XIV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 13-15.07.2022 Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

13-15.07.2022 року у м. Чикаго, США

відбулася XIV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-13-15-07-2022-chikago-ssha-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Ramazanov V. V., Rudenko S. V.
ACTION OF STILBENDISULFONATE ON RED BLOOD CELL SHAPE IN SULPHATE MEDIUM
10
2.
Власик М. А., Погоріла І. О.
ЦЕЛІАКІЯ В УКРАЇНІ
19

MEDICAL SCIENCES

3.
Serheta I. V.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES: PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOHYGIENIC BASES OF IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
23
4.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
ВИСОКОЧАСТОТНА ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНА ДИСЕКЦІЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
27
5.
Литвиненко О. О., Худецький І. Ю., Литвиненко О. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ БЕЗКОНТАКТНОЇ КОНВЕКЦІЙНО-ІНФРАЧЕРВОНОЇ ОБРОБКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ
32
6.
Петренко Є. В., Пампуха О. О.
ІНТРАУМБІЛІКАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ УТЕРОТОНІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З МЕТОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАТРИМКИ ПЛАЦЕНТИ: ДОКАЗОВА БАЗА ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
40
7.
Севастьянова Т. В., Яцик Є. О.
ПОТЕНЦІАЛ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ АДАПТОГЕНУ WITHANIA SOMNIFERA В ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
50
8.
Чермак В. І., Андрійчук Т. П., Чермак І. І.
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ, СТАН ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ У ПАЦІЄНТОК ІЗ ГРУПИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
55
9.
Чермак В. І., Андрійчук Т. П., Чермак І. І., Смоляр Ю. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕХОГРАФІЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ІЗ ГЕСТАЦІЙНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
66

 CHEMICAL SCIENCES

10.
Gurina G. I., Zaitseva I. S., Bogomol B. A., Druzhynin Ye. I.
INNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLUTION PAINT MATERIALS
76
11.
Ibrahimov A. A., Vekilova R. M., Abbasova N. I.
METHOD OF PROCESSİNG ALUNİTE ORE WİTH SULFİTE ACİD
79
12.
Мамедова Сабина Рафаэл кызы, Муншиева Мина Карим кызы, Мовсумов Эльман Mагомед оглы, Алиева Фируза Бахрам кызы
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ (III) С ФТАЛЕВОЙ И ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТАМИ
82

TECHNICAL SCIENCES

13.
Deryaev A. R.
DETERMINATION OF THE PROPERTIES AND COMPOSITION OF OIL, GAS AND CONDENSATE FOR DUAL COMPLETION DEVELOPMENT OF THE FIELD
87
14.
Deryaev A. R.
CEMENTING OF AN INCLINED-DIRECTIONAL WELL FOR DEVELOPMENT BY THE DUAL COMPLETION METHOD ON THE NORTHERN GOTURDEPE SQUARE
95
15.
Eidlin R.
BOOSTING RESEARCH
106
16.
Eidlin R.
ACTUAL PROBLEMS OF FEATURE SELECTION IN MACHINE LEARNING ALGORITHMS
110
17.
Hnylytska K.
FEATURE SELECTION
114
18.
Vasylkovska I. O., Kozhushko B. O.
DIFFRACTIVE LENSES FOR DIGITAL CAMERA`S DESIGN
118
19.
Безбабічева О. І.
ЗБІЛЬШЕННЯ РИЗИКОВИХ СИТУАЦІЙ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ВІДНОВЛЕННІ МОСТОВИХ СПОРУД
122
20.
Бельмас І. В., Танцура Г. І., Білоус О. І., Заремба М. О.
СПОСІБ КОНТРОЛЮ БАГАТООПОРНОЇ ТРУБЧАТОЇ ПЕЧІ
126
21.
Бурлака Т. В.
ПОРІВНЯННЯ КІНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ СУШІННІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
132
22.
Гулієв Нурал Бахадур огли
APPLICATION OF VR TECHNOLOGIES IN MEDICINE
137
23.
Карташов А. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ОСНОВ НАУКИ В ОБЛАСТИ РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ
142
24.
Омельченко С. В.
РОЗПІЗНАВАННЯ ВІКУ ТА СТАТІ ЗА ГОЛОСОМ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ДІЇ КОРЕЛЬОВАНИХ ЗАВАД
146
25.
Паренюк Д. В., Шаповалов І. К.
ОГЛЯД ЗОН КОНТРОЛЮ РЕЙКИ ПРИ НЕСТАНДАРТНОМУ ВСТАНОВЛЕННІ СКАНЕРУ
151
26.
Сімахіна Г. О.
ОЗДОРОВЧІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ – ОСНОВНИЙ ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙ
156
27.
Трофименко М. С.
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ
163

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Baranov V. A.
STRUCTURING OF A SUBSTANCE
166
29.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
ГІПОТЕТИЧНИЙ ПРОГНОЗ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ДО 5050 РОКУ)
172

 ARCHITECTURE

30.
Кубриш Н., Олешко Л., Савченко Н.
РОЛЬ ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
180

ASTRONOMY

31.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
FEATURES OF THE 13 CLOSEST MOONS AND RINGS OF URANUS
188

PEDAGOGICAL SCIENCES

32.
Navchuk Н. V., Navchuk I. V., Sobco D. I.
MODERN COMPUTER TECHNOLOGY TO SUPPORT THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE HIGH EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
197
33.
Opyr M., Dobrovolska S., Panchyshyn S.
CRITICAL THINKING IN PEDAGOGY: MAIN ASPECTS
202
34.
Suima I.
PLANNING AND ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
208
35.
Андросенко А. О.
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ
215
36.
Бондаренко Д. Р.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «СЕНКАН» НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В БАЗОВІЙ ШКОЛІ
220
37.
Кравченко С. М.
EDTECH ТА ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В ОСВІТІ: ДОСВІД США
223
38.
Кушнір В. С., Захарова В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
228
39.
Петрунчак Д. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
233
40.
Рудніцька К. В.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО
236
41.
Трухан А. Г., Кубіцький С. О.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
239
42.
Ус М. В., Ус А. Ю.
СВІТОВА ПРАКТИКА З ГУМАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
252
43.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
CИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ЛЕКСИКОЮ З ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЮ СЕМАНТИКОЮ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
262

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

44.
Гаджибейли Н.
НЕЙРОГРАФИКА – КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ
267
45.
Гусейнова Н.
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА С СЕМЕЙНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
273
46.
Кормило О., Луканюк Н.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ БРЕХНІ
279
47.
Лукащук С. Ю.
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПРОЯВИ ДЕПРЕСІЇ Й БЕЗСОННЯ
286
48.
Пєхарєва А. С., Маленко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР
291
49.
Сулейманова А.
РАБОТА ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
295

ART

50.
Бугаєць Н. А., Врублевська В. В.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИКИ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ
303
51.
Рум’янцева А. Ю.
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІВ-ПІАНІСТІВ ХАРКОВА НАПРИКІНЦІ ХІХ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
311
52.
Тен Сіяоджон
КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ВИВЧЕНОСТІ ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА ФУ БАОШІ
319

POLITICAL SCIENCES

53.
Kipiani M., Tsimintia P.
BUFFER STATE GEORGIA IN THE CONTEXT OF THE MODERN WORLD
325

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Жук В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ПОБУТОВОМУ ДИСКУРСІ
332
55.
Ситько О. М.
ОБРАЗ РІКИ ДНІПРО В КОНТЕКСТІ БАРОКОВОЇ ЛАТИНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
342
56.
Фесенко А. В.
СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІСПАНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
345
57.
Шаповал А. С.
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА МОТИВАЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
348

PHILOSOPHICAL SCIENCES

58.
Мелякова Ю. В., Жданенко С. Б.
ФИЛОСОФИЯ СУДЕБНОГО ПЕРФОРМАНСА
351

ECONOMIC SCIENCES

59.
Kotlubai O., Lypynska O.
SOCIAL RELATIONSHIP FEATURES IN THE CONDITIONS OF WAR IN UKRAINE
363
60.
Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
370
61.
Куцик В. І., Майборода В. М.
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
378
62.
Непочатенко В. О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
381
63.
Обронова А. М.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
386
64.
Підопригора І. В., Ковальова Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
393
65.
Хмелярчук М. І., Бондаренко О. Є.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ
398

LEGAL SCIENCES

66.
Біліченко В. В., Гіденко Є. С.
ДІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ
404
67.
Біліченко В., Чорнобай І., Чернявська Т.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
410
68.
Хандій К. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
417

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-126-6 та УДК, вихідні данні м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: