak H. M., Kotsyubynsky AO., Savyuk R. M.
METHOD OF PROCESSING OF TERRESTRIAL PART OF PLANTS.
193
42.
Savvova O. V., Fesenko O. I., Voronov H. K., Pokroieva Ya. O., Molchanova K. I.
ANTIBACTERIAL GLAZES FOR CERAMIC TILES.
197
43.
Strashynskyi I. M., Marynin A. I., Omelchenko M. H.
THE USING OF EMULGATORS IN THE COMPOSITION OF COMPLEX FOOD ADDITIVES IN THE TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS.
202
44.
Антонюк І. Ю., Медведєва А. О.
ТЕХНОЛОГІЯ ТІСТЕЧКА «ТАЄМНА НАСОЛОДА» ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОРСЬКОЇ ВОДОРОСТІ ЛАМІНАРІЇ.
207
45.
Григоренко С. М., Шуляк О. Ю., Михайлов А. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ DADSS ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ВОДІЇВ ПРИ КЕРУВАННІ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ.
214
46.
Дронь Д. В., Коваленко А. Ю., Коломієць А. С.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ FASHION-ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
218
47.
Крепак А. С., Манойлов О. В., Кудинова Е. В.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЯНУЩЕЙ ПОДАЧИ.
225
48.
Копичко Р. Р., Самохліб О. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ.
231
49.
Любчик Г. Н., Фиалко Н. М., Реграги Абубакр, Шеренковский Ю. В., Навродская Р. А.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЭНТАЛЬПИЙНО-ЭНТРОПИЙНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ.
233
50.
Мартынюк Т. Б., Круковский Б. И.
ВОЗМОЖНОСТИ АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ.
238
51.
Найдюк А. М., Романова З. М.
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НЕГАЗОВАНІ СПЕЦІАЛЬНІ НАПОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
242
52.
Романова З. М., Марйоха І. М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБРОДЖУВАННЯ ВИСОКОГУСТИННОГО ПИВНОГО СУСЛА.
250
53.
Салія М. Г., Мікаутадзе Р. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОСИЛЕННЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ СТІН ЗА ДОПОМОГОЮ СТАЛЕВИХ СМУГ.
254
54.
Трубнікова А. А., Бондар С. М., Чабанова О. Б.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИДАЛЕННЯ ЛАКТОЗИ З МАСЛЯНКИ.
260
55.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т., Іванов Є. О.
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗБУДЖЕННЯ НЕЗАТУХАЮЧИХ КОЛИВАНЬ З АДАПТИВНИМ ПІДЛАШТУВАННЯМ ФАЗИ У ЛІНІЙНИХ/НЕЛІНІЙНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.І.
267
56.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т., Іванов Є. О.
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗБУДЖЕННЯ НЕЗАТУХАЮЧИХ КОЛИВАНЬ З АДАПТИВНИМ ПІДЛАШТУВАННЯМ ФАЗИ У ЛІНІЙНИХ/НЕЛІНІЙНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.ІІ.
276

 ARCHITECTURE

57.
Liubchenko M., Radchenko A., Mandrichenko O.
SOME ASPECTS OF CREATING ARCHITECTURAL SCALE MODELS OF BUILDINGS.
285
58.
Гриценко Л. О., Савдід А. В.
МИСТЕЦЬКИЙ МЕТОД АРХІТЕКТОРА-УНІВЕРСАЛА В. ГОРОДЕЦЬКОГО: ЗАГАЛЬНО-ОЦІННИЙ ОГЛЯД.
289

 PEDAGOGICAL SCIENCES

59.
Adanov K. B., Duvanbekov R. S., Karynbaeva M. Z., Tapalova A., Duanbekova G. B.
FEATURES OF THE MANAGEMENT CULTURE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS.
296
60.
Dychka N. I.
STAGES OF TEACHING ESP WRITING.
302
61.
Pavlyk O., Polishchuk Yu.
FORMATION OF KEY COMPETENCE «SPEAKING THE NATIVE LANGUAGE» OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF INTERNET MEMES.
305
62.
Sakhnevych I.
THE CODE OF ETHICS FOR ESL TEACHERS AND STUDENTS AT UNIVERSITIES AS A POSSIBLE INSTRUMENT OF EFFECTIVE ONLINE TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PANDEMIC CONDITIONS TODAY.
310
63.
Артюхова О. В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОМУ РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.
315
64.
Анастасова Н. М., Бегей Ю. В.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ ІЗ ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ІЗО – ТА ЕРГОТЕРАПІЇ.
322
65.
Афанасієвська І. О., Усова Я. О.
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ВИКЛАДАЧІ ТА ЇХ ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ПІД ЧАС ОНЛАЙН НАВЧАННЯ.
328
66.
Бабенко В. С., Маслова С. А.
РИСУНОК В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
341
67.
Бурчак С. О., Бурчак Л. В.
ЛЕКЦІЯ-ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.
347
68.
Воронин И. Ю., Филиппов А. А., Воронина О. В., Терехов В. И., Туманян Р. А.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРЫ ХОККЕЙНЫХ ВРАТАРЕЙ.
352
69.
Данько Д. В., Дідиченко Р. С., Хлєбік С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
359
70.
Зузяк Т. П., Марущак О. В., Семенюк С. П., Сімончук В. В.
РОЛЬ ГРАФІЧНИХ УМІНЬ У ФОРМУВАННІ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ.
365
71.
Івченко В. І.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ОФОРМЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ).
373
72.
Кульбіда Л. С., Сулима В. П.
СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН.
378
73.
Мирошниченко В. О.
ТЕХНОЛОГІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.
383
74.
Москаленко О. А., Черкаська Л. П., Бондаренко В. П.
ПІЗНАВАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАТЕМАТИЧНОЇ КВЕСТ-ГРИ «КЛЮЧІ ДО УСПІХУ».
391
75.
Окольнича Т. В., Костенко Л. Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1991–2014 РР.).
396
76.
Петрук В. А., Клєопа І. А.
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ першокурсників ТЕХНІЧНИХ ЗВО ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
403
77.
Пономаренко В. І., Мірошніченко Т. В.
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
408
78.
Распопов Є. І., Савчук Н. А., Філіпчук Б. Ю., Горобець І. А.
ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАЧІВ ПВНЗ «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»).
414
79.
Саєнко Т. В., Гнидіна О. В.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ТВОРЧІСТЮ ХУДОЖНИКІВ-ГРАФІКІВ РІДНОГО КРАЮ.
427
80.
Сергій М. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
433
81.
Шахіна І. Ю., Грига Н. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
438

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

82.
Бурец Ю. М.
ПРОДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
445
83.
Бунас А. А., Гельберт А. Я.
СПЕЦИФІКА ТА ВПЛИВ МОНТАЖНОЇ ПОБУДОВИ КІНОФІЛЬМУ НА АУДІОВІЗУАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ.
449
84.
Вакуліч Т. М., Осьмак М. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СПІВЗАЛЕЖНИХ ВІДНОСИН.
454

 JOURNALISM

85.
Барабанова Н. Р., Журавлёва В. А., Кириленко К. С.
В КАКИХ PR-СПЕЦИАЛИСТАХ СЕГОДНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ.
462
86.
Мелещенко О. К.
МАРК ТВЕН – СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТИ “SACRAMENTO DAILY UNION”.
470

 CULTUROLOGY

87.
Данилова І. В.
СТРУКТУРА ТА РІЗНОВИД КИТАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1991 РОКУ ТА ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 2020 РОКУ. ХРОНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЄЗНАВСТВА.
476
88.
Ткаченко І. О., Хо Янься
МАЛЮНОК ТАНЦЮ ЯК СКЛАДОВА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ.
481

 LITERATURE

89.
Волкова І. В., Масло О. В., Кондратенко Л. О.
МІФОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА.
485
PHILOLOGICAL SCIENCES
90.
Mosiyevych L. V.
WAYS OF REPRODUCTION OF SUB NEUTRAL WORDS IN THE NOVEL “BILLY MILLIGAN’S MULTIPLE MINDS” BY D. KEYES INTO UKRAINIAN.
492
91.
Ochilova M. I.
THE EMERGENCE OF PERSIAN-TAJIK SUFI PROSE AND THE CONTENT OF THE FIRST PROSE SUFI WORKS.
496
92.
Rudychyk D. V.
CHANGING THE TONE OF CHRISTINE LEUNENS NOVEL “CAGING SKIES” IN TAIKA WAITITI’S FILM ADAPTATION “JOJO RABBIT”.
502
93.
Давиденко А. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ НОМІНАТИВНОГО ПРОСТОРУ MOTHERLAND У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
506

PHILOSOPHICAL SCIENCES

94.
Сагуйченко В. В.
ОСВІТНІ І НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ.
510

ECONOMIC SCIENCES

95.
Duchidze G., Vardishvili L., Martinenko N.
ABOUT PRACTICAL BUSINESS PLANNING.
514
96.
Hobela V.
INTERNATIONAL INSTITUTIONAL SUPPORT OF GREENING.
521
97.
Khryniuk O. S., Serediuk Yu. M.
ENTREPRENEURIAL RISK AS A FACTOR OF MANAGEMENT DECISIONS.
526
98.
Zhadko K., Horiashchenko Yu.
ECONOMIC ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP.
533
99.
Malania E.
TOURISM AS A TOOL FOR UNDERSTANDING THE WORLD.
536
100.
Otinashvili R. G.
IMPORTANT ASPECTS OF COMMERCIAL INFORMATION SECURITY.
542
101.
Bodnar V.
THEORETICAL APPROACHES TO CREATING CLUSTERS.
549
102.
Vahabzade Niger Mirgasim kizi
THE ROLE OF A NON-STATE PENSION FUND IN INVESTING IN THE ECONOMY.
552
103.
Zakharova N., Mazurova I.
PRIORITIES FOR ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INCREASED RISK OF DOING BUSINESS.
560
104.
Баєв В. В., Гнетецький А. П.
ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ.
567
105.
Білик О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ.
576
106.
Боскова В. В., Руснак А. В., Адамкевичус К. Ю.
МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ.
581
107.
Бурєннікова Н. В.
ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГУВАННЯ.
587
108.
Галімов С. К., Суровцев І. В., Галімова В. М.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СВИНЦЮ У ПИТНІЙ ВОДІ НА ПЛАТИНОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ.
594
109.
Гнідой В. В., Іжевський П. Г.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
600
110.
Дешко А. Л.
ЩОДО ОКРЕМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ ТА ЇХ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.
609
111.
Дмитриченко Л. И., Мальцева Н. Г.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.
616
112.
Доценко І. О., Приступа Д. В.
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКУ.
624
113.
Журавльова С. М., Гурова Д. Д., Цвілий С. М., Кукліна Т. С.
ПЕРСПЕКТИВА БЕЗКОНТАКТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ СВІТУ.
631
114.
Завгородній І. В.
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМ: ЧАСОВИЙ АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ.
637
115.
Капліна А. С., Капліна Т. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ – ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ.
643
116.
Коба О. В., Кошляк Д. І., Калініченко А. С.
АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ.
648
117.
Когай В. В., Куцик В. І.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ.
654
118.
Король Т. І.
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ.
658
119.
Колоша В. П.
МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
665
120.
Косотурова К. Ю., Захаркевич Н. П.
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНЬОЇ КРИЗОСТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.
669
121.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С.
УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ , ПОВ’ЯЗАНИМИ ЗІ ФІНАНСОВОЮ КРИЗОЮ.
676
122.
Куцик П. О., Маєтна А. С.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ.
685
123.
Куцик П. О., Гончарук В. С.
ОБЛІКОВО – ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ.
688
124.
Мироненко М. А., Король Р. М., Рябець М. А.
ДЕЯКІ ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ.
690
125.
Свиридович С. В.
ИМИДЖЕЛОГИЯ: РОЛЬ ИМИДЖА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
696
126.
Ситник Н. С., Марчук А. П.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ.
700
127.
Сыздыкова К. Ш., Калманова Н. М., Касенова А. М.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.
704
128.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
712
129.
Череп О. Г., Горб Д. О.
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.
720

LEGAL SCIENCES

130.
Tatkov B. V.
ON FORMING A HOLISTIC CONCEPT OF CSR IN COMMERCIAL LAW.
725
131.
Tymoshenko Ye. A., Pavlova A. A.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A SUBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW.
731
132.
Бугайчук К. Л.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО — ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
735
133.
Гарасимів О. І., Ряшко О. В.
ПОКАЗАННЯ З ЧУЖИХ СЛІВ: ДЕЯК СПІРНІ ПИТАННЯ.
741
134.
Ишкибаева Г. М.
ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА.
747
135.
Коваленко І. А., Головков С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН.
753
136.
Людвік В. Д., Чичик Ю. О.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.
758
137.
Людвік В. Д., Івашина І. А.
ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
763
138.
Руденко О. А., Коваль Д. М.
ПОВНОВАЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ ЗА НАСЛІДКАМИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛИ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО ВІДМОВУ У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.
767
139.
Самойлова І. А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ З ЦИВІЛЬНОЮ ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.
772
140.
Сіромська Г. М.
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ.
776
141.
Федосова О. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ.
783
142.
Швець Н. М.
ПРОБЛЕМНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК.
790
143.
Яновицка Г. Б., Мамедов Рашад Юсиф оглы
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ.
795

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: