fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 19-21 сентября 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

19-21 сентября 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-19-21-sentyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Коваленко М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОРОСТАННЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО.
10
2.
Лашук С. О., Худолій Л. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ MISCANTHUS.
13
3.
Левченко І. В.
СЕЛЕКЦІЙНІ ОЗНАКИ КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ОСНОВНИМ ПОКАЗНИКОМ – ПРИДАТНІСТЮ ДО МАШИННОГО ДОЇННЯ.
19

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Pochapinskyi A. D., Lavrenchuk G. Yo.
INFLUENCE OF RED LIGHT ON IN VITRO CELLS UNDER THE ACTION OF «FOTOLON» PHOTOSENSITIZER.
25

 MEDICAL SCIENCES

5.
Igumnova N. I., Pogorelaya M. S., Martinov A. V., Romanova E. A., Sydorenko T. A., Yukhimenko V. I., Shcherbak O. N.
FORMYL-PEPTIDES ACTIVATING PHAGOCYTOSIS OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.
28
6.
Sydorenko T. А., Romanova O. A., Martynov A. V., Pohorila M. S., Igumnova N. I., Yukhymenko V. I., Shcherbak O. M.
IMMUNOSTIMULATING PROPERTIES OF NEW FORMYL-PEPTIDE THAT PREVENT TUBERCULOSIS REACTIVATION.
34
7.
Yukhymenko V. I., Martinov A. V., Pogorelaya M. S., Romanova E. A., Sydorenko T. A., Igumnova N. I., Shcherbak O. N.
NEUTRALIZATION OF BACTERIAL, VIRAL AND FUNGAL PATHOGENS WITH RIBOFLAVIN AND PHOTOTHERAPY (REVIEW).
40
8.
Бобро Л. М., Прийомова В. О., Мороз У. Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ.
45
9.
Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Гайченя І. О., Павлікевич А. В.
СОЦІОМЕДІЙНА АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК НОВІТНІЙ ЕТАП МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЯХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID — 19.
48
10.
Десятнюк Л. Б., Левіна К. О.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗНЕБОЛЮВАННІ У СТОМАТОЛОГІЇ.
59
11.
Коваленко Н. І., Вовк О. О., Новікова І. В.
АНАЛІЗ ЕТІОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ ПРИ РИНІТАХ.
63
12.
Скрябіна О. М., Шаповалова О. О., Сєрік В. С.
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
67
13.
Твердохліб Н. Г., Костьолко А. А.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТА ТА ЙОГО ОСОБИСТІСТЬ.
70
14.
Тихончук Н. А., Скрипник Р. Л.
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ МУЦИНОВОГО СЛОЯ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ.
73
15.
Трофимченко Т. С.
ВПЛИВ COVID-19 НА ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.
77
16.
Яковенко Н. А., Безкаравайный Б. А., Сероштан Е. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ И ЕЕ КОРРЕКЦИИ.
80

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Skrebtsova K. S., Zhelikhovskyi Yu. O.
PHYTOCHEMICAL STUDY OF THE LEAVES OF PINGUICULA VULGARIS L.
86

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Желтвай І. І.
ОЦІНКА СИМЕТРІЇ КООРДИНАЦІЙНОГО ОТОЧЕННЯ ІОНУ ЄВРОПІЮ (III) В ЕКСТРАКТІ ЙОГО КОМПЛЕКСУ З 3-ФОРМІЛХРОМОНОМ.
88

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Maksymov M. V., Kuzmenko V. V., Soloviova O. V.
METHOD FOR DETERMINING THE TEMPERATURE OF POWDER GASES ALONG THE BARREL LENGTH DURING THE FIRING PROCESS.
95
20.
Pernebekov S., Auyesbekova M., Ziyabekov B., Mankaraeva B.
ASSESSMENT OF SYSTEMS FOR ORGANIZING MAINTENANCE AND ROUTINE REPAIR OF ROLLING STOCK OF ROAD TRANSPORT.
100
21.
Potapova K., Klymchuk I.
SPEECH RECOGNITION METHOD ON A SHORT DICTIONARY USING MEL-CEPSTRAL COEFFICIENTS.
105
22.
Будашко В. В., Шевченко В. А., Зеленюк С. О., Марфела Д. І.
КООРДИНОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СУДНОВОЮ АВТОМАТИЗОВАНОЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПРИ ЗМІНАХ НАВАНТАЖЕННЯ.
109
23.
Жолдасбай Е. Е., Даруеш Г. С., Курмансеитов М. Б., Аргын А. А., Досмухамедов Н. К.
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ КАЗАХСТАНА: ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ОТХОДЫ ТЭЦ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
117
24.
Соколова Є. Б.
ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ХЛІБА ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ.
124
25.
Толокнов А. А.
ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ДОСТУПНИХ ВЕБ-ФОРМ.
128
26.
Ялова А. М., Сусідко А. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ.
135

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

27.
Сизьон О. О.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ РОБОТИ З ВІДКРИТИМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРУ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
139

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Хроль В. В.
ПРОВЕДЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ГАЗО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ БУРІННІ ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН.
145

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Sierykh L. V.
SCRUB TECHNOLOGY AS A MEANS OF INTERACTION OF INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN THE AESTHETIC EDUCATION OF TEENAGERS.
149
30.
Vasylyshyna N. M.
DIGITAL TOOL APPLICATION IN THE TEACHING ENGLISH PROCESS OF UNIVERSITIES.
154
31.
Бєлікова О. А.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
157
32.
Гилев Г. А., Железнякова М. В., Гвоздева К. И., Комлев М. А.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.
164
33.
Кравцова І. А., Кравцова А. О.
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
168
34.
Курчатова А. В., Чимаренко О. П.
МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
174
35.
Лещенко О. Г., Мацкевіч Ю. Р.
ЛОГОРИТМІКА ЯК ЛОГОПЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
180
36.
Лимарь Т. Г.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ.
184
37.
Мірошніченко Т. В., Тітановська М. С.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
188
38.
Петрова А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КРИВОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.
193
39.
Ріпак М. О.
ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЖІНОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ НА СТАН ЇХНЬОГО ЗДОРОВ’Я.
198
40.
Слушний О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.
203
41.
Чистикова Я. Л., Овчаренко Н. А.
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕТНОКУЛЬТУРА». МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ.
208

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

42.
Бутузова Л. П., Грінчук І. О., Оленюк Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ.
214
43.
Карпюк Ю. Я., Карпюк М. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ.
222
44.
Мазур Т. В., Буковська О. О., Аніщенко Л. О., Чала Т. І., Бієнко Н. А.
ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ НА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПРАКТИКУЮЧОГО ПСИХОЛОГА.
229
45.
Стельмащук Х. Р.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ.
233

SOCIOLOGICAL SCIENCES

46.
Ядловська О. С., Манік В. Є.
ПРОЯВИ СЕКСИЗМУ ЯК ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ В РЕКЛАМІ.
237

ART

47
Зінчук О. О.
МІЖНАРОДНИЙ АКВАРЕЛЬНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ТУР УКРАЇНА – ПОЛЬЩА «OUR WONDERFUL WORLD»/«НАШ ЧУДОВИЙ СВІТ».
246
48.
Мальцева О. В.
ЗНАЧЕННЯ КАНТИЛЕНИ В СУЧАСНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ.
252
49.
Темченко І. А.
ВОКАЛЬНА ДИКЦІЯ В КОНТЕКСТІ ОРФООДІЇ.
257

 HISTORICAL SCIENCES

50.
Логвинюк Т. В.
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «НАУКА І СУСПІЛЬСТВО» В 1951 – 1991 РР.
262

 POLITICAL SCIENCES

51.
Андронов В. Є.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.
265

 PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Дейнека С. О., Сосой Г. С.
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ У ПОДАЛЬШОМУ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
270

ECONOMIC SCIENCES

53.
Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Безкоровайний З. Г.
КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗКОНТРОЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ВИКОРИСТАННЯМ КИСНЮ.
276
54.
Гриценко С. І., Демус А. О., Чигирик І. Г.
ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ РЕЦИКЛІНГУ В УКРАЇНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДО РОЗВИТКУ.
282
55.
Дранус В. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ ДЛЯ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.
287
56.
Крупіна С. В., Мовчан К. В.
ДОЛЯ ПРИБУТКУ У ДОХОДІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ.
294
57.
Кубік В. Д., Волчек Р. М.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ.
300
58.
Пудровська М. М., Єрмаченко В. Є.
ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В НОСТАЛЬГІЧНОМУ ТУРИЗМІ.
306
59.
Хелемський В. Ю.
ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ.
309
60.
Чепелюк М. І.
СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК В СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ.
316
61.
Яцкевич И. В.
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ.
321

 LEGAL SCIENCES

62.
Співак М. В.
КОНФЛІКТ ТА БУЛІНГ: ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
326
63.
Яремчук В. О.
ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
334

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: